Články v této rubrice:
Proběhla Krajská konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Pardubického kraje 2019

24. října 2019 uspořádal krajský koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Ekocentrum PALETA, z. s., ve spolupráci s Pardubickým krajem 19. ročník Krajské konference EVVO Pardubického kraje. Akce se konala v pardubickém ABC Klubu a v Natura Parku a byla zároveň školením koordinátorů EVVO.

Konference se zúčastnilo celkem 77 hostů, z čehož většinu tvořili školští koordinátoři EVVO z mateřských a základních škol. 

Během dopoledních prezentací se účastníci dozvěděli o aktuální situaci EVVO v Pardubickém kraji a ČR, grantových programech a dalších zdrojích financování EVVO. Dále byly představeny zajímavé projekty: M.R.K.E.V., Mrkvička (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy - celostátní programy pro MŠ, ZŠ a SŠ realizované sítí středisek ekologické výchovy Pavučina), Paleta přírodně stavebních technologií (o záchraně učebny Domeček, její rekonstrukci a přeměně v ukázkovou ekologickou stavbu) – o těchto projektech pohovořil ředitel Ekocentra PALETA Miroslav Míkovec. Ten zároveň vyhlásil nový ročník soutěže Zelený ParDoubek. Interaktivní vzdělávání o vodě kolem nás aneb Jak popularizovat toto rychle rostoucí téma a přitom nestrašit katastrofickými scénáři vysvětlil Ondřej Rychecký (Rhyme, z. s.) a Jak učit o změnách klimatu poradil Jakub Vebr (Středisko ekologické výchovy SEVER). V závěru lektorka Ekocentra PALETA Michaela Míkovcová seznámila účastníky s projektem Vzdělávací programy na lokalitách NATURA 2000.

Po obědě následovaly v Natura Parku, budově Ekocentra PALETA s interaktivní expozicí o soustavě Natura 2000, tři praktické dílny a semináře: Jak se žije v Podnebíně, Vycházka do Bubeníkových sadů, H2Ospodař - interaktivní popularizace o (nejen) pitné vodě. Všichni zúčastnění si tak domů odnesli nejen certifikát, ale jistě také spoustu přínosných informací.

Akce byla akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Krajská konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Pardubického kraje 2019

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA KRAJSKOU KONFERENCI EVVO SPUŠTĚNO!

Vážení pedagogové a lektoři EVVO,

spustili jsme přihlašování na Krajskou konferenci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Pardubického kraje, která se uskuteční 24. října 2019 v pardubickém ABC Klubu a v Natura Parku. Podrobnosti a seznam dílen naleznete v příloze. Přihlašovat se můžete do 21. října do 13:00 na www.paleta.cz (vlevo v sekci "Krajský koordinátor EVVO - Přihlašování na akce").

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE – Povedlo se Vám při práci něco, o co byste se chtěli podělit s ostatními a inspirovat je? Nabízíme Vám k tomu prostor na konferenci! Příspěvek by měl být v rozsahu cca 10 minut. Pokud Vás nabídka zaujala, hlaste se do 11. 10. 2019 na sulcova@paleta.cz. Účast na konferenci pro prezentující je bezplatná.

Ke stažení: Konference_plakat_2019.pdf, velikost: 1516,755 kB
Přihlašování na krajskou konferenci EVVO spuštěno

Letošní krajská konference EVVO Pardubického kraje se koná 29. 11. ve Štolbově ulici v ABC klubu Pardubice (dopolední část) a v Natura parku (odpolední dílny).

Přihlašování již bylo spuštěno a naleznete ho v sekci Krajský koordinátor EVVO->Přihlašování na akce. 

Program letošní konference je v příloze. 

 

 

Ke stažení: Konference_EVVO_2016_program.pdf, velikost: 487,713 kB
Přihlašování na Krajskou konferenci EVVO

V sekci "Přihlašování na akce" je možné podat přihlášku na Krajskou konferenci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Pardubického kraje, která se koná 20. října v budově DDM na Olšinkách v Pardubicích. Podrobné informace naleznete v přiloženém dokumentu. 

Ke stažení: Konference_EVVO_2015_program.doc, velikost: 614,4 kB
Staňte se porotci a hlasujte - Cesty odpadů jsou k nahlédnutí

Cesty odpadů - soutěž pro školy Pardubického kraje, úkolem bylo vytvořit příběh ve formě fotoseriálu, ve kterém bude soutěžní tým sledovat cestu vybraného konkrétního odpadu (např. krabice od džusu, obalu o sušenky atp.) od nákupu v obchodě přes fázi používání, odložení jako odpadu, svoz, nové zpracování až k výslednému recyklovanému produktu.

Zde jsou zveřejněné práce žáků a studentů - http://cesty-odpadu.paleta.cz/

Hodnocení je jako ve škole - známkování od 1 do 5.

 

 

Napište nám

Budeme rádi, když nám sdělíte svůj názor - co se Vám líbilo nebo naopak nelíbilo na programech (metodicky, organizačně, lektor, provedení ap.). Veškeré pozitivní i negativní reakce vítáme jako možnost se stále zlepšovat.

Napište nám zde: ekocentrum@paleta.cz, děkujeme.

Činnost krajského koordinátora EVVO

Ekocentrum PALETA Pardubice zastává funkci Krajského koordinátora EVVO (ekologická/environmentální výchova, vzdělávání a osvěta) Pardubického kraje - mapuje stav ekologické výchovy v kraji a přispívá k plnění Krajské koncepce EVVO Pardubického kraje.

Za tímto účelem:

 • Zprostředkovává komunikaci zástupců obcí Pardubického kraje s pověřenými pracovníky Krajského úřadu Pk, státních i nestátních institucí a organizací působících v oblasti EVVO (MŽP ČR, MŠMT ČR, Regionální rozvojovou agenturou Pk, Hospodářskými komorami, Agenturou CENIA, Národní sítí Zdravých měst, neziskovými organizacemi apod.)
 • Provozuje krajský informační server www.ekovychova.cz. Na něm lze najít informace z oblasti grantů a dalších finančních zdrojů, legislativy, adresáře organizací, kalendárium akcí, ekoporadenství aj. Je zde prostor pro diskusi a vyvěšení upoutávek na ekovýchovné akce - pokud je připravujete nebo úspěšně proběhly. Lze přidat i odkaz na webové stránky obcí nebo mikroregionu nebo objednat službu zasílání novinek.
 • Nabízí zapojení do krajské sítě měst a obcí k EVVO, kterým bezplatně poskytuje informační servis - aktuality o seminářích, grantových programech aj.
 • Připravuje setkání zástupců měst a obcí Pk zaměřený na prezentaci dobrých příkladů EVVO v kraji (zapojování veřejnosti do rozhodování, granty na místní úrovni, čistší produkce, "zelené úřadování", Zdravá města) a výměnu zkušeností.
 • Prezentuje ekovýchovné aktivity měst a obcí v médiích a na www.ekovychova.cz
 • Propaguje užitečné projekty - Bioodpad - hmota pro nový život, Škola pro udržitelný život, Biopotraviny do škol a úřadů.
 • Spolupracuje s Národní sítí Zdravých měst a šíří dobré výsledky metodiky Zdravých měst a Místní Agendy 21 ze Zdravých měst v kraji - Chrudimi a Moravské Třebové.
 • Nabízí pomoc při zavádění "zeleného úřadování" - způsobů, jakými se může úřad postupně stát příkladem fungující ekologicky šetrné organizace.
 • Nabízí pomoc při vyhledávání finančních zdrojů pro projekty v oblasti EVVO a konzultace při jejich zpracování.
 • Realizuje osvětové kampaně zaměřené na separování komunálního odpadu - jsou připraveny 3 výchovné programy - pro mateřské školy, 1. stupeň základních škol a 2. stupeň základních škol. Programy s úspěchem proběhly na školách v Pardubicích, ve Zlíně, Roztokách u Prahy, Hradci Králové, Chrudimi, mikroregionu Hlinecko, Moravské Třebové a v dalších místech (již přes 1000 realizací).
 • Vytváří osvětové materiály k separaci odpadů - letáky, didaktické pomůcky (např. Domino o odpadech, Kvarteto o odpadech apod.)
 • Pro potřeby měst zpracovává brožuru RÁDCE - Kam se obrátit s problémy životního prostředí - informace pro veřejnost - kontakty na odpovědné osoby, firmy, instituce řešící otázky a problémy týkající se ŽP.
 • Pomáhá organizovat osvětové akce pro veřejnost - Den Země - Pardubice, Chrudim, Holcim Prachovice apod.
 • Funguje jako ekoporadna
 • Půjčuje literaturu, videokazety a pomůcky k EVVO

Kromě nabídky služeb pro veřejnou správu Ekocentrum PALETA zajišťuje servis:

 • Pro školy – tvoříme vlastní ekovýchovné programy pro MŠ, ZŠ, SŠ z celého kraje (návštěvnost 20 tis. dětí ročně), nabídka programů je uvedena na www.paleta.cz, rozesíláme bezplatně aktuální informace z EVVO a časopis Bedrník vrámci sítě M.R.K.E.V. (metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) a vyrábíme didaktické pomůcky.
 • Pro neziskové organizace působící v EVVO – pomáháme při zakládání občanských sdružení a překonávání problémů v počátcích jejich fungování, pro zaregistrované zajišťujeme bezplatný elektronický informační servis.
Ekocentrum PALETA, Štolbova 2874, 530 02 Pardubice. Tel., fax: 466 614 352, e-mail: ekocentrum@paleta.cz