Samoobslužné programy ve venkovním areálu

NOVĚ lze náš venkovní areál lze navšívit i samostatně bez lektorovaného výukového programu.

Od jara 2019 je v zde k dispozici řada nových interaktivních prvků. Úpravu venkovního areálu a tvorbu nových vzdělávacích prvků podpořilo v roce 2018 Ministerstvo pro místní rozvoj z programu IROP v projektu "Zahrada a příroda jako učebna".

Vstup do areálu je zpoplatněn. Cena pokrývající režijní náklady je 30Kč/osobu.

Návštěvu je třeba si předem telefonicky rezervovat!

Můžete si od nás také objednat samoobslužné příběhové hry - "Vraždy ve stínu leknínu" nebo "O kouzelném oslíkovi". Doprovázející pedagog  pouze dohlíží na hru - obdrží od nás návod a potřebné pomůcky.  Ručí také za kázeň žáků a nese za žáky odpovědnost.

Doporučený počet účastníků na příběhovém samoobslužném programu je max. 28 dětí.


Objednávky programů:

telefonicky: 733 156 218

e-mailem: oucmanice@paleta.cz

(písemně: Ekocentrum Paleta, pobočka Oucmanice, Oucmanice 36, 562 01 Ústí nad Orlicí)

 

Nabízíme možnost objednání oběda v naší jídelně. Cena oběda pro ZŠ je 70 Kč/os, pro  děti z MŠ 50 Kč.

 O KOUZELNÉM OSLÍKOVI - NOVINKA 2019


od 3. třídy ZŠ

doba trvání: 2 - 3 hod

cena programu (včetně vstupného do areálu): 45Kč


Popis programu: Samoobslužný výukový program v našem venkovním areálu. Děti čeká pohádkový příběh, jehož děj budou moci ovlivnit vlastním rozhodováním. Užijí si při tom čtení s porozuměním, psaní, přírodovědu, trochu logiky, matematiky, či fyziky, tvoření z hlíny, zábavu v zahradě a možná i trochu práce. Na program dohlíží sám doprovázející pedagog, který od nás obdrží jednoduchý návod a pomůcky.

Cíl programu: Prožitky a učení ve venkovním prostředí, seznámení se základními principy péče o zvířata, rozvoj tvořivosti a představivosti, rozvoj čtení s porozuměním.

S sebou: psací potřeby

Tvorbu programu O kouzelném oslíkovi podpořilo Ministerstvo životního prostředí.VRAŽDY VE STÍNU LEKNÍNU - NOVINKA 2019


od (5) 6. tř. ZŠ – SŠ

doba trvání: 2 – 3 hod

cena programu (včetně vstupného do areálu): 45Kč


Popis programu: Samoobslužný výukový program v našem venkovním areálu. Žáci se stanou součástí detektivního příběhu, jehož děj mohou ovlivnit vlastním rozhodováním.  Při pátrání žáci prozkoumají velkou část našeho venkovního areálu, zjišťují a zapisují informace a plní drobné úkoly. Na program dohlíží sám doprovázející pedagog, který od nás obdrží jednoduchý návod a pomůcky.

Cíl programu: Budování zodpovědného vztahu k přírodě a životnímu prostředí; získání informací a uvědomění si souvislostí k tématu vodní ekosystém stojatých vod a znečištění vod; rozvoj představivosti a čtení s porozuměním; zážitky a učení ve venkovním prostředí.

S sebou: psací potřeby

Tvorbu programu Vraždy ve stínu leknínu podpořilo Ministerstvo životního prostředí.


 Ekocentrum PALETA, Štolbova 2874, 530 02 Pardubice. Tel., fax: 466 614 352, e-mail: ekocentrum@paleta.cz