Články v této rubrice:
Plánek podlaží
Pokoje

Hnízdo
Holubník
Rákosník
Mraveniště
Mraveniště
Mraveniště - koupelna
Lesík - koupelna
Paseka - koupelna
Učebny a ostatní prostory

Učebna Sýpka
Učebna Sýpka
Kamenná učebna
Kamenná učebna
Jídelna
Jídelna
Obchůdek
Posezení u Obchůdku
Sklep
Chodba u Sýpky
Muzeum bydlení
Muzeum hospodaření
Venkovní prostory

areál zezadu
kořenová čistička a venkovní učebna
venkovní učebna
Přední strana
Pravá strana
Dvůr
Sušárna na ovoce
Rybníček
Bylinková zahrádka
Zvířata

Maryška
Bobík a Fifinka
Ámos
Bobík a Fifinka
Bobík a Fifinka
Beránek
Beránek
Maryška
Beránek a Molinka
Maryška
Amos
Ámos
Maryška
Beránek
naše koťata
Historie statku č. p. 36
Obec Oucmanice vznikla ke noci 12. nebo začátkem 13. století. V té době byla celá krajina porostlá lesy. Lokátorem - zakladatelem obce byl německý kolonista Walczman, po němž se obec nazývala Valcmanice (až do 16. století).
Ekocentrum PALETA sídlí v č. p. 36, které vzniklo roku 1787 rozdělením gruntu č. p. 1 mezi dva bratry Faltyse. R. 1819 se do statku přiženil František Lenoch, jehož rod držel grunt celých sto roků. V roce 1919 se přiženil František Šantrůček, který s manželkou Ludmilou, roz. Lenochovou převzal statek s výměrou 24,80 ha. Postupem doby velkou část pozemku pronajal a sám obhospodařoval 3,5 ha zemědělské půdy a les. Po smrti manželky se F. Šantrůček podruhé oženil, ale r. 1957 umírá. Jeho druhá manželka se provdala za Josefa Chadimu. V té době ale nájemci zrušili pronájem pozemků a tak museli oba začít hospodařit a později vstoupili do JZD. Josef Chadima  zde jezdil s koňmi až do konce života v r. 1984. Po smti jeho manželky o téměř 20 let později zůstala budova prázdná.
Hospodářský dvůr v r. 1900.
Statek v roce 1900.
Ekocentrum PALETA, Štolbova 2874, 530 02 Pardubice. Tel., fax: 466 614 352, e-mail: ekocentrum@paleta.cz