Články v této rubrice:
Specializační studium pro koordinátory EVVO
Akreditované Specializační studium pro koordinátory EVVO na ZŠ a SŠ
Celoroční specializační studium v rozsahu 250 hodin výuky.
Ve spolupráci s ekocentry SEVER (Královéhradecký kraj)  a Divizna (Liberecký kraj) otevíráme studium na rok 2024/2025. Přihlášky do konce května 2024!

Jedná se o akreditovaný kurz v režimu DVPP. Studium je akreditováno pro výkon specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy dle §9 vyhlášky č. 317/2005 Sb.


Co vás čeká:

250 vyučovacích hodin plných nových poznatků a praktických dovedností v oblasti ekologické výchovy. Během studia se setkáte s kolegy, se kterými sdílíte osvědčené postupy, rozvíjíte manažerské dovednosti koordinátora, a získáte přístup k rozličným materiálům a zdrojům. Důraz klademe na praktické využití nabytých dovedností prostřednictvím terénních programů, exkurzí a setkání s odborníky a aktivními koordinátory EVVO.


Cena a další informace:

Celkové náklady na studium: 48 500 Kč (přibližně polovina nákladů je na zajištění ubytování a stravy, druhá polovina jsou náklady na výuku a materiály).

Účastníci z Královéhradeckého, Pardubického a Libereckého kraje mohou získat na část nákladů finanční podporu, která bude upřesněna dle možností v uvedených krajích. Studium lze hradit ze šablon OP JAK. Dopravu na místa kurzů si zajišťují sami účastníci.


Termíny a struktura studia 

Zahajovací kurz: 7. - 11.9. 2024 2024 DOTEK Horní Maršov v Krkonoších

Druhý kurz: 31.10. - 2.11. 2024 Oucmanice 

Třetí kurz: 8. - 11.1. 2025 Oucmanice

Čtvrtý kurz: konec března/ začátek dubna 2025 Střevlík Oldřichov 

Pátý kurz: druhá půlka května 2025 Sedmihorky 

Závěrečný kurz: 18. - 22.8. 2025 DOTEK Horní Maršov v Krkonoších 

Závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečných prací: září 2025


V případě zájmu vyplňte prosím do konce května! přihlašovací online formulář: Předběžná přihláška zájemce o specializační studium pro školní koordinátory EVVO, 2024-2025 (google.com)


Kontakt pro dotazy: 
michaela.mikovcova@paleta.cz. (tel. 606581866)


Kurz o změnách klimatu pro pedagogy a lektory


                2. a 3. 4.  2024 v Pardubicích (zkrácená 2 denní verze kurzu)

 

O co jde?: Žijeme v době klimatických změn a souvisejících celospolečenských změn. S tím nic nenaděláme. Je však na nás, jak se k nim postavíme, jaký příběh budeme žít a také předávat žákům a studentům. Můžeme strčit hlavu do písku a tvářit se, že se nás to netýká. Můžeme se nechat zavalit horou děsivých informací a katastrofických scénářů a propadnout žalu či pasivitě. Nebo v sobě i studentech můžeme začít pěstovat a rozvíjet aktivní naději, a snažit se hledat cesty jak se zapojit, jak být nápomocní lidem a přírodě kolem nás, a jak změn využít jako příležitost k obohacení vlastních životů. Tento třetí příběh se snaží podpořit náš kurz.


Obsah kurzu: Získáte hlubší informační základ o dané problematice. Dozvíte se, jak komunikovat nejen s žáky o změně klimatu, a přitom nestrašit ani nemoralizovat. Na vlastní kůži si vyzkoušíte metody, aktivity, a pokusy, které později budete moci využít i při práci s dětmi… Dostanete různé tipy na to, jak se s žáky aktivně zapojit do ochrany klimatu. Potkáte další kolegy, se kterými budete moci sdílet a vyměňovat zkušenosti. Odnesete si i praktickou inspiraci pro váš osobní život.


Pro koho: Jelikož změny klimatu jsou globální a celospolečenské téma, je kurz určen pro všechny učitele a lektory nezávisle na tom, jaký předmět vyučují, nebo na jakém stupni škol či pro jakou organizaci pracují.


Rozsah: 16 hod (cca 8:30 - 17:30 každý den)


Místo konání: Ekocentrum Paleta, Štolbova 2874 Pardubice (Natura Park)


Cena: 1200 Kč - zahrnuje program, materiály a drobné občerstvení


Přihlášky na: online formuláři https://forms.gle/yYnwKX13T3h7mRHq8
Pokud odkaz nefunguje na přímé kliknutí, zkopírujte ho přímo do prohlížeče.


Případné dotazy pište na: martina.horackova@paleta.cz


Plakátek ke stažení zde:  http://www.ekovychova.cz/attach_count.php?id=1923

Vytvoření tohoto kurzu podpořilo v roce 2021 Ministerstvo životního prostředí, konání kurzu je podpořeno Státním fondem životního prostředí.Další plánované termíny pro rok 2024:


 V roce 2024 náš kurz (pobytová 3 denní verze) najdete i na 2 dalších místech v ČR.   

  

  •   11.- 13. 4. 2024 v Prachaticích  (organizačně zajišťuje Dřípatka Prachatice)
  •   27. - 29. 11. 2024 v Horažďovicích (organizačně zajišťuje Envicentrum PROUD)
Seminář - Jak na užitečné EVVO projekty
Aktivní zapojení žáků do řešení environmentálních problémů považujeme za nejúčinnější způsob environmentální výchovy. Připravili jsme proto na toto téma pro pedagogy seminář

Jak na užitečné EVVO projekty 

 

Termín: Na rok 2024 zatím není vypsán žádný veřejný termín, seminář je ale možné si objednat (objednávky na: martina.horackova@paleta.cz 

 

Rozsah semináře: 4 nebo 8 hodin (základní nebo klimatická varianta) 

 

Cena: 600 Kč/os (základní varianta, 4h), 1200 Kč/os (klimatická varianta, 8h), min. počet 12 účastníků

 

Cíle: Učitelé získají motivaci a vidí cestu a možnosti, jak se s žáky zapojit do prospěšných participativních projektů zejména s tematikou EVVO; (v delší časové variantě získají účastníci navíc základní přehled o problematice změny klimatu a jejích řešeních) 

 

Obsah: Co je a není projekt ve výuce; výhody a přínosy participativních projektů; ujasnění si možných úskalí a jak je překonat; vhled do postupné tvorby a realizace projektů; tipy na aktivity sžáky; příklady dobré praxe; další zdroje inspirace či podpory. 

V delší časové variantě navíc základní přehled v tematice změny klimatu (příčiny, důsledky, řešení); prevence klimatického žalu; inspirace na drobné projekty, které přispívají k řešení. 

 


Tvorbu semináře podpořilo v roce 2023 Ministerstvo životního prostředí v projektu “Participativní projekty pro pozitivní změnu”. Projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Ekocentrum PALETA, Štolbova 2874, 530 02 Pardubice. Tel., fax: 466 614 352, e-mail: ekocentrum@paleta.cz