Články v této rubrice:
Celodenní programy
Celodenní programy jsou složeny ze třech cca 1,5 hodinových bloků. Mezi prvním a druhým blokem
je čas na svačinu, mezi druhým a třetím blokem cca půl hodiny pauza na oběd. Začátek programů je obvykle
v 8:00, ale je možné jej posunout a program po předchozí vzájemné dohodě přizpůsobit.
Pozor, celková doba zde strávená je minimálně 6 hod (4,5 hod programu + přestávky včetně oběda)!  Např. při příjezdu v 9:00 počítejte s odjezdem nejdříve v 15:00.
Výjimkou jsou terénní programy, jejihž délka i časové členění jsou různé a v některých případech na dohodě.

Ceny celodenních programů jsou různé v závislosti na náročnosti na přípravu a pomůcky.
Je možné si u nás objednat oběd v ceně 130 Kč na žáka ZŠ, 90 Kč na dítě v MŠ.
Minimální platba je za 10 účastníků programu. Doporučený počet účastníků na programu je 15-25.

Při programu za kázeň žáků ručí a odpovědnost nese doprovázející pedagog.

Požadavky na výbavu
dětí jsou uvedeny u jednotlivých programů. Na program jsou zpravidla nutné přezůvky! Některé programy probíhají venku – je nutné vhodné oblečení.

V případě nepříznivého počasí
může dojít ke změnám v obsahu venkovních programů, nebo po vzájemné dohodě může být program nahrazen jiným.Objednávky programů:


telefonicky: 733 156 218

e-mailem: oucmanice@paleta.cz

(písemně: Ekocentrum Paleta, pobočka Oucmanice, Oucmanice 36, 562 01 Ústí nad Orlicí)


HOSPODÁŘSKÝ DEN

1. - 9. třída ZŠ
celodenní (3 x 1,5 hod
+ přestávky na svačinu a oběd), cena za program 190 Kč

probíhá celoročně

 

Cíl: uvědomit si původ a hodnotu potravin, seznámit se s potřebami zvířat, rozvoj zručnosti a soběstačnosti


Obsah: Děti si prakticky vyzkouší, kolik práce dá obhospodařování statku. Vyzkouší si kydaní hnoje, pletí, řezání a štípání dřeva, případně i další práce podle sezóny. Seznámí se s hospodářskými zvířaty a jejich potřebami. Zkusí si společně vyrobit máslo. V praxi si vyzkouší mlít obilí na ručním mlýnku, zpracovat kynuté těsto, uplést housky a nařezat dřevo, roztopit venkovní pec a upéct je. Na závěr programu si připraví hostinu z produktů, které si sami vyrobili.


Činnosti a metody: Praktická činnost, simulační hry, kontakt se zvířaty, spolupráce.


S sebou: přezůvky, oblečení, které je možné ušpinit

 


BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁČE


4. - 9. třída ZŠ
celodenní (3 x 1,5 hod + přestávky na svačinu a oběd), cena za program 190 Kč

probíhá celoročně

 

Cíl: uvědomit si původ a hodnotu potravin, porozumění problematice jejich kvality a spotřebitelské
zodpovědnosti, rozvoj soběstačnosti

 

Obsah: Děti pomocí hry prozkoumají legendu o báječných koláčích bývalé majitelky našeho statku a uvědomí si tajemství kvality surovin. Rekonstruovat 100 let starý recept bude dřina, při které děti budou řezat a štípat dřevo, vařit povidla a makovou náplň, vyrábět tvaroh a máslo, mlít mouku, zadělávat těsto a nakonec každý upeče a sní svůj koláč.

 

Činnosti a metody: Simulační hra, diskuze, praktická činnost, práce podle návodu, skupinová práce, technologický postup.

 

S sebou: přezůvky, oblečení, které je možné ušpinit

 VODNÍ DEN

1. - 5. třída ZŠ
celodenní (3 x 1,5 hod + přestávky na svačinu a oběd), cena za program 180 Kč

probíhá pouze v období březen - listopad

 

Cíl: seznámit se s vodním ekosystémem, uvědomit si souvislosti k tématu voda v domácnosti i voda v přírodě


Obsah: Děti se formou her seznámí s životem vodních organismů, zjistí, co je pro život ve vodě nejdůležitější. Zamyslí se i nad tím, co může životu ve vodě naopak uškodit. Také se zamyslí nad tím, na co vodu potřebujeme my, odkud z přírody jí vlastně bereme a kam a v jakém stavu ji opět do přírody vracíme. Na závěr se vydáme na lov bezobratlých vodních živočichů k našemu rybníčku.


Činnosti a metody: Práce ve skupinách, ukázky a experimenty, kooperativní úkoly, hodnocení informací, diskuse, exkurze, lov a pozorování vodních živočichů.


S sebou: přezůvky, oblečení, které je možné ušpinit, případně holínky či jiné boty do mokra (nebo na přezutí), v případě hrozícího deště pláštěnku (deštník)

Program probíhá i v případě mírného deště


LESNÍ DEN


1. - 9. třída ZŠ

celodenní (3 x 1,5 hod + přestávky na svačinu a oběd), cena za program 180 Kč

pouze v období březen - říjen


Cíl: uvědomit si význam lesů, seznámit se s lesem jako ekosystémem, pochopit rozdíl ve fungování lesa hospodářského a „divokého“, prožitky v přírodě


Obsah: Děti se zamyslí nad tím, co nám dává les nám a čím je užitečný pro přírodu a krajinu. Formou her se seznámí se zranitelností smrkového lesa vůči negativním přírodním i lidským vlivům. V druhé delší části programu se vydáme do lesa prozkoumat přirozený smíšený a možná i divoký les.


Činnosti a metody: kooperativní a pohybové hry, tvořivá činnost, pohyb v přírodě, průzkum přírodního prostředí, pracovní list

 

S sebou: přezůvky, oblečení a obutí na ven do terénu, které snese i průchod mokrou trávou, pláštěnku v případě hrozící dešťové přeháňky

Program proběhne pouze za příznivého počasí (nesmí vytrvale pršet)

VODA

6. - 9. třída ZŠ, SŠ
celodenní (3 x 1,5 hod + přestávky na svačinu a oběd), cena za program 180 Kč

probíhá pouze v období březen – listopad

 

Cíl: Získání elementárních znalostí i pochopení širších souvislostí k tématu voda v přírodě i v domácnosti.

 

Obsah: Voda – co a jak v ní žije v přírodě, na co jí potřebujeme my, odkud z přírody jí vlastně bereme a kam a v jakém stavu ji opět do přírody vracíme. Blíže prozkoumáme zejména vodní ekosystém rybníku, zdroje pitné vody a nakládání s vodou odpadní. Formou hry se pokusíme o trvale udržitelné hospodaření továren vyžívajících vodu z jezera.

 

Činnosti a metody: Práce ve skupinách, ukázky a experimenty, kooperativní úkoly, hodnocení informací, diskuse, exkurze, lov a pozorování vodních živočichů, simulační hra Jezero.

 

S sebou: přezůvky, oblečení, které je možné ušpinit, případně holínky či jiné boty do mokra (nebo na přezutí), v případě hrozícího deště pláštěnku (deštník)


 

VÁNOČNÍ DEN

1. - 9. třída

celodenní (3 x 1,5 hod + přestávky na svačinu a oběd), cena za program 200 Kč

 

Cíl: plně si užít předvánoční atmosféru, rozvoj tvořivosti, zručnosti a soběstačnosti při výrobě dárků a dekorací z přírodních materiálů

Obsah: V krátkém divadelním minipředstavení dětem připomeneme původ vánoc. Děti si vyzkouší známější i zapomenuté zvyky doby adventu a štědrého dne, a všichni se stanou součástí živého betlému v kostýmech, s naším oslíkem a kozou. V předvánoční dílničce si vyrobí malé vánoční dekorace a drobné dárky z přírodních či recyklovaných materiálů, upečou a ozdobí si vánoční perníčky.

Činnosti a metody: vyprávění, dramatizace, tvořivá činnost formou dílny, pečení

S sebou: přezůvky, oblečení, které je možné ušpinit


TERÉNNÍ EXKURZE A VÝLETY

Tvorbu terénních programů "Rozruch v ptačím lese" a "Hlas vody" a podpořilo v roce 2018 Ministerstvo životního prostředí.


Délka programů vždy na předchozí domluvě!ROZRUCH V PTAČÍM LESE

1.stupeň ZŠ, MŠ od 5ti let

doba trvání: 2,5 - 4,5 h.

délka trasy: 2,5 km (Oucmanice - Brandýs nad Orlicí) nebo 4 km (Oucmanice - Brandýs nad Orlicí - Oucmanice)

cena programu: 150 Kč

 

Cíl: Prožitky v přírodě; rozšířit představy o fungování přírody; naučit se jemněji vnímat prostředí; naučit se na několika vybraných příkladech více o životě ptáků.

Obsah: Skupina prochází s průvodcem cestou z Oucmanic k labyrintu  u pomníku Jana Amose Komenského v Brandýse nad Orlicí (je třeba zaplatit vstupné). Program končí v labyrintu pouze v sezóně, kdy je možné otevření labyrintu objednat. Cestou hledají ptáky, obyvatele lesa a snaží se od nich dozvědět, co vneslo na jinak klidné a harmonické místo takový rozruch. Aby se však s nimi ptáci vůbec bavili, musí se vždy přiblížit jejich způsobu života. Najdete příčinu zmatku mezi obyvateli lesa?

S sebou: Svačina, pití, obuv a oblečení do terénu přiměřené počasí. 

ORLICKÉ ÚDOLÍ V PROMĚNÁCH ČASU

3.tř. ZŠ - SŠ

doba trvání: 4 - 7 h.

délka trasy: 7 km (Oucmanice - Choceň), 9 km (Oucmanice - Choceň - Oucmanice s použitím vlaku), 13 km (Oucmanice - Choceň - Oucmanice pěšky)

cena programu: 150 Kč

 

Cíl: Prožitky v přírodě; rozšířit představy o fungování přírody; naučit se jemněji vnímat prostředí; vnímat jak se historické události otiskují do naší současnosti, rozklíčovat stručnou historii jednoho konkrétního místa

Obsah: Terénní exkurze, jejíž trasa může mít více variant, ale nejčastěji vede přibližně po zelené značce z Oucmanic do Chocně. Při každém zastavení prožijeme část příběhu o vzniku údolí okolo řeky Tiché Orlice. Teprve pokud uspějeme ve výzvě, kterou daná doba přináší, budeme moci pokračovat dál. Dostanete se až na konec příběhu?

S sebou: Svačina, pití, obuv a oblečení do terénu přiměřené počasí.

 

 

KRAJINA OČIMA LOVCE A SBĚRAČE

(probíhá pouze v období, které účastníci snesou, lektor (lovec) zvládne být venku celoročně)

3. - 9. třída ZŠ, SŠ

doba trvání: 2 - 6 hod

cena programu: 100 - 150 Kč dle času

délka trasy: Na přání. Místo začátku a konce výletu bude určeno po dohodě s vámi.

 

Cíl: Uvědomit si pestrost a bohatství přírodních zdrojů, pochopit jak žil člověk bez civilizační glazury.

Obsah: Výlet je volně strukturován, putování krajinou je doprovázeno výkladem, ochutnávkami a hledáním materiálů, které by mohly být důležité pro pravěkého lovce. Zařazeno je i několik aktivit, pro aktivnější prožití pocitů dávných lidí.

S sebou: Svačina, pití, obuv a oblečení do terénu přiměřené počasí.

 Ekocentrum PALETA, Štolbova 2874, 530 02 Pardubice. Tel., fax: 466 614 352, e-mail: ekocentrum@paleta.cz