Články v této rubrice:
Zelený ParDoubek 2023/2024

Komu je soutěž určena


Soutěž je určena týmům z mateřských, základních, speciálních či středních škol se sídlem v Pardubickém kraji. Týmem může být např. celá třída žáků (dětí, studentů) se svým učitelem, nebo skupina žáků z více tříd s koordinujícím pedagogem (např. všichni žáci malotřídní školy). Minimální počet žáků v týmu je 5. Max. počet žáků v jednom týmu není omezen. Je možné přihlásit více týmů z jedné školy.


Obecné zadání


Týmy vymyslí, připraví a realizují projekty (užitečné akce), které přispějí k pozitivní změně ve škole, v jejím okolí, či v Pardubickém kraji. Rozsah projektů závisí na vás. Může jít o drobnou užitečnou věc, jejíž realizací strávíte jeden den, nebo i o postupnou celoroční snahu. Zároveň by to měly být projekty realizované s co největší participací žáků (= žáci mají vliv na to, co a jak se bude dělat).

Přihlásit do soutěže můžete pouze projekty realizované v tomto školním roce 23/24. Podrobné zadání najdete v informačních podkladech (ke stažení zde: http://www.ekovychova.cz/attach_count.php?id=1906)


Tým předem přihlaste do soutěže. Hlásit se můžete od října 2023 přes formulář:

https://forms.gle/svAAnTWvae76TYVMA

(pokud Vám odkaz na formulář na přímé kliknutí nefunguje, zkopírujte si tuto adresu přímo do prohlížeče)


Téma ročníku - Návrat divočiny


Letos půjde o podporu přírody a její rozmanitosti (nejen) ve vašem okolí. K tématu jsme pro vás zpracovali přehledné informační podklady (ke stažení zde: http://www.ekovychova.cz/attach_count.php?id=1906). Najdete v nich vzdělávací informace a environmentální souvislosti k letošnímu tématu a mnoho tipů na to, čemu byste se s žáky mohli věnovat.


Jak zpracovat a odeslat výstupy do soutěže


Změna oproti předchozím dvěma ročníkům: Projekty by měly být zrealizovány a informace o nich zpracovány a odeslány v podobě plakátu nejpozději do 31. 5. 2024, aby se děti ještě do konce školního roku mohly dozvědět, zda jejich projekt uspěl. Vyhlášení výsledků tedy proběhne už v červnu 2024.

Podrobné požadavky na obsah, vzhled a velikost plakátů najdete v informačních podkladech. Plakáty mohou být zaslány poštou na adresu: Ekocentrum PALETA, z. s., Oucmanice 36, 56201 Ústí nad Orlicí, nebo osobně doneseny na pobočky Ekocentra PALETA v Pardubicích či v Oucmanicích.

Zároveň ke každému projektu vyplníte krátký dotazník a odešlete též do 31. 5. 2023 přes formulář. Odkaz na tento formulář včas pošleme všem přihlášeným do soutěže.


Hodnocení, vyhlášení výsledků a využití plakátů


Kvalitu projektů bude hodnotit odborná porota (tým složený z různých pracovníků zabývajících se EVVO v Pardubickém kraji). Porota bude posuzovat užitečnost projektu (pro okolí, přírodu, životní prostředí), míru participace žáků a kvalitu EVVO. Posuzovat bude také kvalitu a inspirativnost informací na odevzdaných plakátech. Zohledněna bude přiměřenost aktivit vzhledem k věku a schopnostem žáků. O výsledcích soutěže se dozvíte do konce června 2024.

Cílem tvorby plakátů je také inspirovat pedagogy (nejen) v Pardubickém kraji. Úplně všechny plakáty (postery) odeslané do soutěže budou k dispozici na webu ke stažení a prohlédnutí. Všechny kvalitní projekty (oceněné porotou) plánujeme během podzimu 2024 vystavit na konferenci EVVO.


Ceny


Cenou pro každého výherce bude voucher na výukové programy či vzdělávací materiály organizací, které nabízejí environmentální vzdělávání v Pardubickém kraji. Počet udělených cen a jejich výše bude záviset na počtu odevzdaných kvalitních projektů a výši podpory Pardubického kraje v roce 2024.

Výstupy (plakáty) z předchozího ročníku s tématem Úspory energie si můžete pro vaši inspiraci prohlédnout v galerii zde: https://photos.app.goo.gl/5XMVDxnJ9n44jbmC8

 


Kontakt pro dotazy:

e-mail: martina.horackova@paleta.cz

(tel.: 731 525 292)

Těšíme se na vaše projekty!

Ekocentrum PALETA

Zelený ParDoubek 2023
Soutěž Zelený ParDoubek 2023 Na téma Úspory energie- již proběhla

Vyhlášení výsledků a hlasování publika proběhlo 28.11. na konferenci EVVO ve Svitavách.

Soutěžní plakáty si můžete prohlédnout zde: https://photos.app.goo.gl/5XMVDxnJ9n44jbmC8. Výsledková listina je ke stažení pod článkem.


Informační a Inspirační materiál k tomuto tématu si stále můžete stáhnout pod článkem.


Soutěž podpořilo MŽP v roce 2023 v projektu "Participativní projekty pro pozitivní změnu".

Ke stažení: Vysledkova_listina_Zeleny_ParDoubek_2023.pdf, velikost: 192,573 kB
Ke stažení: Zeleny_ParDoubek_2023_-_vyhlaseni_a_zadani.pdf, velikost: 265,469 kB
Ekocentrum PALETA, Štolbova 2874, 530 02 Pardubice. Tel., fax: 466 614 352, e-mail: ekocentrum@paleta.cz