Články v této rubrice:
Specializační studium pro školní koordinátory EVVO 2023 -2024


Vážené kolegyně, vážení kolegové, připravujeme pro Vás nový kurz specializačního studia v oblasti EVVO pro pedagogy ZŠ a SŠ.  Kurz připravují společně ekocentrum Chaloupky, o. p. s (kraj Vysočina) a Ekocentrum PALETA, z. s. (Pardubický kraj).

 

Jedná se o akreditované studium k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy – v souladu s §9 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Studium je určeno pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení s kvalifikací odpovídající požadavkům zákona č. 563/2004 Sb.

 

Termín: srpen 2023 – srpen 2024

 

Forma studia: Prezenční kurz v rozsahu 250 vyučovacích hodin přímé výuky. Studium bude rozděleno na 7 čtyřdenních pobytových setkání, která se budou konat na různých místech. Pedagogové se tak seznámí s inspirativním prostředím a pestrou nabídkou služeb různých ekocenter v obou krajích (Pardubický, Vysočina). Účastníky čeká výuka s využitím: aktivních metod a forem, praktických cvičení, originálních pomůcek, setkání s inspirativními osobnostmi, exkurzí na inspirativní místa či přírodní lokality…

 

Plánované termíny setkání: 20.-23.8.2023 / 18.-21.10.2023/ 11.-15.12.2023 / 7.-10.2.2024 / 24.-27.4.2024 /  ?.6. -?.6. 2024  /  19.-23.8.2023

 

Náplň studia: Tematické okruhy studia jsou závazně stanoveny Standardem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v EVVO (MŠMT, 2020).  Budeme se věnovat metodám EVVO, možnostem školního koordinátora EVVO a studiu environmentálních témat. Těšit se můžete např. na: badatelství, simulační hry, místně zakotvené učení, školní zahrady, rozšířené vzdělávání o klimatické změně, učení venku, projektové vyučování, kritické myšlení, šetrný provoz škol …  Garantem studia je: Ing. Martin Kříž. Výuka bude vedena širokou řadou odborníků na daná témata.

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou, obhájením závěrečné práce a předložením portfolia dílčích tematických prací a splněných úkolů.

 

Cena: 

Účastníci z Pardubického kraje hradí doplatek 10 000 Kč (zbytek ceny hradí Pardubický kraj).

V ceně ze zahrnuto ubytování, strava, příprava programu, práce lektorů a soubor materiálů. Dopravu na místo konání si pedagogové hradí sami.

(Skutečná cena kurzu je 30 000 Kč, zájemci z jiných krajů si poplatek hradí sami, nebo mohou požádat o příspěvek v jejich kraji (odbor školství), pro pokrytí poplatku či doplatku lze využít i tzv "šablony")

 

Zájemci o studium se mohou předběžně hlásit přes tento formulář: https://1url.cz/HrvPl .

Jde o předběžný zájem – až budeme v plánování dále, dáme vám vědět podrobnější informace.

 

Informace:  

za Chaloupky (Vysočina) martin.kriz@chaloupky.cz, tel: 775 740 221

za Paletu (Pardubický) michaela.mikovcova@paleta.cz, tel. 606 581 866

 

 

 

Kurz o změnách klimatu pro pedagogy a lektory


                Termíny pro rok 2023:


                                 1. – 3. 3.   (středa až pátek)

 

O co jde?: Žijeme v době klimatických změn a souvisejících celospolečenských změn. S tím nic nenaděláme. Je však na nás, jak se k nim postavíme, jaký příběh budeme žít a také předávat žákům a studentům. Můžeme strčit hlavu do písku a tvářit se, že se nás to netýká. Můžeme se nechat zavalit horou děsivých informací a katastrofických scénářů a propadnout žalu či pasivitě. Nebo v sobě i studentech můžeme začít pěstovat a rozvíjet aktivní naději, a snažit se hledat cesty jak se zapojit, jak být nápomocní lidem a přírodě kolem nás, a jak změn využít k obohacení vlastních životů. Tento třetí příběh se snaží podpořit náš kurz.


Obsah kurzu: Získáte hlubší informační základ o dané problematice. Dozvíte se, jak komunikovat nejen s žáky o změně klimatu, a přitom nestrašit ani nemoralizovat. Na vlastní kůži si vyzkoušíte metody, aktivity, a pokusy, které později budete moci využít i při práci s dětmi… Dostanete různé tipy na to, jak se s žáky aktivně zapojit do ochrany klimatu. Potkáte další kolegy, se kterými budete moci sdílet a vyměňovat zkušenosti. Odnesete si i praktickou inspiraci pro váš osobní život.


Pro koho: Jelikož změny klimatu jsou globální a celospolečenské téma, je kurz určen pro všechny učitele a lektory nezávisle na tom, jaký předmět vyučují, nebo na jakém stupni škol či pro jakou organizaci pracují.


Kurz je akreditován jako DVPP.


Místo konání: Ekocentrum Paleta v Oucmanicích (Oucmanice 36, 56201 Ústí nad Orlicí).


Cena: 3500 Kč - zahrnuje stravu, ubytovaní, vzdělávací program a připravené materiály


Přihlášky na: martina.horackova@paleta.cz


Vytvoření tohoto kurzu podpořilo v roce 2021 Ministerstvo životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.Stáhnout jako plakátek:

Ke stažení: Klimakurz_2023_brezen.pdf, velikost: 1160,163 kB
Ke stažení: Klimakurz_2022.pdf, velikost: 1161,132 kB
Ekocentrum PALETA, Štolbova 2874, 530 02 Pardubice. Tel., fax: 466 614 352, e-mail: ekocentrum@paleta.cz