Články v této rubrice:
Celodenní programy
Celodenní programy jsou složeny ze třech cca 1,5 hodinových bloků. Mezi prvním a druhým blokem
je čas na svačinu, mezi druhým a třetím blokem cca půl hodiny pauza na oběd. Začátek programů je obvykle
v 8:00, ale je možné jej posunout a program po předchozí vzájemné dohodě přizpůsobit.
Pozor, celková doba zde strávená je minimálně 6 hod (4,5 hod programu + přestávky včetně oběda)!  Např. při příjezdu v 9:00 počítejte s odjezdem nejdříve v 15:00.
Výjimkou jsou terénní programy, jejihž délka i časové členění jsou různé a v některých případech na dohodě.

Ceny celodenních programů jsou různé v závislosti na náročnosti na přípravu a pomůcky. K celodenním programům nabízíme akční cenu za oběd 60 Kč. Pedagogický doprovod, který neplatí za program, platí za oběd plnou cenu 95 Kč.
Minimální platba
je za 10 účastníků programu. Doporučený počet účastníků na programu je 15-25.

Při programu za kázeň žáků ručí a odpovědnost nese doprovázející pedagog.

Požadavky na výbavu
dětí jsou uvedeny u jednotlivých programů. Na program jsou zpravidla nutné přezůvky! Některé programy probíhají venku – je nutné vhodné oblečení.

V případě nepříznivého počasí
může dojít ke změnám v obsahu venkovních programů, nebo po vzájemné dohodě může být program nahrazen jiným.Objednávky programů:


telefonicky: 733 156 218

e-mailem: oucmanice@paleta.cz

(písemně: Ekocentrum Paleta, pobočka Oucmanice, Oucmanice 36, 562 01 Ústí nad Orlicí)


TERÉNNÍ EXKURZE A VÝLETY

Tvorbu terénních programů "Rozruch v ptačím lese", "Hlas vody" a "Orlické údolí v proměnách času" podpořilo v roce 2018 Ministerstvo životního prostředí.


Délka programů vždy na předchozí domluvě!ROZRUCH V PTAČÍM LESE

1.stupeň ZŠ, MŠ od 5ti let

doba trvání: 2,5 - 4,5 h.

délka trasy: 2,5 km (Oucmanice - Brandýs nad Orlicí) nebo 4 km (Oucmanice - Brandýs nad Orlicí - Oucmanice)

cena programu: 150 Kč

 

Cíl: Prožitky v přírodě; rozšířit představy o fungování přírody; naučit se jemněji vnímat prostředí; naučit se na několika vybraných příkladech více o životě ptáků.

Obsah: Skupina prochází s průvodcem cestou z Oucmanic k labyrintu  u pomníku Jana Amose Komenského v Brandýse nad Orlicí (je třeba zaplatit vstupné). Program končí v labyrintu pouze v sezóně, kdy je možné otevření labyrintu objednat. Cestou hledají ptáky, obyvatele lesa a snaží se od nich dozvědět, co vneslo na jinak klidné a harmonické místo takový rozruch. Aby se však s nimi ptáci vůbec bavili, musí se vždy přiblížit jejich způsobu života. Najdete příčinu zmatku mezi obyvateli lesa?

S sebou: Svačina, pití, obuv a oblečení do terénu přiměřené počasí.HLAS VODY

3. - 6. tř. ZŠ

doba trvání: 4,5 - 8 h.

délka trasy: 9km (Bezpráví - Kerhartice) nebo 13km (Oucmanice - Bezpráví - Kerhartice - Oucmanice)

cena programu: 150 Kč


Cíl: Prožitky v přírodě; rozšířit představy o fungování přírody; naučit se jemněji vnímat prostředí; vnímat svět z jiné než lidské perspektivy, porozumět vybraným zákonitostem chování vody v přírodě.

Obsah: Terénní exkurze začíná na vlakové zastávce Bezpráví, trasa vede přes osadu Říčky a končí v Kerharticích na vlakovém nádraží Ústí nad Orlicí. Žáci budou pátrat po záhadě. Prameny v této oblasti vykazují zvláštní chování, mizí a objevují se, a po údolí se toulají zmatení turisté, kteří tvrdí, že slyšeli hlas vody a odmítají se vrátit domů, dokud tomu hlasu neporozumí. Přijdete záhadě na kloub? Poznejte zapadlé kouty orlického údolí, kde je voda jako živá, kde potkáte rusalku, zažijete kouzla nebo můžete cestovat časem.

S sebou: Svačina, pití, obuv a oblečení do terénu přiměřené počasí. 

ORLICKÉ ÚDOLÍ V PROMĚNÁCH ČASU

3.tř. ZŠ - SŠ

doba trvání: 4 - 7 h.

délka trasy: 7 km (Oucmanice - Choceň), 9 km (Oucmanice - Choceň - Oucmanice s použitím vlaku), 13 km (Oucmanice - Choceň - Oucmanice pěšky)

cena programu: 150 Kč

 

Cíl: Prožitky v přírodě; rozšířit představy o fungování přírody; naučit se jemněji vnímat prostředí; vnímat jak se historické události otiskují do naší současnosti, rozklíčovat stručnou historii jednoho konkrétního místa

Obsah: Terénní exkurze, jejíž trasa může mít více variant, ale nejčastěji vede přibližně po zelené značce z Oucmanic do Chocně. Při každém zastavení prožijeme část příběhu o vzniku údolí okolo řeky Tiché Orlice. Teprve pokud uspějeme ve výzvě, kterou daná doba přináší, budeme moci pokračovat dál. Dostanete se až na konec příběhu?

S sebou: Svačina, pití, obuv a oblečení do terénu přiměřené počasí.

 

 

KRAJINA OČIMA LOVCE A SBĚRAČE

(probíhá pouze v období, které účastníci snesou, lektor (lovec) zvládne být venku celoročně)

3. - 9. třída ZŠ, SŠ

doba trvání: 2 - 6 hod

cena programu: 100 - 150 Kč dle času

délka trasy: Na přání. Místo začátku a konce výletu bude určeno po dohodě s vámi.

 

Cíl: Uvědomit si pestrost a bohatství přírodních zdrojů, pochopit jak žil člověk bez civilizační glazury.

Obsah: Výlet je volně strukturován, putování krajinou je doprovázeno výkladem, ochutnávkami a hledáním materiálů, které by mohly být důležité pro pravěkého lovce. Zařazeno je i několik aktivit, pro aktivnější prožití pocitů dávných lidí.

S sebou: Svačina, pití, obuv a oblečení do terénu přiměřené počasí.

 HOSPODÁŘSKÝ DEN

1. - 9. třída ZŠ
celodenní (3 x 1,5 hod
+ přestávky na svačinu a oběd), cena za program 160 Kč, + akční cena 60 Kč oběd

probíhá celoročně

 

Cíl: uvědomit si původ a hodnotu potravin, seznámit se s potřebami zvířat, rozvoj zručnosti a soběstačnosti


Obsah: Děti se seznámí se s hospodářskými zvířaty a jejich potřebami. Zkusí si společně vyrobit máslo. Formou jednoduchých aktivit porozumí příběhu výroby potravin od semínka přes sklizeň, zpracování až po výslednou potravinu na talíři. V praxi si vyzkouší mlít obilí na ručním mlýnku, zpracovat kynuté těsto, uplést housky a nařezat dřevo, roztopit venkovní pec a upéct je. Na závěr programu si připraví hostinu z produktů, které si sami vyrobili.


Činnosti a metody: Praktická činnost, simulační hry, kontakt se zvířaty, spolupráce.


S sebou: přezůvky, oblečení, které je možné ušpinit

 


BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁČE


4. - 9. třída ZŠ
celodenní (3 x 1,5 hod + přestávky na svačinu a oběd), cena za program 160 Kč, + akční cena 60 Kč oběd

probíhá celoročně

 

Cíl: uvědomit si původ a hodnotu potravin, porozumění problematice jejich kvality a spotřebitelské
zodpovědnosti, rozvoj soběstačnosti

 

Obsah: Děti pomocí hry prozkoumají legendu o báječných koláčích bývalé majitelky našeho statku a uvědomí si tajemství kvality surovin. Rekonstruovat 100 let starý recept bude dřina, při které děti budou řezat a štípat dřevo, vařit povidla a makovou náplň, vyrábět tvaroh a máslo, mlít mouku, zadělávat těsto a nakonec každý upeče a sní svůj koláč.

 

Činnosti a metody: Simulační hra, diskuze, praktická činnost, práce podle návodu, skupinová práce, technologický postup.

 

S sebou: přezůvky, oblečení, které je možné ušpinit

 VÁNOČNÍ DEN

1. - 9. třída

celodenní (3 x 1,5 hod + přestávky na svačinu a oběd), cena za program 150 Kč, + akční cena 60 Kč oběd

 

Cíl: plně si užít předvánoční atmosféru, rozvoj tvořivosti, zručnosti a soběstačnosti při výrobě dárků a dekorací z přírodních materiálů

Obsah: V krátkém divadelním minipředstavení dětem připomeneme původ vánoc. Děti si vyzkouší známější i zapomenuté zvyky doby adventu a štědrého dne, a všichni se stanou součástí živého betlému v kostýmech, s naším oslíkem a kozou. V předvánoční dílničce si vyrobí malé vánoční dekorace a drobné dárky z přírodních či recyklovaných materiálů, upečou a ozdobí si vánoční perníčky.

Činnosti a metody: vyprávění, dramatizace, tvořivá činnost formou dílny, pečení

S sebou: přezůvky, oblečení, které je možné ušpinit


VODNÍ DEN

1. - 5. třída ZŠ
celodenní (3 x 1,5 hod + přestávky na svačinu a oběd), cena za program 150 Kč, + akční cena 60 Kč oběd

probíhá pouze v období březen - listopad

 

Cíl: seznámit se s vodním ekosystémem, uvědomit si souvislosti k tématu voda v domácnosti i voda v přírodě


Obsah: Děti se formou her seznámí s životem vodních organismů, zjistí, co je pro život ve vodě nejdůležitější. Zamyslí se i nad tím, co může životu ve vodě naopak uškodit. Také se zamyslí nad tím, na co vodu potřebujeme my, odkud z přírody jí vlastně bereme a kam a v jakém stavu ji opět do přírody vracíme. Na závěr se vydáme na lov bezobratlých vodních živočichů k našemu rybníčku.


Činnosti a metody: Práce ve skupinách, ukázky a experimenty, kooperativní úkoly, hodnocení informací, diskuse, exkurze, lov a pozorování vodních živočichů.


S sebou: přezůvky, oblečení, které je možné ušpinit, případně holínky či jiné boty do mokra (nebo na přezutí), v případě hrozícího deště pláštěnku (deštník)

Program probíhá i v případě mírného deště


LESNÍ DEN


1. - 9. třída ZŠ

celodenní (3 x 1,5 hod + přestávky na svačinu a oběd), cena za program 150 Kč, + akční cena 60 Kč oběd

pouze v období březen - říjen


Cíl: uvědomit si význam lesů, seznámit se s lesem jako ekosystémem, pochopit rozdíl ve fungování lesa hospodářského a „divokého“, prožitky v přírodě


Obsah: Děti se zamyslí nad tím, co nám dává les nám a čím je užitečný pro přírodu a krajinu. Formou her se seznámí se zranitelností smrkového lesa vůči negativním přírodním i lidským vlivům. V druhé delší části programu se vydáme do lesa prozkoumat přirozený smíšený a možná i divoký les.


Činnosti a metody: kooperativní a pohybové hry, tvořivá činnost, pohyb v přírodě, průzkum přírodního prostředí, pracovní list

 

S sebou: přezůvky, oblečení a obutí na ven do terénu, které snese i průchod mokrou trávou, pláštěnku v případě hrozící dešťové přeháňky

Program proběhne pouze za příznivého počasí (nesmí vytrvale pršet)

VODA

6. - 9. třída ZŠ, SŠ
celodenní (3 x 1,5 hod + přestávky na svačinu a oběd), cena za program 135 Kč, + akční cena 60 Kč oběd

probíhá pouze v období březen – listopad

 

Cíl: Získání elementárních znalostí i pochopení širších souvislostí k tématu voda v přírodě i v domácnosti.

 

Obsah: Voda – co a jak v ní žije v přírodě, na co jí potřebujeme my, odkud z přírody jí vlastně bereme a kam a v jakém stavu ji opět do přírody vracíme. Blíže prozkoumáme zejména vodní ekosystém rybníku, zdroje pitné vody a nakládání s vodou odpadní. Formou hry se pokusíme o trvale udržitelné hospodaření továren vyžívajících vodu z jezera.

 

Činnosti a metody: Práce ve skupinách, ukázky a experimenty, kooperativní úkoly, hodnocení informací, diskuse, exkurze, lov a pozorování vodních živočichů, simulační hra Jezero.

 

S sebou: přezůvky, oblečení, které je možné ušpinit, případně holínky či jiné boty do mokra (nebo na přezutí), v případě hrozícího deště pláštěnku (deštník)


 

Ekocentrum PALETA, Štolbova 2874, 530 02 Pardubice. Tel., fax: 466 614 352, e-mail: ekocentrum@paleta.cz