Články v této rubrice:
Objednací podmínky výjezdových programů

 

Délka trvání výukových programů a jejich cena je uvedena u každého jednotlivého programu, ve většině případů trvají 1,5 hod (tedy jako 2 spojené vyučovací hodiny). Začátky programů budou stanoveny po dohodě s vámi. Je možno objednat i několik programů za sebou nebo paralelně (přijede více lektorů za jedno cestovné).

 

Ceny jsou uvedeny u jednotlivých programů. Do ceny výjezdových programů je oproti programům probíhajícím na naší pobočce již zahrnut příplatek 10 Kč na dítě. Cena dále zohledňuje délku programu a cenu za spotřebovaný materiál a suroviny. 

Kromě ceny za program se za výjezd platí ještě cestovné 8 Kč/km (auto).


Minimální platba je za 10 účastníků programu.


Doporučený počet účastníků na jednom programu je 15-25 (počet nad 28 vyžaduje předchozí vzájemnou dohodu)

Při programu za kázeň žáků ručí a odpovědnost za žáky plně nese doprovázející pedagog!


Požadavky na výbavu dětí i na prostorové a materiálové zázemí jsou uvedeny u jednotlivých programů.


V případě nepříznivého počasí může dojít ke změnám v obsahu programů odehrávajících se venku, nebo po vzájemné dohodě může být program nahrazen jiným.

 


Objednávky programů:

telefonicky: 733 156 218

e-mailem: oucmanice@paleta.cz

(písemně: Ekocentrum Paleta, pobočka Oucmanice, Oucmanice 36, 562 01 Ústí nad Orlicí)

Výjezdové programy pro MŠ


Délku programu pro MŠ vždy uzpůsobí lektor dle věku a aktuální pozornosti dětí, v časovém rozmezí 1 až 1,5 hod.
VČELIČKY

 70 Kč + cestovné


Cíl: seznámení se životem a produkty včel

Obsah: Děti si vyzkouší role královny, dělnice a trubců. Zjistí, jak vlastně včela vypadá a čím je užitečná pro přírodu a člověka. Na závěr si vyrobí svíčku z včelího vosku a ochutnají med.

Činnosti a metody: ukázky, smyslové vnímání, dramatická výchova, praktická činnostV MYŠÍM KOŽÍŠKU 

1 až 1,5 hodiny (uzpůsobí lektor dle věku a aktuální pozornosti dětí)

65 Kč


Cíl: rozšířit představy o fungování přírody, získat vlastní zajímavé zážitky v přírodním prostředí, naučit se jemněji vnímat své okolí, naučit se více o životě myši domácí

Obsah: Děti zažívají různými formami na vlastní kůži jak žije myš domácí. Učí se pohybovat, hledají potravu, schovávají se před predátory, komunikují. Na vlastní kůži poznají i cestu trávicím traktem užovky, to vše hravě a velice reálně.

Činnosti a metody: smyslové vnímání, pohyb v přírodě, spolupráce

Program vyžaduje venkovní prostředí (školní zahrada, park, různorodé těsné okolí školy)

 

 Výjezdové programy pro 1.stupeň ZŠ
 

PŘÍPAD KOMPOST

2. - 5. třída

1,5 hod, 70 Kč + cestovné


Cíl: porozumět fungování kompostu, seznámit se s půdními živočichy, uvědomit si potřebu třídění bioodpadů

Obsah: Děti budou formou detektivního příběhu pátrat po tom, kam se ztrácejí odpady vyhozené na kompost, které odpady se na kompostu nerozloží a proč. Blíže se seznámí s řadou půdních živočichů, které na kompostu sami najdou a prozkoumají v mikroskopu. 

Činnosti a metody: hra, pozorování, výklad, ukázky, práce s mikroskopem, pracovní list

Co je třeba zajistit: kompost na školní zahradě nebo v blízkém okolí školy, děti oblečení na ven, které je možno ušpinit, pro případ hrozícího deště pláštěnku či deštník (probíhá za každého počasí)

 

 

ŽIVÁ A MRTVÁ VODA

2. - 5. třída

1,5 hod, 70 Kč + cestovné


Cíl: získání základních znalostí a souvislostí k tématům koloběh vody v přírodě, zdroje pitné vody, odpadní voda, spotřeba vody

Obsah: Voda je vzácný zdroj kterého je v současnosti čím dál větší nedostatek. Děti si zopakují nebo objeví koloběh vody v přírodě. Zamyslí se nad tím, na co všechno vodu potřebujeme a jak s ní můžeme šetřit. Názorně uvidí a uvědomí si, odkud v přírodě vodu vlastně bereme a kam a v jakém stavu ji do přírody opět vracíme.

Činnosti a metody: samostatná práce ve skupinách, diskuse, pokus, ukázky, pohybové a kooperativní hry.

 

 

LESY V OHROŽENÍ

1. - 5. třída
1,5 hod, 70 Kč + cestovné


Cíl: uvědomit si význam lesů, uvědomit si důležitost jejich kvality a souvislost mezi lidskou činností a poškozováním lesů 

Obsah:  Děti se zamyslí nad tím, co nám dává les nám a čím je užitečný pro přírodu a krajinu. Formou her se seznámí se zranitelností lesa vůči negativním přírodním i lidským vlivům. Přitom poukážeme zejména na nevýhody smrkových monokultur.

Činnosti a metody: pohybové a kooperativní hry, tvořivá činnost, výklad

 


 

VČELY

1. - 5. třída

1,5 hod, 75 Kč + cestovné


Cíl: seznámit se s životem včel medonosných a s jejich významem nejen pro člověka ale i pro přírodu

Obsah: Program ukazuje pomocí her, dramatické výchovy a názorných pomůcek život včel. Na chvíli se staneme královnou, dělnicemi a trubci, vyzkoušíme si některá včelí řemesla, ochutnáme dobrůtku ze včelí kuchyně a vyrobíme si svíčku ze včelího vosku.

Činnosti a metody: pohybové hry a aktivity, praktická činnost, výklad, ukázky

 

 

AFRICKÁ VESNICE

2. - 5. třída

1,5 hod, 70 Kč + cestovné


Cíl:  Seznámení s kritickou ekonomickou a sociální situací v nejchudších částech světa, pochopení významu humanitární pomoci

Obsah:  Hra simuluje život chudé zemědělské africké vesnice rok po roce se všemi typickými problémy: hladem, suchem a neúrodou, ozbrojenými konflikty a řadou zdravotních rizik.

Činnosti a metody: simulační hra

 

 

JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA JEDNOHO

1. - 5. třída

1,5 hod, 70 Kč + cestovné


Cíl: uvědomit si nezbytnost spolupráce a ohleduplnosti v kolektivu

Obsah: Zkusíme si různé kooperativní hry a aktivity, které žáky, kromě společné akce, legrace a pohybu, dovedou také k zamyšlení nad výhodami či úskalím spolupráce ve skupině. Společně vymysíme a zapíšeme dobré rady, jak spolu lépe vycházet.

Činnosti a metody: Kooperativní hry, pohybové aktivity, diskuse

 

 

HRY NA VSI

1. - 5. třída

1,5 hod, 70 Kč + cestovné


Cíl: objevit radost ze hry venku na čerstvém vzduchu, oživení starších tradic

Obsah: Děti si vyzkouší několik jednoduchých her, které si pak mohou děti snadno hrát i samy venku s kamarády. Všechny se hrály už v dávné minulosti a není k tomu potřeba nic než pár kamínku, klacíků, fazolí nebo kuliček. Čeká nás tlučení špačků, kuličky, drápky, hry s fazolemi, káča...

Činnosti a metody: hry venku

Co je třeba zajistit: Vhodný prostor - školní hřiště, nebo venkovní prostor, kde je alespoň na části zpevněná rovná plocha, a kde nikoho neohrozíme odlétávajícími špačky, které odpalujeme na dálku. Děti oblečení na ven, obuv sportovnějšího charakteru

Program probíhá pouze za příznivého počasí

 

 

OVČÍ VLNA

1. - 5. třída

1 hod, 75 Kč + cestovné


Cíl: seznámit se s přírodním textilním materiálem a jeho tradičním zpracováním, rozvoj tvořivosti a zručnosti

Obsah: Ovečky místo sekačky má dnes už kde kdo, ale zpracovat jejich vlnu je dovednost, kterou je třeba oprášit z dob dávné minulosti. Ukážeme si surovou i čištěnou vlnu, česání vlny, předení na vřetánku, děti si vyzkouší i předení na kolovrátku. Každý sám si zkusí z vlny vyrobit malý obrázek nebo náramek technikou plstění. 

Činnosti a metody: praktické ukázky, rukodělná činnost

 

 

DRÁTKOVÁNÍ

1. - 5. třída

1 hod, 70 Kč + cestovné


Cíl:  seznámit se s tradičním řemeslem, rozvoj tvořivosti a zručnosti

Obsah: Přeneseme se do časů, kdy dráteníci putovali od vesnice k vesnici a spravovali rozbité nádobí. Děti si práci s drátem sami vyzkouší a pomocí drátování si ozdobí kameny. Při seznamování s kameny si prověří i své vnímání a hmat.

Činnosti a metody: smyslové vnímání, praktická činnost

 

 

VYŘEZÁVÁNÍ

3. - 5. třída

1,5 hod, 70 Kč + cestovné


Cíl:  seznámit se s tradičním řemeslem, rozvoj tvořivosti a zručnosti, posílit samostatnost a sebevědomí

Obsah: Děti poznají různé vlastnosti dřeva jako materiálu a bezpečnostní pravidla pro práci s ním. Lektor předvede možný postup práce a děti si samostatně vyřežou malou lžičku „lopatičku“, kterou si také odvezou.

Činnosti a metody: smyslové vnímání, praktická činnost

Co je třeba zajistit: Prostor kde můžeme řezat s místem na sezení pro všechny zúčastněné. Prostor může být venkovní (bez deště a větru) nebo i vnitřní.

 


Výjezdové programy pro 2. stupeň ZŠ


ENERGIE NENÍ ZADARMO - NOVINKA

6. - 9. třída ZŠ

1,5 hod, 70 Kč

Cíl: motivovat žáky k zájmu o snižování zbytečné spotřeby energie, dodat jim inspiraci jak na to

Obsah: Žáci se naučí, jak zjistit „kolik který spotřebič žere energie“. Vyzkouší si práci s měřákem spotřeby elektrické energie a budou zjišťovat např.: kolik energie se spotřebuje na ohřev vody, kolik spotřebují různé typy svítidel, nebo kde se v domácnosti nacházejí „skrytí žrouti energie“. Také se naučí orientovat se v energetickém štítku a umět si z něj spočítat, kolik peněz vlastně stojí např. sledování televize či upečení bábovky. Zbytek lekce je zaměřen na praktické tipy, jak energiemi šetřit.

Činnosti a metody: práce ve skupinách, pokusy, počítání a práce se vzorečky, práce s textem, postřehová hra

S sebou: přezůvky

(Tvorbu podpořilo v roce 2022 MŽP v projektu "Klima se mění a co my". Program nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.)


 

JAK VYLEPŠIT DŮM

6. - 9. třída

1,5 hod, 70 Kč + cestovné

Cíl: seznámit se s problematikou úspor energie při provozu rodinného domku, pochopit klady a zápory nízkoenergetických a pasivních domů

Obsah: V simulační hře se žáci pokusí vylepšit rodinný domek nejen podle ekonomických, ale i podle ekologických hledisek. Budou řešit zateplení, okna, vytápění, větrání a ohřev vody a tím se pokusí snížit náklady a energetickou náročnost domu.  Vysvětlíme si pojmy nízkoenergetický a pasivní dům.

Činnosti a metody: simulační hraNÁVRAT DIVOČINY - NOVINKA

7. - 9. třída ZŠ

1,5 hod, 70 Kč

Cíl: uvědomit si funkce a důležitost divoké přírody (nejen) jako součást řešení klimatické krize

Obsah: Zamyslíme se nad tím, co všechno se skrývá pod pojmem divočina, a proč je na světě důležitá. Objevíme, že velká část divočiny se skrývá i v půdě. Pomocí krátké simulační hry prozkoumáme, jak souvisí téma divočiny se změnou klimatu. Žáci se také dozvědí, jak mohou k obnově divočiny sami přispět, a zkusí si naprojektovat divočinu i do okolí jejich školy.

Činnosti a metody: demonstračně-simulační hra, kritické myšlení, pozorování a zkoumání, miniprojekt ve skupinkách

S sebou: přezůvky

(Tvorbu podpořilo v roce 2022 MŽP v projektu "Klima se mění a co my". Program nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.)

 

LESY V OHROŽENÍ

6. - 9. třída
1,5 hod, 70 Kč + cestovné

Cíl: uvědomit si význam lesů a souvislost mezi jejich kvalitou a funkcí, uvědomit si souvislost mezi lidskou činností a poškozováním lesů, chápe dopad změny klimatu na naše lesy.

Obsah: Žáci se zamyslí nad tím, co nám dává les a jaké jsou jeho funkce v krajině. Objeví, jak se to liší pro přirozený nebo intenzivně hospodářsky využívaný les. Formou her se seznámí se zranitelností smrkových monokultur vůči negativním přírodním i lidským vlivům a poučí se o udržitelném hospodaření v lesích.

Činnosti a metody: pohybové a kooperativní hry, diskuse, tvořivá činnost, výklad

S sebou: přezůvky


 

 

JEZERO

6. - 9. třída

1,5 hod, 70 Kč + cestovné

Cíl: uvědomit si nutnost spolupráce při využívání přírodních zdrojů

Obsah: Simulační hra, ve které si na příkladu několika továren využívajících vodu z blízkého jezera ukážeme, kam vede touha po zisku za každou cenu a neschopnost dohodnout se na společném řešení problému.

Činnosti a metody: simulační hra, diskuse
AFRICKÁ VESNICE

6. - 9. třída

1,5 hod, 70 Kč + cestovné

Cíl: seznámit se s kritickou ekonomickou a sociální situací v nejchudších částech světa, pochopit význam humanitární pomoci.

Obsah: Hra simuluje život chudé zemědělské africké vesnice rok po roce se všemi typickými problémy: hladem, suchem a neúrodou, ozbrojenými konflikty a řadou zdravotních rizik. Žáci pochopí, že přežití závisí nejen na našich vlastních schopnostech, ale i na vnějších podmínkách. Jednou z nich je i humanitární pomoc bohatých zemi, tedy i ČR.

Činnosti a metody: Jednoduchá a zábavná simulační hra, diskusní aktivity.

 


JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA JEDNOHO

6. - 9. třída

1,5 hod, 70 Kč + cestovné

Cíl: uvědomit si nezbytnost spolupráce a důvěry v ostatní při většině lidských činností

Obsah: Zkusíme si různé kooperativní hry a aktivity, které žáky, kromě společné akce, legrace a pohybu, dovedou také k zamyšlení nad výhodami či úskalím spolupráce ve skupině.

Činnosti a metody: Kooperativní hry, diskuse.

 

 

VYŘEZÁVÁNÍ

6. - 9. třída

1,5 hod, 70 + cestovné

Cíl:  seznámit se s tradičním řemeslem, rozvoj tvořivosti a zručnosti, posílit samostatnost a sebevědomí

Obsah: Děti poznají různé vlastnosti dřeva jako materiálu a bezpečnostní pravidla pro práci s ním. Lektor předvede možný postup práce a děti si samostatně vyřežou malou lžičku „lopatičku“, kterou si také odvezou.

Činnosti a metody: smyslové vnímání, praktická činnost

Co je třeba zajistit: Prostor kde můžeme řezat s místem na sezení pro všechny zúčastněné. Prostor může být venkovní ve stínu nebo i vnitřní.

 

 

DRÁTKOVÁNÍ

6. - 9. třída

1 hod, 70 Kč + cestovné

Cíl: odreagování, rozvoj tvořivosti, seznámení s tradičním řemeslem

Obsah: Přeneseme se do časů, kdy dráteníci putovali od vesnice k vesnici a spravovali rozbité nádobí. Každý si práci s drátem vyzkouší a drátováním si ozdobí kámen. Žáky čeká i relaxační aktivita s kameny, při které si ověří schopnost svého vnímání a hmat.

Činnosti a metody: smyslové vnímání, tvořivá činnost

 

 

OVČÍ VLNA

6. - 9. třída

1 hod, 70 Kč + cestovné

Cíl:  odreagování, rozvoj tvořivosti při práci s přírodním materiálem, seznámit se s postupem a technikami zpracování vlny

Obsah: Ukážeme si surovou i čištěnou vlnu, dozvíme se o jejím zpracování. Každý si vyzkouší předení na vřetánku a kolovrátku. Nakonec si každý vytvoří z vlny malé výtvarné dílko technikou filcování jehlou.

Činnosti a metody: praktické ukázky, rukodělná činnost


 

Výjezdové programy pro SŠ
Pro střední školy nabízíme také možnost objednat si programy a přednášky z naší nabídky programů pro dospělé

JAK VYLEPŠIT DŮM

 

1,5 hod, 70 Kč + cestovné

 

Cíl: seznámit se s problematikou úspor energie při provozu rodinného domku, pochopit klady a zápory nízkoenergetických a pasivních domů

 

Obsah: V simulační hře si studenti pokusí vylepšit rodinný domek nejen podle ekonomických ale i podle ekologických hledisek. Budou řešit zateplení, okna, vytápění, větrání a ohřev vody a tím se pokusí snížit náklady a energetickou náročnost domu.  Vysvětlíme si pojmy nízkoenergetický a pasivní dům.

 

Činnosti a metody: simulační hra

 

 

JEZERO

 

1,5 hod, 60 Kč + cestovné

 

Cíl: uvědomit si nutnost spolupráce při využívání přírodních zdrojů

 

Obsah: Simulační hra, ve které si na příkladu několika továren využívajících vodu z blízkého jezera ukážeme, kam vede touha po zisku za každou cenu a neschopnost dohodnout se na společném řešení problému.

 

Činnosti a metody: simulační hra, diskuse

 

 


AFRICKÁ VESNICE

 

1,5 hod, 70 Kč + cestovné

 

Vzdělávací cíl: seznámit se s kritickou ekonomickou a sociální situací v nejchudších částech světa, pochopit význam humanitární pomoci.

 

Obsah: Hra simuluje život chudé zemědělské africké vesnice rok po roce se všemi typickými problémy: hladem, suchem a neúrodou, ozbrojenými konflikty a řadou zdravotních rizik. Studenti pochopí, že přežití závisí nejen na našich vlastních schopnostech, ale i na vnějších podmínkách. Jednou z nich je i humanitární pomoc bohatých zemi, tedy i ČR.

 

Činnosti a metody: Jednoduchá a zábavná simulační hra, diskusní aktivity.

 

 


JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA JEDNOHO

 

1,5 hod, 70 Kč + cestovné

 

Cíl: uvědomit si nezbytnost spolupráce a důvěry v ostatní při většině lidských činností

 

Obsah: Zkusíme si různé kooperativní hry a aktivity, které žáky, kromě společné akce, legrace a pohybu, dovedou k zamyšlení nad výhodami i úskalím spolupráce ve skupině.

 

Činnosti a metody: Kooperativní hry, diskuse.

 

 

DRÁTKOVÁNÍ

 

1 hod, 70 Kč + cestovné

 

Cíl: odreagování, rozvoj tvořivosti, seznámení s tradičním řemeslem

 

Obsah: Přeneseme se do časů, kdy dráteníci putovali od vesnice k vesnici a spravovali rozbité nádobí. Každý si práci s drátem vyzkouší a drátováním si ozdobí kámen. Studenty čeká i relaxační aktivita s kameny, při které si ověří schopnost svého vnímání a hmat.

 

Činnosti a metody: smyslové vnímání, tvořivá činnost

 

 

OVČÍ VLNA

 

1 hod, 70 Kč + cestovné

 

Cíl:  odreagování, rozvoj tvořivosti při práci s přírodním materiálem, seznámit se s postupem a technikami zpracování vlny

 

Obsah: Ovečky místo sekačky má dnes už kde kdo, ale zpracovat jejich vlnu je dovednost, kterou je třeba oprášit z dob dávné minulosti. Ukážeme si surovou i čištěnou vlnu, dozvíme se o jejím zpracování. Každý si vyzkouší předení na vřetánku a kolovrátku. Nakonec si každý vytvoří z vlny malé výtvarné dílko technikou filcování jehlou.

 

Činnosti a metody: praktické ukázky, rukodělná činnost

 VYŘEZÁVÁNÍ

 

1,5 hod, 70 Kč + cestovné

 

Cíl:  seznámit se s tradičním řemeslem, rozvoj tvořivosti a zručnosti, posílit samostatnost a sebevědomí

 

Obsah: Děti poznají různé vlastnosti dřeva jako materiálu a bezpečnostní pravidla pro práci s ním. Lektor předvede možný postup práce a děti si samostatně vyřežou malou lžičku „lopatičku“, kterou si také odvezou.

 

Činnosti a metody: smyslové vnímání, praktická činnost


Co je třeba zajistit: Prostor kde můžeme řezat s místem na sezení pro všechny zúčastněné. Prostor může být venkovní ve stínu nebo i vnitřní.


Ekocentrum PALETA, Štolbova 2874, 530 02 Pardubice. Tel., fax: 466 614 352, e-mail: ekocentrum@paleta.cz