Články v této rubrice:
Objednací podmínky výjezdových programů

 

Délka trvání výukových programů a jejich cena je uvedena u každého jednotlivého programu. Začátky programů budou stanoveny po dohodě s vámi. Je možno objednat i několik programů za sebou nebo paralelně (přijede více lektorů za jedno cestovné). U programů trvajících 3 hodiny je uprostřed pauza na svačinu a odpočinek. Při plánování mezery ve výuce je proto nutno připočíst navíc cca 20 minut času na přestávku.

 

Do ceny výjezdových programů je oproti programům probíhajícím na naší pobočce již zahrnut příplatek 10 Kč na dítě. Cena dále zohledňuje délku programu, nutnost případné přítomnosti více lektorů a cenu za spotřebovaný materiál a suroviny. Ceny jsou uvedeny u jednotlivých programů.

Kromě ceny za program se za výjezd platí ještě cestovné 8 Kč/km (auto).


Minimální platba je za 10 účastníků programu.


Doporučený počet účastníků na jednom programu je 15-25 (počet nad 28 vyžaduje předchozí vzájemnou dohodu)

Při programu za kázeň žáků ručí a odpovědnost nese doprovázející pedagog.


Požadavky na výbavu dětí i na prostorové a materiálové zázemí jsou uvedeny u jednotlivých programů.


V případě nepříznivého počasí může dojít ke změnám v obsahu programů odehrávajících se venku, nebo po vzájemné dohodě může být program nahrazen jiným.

 


Objednávky programů:


nejlépe telefonicky: 731 572 619 (P. Formánková)

e-mailem: petra.formankova@paleta.cz

(písemně: Ekocentrum Paleta, pobočka Oucmanice, Oucmanice 36, 562 01 Ústí nad Orlicí)

Výjezdové programy pro MŠ


Délku programu pro MŠ vždy uzpůsobí lektor dle věku a aktuální pozornosti dětí, v časovém rozmezí 1 až 1,5 hod.
VČELIČKY

 

60 Kč + cestovné


Cíl: seznámení se životem a produkty včel


Obsah: Děti si vyzkouší role královny, dělnice a trubců. Zjistí, jak vlastně včela vypadá a čím je užitečná pro přírodu a člověka. Na závěr si vyrobí svíčku z včelího vosku a ochutnají med.


Činnosti a metody: ukázky, smyslové vnímání, dramatická výchova, praktická činnost

 

 

ODPADY

 

55 Kč + cestovné


Cíl: seznámit se s tříděním odpadů


Obsah: Pomocí dramatizace se děti dostanou do situace, kdy budou muset vyřešit problém rostoucího množství odpadů. Jediným řešením pak bude třídění. Ukážeme si, jak se třídí nejběžnější domovní odpad a také se seznámíme s výrobky z recyklovaných odpadků. Nakonec si s některými odpadními materiály zahrajeme drobné hry rozvíjející motoriku.


Činnosti a metody: dramatická výchova, hry, ukázky

 

 

VÁNOCE

 

60 Kč + cestovné

Cíl: oživení tradic, užít si vánoční atmosféru


Obsah: Dětem zahrajeme krátké divadlo, které jim vysvětlí, jak to bylo s narozením Ježíška, vyzkoušíme si pár štědrovečerních zvyků a vyrobí si malé vánoční dekorace z přírodních materiálů.


Činnosti a metody: tvorba z přírodních materiálů, divadlo
ROK V PŘÍRODNÍ ZAHRADĚ

cyklus programů na vaší školkové zahradě v průběhu všech ročních období

 

jednotlivé programy 60 Kč (akční cena za objednání celého cyklu 200 Kč) + cestovné


Cíl: budovat kladný vztah k rostlinám a půdě, prožitky v přírodě, oživení vaší školkové zahrady


Obsah: Hravě a za pomoci pohádkových Bytostí přírody se seznámíme s přírodní zahradou. Dozvíme se, jak si zahradu uspořádat, jak si vybrat vhodné rostliny. Seznámíme se s živočichy, kteří nám na zahradě budou pomáhat. Naučíme se zpracovávat plody zahrady. Součástí programů budou vždy i jednoduchá tvoření.


Činnosti a metody: hry, činnosti rozvíjející poznání, práce s půdou, jednoduché zahradnické práce, tvořivá práce s přírodním materiálem


PODZIM V PŘÍRODNÍ ZAHRADĚ

doporučený měsíc: září - listopad

Děti se dozví jaký význam má vlastní zahrada, prozkoumají její přírodní podmínky (půdu, vodu, slunce..), pochopí význam a fungování kompostu, poznají užitečné půdní živočichy. Spolu s Podzimní paní si prohlédnou úrodu a vyrobí si křížaly.  


ZIMA V PŘÍRODNÍ ZAHRADĚ

doporučený měsíc: listopad - únor

Děti si naplánují, co by si chtěly příští rok na zahradě vypěstovat. Dozví se, kam je vhodné zasadit ovocné stromy a keře. Zimní královna s dětmi uspí zahradu a všechny její obyvatele. Vyrobí si společně krmítko pro ptáčky.


JARO V PŘÍRODNÍ ZAHRADĚ

doporučený měsíc: březen - květen

Jarní víla děti přivítá v probouzející se zahradě. Společně připraví záhonky, naučí se set a sázet. Děti si zasejí vlastní dýně nebo fazole.


LÉTO V PŘÍRODNÍ ZAHRADĚ

doporučený měsíc: květen - září

Letní víla si s dětmi užije sklizeň v letní zahradě, připraví si společně dobrotu z ovoce a planých bylinek a připraví bylinkový čaj nebo osvěžující nápoj.

 

Co je třeba zajistit: školní zahrada nebo alespoň vhodný prostor u školy, který je možno předělat na malou přírodní zahrádku.


Výjezdové programy pro 1.stupeň ZŠ

ODPADY KOOPERATIVNÍ

 

1. - 5. třída

1,5 hod, 60 Kč + cestovné


Cíl: pochopit význam recyklace a současný systém nakládání s odpady, procvičovat a rozvíjet měkké dovednosti, spolupráci


Obsah: Pomocí veselých kooperativních aktivit se děti zapojí do různých částí řetězce nakládání s odpady.


Činnosti a metody: pokus, řešení problému, hry, diskuse, ukázky

 

Co je třeba zajistit: Větší prázdný prostor bez židlí, stolů a dalšího vybavení. Program není možné realizovat za větru, proto je vhodnější vnitřní místnost.

 

 

PŘÍPAD KOMPOST

 

2. - 5. třída

1,5 hod, 60 Kč + cestovné


Cíl: porozumět fungování kompostu, seznámit se s půdními živočichy, uvědomit si potřebu třídění bioodpadů


Obsah: Děti budou formou detektivního příběhu pátrat po tom, kam se ztrácejí odpady vyhozené na kompost, které odpady se na kompostu nerozloží a proč. Blíže se seznámí s řadou půdních živočichů, které na kompostu sami najdou a prozkoumají v mikroskopu. 


Činnosti a metody: hra, pozorování a výzkum, výklad, ukázky, práce s mikroskopem, pracovní list

 

Co je třeba zajistit: kompost na školní zahradě nebo v blízkém okolí školy, děti oblečení na ven, které je možno ušpinit, pro případ hrozícího deště pláštěnku či deštník (probíhá za každého počasí)

 

 

ŽIVÁ A MRTVÁ VODA

 

1. - 5. třída

1,5 hod, 60 Kč + cestovné


Cíl: získání základních znalostí a souvislostí k tématům koloběh vody v přírodě, zdroje pitné vody, odpadní voda, spotřeba vody


Obsah: Voda je vzácný zdroj kterého je v současnosti čím dál větší nedostatek. Děti si zopakují nebo objeví koloběh vody v přírodě. Zamyslí se nad tím, na co všechno vodu potřebujeme a jak s ní můžeme šetřit. Názorně uvidí a uvědomí si, odkud v přírodě vodu vlastně bereme a kam a v jakém stavu ji do přírody opět vracíme.


Činnosti a metody: samostatná práce ve skupinách, diskuse, pokus, ukázky, pohybové a kooperativní hry.

 

 

LESY V OHROŽENÍ

 

1. - 5. třída
1,5 hod, 60 Kč + cestovné


Cíl: uvědomit si význam lesů, uvědomit si důležitost jejich kvality a souvislost mezi lidskou činností a poškozováním lesů 


Obsah:  Děti se zamyslí nad tím, co nám dává les nám a čím je užitečný pro přírodu a krajinu. Vytvoří jednoduchý model lesa a formou her se seznámí s jeho zranitelností vůči negativním přírodním i lidským vlivům. Přitom poukážeme zejména na nevýhody smrkových monokultur.


Činnosti a metody: pohybové a kooperativní hry, diskuse, tvořivá činnost, výklad

 


 

VČELY

 

1. - 5. třída

1,5 hod, 65 Kč + cestovné


Cíl: seznámit se s životem včel medonosných a s jejich významem nejen pro člověka ale i pro přírodu


Obsah: Program ukazuje pomocí her, dramatické výchovy a názorných pomůcek život včel. Na chvíli se staneme královnou, dělnicemi a trubci, vyzkoušíme si některá včelí řemesla, ochutnáme dobrůtku ze včelí kuchyně a vyrobíme si svíčku ze včelího vosku.


Činnosti a metody: dramatizace, pozorování, kooperativní a pohybové hry a aktivity, praktická činnost

 

 

BYLINKY

 

2. - 5. třída

1,5 hod, 65 Kč + cestovné


Cíl: seznámit se s bylinkami a možnostmi jejich využití, rozvoj péče o vlastní zdraví


Obsah: Děti si vyzkouší nejběžnější léčivé bylinky očichat, ochutnat a poznat, dozví se, k čemu se používají. Namíchají vlastní bylinkovou směs na čaj a nakonec si vyrobí jednoduché bylinkové mýdlo.


Činnosti a metody: ochutnávka, diskuse, praktická činnost, práce s textem a pracovním listem

 

Co je třeba zajistit: elektrická zásuvka, kohoutek s vodou

 


 

AFRICKÁ VESNICE 1

 

1. - 5. třída

1,5 hod, 60 Kč + cestovné


Cíl:  Seznámení s kritickou ekonomickou a sociální situací v nejchudších částech světa, pochopení významu humanitární pomoci


Obsah:  Hra simuluje život chudé zemědělské africké vesnice rok po roce se všemi typickými problémy: hladem, suchem a neúrodou, ozbrojenými konflikty a řadou zdravotních rizik.


Činnosti a metody: simulační hra, diskusní techniky, poslech africké hudby

 

 

JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA JEDNOHO

 

1. - 5. třída

1,5 hod, 60 Kč + cestovné


Cíl: uvědomit si nezbytnost spolupráce a důvěry v ostatní při většině lidských činností


Obsah: Zkusíme si některé kooperativní hry založené na principu dobrovolnosti směřující k potlačení sobeckosti a pochopení nezbytnosti spolupráce a přátelství. Vysvětlíme si jejich vztah k situacím ve skutečném životě.


Činnosti a metody: Kooperativní hry, diskuse, hraní rolí.

 

 

HRY NA VSI

 

1. - 5. třída

1,5 hod, 60 Kč + cestovné


Cíl: objevit radost ze hry venku na čerstvém vzduchu, oživení starších tradic


Obsah: Děti si vyzkouší několik jednoduchých her, které si pak mohou děti snadno hrát i samy venku s kamarády. Všechny se hrály už v dávné minulosti a není k tomu potřeba nic než pár kamínku, klacíků, fazolí nebo kuliček. Čeká

nás tlučení špačků, kuličky, drápky, hry s fazolemi, káča...


Činnosti a metody: hry venku

 

Co je třeba zajistit: Vhodný prostor - školní hřiště, nebo venkovní prostor, kde je alespoň na části zpevněná rovná plocha, a kde nikoho neohrozíme odlétávajícími špačky, které odpalujeme na dálku. Děti oblečení na ven, obuv sportovnějšího charakteru

Program probíhá pouze za příznivého počasí

 

 

OVČÍ VLNA

 

1. - 5. třída

1,5 hod, 65 Kč + cestovné


Cíl: seznámit se s přírodním textilním materiálem a jeho tradičním zpracováním, rozvoj tvořivosti, zručnosti a soběstačnosti


Obsah: Ovečky místo sekačky má dnes už kde kdo, ale zpracovat jejich vlnu je dovednost, kterou je třeba oprášit z dob dávné minulosti. Ukážeme si surovou i čištěnou vlnu, česání vlny, předení na vřetánku, děti si vyzkouší i předení na kolovrátku. Každý sám si zkusí z vlny vyrobit malý obrázek nebo náramek technikou filcování. 


Činnosti a metody: praktické ukázky, rukodělná činnost

 

 

DRÁTKOVÁNÍ

 

1. - 5. třída

1,5 hod, 65 Kč + cestovné


Cíl:  seznámit se s tradičním řemeslem, rozvoj tvořivosti a zručnosti


Obsah: Přeneseme se do časů, kdy dráteníci putovali od vesnice k vesnici a spravovali rozbité nádobí. Děti si práci s drátem sami vyzkouší a pomocí drátování si ozdobí kameny. Při seznamování s kameny si prověří i své vnímání a hmat.


Činnosti a metody: smyslové vnímání, praktická činnost

 

 

VYŘEZÁVÁNÍ

 

1. - 5. třída

1,5 hod, 65 Kč + cestovné


Cíl:  seznámit se s tradičním řemeslem, rozvoj tvořivosti a zručnosti, posílit samostatnost a sebevědomí


Obsah: Děti poznají různé vlastnosti dřeva jako materiálu a bezpečnostní pravidla pro práci s ním. Lektor předvede možný postup práce a děti si samostatně vyřežou malou lžičku „lopatičku“, kterou si také odvezou.


Činnosti a metody: smyslové vnímání, praktická činnost

 

Co je třeba zajistit: Prostor kde můžeme řezat s místem na sezení pro všechny zúčastněné. Prostor může být venkovní ve stínu nebo i vnitřní.

 


VÁNOCE

 

1. - 5. třída

1,5 hod, 65 Kč + cestovné


Cíl: připomenout si lidové obyčeje a tradice našich předků, rozvoj tvořivosti a zručnosti při práci s přírodním materiálem


Obsah: V krátkém divadelním minipředstavení dětem připomeneme původ vánoc. Děti si vyzkouší známější i zapomenuté zvyky doby adventu a štědrého dne, vyrobí si malé vánoční dekorace z přírodních materiálů.


Činnosti a metody: vyprávění, dramatizace, tvořivá činnost

 


PTÁCI NA KRMÍTKU

 

1. - 5. třída
1,5 hod, 60 Kč
+ cestovné, probíhá celoročně

 

Cíl: aktivní vhled do pestrého světa ptáků

 

Obsah: Při prezentaci děti hádají ptačí druhy podle hlasu a prohlédnou si je pak na velkých fotografiích. Zacvičí si ptačí sestavu cviků, hledají ptáky podle druhu a pak vybarvují v omalovánce.

 

Činnosti a metody: fyzické cvičení, hádání podle hlasu, pozorování, vybarvování,


 

STOPY

 

1. - 5. třída
3 hod, 95 Kč + cestovné

probíhá celoročně, pozorování stop ve sněhu je výhodou, ale ne podmínkou


Cíl: naučit se vnímat přírodní prostředí, naučit se základům stopování, porozumět vztahům v přírodě


Obsah: V první části se děti učí stopovat teoreticky v učebně, na stopování si spíš hrají, vyrobí si odlitek stopy apod. Druhá část je procházka s reálným stopováním v terénu.


Činnosti a metody: hádanky a kvízy, výklad, samostatná práce, práce ve skupině, prezentace, stopování v terénu

 

Co je třeba zajistit: Vybavení pro promítání - minimálně bílá zeď nebo plátno a možnost alespoň částečného zatemnění místnosti (dataprojektor a počítač případně po dohodě dovezeme my). Přírodní prostředí v blízkém okolí školy (lesík, údolí, větší park …), děti oblečení vhodné pro pohyb venku přiměřené danému počasí a ročnímu období

 


ROK V PŘÍRODNÍ ZAHRADĚ

cyklus programů na vaší školní zahradě v průběhu všech ročních období

 1. - 3.tř.

jednotlivé programy 65 Kč (akční cena za objednání celého cyklu 200 Kč) + cestovné


Cíl: budovat kladný vztah k rostlinám a půdě, prožitky v přírodě, oživení vaší školní zahrady


Obsah: Hravě a za pomoci pohádkových Bytostí přírody se seznámíme s přírodní zahradou. Dozvíme se, jak si zahradu uspořádat, jak si vybrat vhodné rostliny. Seznámíme se s živočichy, kteří nám na zahradě budou pomáhat. Naučíme se zpracovávat plody zahrady. Součástí programů budou vždy i jednoduchá tvoření.


Činnosti a metody: hry, činnosti rozvíjející poznání, práce s půdou, jednoduché zahradnické práce, tvořivá práce s přírodním materiálem


PODZIM V PŘÍRODNÍ ZAHRADĚ

 doporučený měsíc: září - listopad

Děti se dozví jaký význam má vlastní zahrada, prozkoumají její přírodní podmínky (půdu, vodu, slunce..), pochopí význam a fungování kompostu, poznají užitečné půdní živočichy. Spolu s Podzimní paní si prohlédnou úrodu a vyrobí si křížaly.  


ZIMA V PŘÍRODNÍ ZAHRADĚ

doporučený měsíc: listopad - únor

Děti si naplánují, co by si chtěly příští rok na zahradě vypěstovat. Dozví se, kam je vhodné zasadit ovocné stromy a keře. Zimní královna s dětmi uspí zahradu a všechny její obyvatele. Vyrobí si společně krmítko pro ptáčky.


JARO V PŘÍRODNÍ ZAHRADĚ

doporučený měsíc: březen - květen

Jarní víla děti přivítá v probouzející se zahradě. Společně připraví záhonky, naučí se set a sázet. Děti si zasejí vlastní dýně nebo fazole.


LÉTO V PŘÍRODNÍ ZAHRADĚ

doporučený měsíc: květen - září

Letní víla si s dětmi užije sklizeň v letní zahradě, připraví si společně dobrotu z ovoce a planých bylinek a připraví bylinkový čaj nebo osvěžující nápoj.

 

Co je třeba zajistit: školní zahrada nebo alespoň vhodný prostor u školy, který je možno předělat na malou přírodní zahrádku.


Výjezdové programy pro 2. stupeň ZŠ


PŘÍPAD KOMPOST

 

6. - 9. třída

1,5 hod, 60 Kč + cestovné

 

Cíl: porozumět fungování kompostu, seznámit se s půdními živočichy, uvědomit si potřebu třídění bioodpadů

 

Obsah: Žáci budou pátrat po tom, kam se ztrácejí odpady vyhozené na kompost, které odpady se na kompostu nerozloží a proč. Blíže se seznámí s řadou půdních živočichů, které na kompostu sami najdou a prozkoumají v mikroskopu.

 

Činnosti a metody: hra, pozorování a výzkum, výklad, ukázky, práce s mikroskopem, pracovní list

 

Co je třeba zajistit: kompost na školní zahradě nebo v blízkém okolí školy, děti oblečení na ven, které je možno ušpinit, pro případ hrozícího deště pláštěnku či deštník (probíhá za každého počasí)

 

 

JEZERO

 

6. - 9. třída

1,5 hod, 60 Kč + cestovné

 

Cíl: uvědomit si nutnost spolupráce při využívání přírodních zdrojů


Obsah: Simulační hra, ve které si na příkladu několika továren využívajících vodu z blízkého jezera ukážeme, kam vede touha po zisku za každou cenu a neschopnost dohodnout se na společném řešení problému.


Činnosti a metody: simulační hra, diskuse

 

 

JAK VYLEPŠIT DŮM

 

6. - 9. třída

1,5 hod, 60 Kč + cestovné

 

Cíl: seznámit se s problematikou úspor energie při provozu rodinného domku, pochopit klady a zápory nízkoenergetických a pasivních domů

 

Obsah: V simulační hře se žáci pokusí vylepšit rodinný domek nejen podle ekonomických, ale i podle ekologických hledisek. Budou řešit zateplení, okna, vytápění, větrání a ohřev vody a tím se pokusí snížit náklady a energetickou náročnost domu.  Vysvětlíme si pojmy nízkoenergetický a pasivní dům.

 

Činnosti a metody: simulační hra

 

 

LESY V OHROŽENÍ

 

6. - 9. třída
1,5 hod, 60 Kč + cestovné

 

Cíl: uvědomit si význam lesů, uvědomit si souvislost mezi jejich kvalitou a funkcí, uvědomit si souvislost mezi lidskou činností a poškozováním lesů 

 

Obsah:  Žáci se zamyslí nad tím, co nám dává les a jaké jsou jeho funkce v krajině. Vytvoří jednoduchý model lesa a formou her se seznámí s jeho zranitelností vůči negativním přírodním i lidským vlivům. Přitom poukážeme zejména na nevýhody smrkových monokultur.

 

Činnosti a metody: pohybové a kooperativní hry, diskuse, tvořivá činnost, výklad

 

 

BYLINKY

 

6. - 9. třída

1,5 hod, 65 Kč + cestovné


Cíl: seznámit se s bylinkami a možnostmi jejich využití, rozvoj péče o vlastní zdraví


Obsah: Děti si vyzkouší nejběžnější léčivé bylinky očichat, ochutnat a poznat, dozví se, k čemu se používají. Namíchají vlastní bylinkovou směs na čaj a nakonec si vyrobí jednoduché bylinkové mýdlo.


Činnosti a metody: ochutnávka, diskuse, praktická činnost, práce s textem a pracovním listem

 

Co je třeba zajistit: elektrická zásuvka, kohoutek s vodou

 


AFRICKÁ VESNICE 2

 

6. - 9. třída

1,5 hod, 60 Kč + cestovné

 

Cíl: seznámit se s kritickou ekonomickou a sociální situací v nejchudších částech světa, pochopit význam humanitární pomoci.

 

Obsah: Hra simuluje život chudé zemědělské africké vesnice rok po roce se všemi typickými problémy: hladem, suchem a neúrodou, ozbrojenými konflikty a řadou zdravotních rizik. Žáci pochopí, že přežití závisí nejen na našich vlastních schopnostech, ale i na vnějších podmínkách. Jednou z nich je i humanitární pomoc bohatých zemi, tedy i ČR.

 

Činnosti a metody: Jednoduchá a zábavná simulační hra, diskusní aktivity.

 

 


JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA JEDNOHO

 

6. - 9. třída

1,5 hod, 60 Kč + cestovné

 

Cíl: uvědomit si nezbytnost spolupráce a důvěry v ostatní při většině lidských činností

 

Obsah: Zkusíme si některé kooperativní hry založené na principu dobrovolnosti směřující k potlačení sobeckosti a pochopení nezbytnosti spolupráce a přátelství. Vysvětlíme si jejich vztah k situacím ve skutečném životě.

 

Činnosti a metody: Kooperativní hry, diskuse, hraní rolí.

 

 

VYŘEZÁVÁNÍ

 

6. - 9. třída

1,5 hod, 65 + cestovné

 

Cíl:  seznámit se s tradičním řemeslem, rozvoj tvořivosti a zručnosti, posílit samostatnost a sebevědomí

 

Obsah: Děti poznají různé vlastnosti dřeva jako materiálu a bezpečnostní pravidla pro práci s ním. Lektor předvede možný postup práce a děti si samostatně vyřežou malou lžičku „lopatičku“, kterou si také odvezou.

 

Činnosti a metody: smyslové vnímání, praktická činnost


Co je třeba zajistit: Prostor kde můžeme řezat s místem na sezení pro všechny zúčastněné. Prostor může být venkovní ve stínu nebo i vnitřní.

 

 

DRÁTKOVÁNÍ

 

6. - 9. třída

1,5 hod, 65 Kč + cestovné

 

Cíl: odreagování, rozvoj tvořivosti, seznámení s tradičním řemeslem

 

Obsah: Přeneseme se do časů, kdy dráteníci putovali od vesnice k vesnici a spravovali rozbité nádobí. Každý si práci s drátem vyzkouší a drátováním si ozdobí kámen. Žáky čeká i relaxační aktivita s kameny, při které si ověří schopnost svého vnímání a hmat.

 

Činnosti a metody: smyslové vnímání, tvořivá činnost

 

 

OVČÍ VLNA

 

6. - 9. třída

1,5 hod, 65 Kč + cestovné

 

Cíl:  odreagování, rozvoj tvořivosti při práci s přírodním materiálem, seznámit se s postupem a technikami zpracování vlny

 

Obsah: Ukážeme si surovou i čištěnou vlnu, dozvíme se o jejím zpracování. Každý si vyzkouší předení na vřetánku a kolovrátku. Nakonec si každý vytvoří z vlny malé výtvarné dílko technikou filcování jehlou.

 

Činnosti a metody: praktické ukázky, rukodělná činnost


 


STOPY

 

 6. - 9. třída

3 hod, 105 Kč + cestovné

probíhá celoročně, pozorování stop ve sněhu je výhodou, ale ne podmínkou

 

Cíl: naučit se vnímat přírodní prostředí, naučit se základům stopování, porozumět vztahům v přírodě

 

Obsah: V první části se děti učí stopovat teoreticky v učebně, na stopování si spíš hrají, vyrobí si odlitek stopy apod. Druhá část je procházka s reálným stopováním v terénu.

 

Činnosti a metody: hádanky a kvízy, výklad, samostatná práce, práce ve skupině, prezentace, stopování v terénu

 

Co je třeba zajistit: Vybavení pro promítání - minimálně bílá zeď nebo plátno a možnost alespoň částečného zatemnění místnosti (dataprojektor a počítač případně po dohodě dovezeme my). Přírodní prostředí v blízkém okolí školy (lesík, údolí, větší park …), děti oblečení vhodné pro pohyb venku přiměřené danému počasí a ročnímu období

Výjezdové programy pro SŠ

JAK VYLEPŠIT DŮM

 

1,5 hod, 60 Kč + cestovné

 

Cíl: seznámit se s problematikou úspor energie při provozu rodinného domku, pochopit klady a zápory nízkoenergetických a pasivních domů

 

Obsah: V simulační hře si studenti pokusí vylepšit rodinný domek nejen podle ekonomických ale i podle ekologických hledisek. Budou řešit zateplení, okna, vytápění, větrání a ohřev vody a tím se pokusí snížit náklady a energetickou náročnost domu.  Vysvětlíme si pojmy nízkoenergetický a pasivní dům.

 

Činnosti a metody: simulační hra

 

 

JEZERO

 

1,5 hod, 60 Kč + cestovné

 

Cíl: uvědomit si nutnost spolupráce při využívání přírodních zdrojů

 

Obsah: Simulační hra, ve které si na příkladu několika továren využívajících vodu z blízkého jezera ukážeme, kam vede touha po zisku za každou cenu a neschopnost dohodnout se na společném řešení problému.

 

Činnosti a metody: simulační hra, diskuse

 

 

BYLINKY

 

1,5 hod, 65 Kč + cestovné


Cíl: seznámit se s bylinkami a možnostmi jejich využití, rozvoj péče o vlastní zdraví


Obsah: Děti si vyzkouší nejběžnější léčivé bylinky očichat, ochutnat a poznat, dozví se, k čemu se používají. Namíchají vlastní bylinkovou směs na čaj a nakonec si vyrobí jednoduché bylinkové mýdlo.


Činnosti a metody: ochutnávka, diskuse, praktická činnost, práce s textem a pracovním listem

 

Co je třeba zajistit: elektrická zásuvka, kohoutek s vodou

 

 


VČELAŘENÍ

 

1,5 hod, 60 Kč + cestovné

 

Cíl: seznámit se s životem včel medonosných, uvědomit si jejich význam pro člověka i pro přírodu a potřebu je chránit

 

Obsah:   Jak se včela orientuje? Proč jsou včelí komůrky šestiboké? Co se stane s trubcem, když se spáří s královnou? Jak včely vyrábí med? Jak královna ovládá ostatní včely? To vše a mnohem více zajímavostí ze života včel a včelařů.

 

Činnosti a metody: Dramatická výchova, pozorování, kooperativní aktivity.

 

 


AFRICKÁ VESNICE 2

 

1,5 hod, 60 Kč + cestovné

 

Vzdělávací cíl: seznámit se s kritickou ekonomickou a sociální situací v nejchudších částech světa, pochopit význam humanitární pomoci.

 

Obsah: Hra simuluje život chudé zemědělské africké vesnice rok po roce se všemi typickými problémy: hladem, suchem a neúrodou, ozbrojenými konflikty a řadou zdravotních rizik. Studenti pochopí, že přežití závisí nejen na našich vlastních schopnostech, ale i na vnějších podmínkách. Jednou z nich je i humanitární pomoc bohatých zemi, tedy i ČR.

 

Činnosti a metody: Jednoduchá a zábavná simulační hra, diskusní aktivity.

 

 


JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA JEDNOHO

 

1,5 hod, 60 Kč + cestovné

 

Cíl: uvědomit si nezbytnost spolupráce a důvěry v ostatní při většině lidských činností

 

Obsah: Zkusíme si některé kooperativní hry založené na principu dobrovolnosti směřující k potlačení sobeckosti a pochopení nezbytnosti spolupráce a přátelství. Vysvětlíme si jejich vztah k situacím ve skutečném životě.

 

Činnosti a metody: Kooperativní hry, diskuse, hraní rolí.

 

 

DRÁTKOVÁNÍ

 

1,5 hod, 65 Kč + cestovné

 

Cíl: odreagování, rozvoj tvořivosti, seznámení s tradičním řemeslem

 

Obsah: Přeneseme se do časů, kdy dráteníci putovali od vesnice k vesnici a spravovali rozbité nádobí. Každý si práci s drátem vyzkouší a drátováním si ozdobí kámen. Studenty čeká i relaxační aktivita s kameny, při které si ověří schopnost svého vnímání a hmat.

 

Činnosti a metody: smyslové vnímání, tvořivá činnost

 

 

OVČÍ VLNA

 

1,5 hod, 65 Kč + cestovné

 

Cíl:  odreagování, rozvoj tvořivosti při práci s přírodním materiálem, seznámit se s postupem a technikami zpracování vlny

 

Obsah: Ovečky místo sekačky má dnes už kde kdo, ale zpracovat jejich vlnu je dovednost, kterou je třeba oprášit z dob dávné minulosti. Ukážeme si surovou i čištěnou vlnu, dozvíme se o jejím zpracování. Každý si vyzkouší předení na vřetánku a kolovrátku. Nakonec si každý vytvoří z vlny malé výtvarné dílko technikou filcování jehlou.

 

Činnosti a metody: praktické ukázky, rukodělná činnost

 VYŘEZÁVÁNÍ

 

1,5 hod, 65 Kč + cestovné

 

Cíl:  seznámit se s tradičním řemeslem, rozvoj tvořivosti a zručnosti, posílit samostatnost a sebevědomí

 

Obsah: Děti poznají různé vlastnosti dřeva jako materiálu a bezpečnostní pravidla pro práci s ním. Lektor předvede možný postup práce a děti si samostatně vyřežou malou lžičku „lopatičku“, kterou si také odvezou.

 

Činnosti a metody: smyslové vnímání, praktická činnost


Co je třeba zajistit: Prostor kde můžeme řezat s místem na sezení pro všechny zúčastněné. Prostor může být venkovní ve stínu nebo i vnitřní.


Ekocentrum PALETA, Štolbova 2874, 530 02 Pardubice. Tel., fax: 466 614 352, e-mail: ekocentrum@paleta.cz