Články v této rubrice:
Objednací podmínky

 

Délka trvání výukových programů a jejich cena je uvedena u každého jednotlivého programu. Doporučený začátek programu je v 8:00, ale je možné ho posunout a program přizpůsobit na žádost pedagoga. Je možno objednat i několik programů za sebou. Začátek programu v odpoledních hodinách lze dojednat po domluvě. Mezi jednotlivými programy je přestávka na svačinu a odpočinek. Při plánování doby odjezdu je proto nutno připočíst navíc cca 20 - 30 minut času na každou přestávku.


Cena jednotlivých programů zohledňuje délku programu, časovou náročnost lektorů na přípravu, nutnost případné přítomnosti více lektorů a cenu za spotřebovaný materiál a suroviny. Ceny jsou uvedeny u jednotlivých programů.

Pokud si objednáte na jeden den 2 nebo 3 programy za sebou platí SLEVA 5 Kč na každý program! Tj. vyberete-li si 3 programy za sebou, ušetříte 15 kč/osobu a navíc platí akční sleva na oběd u nás (viz dále).

 

Nabízíme možnost objednání oběda v naší jídelně. Cena oběda pro ZŠ je 95 Kč/os, pro MŠ 75 Kč. V případě objednání celodenního programu (nebo tří krátkých programů za sebou) platí na oběd akční cena 60 Kč. (Pedagogický doprovod, který neplatí  za program platí plnou neakční cenu oběda tj. 95 Kč).

 

Nabídka výjezdových programů se liší a včetně cen a cestovného je uvedena v rubrice „Výjezdové programy“.


Minimální platba je za 10 účastníků programu. Doporučený počet účastníků na programu je 15-25.

 

Při programu za kázeň žáků ručí a odpovědnost nese doprovázející pedagog.


Požadavky na výbavu dětí jsou uvedeny u jednotlivých programů. Na program jsou zpravidla nutné přezůvky. Některé programy probíhají venku – je nutné vhodné oblečení.


V případě nepříznivého počasí může dojít ke změnám v obsahu venkovních programů, nebo po vzájemné dohodě může být program nahrazen jiným.

 

Objednávky programů:

nejlépe telefonicky: 731 572 619 (P. Formánková)

e-mailem: petra.formankova@paleta.cz

(písemně: Ekocentrum Paleta, pobočka Oucmanice, Oucmanice 36, 562 01 Ústí nad Orlicí)


PROGRAMY PRO MŠ

Nově je také možné náš venkovní areál s nově vybudovanými interaktivními prvky navštívit i bez programu. Podrobnosti viz "Samoobslužné programy ve venkovním areálu" v levém menu. Tvorbu venkovních vzdělávacích interaktivních prvků podpořilo v roce 2018, Ministerstvo pro místní rozvoj.
BYLINKY S PRINCEZNOU - NOVINKA 2019
1 až 1,5 hodiny (uzpůsobí lektor dle věku a aktuální pozornosti dětí)
50 Kč
Cíl: děti poznají chutě a vůně pěstovaných bylinek a také divokých jedlých rostlin, poznají bylinky jako přirozenější alternativu k lékům, dozví se základní zásady zdravého životního stylu

Obsah:  Děti se pokusí uzdravit nemocnou princeznu. Naučí ji cvičit a chodit na čerstvý vzduch, připraví si společně zeleninu a ovoce ke svačině. Na zahradě se seznámí s pěstovanými i divokými bylinami a připraví z nich léčivý čaj.

Činnosti a metody: smyslové vnímání, pohyb, diskuse, poznávání rostlin v přírodě, příprava svačiny a bylinného čaje.

S sebou: přezůvky


VĚTVE A KLACKY - NOVINKA 2019

1 až 1,5 hodiny (uzpůsobí lektor dle věku a aktuální pozornosti dětí)

50 Kč

Cíl: budování vztahu k přírodě a motivace k hraní si venku, rozvoj tvořivosti a motoriky dětí.

Obsah:  Děti pomůžou skřítkovi Kořínkovi vybudovat jeho království, k dispozici budou mít klacky,klacíky,špalíčky,kůry z různých druhů stromů,šišky,mech atp. Skřítek  je naučí různá kouzla a cviky s obyčejnými klacíky, které najdou v přírodě. Děti si také z větve vyrobí svého vlastního dřevěného skřítka a odnesou domů.

Činnosti a metody: pohyb venku, dramatizace, praktická činnost - práce se dřevem


V MYŠÍM KOŽÍŠKU - NOVINKA 2019

1 až 1,5 hodiny (uzpůsobí lektor dle věku a aktuální pozornosti dětí)

45 Kč

Cíl: rozšířit představy o fungování přírody, získat vlastní zajímavé zážitky v přírodním prostředí, naučit se jemněji vnímat své okolí, naučit se více o životě myši domácí

Obsah: Děti zažívají různými formami na vlastní kůži jak žije myš domácí. Učí se pohybovat, hledají potravu, schovávají se před predátory, komunikují. Na vlastní kůži poznají i cestu trávicím traktem užovky, to vše hravě a velice reálně.

Činnosti a metody: smyslové vnímání, pohyb v přírodě, spolupráce


DOMÁCÍ ZVÍŘÁTKA

1 až 1,5 hodiny (uzpůsobí lektor dle věku a aktuální pozornosti dětí)

50 Kč

Cíl: seznámit se s domácími zvířátky, jejich potřebami, jejich užitečností a produkty; kontakt se zvířaty


Obsah: Děti se seznámí hospodářskými zvířaty a jejich mláďaty. Dozví se, jaký máme z těchto zvířat užitek a jaké jsou jejich potřeby. O užitečnosti zvířat se přesvědčíme u výroby konkrétního výrobku  - děti si sami vyrobí máslo a na kousku pečiva ochutnají. Za domácími zvířátky u nás na statku se půjdeme podívat a s některými se i pomazlíme. Čekají na nás ovečky, králíci, morčátka, osel Ámos a stádečko přítulných koziček.

Činnosti a metody: hry, činnosti rozvíjející poznání, kontakt se zvířaty, praktická činnost - výroba másla

S sebou: přezůvky, oblečení, které je možné ušpinit


VČELIČKY

1 až 1,5 hodiny (uzpůsobí lektor dle věku a aktuální pozornosti dětí)

50 Kč

Cíl: seznámení se životem a produkty včel

Obsah: Děti si vyzkouší role královny, dělnice a trubců. Zjistí, jak vlastně včela vypadá a čím je užitečná pro přírodu a člověka. Na závěr si vyrobí svíčku z včelího vosku a ochutnají med.

Činnosti a metody: ukázky, smyslové vnímání, dramatická výchova, praktická činnost

S sebou: přezůvky


POPELKA PEČE PLACKY

pozn. doba trvání 1,5 - 2 hodiny

60 Kč

Cíl: dozvědět se, z čeho se vyrábí pečivo a upéct si vlastní

Obsah: Popelka dostala od macechy za úkol upéct placky, ale potřebuje pomoci – obilí je smíchané s hrachem. Z obilí si děti na ručním mlýnku namelou mouku, smísí s vodou a společnými silami vytvoří těsto. Každý si z těsta vytvoří placičku, které si nakonec upečeme ve venkovní peci a sníme. Než budou placky hotové, bude čas i na pár drobných her nebo vyprávění příběhu.

Činnosti a metody: praktická činnost, hry, dramatizace

S sebou: přezůvky, oblečení, které je možné ušpinitODPADY

1 až 1,5 hodiny (uzpůsobí lektor dle věku a aktuální pozornosti dětí)

45 Kč

Cíl: seznámit se s tříděním odpadů

Obsah: Pomocí dramatizace se děti dostanou do situace, kdy budou muset vyřešit problém rostoucího množství odpadů. Jediným řešením pak bude třídění. Ukážeme si, jak se třídí nejběžnější domovní odpad a také se seznámíme s výrobky z recyklovaných odpadků. Nakonec si s některými odpadními materiály zahrajeme drobné hry rozvíjející motoriku.

Činnosti a metody: dramatická výchova, hry, ukázky

S sebou: přezůvky


VÁNOCE

50 Kč

Cíl: oživení tradic, aktivní prožívání Vánoc

Obsah: Dětem zahrajeme krátké divadlo, které jim vysvětlí, jak to bylo s narozením Ježíška a vyzkoušíme si pár štědrovečerních zvyků. Nakonec se všichni stanou součástí živého betlému s našimi zvířátky. Vezměte si s sebou fotoaparáty.

Činnosti a metody: učení nápodobou, navození příjemné atmosféry (koledy, vánoční stromeček, atd.)

S sebou: přezůvky


ROZRUCH V PTAČÍM LESE - NOVINKA 2019

Terénní program pro děti minimálně od 5ti let!

2,5 - 4,5 hod, 150 Kč, délka trasy: 2,5 km (Oucmanice - Brandýs nad Orlicí) nebo 4 km (Oucmanice - Brandýs nad Orlicí - Oucmanice), vše na předchozí domluvě. Terénní program pro děti minimálně od 5ti let!

Cíl: Prožitky v přírodě; rozšířit představy o fungování přírody; naučit se jemněji vnímat prostředí; naučit se na několika vybraných příkladech více o životě ptáků.

Obsah: Skupina prochází s průvodcem cestou z Oucmanic k labyrintu  u pomníku Jana Amose Komenského v Brandýse nad Orlicí (je třeba zaplatit vstupné). Program končí v labyrintu pouze v sezóně, kdy je možné otevření labyrintu objednat. Cestou hledají ptáky, obyvatele lesa a snaží se od nich dozvědět, co vneslo na jinak klidné a harmonické místo takový rozruch. Aby se však s nimi ptáci vůbec bavili, musí se vždy přiblížit jejich způsobu života. Najdete příčinu zmatku mezi obyvateli lesa?

S sebou: Svačina, pití, obuv a oblečení do terénu přiměřené počasí.PROGRAMY PRO 1. STUPEŇ ZŠ

 

PROGRAMY TRVAJÍCÍ 1,5 - 2 HODINY

 

 

ODPADY KOOPERATIVNÍ

 

1. - 5. třída

1,5 hod, 50 Kč

Tip: vhodná kombinace s programem Papír

 

Cíl: pochopit význam recyklace a současný systém nakládání s odpady, procvičovat a rozvíjet spolupráci a komunikaci


Obsah: Pomocí veselých kooperativních aktivit se děti zapojí do různých částí řetězce nakládání s odpady.

 

Činnosti a metody: pokus, řešení problému, hry, diskuse, ukázky

 

S sebou: přezůvky

 

 

PŘÍPAD KOMPOST

 

2. - 5. třída

1,5 - 2 hod, 50 Kč

 

Cíl: porozumět fungování kompostu, seznámit se s půdními živočichy, uvědomit si potřebu třídění bioodpadů

 

Obsah: Děti budou formou detektivního příběhu pátrat po tom, kam se ztrácejí odpady vyhozené na kompost, které odpady se na kompostu nerozloží a proč. Blíže se seznámí s řadou půdních živočichů, které na kompostu sami najdou a prozkoumají v mikroskopu. 

 

Činnosti a metody: hra, pozorování a výzkum, výklad, ukázky, práce s mikroskopem, pracovní list

 

S sebou: přezůvky, tužka na psaní, oblečení na ven, které je možno ušpinit, pro případ hrozícího deště pláštěnku či deštník (probíhá za každého počasí)

 


ŽIVÁ A MRTVÁ VODA

 

1. - 5. třída

1,5 - 2 hod, 50 Kč

 

Cíl: získání základních znalostí a souvislostí k tématům koloběh vody v přírodě, zdroje pitné vody, odpadní voda, spotřeba vody

 

Obsah: Děti si zopakují nebo objeví koloběh vody v přírodě. Zamyslí se nad tím, na co všechno vodu potřebujeme a jak s ní můžeme šetřit. Uvědomí si, odkud v přírodě vodu vlastně bereme a kam a v jakém stavu ji do přírody opět vracíme. Na závěr si ukážeme jak vodu čistí naše kořenová čistírna odpadních vod.

 

Činnosti a metody: samostatná práce ve skupinách, diskuse, pokus, ukázky, kooperativní hra, exkurze

 

S sebou: přezůvky, pro případ hrozícího deště pláštěnku či deštník (probíhá za každého počasí)

 

 

LESY V OHROŽENÍ

 

1. - 5. třída ZŠ
1,5 hod, 50 Kč

Tip: vhodná kombinace s programem Papír nebo s programem Les

 

Cíl: uvědomit si význam lesů, uvědomit si důležitost jejich kvality a souvislost mezi lidskou činností a poškozováním lesů 

 

Obsah:  Děti se zamyslí nad tím, co nám dává les nám a čím je užitečný pro přírodu a krajinu. Vytvoří jednoduchý model lesa, formou her se seznámí s jeho zranitelností vůči negativním přírodním i lidským vlivům. Přitom poukážeme zejména na nevýhody smrkových monokultur.

 

Činnosti a metody: pohybové a kooperativní hry, diskuse, tvořivá činnost, výklad

 

S sebou: přezůvky

 

 

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA

 

1. - 4. třída

1,5 hod, 55 Kč

 

Cíl: seznámit se s hospodářskými zvířaty a jejich potřebami, jejich užitečností a produkty, rozvoj soběstačnosti při výrobě potravin

 

Obsah: Děti se seznámí s nejběžnějšími hospodářskými zvířaty a jejich mláďaty. Dozví se, jaký máme z těchto zvířat užitek a jaké jsou jejich potřeby. Vyzkouší si techniku dojení, a zkusí si vyrobit domácí máslo. Nakonec se za zvířátky u nás na statku půjdeme podívat. Čekají na vás ovečky, králíci, morčátka, osel Ámos a stádečko přítulných koziček.

 

Činnosti a metody: ukázky, skupinová práce, praktická činnost, kontakt se zvířaty

 

S sebou: přezůvky, oblečení, které je možné ušpinit

 

 

VČELY

 

1. - 5. třída

1,5 - 2 hod, 55 Kč

 

Cíl: seznámit se s životem včel medonosných a s jejich významem nejen pro člověka ale i pro přírodu

 

Obsah: Program ukazuje pomocí her, dramatické výchovy a názorných pomůcek život včel. Na chvíli se staneme královnou, dělnicemi a trubci, vyzkoušíme si některá včelí řemesla, ochutnáme dobrůtku ze včelí kuchyně a vyrobíme si svíčku ze včelího vosku.

 

Činnosti a metody: dramatizace, pozorování, kooperativní a pohybové hry a aktivity, praktická činnost

 

S sebou: přezůvky, oblečení a obutí na ven (umožní-li to situace a počasí, půjdeme se podívat k našim včelám)

 

 

BYLINKY

 

2. - 5. třída

1,5 - 2 hod, 60 Kč

 

Cíl: seznámit se s bylinkami a možnostmi jejich využití, rozvoj péče o vlastní zdraví

 

Obsah: Děti si vyzkouší nejběžnější léčivé bylinky očichat, ochutnat a poznat, dozví se, k čemu se používají. Namíchají vlastní bylinkovou směs na čaj a nakonec si vyrobí jednoduché bylinkové mýdlo.

 

Činnosti a metody: ochutnávka, diskuse, praktická činnost, práce s textem a pracovním listem

 

S sebou: přezůvky

 

 

PEČENÍ (zkrácené)

 

1. - 5. třída

2 hod, 70 Kč

 

Cíl: zjistit, jak vzniká chléb či housky

 

Obsah: Děti si namelou z žita a pšenice mouku, připraví kynuté těsto, z kterého si upletou housky. Upečou je v replice historické venkovní pece a můžou je sníst.

 

Činnosti a metody: samostatná práce, praktická činnost

 

S sebou: přezůvky, oblečení, které je možné ušpinit

 

 

ZDRAVÁ SVAČINA

 

1. - 5. třída

1,5 - 2 hod, 70 Kč (plnohodnotná svačina v ceně)

 

Cíl: rozvoj soběstačnosti a péče o vlastní zdraví, zažít radost z vaření pestrého a zdravého jídla

 

Obsah: Děti se seznámí se základními, zdravými, či netradičními druhy potravin a možnostmi jejich využití v kuchyni. V praktické části si připraví jednoduchou zdravou svačinu.


Činnosti a metody: hry, činnosti rozvíjející poznání, práce s potravinami, příprava svačiny

 

S sebou: přezůvky, oblečení, které je možné ušpinit

 

 

AFRICKÁ VESNICE 1

 

1. - 5. třída

1,5 hod, 50 Kč

 

Cíl:  Seznámení s kritickou ekonomickou a sociální situací v nejchudších částech světa, pochopení významu humanitární pomoci

 

Obsah:  Hra simuluje život chudé zemědělské africké vesnice rok po roce se všemi typickými problémy: hladem, suchem a neúrodou, ozbrojenými konflikty a řadou zdravotních rizik.

 

Činnosti a metody: simulační hra, diskuse, poslech africké hudby

 

S sebou: přezůvky

 

 

JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA JEDNOHO

 

2. - 5. třída

1,5 hod, 50 Kč

 

Cíl: uvědomit si nezbytnost spolupráce a důvěry v ostatní při většině lidských činností


Obsah: Zkusíme si některé kooperativní hry založené na principu dobrovolnosti směřující k potlačení sobeckosti a pochopení nezbytnosti spolupráce a přátelství. Vysvětlíme si jejich vztah k situacím ve skutečném životě.


Činnosti a metody: Kooperativní hry, diskuse, hraní rolí.

 

S sebou: přezůvky

 

 

HRY NA VSI

 

1. - 5. třída

1,5 hod, 50 Kč

 

Cíl: objevit radost ze hry venku na čerstvém vzduchu, oživení starších tradic

 

Obsah: Děti si vyzkouší několik jednoduchých her, které si pak mohou děti snadno hrát i samy venku s kamarády. Všechny se hrály už v dávné minulosti a není k tomu potřeba nic než pár kamínku, klacíků, fazolí nebo kuliček. Čeká nás tlučení špačků, kuličky, drápky, hry s fazolemi, káča...

 

Činnosti a metody: hry venku

 

S sebou: oblečení na ven, obuv sportovnějšího charakteru

Program probíhá pouze za příznivého počasí

 

 

PAPÍR

 

1. - 5. třída

1 - 1,5 hod, 55 Kč

Vhodná kombinace s programem Lesy v ohrožení, nebo s programem Odpady

 

Cíl: pochopit princip a uvědomit si užitečnost recyklace papíru, rozvoj tvořivosti

 

Obsah: Děti se dozví něco víc o recyklování starého papíru a všichni si vyzkouší recyklovaný papír vyrobit ze starých novin a případně ozdobit přírodním materiálem. Papír si odnesou domů.

 

Činnosti a metody: samostatná práce formou dílny

 

S sebou: přezůvky, oblečení, které je možné ušpinit

 

 

OVČÍ VLNA

 

1. - 5. třída

1,5 hod, 55 Kč

 

Cíl: seznámit se s přírodním textilním materiálem a jeho tradičním zpracováním, rozvoj tvořivosti, zručnosti a soběstačnosti

 

Obsah: Ovečky místo sekačky má dnes už kde kdo, ale zpracovat jejich vlnu je dovednost, kterou je třeba oprášit z dob dávné minulosti. Ukážeme si surovou i čištěnou vlnu, česání vlny, předení na vřetánku, děti si vyzkouší i předení na kolovrátku. Každý sám si zkusí z vlny vyrobit malý obrázek nebo náramek technikou filcování. 

 

Činnosti a metody: praktické ukázky, rukodělná činnost

 

S sebou: přezůvky

 

 

LEN

 

3. - 5. třída

1,5 hod, 55 Kč

 

Cíl: seznámit se s tradičním zpracováním přírodního textilního materiálu, rozvoj zručnosti a soběstačnosti

 

Obsah: Jako krteček ve známém večerníčku si zkusíme zpracovat len na tzv. trdlici, vochlích.  Na památku si každý odnese náramek z vlastnoručně zpracovaného lnu.

 

Činnosti a metody: práce podle návodu, spolupráce, ukázky

 

S sebou: přezůvky

Program probíhá pouze venku za příznivého počasí!

 

DRÁTKOVÁNÍ

 

2. - 5. třída

1,5 hod, 55 Kč

 

Cíl:  seznámit se s tradičním řemeslem, rozvoj tvořivosti a zručnosti

 

Obsah: Přeneseme se do časů, kdy dráteníci putovali od vesnice k vesnici a spravovali rozbité nádobí. Děti si práci s drátem sami vyzkouší a pomocí drátování si ozdobí kameny. Při seznamování s kameny si prověří i své vnímání a hmat.

 

Činnosti a metody: smyslové vnímání, praktická činnost

 

S sebou: přezůvky

 

 

Tkaní

 

3. - 5. třída ZŠ

1,5 hod, 55 Kč

 

Cíl:  pochopit princip tkaní, rozvoj zručnosti, soběstačnosti a tvořivosti

 

Obsah: Děti se dozvědí z jakých rostlinných a živočišných materiálů získáváme vlákna na výrobu textilií, vyzkouší si tkaní na několika typech tkalcovských stavů a metodou tkaní na destičce si vyrobí vlastní barevný náramek.

 

Činnosti a metody: samostatná práce, kooperativní pohybová aktivita, výklad

 

S sebou: přezůvky

 

 

VYŘEZÁVÁNÍ

 

1. - 5. třída ZŠ

1,5 hod, 55 Kč

 

Cíl:  seznámit se s tradičním řemeslem, rozvoj tvořivosti a zručnosti, posílit samostatnost a sebevědomí

 

Obsah: Děti poznají různé vlastnosti dřeva jako materiálu a bezpečnostní pravidla pro práci s ním. Lektor předvede možný postup práce a děti si samostatně vyřežou malou lžičku „lopatičku“, kterou si také odvezou.

 

Činnosti a metody: smyslové vnímání, praktická činnost

 

S sebou: oděv vhodný k sezení venku

 

 

HLINĚNÁ MAZANICE

 

1. - 5. třída ZŠ

1,5 – 2,5 hod, 70 Kč, pouze v období duben – říjen

 

Cíl:   seznámení s přírodními a tradičními stavebními materiály, rozvoj tvořivosti i spolupráce, poznat kus lidské přirozenosti

 

Obsah: Děti umíchají šlapáním stavební hmotu z jílu, písku a slámy, tu pak dále zpracovávají formou kooperativních aktivit vylepšenou „zpěvem“ pracovních písní, podobně jak to dělají dodnes při stavbě svých domů přírodní národy. Zjistí jaké je využití takové hmoty v praxi. Hliněnou směs následně využijí pro různé pohybové, kooperativní i tvořivé aktivity.

 

Činnosti a metody: smyslové vnímání, praktická činnost, výtvarná aktivita, zpěv, pohybové aktivity a kooperativní hry.

 

S sebou: Při pěkném počasí je možné program absolvovat v plavkách a naboso. Při chladnějším v oděvu, kterému nevadí bláto a v holinkách.V případně zájmu bude možné výrobky odvézt. Ty však budou ještě vlhké a měkké, některé i značné velikosti, bude potřeba počítat s místem na přepravu a místem na dosušení (několik dní).

 

 

PTÁCI NA KRMÍTKU (krátká verze)

 

1. - 5. třída ZŠ
1,5 hod, 50 Kč, probíhá celoročně

 

Cíl: aktivní vhled do pestrého světa ptáků

 

Obsah: Při prezentaci děti hádají ptačí druhy podle hlasu a prohlédnou si je pak na velkých fotografiích. Zacvičí si ptačí sestavu cviků, hledají ptáky podle druhu a pak vybarvují v omalovánce.

 

Činnosti a metody: fyzické cvičení, hádání podle hlasu, pozorování, vybarvování,

 

S sebou: přezůvky

 

 

VÁNOCE

 

1. - 5. třída

1,5 - 2 hod, 55 Kč

 

Cíl: připomenout si lidové obyčeje a tradice našich předků, rozvoj tvořivosti a zručnosti při práci s přírodním materiálem

 

Obsah: V krátkém divadelním minipředstavení dětem připomeneme původ vánoc. Děti si vyzkouší známější i zapomenuté zvyky doby adventu a štědrého dne, vyrobí si malé vánoční dekorace, a nakonec se všichni stanou součástí živého betlému v kostýmech, s naším oslíkem a kozou.

 

Činnosti a metody: vyprávění, dramatizace, tvořivá činnost

 

S sebou: přezůvky, oblečení, které je možné ušpinit

 

 

PROGRAMY TRVAJÍCÍ 3 HODINY

 

ODPADY A RECYKLACE

 

1. - 5. třída

3 hod (2 x 1,5 hod + přestávka), 95 Kč

 

Cíl: pochopit význam recyklace a současný systém nakládání s odpady, procvičovat a rozvíjet spolupráci a komunikaci

 

Obsah: Pomocí veselých kooperativních aktivit se děti zapojí do různých částí řetězce nakládání s odpady. V druhé části si každý vyrobí kousek recyklovaného papíru, který si odveze domů.

 

Činnosti a metody: pokus, řešení problému, hry, diskuse, ukázky, praktická činnost

 

S sebou: přezůvky, oděv, který se může ušpinit

 

 

PEČENÍ

 

1. - 5. třída

3 hod (2 x 1,5 hod + přestávka), 120 Kč

 

Cíl: zjistit, jak vzniká chléb či housky; rozvoj soběstačnosti, zručnosti a samostatnosti

 

Obsah: Děti prozkoumají, co vědí o surovinách na pečení pomocí myšlenkové mapy, podle společné mapy pak formou hry zažijí správný osevní postup pole, nařežou a nasekají dřevo, zatopí v peci, namelou mouku, připraví kynuté těsto, z kterého si upletou housky. Upečou je v replice historické venkovní pece a můžou je sníst.

 

Činnosti a metody: samostatná práce, praktická činnost, myšlenková mapa, simulační hra


S sebou: přezůvky, oblečení, které je možné ušpinit

 

 

RYBNÍK

 

1. - 5. třída

3 hod (2 x 1,5 hod + přestávka), 90 Kč, pouze v období březen-listopad

 

Cíl: seznámit se s ekosystémem rybníka a základními podmínkami pro život ve vodě, kontakt s přírodou

 

Obsah: Děti se formou hry seznámí s životem několika vodních organismů, vžijí se do jejich života a přitom na vlastní kůži vyzkouší, co je pro život ve vodě nejdůležitější. Zamyslí se i nad tím, co může životu ve vodě naopak uškodit. V druhé části programu se vydáme k našemu rybníčku na lov bezobratlých vodních živočichů, které prozkoumáme a poté opět vypustíme na svobodu.

 

Činnosti a metody: pohybové hry, výtvarná činnost, diskuse, pozorování, praktická činnost

 

S sebou: přezůvky, oblečení, které je možné ušpinit, případně holínky či jiné boty do mokra (nebo na přezutí), v případě hrozícího deště pláštěnku (deštník)

Program probíhá i v případě mírného deště

 

 

LES

 

1. - 5. třída

3 hod (2 x 1,5 hod + přestávka), 90 Kč, pouze v období duben – listopad

 

Cíl: pochopit rozdíl ve fungování lesa hospodářského a „divokého“, zažít dobrodružství v lese, naučit se vidět stopy skrytého dění v lese.

 

Obsah: Program je méně strukturovaný. Skupina putuje krajinou a hledá stopy „zbytky“ divoké přírody, lektor přizpůsobuje témata zajímavostem, které potká. Ale i tak obsahuje program několik stálých aktivit, které přibližují fungování stromů, lesa a potravního řetězce.

 

Činnosti a metody: venkovní pohybové hry, pohyb v přírodě, tvořivá činnost, putování náročným terénem, stopování

 

S sebou: oblečení a obutí do terénu, které snese i průchod mokrou trávou, pláštěnku v případě hrozící dešťové přeháňky. Program může proběhnout i za deště, záleží jen na odvaze dětí a učitele.

 

 

PŘÍRODNÍ ZAHRADA

 

1. - 5. třída ZŠ
3 hod
(2 x 1,5 hod + přestávka), 150 Kč

 

Cíl: představit užitečné živočichy, kteří žijí na zahradě, představit zákonitosti přírodní zahrady, rozvoj soběstačnosti a zručnosti

 

Obsah: Děti se formou her seznámí s živočichy, kteří na zahradě pomáhají. Dozví se, jak zahradu uspořádat či vybrat vhodné rostliny, abychom nemuseli používat jedovaté postřiky a naopak přilákali užitečné živočichy. Ve druhé části programu si děti prověří svoji zručnost při výrobě ptačí a čmeláčí budky, krmítka nebo hmyzího hotelu.

 

Činnosti a metody: kooperativní, pohybové a vzdělávací hry, tvořivá práce s přírodním materiálem, práce s pilou, vrtačkou, akušroubovákem, kladivem a dalším nářadím.

 

S sebou: oblečení vhodné pro pohyb po trávě

 

 

STOPY

 

1. - 5. třída ZŠ
3 hod
(2 x 1,5 hod + přestávka), 95 Kč

probíhá celoročně, pozorování stop ve sněhu je výhodou, ale ne podmínkou

 

Cíl: naučit se vnímat přírodní prostředí, naučit se základům stopování, porozumět vztahům v přírodě

 

Obsah: V první části se děti učí stopovat teoreticky v učebně, na stopování si spíš hrají, vyrobí si odlitek stopy (stopu je třeba odvézt nezačištěnou, sádra nestihne vytvrdnout) apod. Druhá část je procházka s reálným stopováním v terénu.

 

Činnosti a metody: hádanky a kvízy, výklad, samostatná práce, práce ve skupině, prezentace, stopování v terénu

 

S sebou: přezůvky, oblečení vhodné pro pohyb venku mimo cesty přiměřené aktuálnímu počasí a ročnímu období, psací potřeby, obal na nedoschlý odlitek stopy

 

 

PTÁCI NA KRMÍTKU

 

 

1. - 5. třída ZŠ
3 hod
(2 x 1,5 hod + přestávka), 110 Kč, probíhá celoročně

 

Cíl: aktivní vhled do pestrého světa ptáků, zlepšit soužití ptáků a lidí, rozvoj zručnosti a soběstačnosti

 

Obsah: Při prezentaci děti hádají ptačí druhy podle hlasu a prohlédnou si je pak na velkých fotografiích. Zacvičí si ptačí sestavu cviků, hledají ptáky podle druhu a pak vybarvují v omalovánce. V druhé části programu za pomoci lektora a učitelů si vyrobí krmítko, které si třída odveze a pověsí např. v okolí školy.

 

Činnosti a metody: fyzické cvičení, hádání podle hlasu, pozorování, vybarvování, řemeslná práce s pilou, vrtačkou, akušroubovákem, kladivem a dalším nářadím.

 

S sebou: přezůvky, oblečení pro práci ve venkovní dílně

 

VÁNOČNÍ DÍLNA

 

1. - 5. třída

Celodenní (2 x 1,5 hod + přestávky na svačinu a oběd), cena za program 120 Kč

 

Cíl: plně si užít předvánoční atmosféru, rozvoj tvořivosti, zručnosti a soběstačnosti při výrobě dárků a dekorací z přírodních materiálů

 

Obsah: V krátkém divadelním minipředstavení dětem připomeneme původ vánoc. Děti si vyzkouší známější i zapomenuté zvyky doby adventu a štědrého dne. Vyrobí si malé dárky a poté se všichni stanou součástí živého betlému v kostýmech, s naším oslíkem a kozou. V druhé části si upečou a ozdobí vánoční perníčky.

 

Činnosti a metody: vyprávění, dramatizace, tvořivá činnost formou dílny, pečení

 

S sebou: přezůvky, oblečení, které je možné ušpinit
PROGRAMY PRO 2. STUPEŇ ZŠ

PROGRAMY TRVAJÍCÍ 1,5 - 2 HODINY

 

PŘÍPAD KOMPOST

 

6. - 9. třída

1,5 - 2 hod, 50 Kč

 

Cíl: porozumět fungování kompostu, seznámit se s půdními živočichy, uvědomit si potřebu třídění bioodpadů

 

Obsah: Žáci budou formou detektivního příběhu pátrat po tom, kam se ztrácejí odpady vyhozené na kompost, které odpady se na kompostu nerozloží a proč. Blíže se seznámí s řadou půdních živočichů, které na kompostu sami najdou a prozkoumají v mikroskopu.

 

Činnosti a metody: hra, pozorování a výzkum, výklad, ukázky, práce s mikroskopem, pracovní list

 

S sebou: přezůvky, tužka na psaní, oblečení na ven, které je možno ušpinit, pro případ hrozícího deště pláštěnku či deštník (probíhá za každého počasí)

 

 

VODOHOSPODÁŘI

 

6. - 9. třída ZŠ

2 - 2,5 hod, 60 Kč

Vhodná kombinace s programem Jezero

 

Cíl: získání znalostí a souvislostí k tématům: zdroje pitné vody, čištění odpadních vod, znečištění vod, spotřeba vody

 

Obsah:  Žáci si uvědomí, odkud v přírodě bereme pitnou vodu a kam a v jakém stavu ji do přírody opět vracíme.  Vžijí se do role vodohospodářů a budou kriticky hodnotit informace související s nakládáním s vodou. Navrhnou plán na šetření vodou pro suchá období. Na závěr je čeká prohlídka naší kořenové čistírny odpadních vod.

 

Činnosti a metody: práce ve skupinách, práce s textem, diskuse, pokus, ukázky, exkurze.

 

S sebou: přezůvky, v případě hrozícího deště pláštěnku nebo deštník, ve vlhkém období obuv vhodná pro pohyb na mokrém trávníku

 

 

JEZERO

 

6. - 9. třída ZŠ

1,5 hod, 50 Kč

Vhodná kombinace s programem Vodohospodáři

 

Cíl: uvědomit si nutnost spolupráce při využívání přírodních zdrojů

 

Obsah: Simulační hra, ve které si na příkladu několika továren využívajících vodu z blízkého jezera ukážeme, kam vede touha po zisku za každou cenu a neschopnost dohodnout se na společném řešení problému.

 

Činnosti a metody: simulační hra, diskuse

 

S sebou: přezůvky

 

 

JAK VYLEPŠIT DŮM

 

6. - 9. třída ZŠ

1,5 hod, 50 Kč

Vhodná kombinace s programem Hliněná mazanice

 

Cíl: seznámit se s problematikou úspor energie při provozu rodinného domku, pochopit klady a zápory nízkoenergetických a pasivních domů

 

Obsah: V simulační hře se žáci pokusí vylepšit rodinný domek nejen podle ekonomických, ale i podle ekologických hledisek. Budou řešit zateplení, okna, vytápění, větrání a ohřev vody a tím se pokusí snížit náklady a energetickou náročnost domu.  Vysvětlíme si pojmy nízkoenergetický a pasivní dům.

 

Činnosti a metody: simulační hra

 

S sebou: přezůvky

 

 

LESY V OHROŽENÍ

 

6. - 9. třída ZŠ
1,5 hod, 50 Kč

Tip: vhodná kombinace s programem Papír

 

Cíl: uvědomit si význam lesů, uvědomit si souvislost mezi jejich kvalitou a funkcí, uvědomit si souvislost mezi lidskou činností a poškozováním lesů 

 

Obsah:  Žáci se zamyslí nad tím, co nám dává les a jaké jsou jeho funkce v krajině. Vytvoří jednoduchý model lesa a formou her se seznámí s jeho zranitelností vůči negativním přírodním i lidským vlivům. Přitom poukážeme zejména na nevýhody smrkových monokultur.

 

Činnosti a metody: pohybové a kooperativní hry, diskuse, tvořivá činnost, výklad

 

S sebou: přezůvky

 


LÉČIVÉ BYLINY

 

6. - 9. třída ZŠ

1,5 - 2 hod, 60 Kč


Cíl: seznámení s alternativní léčbou, rozvoj soběstačnosti a péče o vlastní zdraví

 

Obsah: Žáci se seznámí s desítkou nejběžnějších léčivých bylinek, poznají jejich chuť, vůni a léčivé účinky. Sami namíchají léčivou bylinnou směs na čaj. Ve druhé části si vyrobí a odnesou si jednoduché bylinkové mýdlo.

 

Činnosti a metody: ochutnávka bylinek, diskuse, praktická činnost

 

S sebou: přezůvky

 

 

ZDRAVÁ SVAČINA

 

6. - 9. třída ZŠ

1,5 - 2 hod, 70 Kč

 

Cíl: rozvoj soběstačnosti a péče o vlastní zdraví, zažít radost z vaření pestrého a zdravého jídla

 

Obsah: Žáci se seznámí se základními, zdravými, či netradičními druhy potravin a možnostmi jejich kuchyňské úpravy. V praktické části si připraví zdravou svačinu.


Činnosti a metody: hra, praktické činnosti - práce s potravinami a kuchyňským náčiním

 

S sebou: přezůvky

 

 

JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA JEDNOHO

 

6. - 9. třída ZŠ

1,5 hod, 50 Kč

 

Cíl: uvědomit si nezbytnost spolupráce a důvěry v ostatní při většině lidských činností


Obsah: Zkusíme si některé kooperativní hry založené na principu dobrovolnosti směřující k potlačení sobeckosti a pochopení nezbytnosti spolupráce a přátelství. Vysvětlíme si jejich vztah k situacím ve skutečném životě.


Činnosti a metody: Kooperativní hry, diskuse, hraní rolí.

 

S sebou: přezůvky

 

 

VČELAŘENÍ

 

6. - 9. třída ZŠ

1,5 hod, 50 Kč

 

Cíl: seznámit se s životem včel medonosných, uvědomit si jejich význam pro člověka i pro přírodu a potřebu je chránit


Obsah:   Jak se včela orientuje? Proč jsou včelí komůrky šestiboké? Co se stane s trubcem, když se spáří s královnou? Jak včely vyrábí med? Jak královna ovládá ostatní včely? To vše a mnohem více zajímavostí ze života včel a včelařů.

 

Činnosti a metody: Dramatizace, pozorování, kooperativní aktivity.

 

S sebou: přezůvky

 


AFRICKÁ VESNICE 2

 

6. - 9. třída ZŠ

1,5 hod, 50 Kč

 

Vzdělávací cíl: seznámit se s kritickou ekonomickou a sociální situací v nejchudších částech světa, pochopit význam humanitární pomoci.

 

Obsah: Hra simuluje život chudé zemědělské africké vesnice rok po roce se všemi typickými problémy: hladem, suchem a neúrodou, ozbrojenými konflikty a řadou zdravotních rizik. Žáci pochopí, že přežití závisí nejen na našich vlastních schopnostech, ale i na vnějších podmínkách. Jednou z nich je i humanitární pomoc bohatých zemi, tedy i ČR.

 

Činnosti a metody: Jednoduchá a zábavná simulační hra, diskusní aktivity.

 

S sebou: přezůvky

 

 

VYŘEZÁVÁNÍ

 

6. -9. třída ZŠ

1,5 hod, 55 Kč

 

Cíl:  seznámit se s tradičním řemeslem, rozvoj tvořivosti a zručnosti, posílit samostatnost a sebevědomí

 

Obsah: Děti poznají různé vlastnosti dřeva jako materiálu a bezpečnostní pravidla pro práci s ním. Lektor předvede možný postup práce a děti si samostatně vyřežou malou lžičku „lopatičku“, kterou si také odvezou.

 

Činnosti a metody: smyslové vnímání, praktická činnost

 

S sebou: oděv vhodný k sezení venku

 

 

HLINĚNÁ MAZANICE

 

6. - 9. třída

1,5 – 2,5 hod, 70 Kč, pouze v období duben – říjen

 

Cíl:   seznámení s přírodními a tradičními stavebními materiály, rozvoj tvořivosti i spolupráce, poznat kus lidské přirozenosti

 

Obsah: Žáci umíchají šlapáním stavební hmotu z jílu, písku a slámy, tu pak dále zpracovávají formou kooperativních aktivit vylepšenou „zpěvem“ pracovních písní, podobně jak to dělají dodnes při stavbě svých domů přírodní národy. Zjistí jaké je využití takové hmoty v praxi. Hliněnou směs následně využijí pro různé pohybové, kooperativní i tvořivé aktivity.

 

Činnosti a metody: smyslové vnímání, praktická činnost, výtvarná aktivita, zpěv, pohybové aktivity a kooperativní hry.

 

S sebou: Při pěkném počasí je možné program absolvovat v plavkách a naboso. Při chladnějším v oděvu, kterému nevadí bláto a v holinkách.

 

 

DRÁTKOVÁNÍ

 

6. - 9. třída ZŠ

1,5 hod, 55 Kč

 

Cíl: odreagování, rozvoj tvořivosti, seznámení s tradičním řemeslem

 

Obsah: Přeneseme se do časů, kdy dráteníci putovali od vesnice k vesnici a spravovali rozbité nádobí. Každý si práci s drátem vyzkouší a drátováním si ozdobí kámen. Žáky čeká i relaxační aktivita s kameny, při které si ověří schopnost svého vnímání a hmat.

 

Činnosti a metody: smyslové vnímání, tvořivá činnost

 

S sebou: přezůvky

 

 

OVČÍ VLNA

 

6. - 9. třída ZŠ

1,5 hod, 55 Kč

 

Cíl:  odreagování, rozvoj tvořivosti při práci s přírodním materiálem, seznámit se s postupem a technikami zpracování vlny

 

Obsah: Ukážeme si surovou i čištěnou vlnu, dozvíme se o jejím zpracování. Každý si vyzkouší předení na vřetánku a kolovrátku. Nakonec si každý vytvoří z vlny malé výtvarné dílko technikou filcování jehlou.

 

Činnosti a metody: praktické ukázky, rukodělná činnost

 

S sebou: přezůvky

 

 

PAPÍR

 

6. - 9. třída ZŠ

1 - 1,5 hod, 55 Kč

Tip: vhodná kombinace s programem Lesy v ohrožení

 

Cíl:  uvědomit si užitečnost recyklace, naučit se vyrobit papír v domácích podmínkách, rozvoj kreativity

 

Obsah: Žáci se dozvědí něco víc o recyklování starého papíru. Každý si vyzkouší vyrobit recyklovaný papír ze starých novin a odnese si ho domů.

 

Činnosti a metody: samostatná práce formou dílny

 

S sebou: přezůvky, oblečení, které je možné ušpinit

 

 

Tkaní

 

6. - 9. třída ZŠ

1,5 - 2 hod, 55 Kč

 

Cíl:  pochopit princip tkaní, rozvoj zručnosti, soběstačnosti a kreativity, odreagování

 

Obsah: Žáci se dozvědí z jakých rostlinných a živočišných materiálů získáváme vlákna na výrobu textilií, vyzkouší si tkaní na několika typech tkalcovských stavů a metodou tkaní na destičce si vyrobí vlastní barevný náramek.

 

Činnosti a metody: samostatná práce, kooperativní pohybová aktivita, výklad

 

S sebou: přezůvky

 

 

PROGRAMY TRVAJÍCÍ 3 HODINY

 

 

LES

 

6. - 9. třída

3 hod (2 x 1,5 hod + přestávka na svačinu), 90 Kč, pouze v období duben – listopad

 

Cíl: pochopit rozdíl ve fungování lesa hospodářského a „divokého“, zažít dobrodružství v lese, naučit se vidět stopy skrytého dění v lese.

 

Obsah: Program je méně strukturovaný. Skupina putuje krajinou a hledá stopy „zbytky“ divoké přírody, lektor přizpůsobuje témata zajímavostem, které potká. Ale i tak obsahuje program několik stálých aktivit, které přibližují fungování stromů, lesa a potravního řetězce.

 

Činnosti a metody: venkovní pohybové hry, pohyb v přírodě, tvořivá činnost, putování náročným terénem, stopování

 

S sebou: oblečení a obutí do terénu, které snese i průchod mokrou trávou, pláštěnku v případě hrozící dešťové přeháňky. Program může proběhnout i za deště, záleží jen na odvaze dětí a učitele.

 

 

RYBNÍK

 

6. - 9. třída ZŠ
3 hod
(2 x 1,5 hod + přestávka na svačinu), 90 Kč, pouze v období březen-listopad

 

Cíl: poznání ekosystému rybníka a základních podmínek pro život ve vodě, kontakt s přírodou

 

Obsah:  Žáci se formou hry seznámí s životem několika vodních organismů, vžijí se do jejich života a na vlastní kůži vyzkouší, co je pro život ve vodě nejdůležitější. Zamyslí se i nad tím, co může životu ve vodě naopak uškodit. V druhé části programu se vydáme k našemu rybníčku na lov bezobratlých vodních živočichů.

 

Činnosti a metody: pohybové hry, výtvarná činnost, diskuse, pozorování, praktická činnost, práce podle návodu, myšlenková mapa

 

S sebou: přezůvky, oblečení, které je možné ušpinit, případně holínky či jiné boty do mokra (nebo na přezutí), v případě hrozícího deště pláštěnku (deštník)

Program probíhá i v případě mírného deště

 

 

PŘÍRODNÍ ZAHRADA

 

6. - 9. třída ZŠ
3 hod
(2 x 1,5 hod + přestávka na svačinu), 150 Kč

 

Cíl: představit koncept přírodní zahrady a užitečné živočichy, kteří na ní žijí, rozvoj soběstačnosti a zručnosti

 

Obsah: Žáci se seznámí s přírodní zahradou. Dozví se, jak zahradu uspořádat či jak si vybrat vhodné rostliny, abychom se vyhnuli používání pesticidů a naopak přilákali živočichy, kteří na zahradě pomáhají. Ve druhé části programu si prověří svoji zručnost při výrobě ptačí a čmeláčí budky, krmítka nebo hmyzího hotelu.

 

Činnosti a metody: kooperativní, pohybové a vzdělávací hry, tvořivá práce s přírodním materiálem, práce s pilou, vrtačkou, kladivem akušroubovákem a dalším nářadím.

 

S sebou: oblečení vhodné pro pohyb po trávě

 

 

STOPY

 

6. - 9. třída ZŠ
3 hod
(2 x 1,5 hod + přestávka na svačinu), 95 Kč

probíhá celoročně, pozorování stop ve sněhu je výhodou, ale ne podmínkou

 

Cíl: naučit se vnímat přírodní prostředí, naučit se základům stopování, porozumět vztahům v přírodě

 

Obsah: V první části se děti učí stopovat teoreticky v učebně, na stopování si spíš hrají, vyrobí si odlitek stopy (stopu je třeba odvézt nezačištěnou, sádra nestihne vytvrdnout) apod. Druhá část je procházka s reálným stopováním v terénu.

 

Činnosti a metody: hádanky a kvízy, výklad, samostatná práce, práce ve skupině, prezentace, stopování v terénu

 

S sebou: přezůvky, oblečení vhodné pro pohyb venku mimo cesty přiměřené aktuálnímu počasí a ročnímu období, psací potřeby, obal na nedoschlý odlitek stopy

 

 

PEČENÍ

 

6. - 9. třída

3 hod (2 x 1,5 hod + přestávka na svačinu), 120 Kč

 

Cíl: zjistit, jak vzniká chléb či housky; rozvoj soběstačnosti, zručnosti a samostatnosti

 

Obsah: Děti prozkoumají, co vědí o surovinách na pečení pomocí myšlenkové mapy, podle společné mapy pak formou hry zažijí správný osevní postup pole, nařežou a nasekají dřevo, zatopí v peci, namelou mouku, připraví kynuté těsto, z kterého si upletou housky. Upečou je v replice historické venkovní pece a můžou je sníst.

 

Činnosti a metody: samostatná práce, praktická činnost, myšlenková mapa, simulační hra

 

S sebou: přezůvky, oblečení, které je možné ušpinit

 

 


PROGRAMY PRO SŠ
 

PROGRAMY TRVAJÍCÍ 1,5 - 2 HODINY

 

JAK VYLEPŠIT DŮM

 

1,5 hod, 50 Kč

 

Cíl: seznámit se s problematikou úspor energie při provozu rodinného domku, pochopit klady a zápory nízkoenergetických a pasivních domů

 

Obsah: V simulační hře si studenti pokusí vylepšit rodinný domek nejen podle ekonomických ale i podle ekologických hledisek. Budou řešit zateplení, okna, vytápění, větrání a ohřev vody a tím se pokusí snížit náklady a energetickou náročnost domu.  Vysvětlíme si pojmy nízkoenergetický a pasivní dům.

 

Činnosti a metody: simulační hra

 

S sebou: přezůvky

 

 

VODOHOSPODÁŘI

 

2 - 2,5 hod, 60 Kč

Tip: vhodná kombinace s programem Jezero

 

Cíl: získání znalostí a souvislostí k tématům: zdroje pitné vody, čištění odpadních vod, znečištění vod, spotřeba vody

 

Obsah:  Studenti si uvědomí, odkud v přírodě bereme pitnou vodu a kam a v jakém stavu ji do přírody opět vracíme.  Vžijí se do role vodohospodářů a budou kriticky hodnotit informace související s nakládáním s vodou. Navrhnou plán na šetření vodou pro suchá období. Na závěr je čeká prohlídka naší kořenové čistírny odpadních vod.

 

Činnosti a metody: samostatná práce ve skupinách, práce s textem, diskuse, pokus, ukázky, exkurze.

 

S sebou: přezůvky, v případě hrozícího deště pláštěnku nebo deštník, ve vlhkém období obuv vhodná pro pohyb na mokrém trávníku

 

 

JEZERO

 

1,5 hod, 50 Kč

Vhodná kombinace s programem Vodohospodáři

 

Cíl: uvědomit si nutnost spolupráce při využívání přírodních zdrojů

 

Obsah: Simulační hra, ve které si na příkladu několika továren využívajících vodu z blízkého jezera ukážeme, kam vede touha po zisku za každou cenu a neschopnost dohodnout se na společném řešení problému.

 

Činnosti a metody: simulační hra, diskuse

 

S sebou: přezůvky

 


LÉČIVÉ BYLINY

 

2 hod, 60 Kč


Cíl: seznámení s alternativní léčbou, rozvoj soběstačnosti a péče o vlastní zdraví

 

Obsah: Studenti se seznámí s desítkou nejběžnějších léčivých bylinek, poznají jejich chuť, vůni a léčivé účinky. Sami namíchají léčivou bylinnou směs na čaj. Ve druhé části si vyrobí a odnesou jednoduché bylinkové mýdlo.

 

Činnosti a metody: ochutnávka bylinek, diskuse, praktická činnost

 

S sebou: přezůvky

 

 

ZDRAVÁ SVAČINA

 

1,5 - 2 hod, 70 Kč (plnohodnotná svačina v ceně)

 

Cíl: rozvoj soběstačnosti a péče o vlastní zdraví, zažít radost z vaření pestrého a zdravého jídla

 

Obsah: Studenti se seznámí se základními, zdravými, či netradičními druhy potravin a možnostmi jejich kuchyňské úpravy. V praktické části si připraví pokrm dle vlastního výběru.


Činnosti a metody: hry, činnosti rozvíjející poznání, práce s potravinami, příprava svačiny

 

S sebou: přezůvky

 

 

VČELAŘENÍ

 

1,5 hod, 50 Kč

 

Cíl: seznámit se s životem včel medonosných, uvědomit si jejich význam pro člověka i pro přírodu a potřebu je chránit


Obsah:   Jak se včela orientuje? Proč jsou včelí komůrky šestiboké? Co se stane s trubcem, když se spáří s královnou? Jak včely vyrábí med? Jak královna ovládá ostatní včely? To vše a mnohem více zajímavostí ze života včel a včelařů.

 

Činnosti a metody: Dramatická výchova, pozorování, kooperativní aktivity.

 

S sebou: přezůvky

 

 

AFRICKÁ VESNICE 2

 

1,5 hod, 50 Kč

 

Cíl: seznámit se s kritickou ekonomickou a sociální situací v nejchudších částech světa, pochopit význam humanitární pomoci.

 

Obsah: Hra simuluje život chudé zemědělské africké vesnice rok po roce se všemi typickými problémy: hladem, suchem a neúrodou, ozbrojenými konflikty a řadou zdravotních rizik. Studenti pochopí, že přežití závisí nejen na našich vlastních schopnostech, ale i na vnějších podmínkách. Jednou z nich je i humanitární pomoc bohatých zemi, tedy i ČR.

 

Činnosti a metody: Jednoduchá a zábavná simulační hra, diskusní aktivity.

 

S sebou: přezůvky

 

 

JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA JEDNOHO

 

1,5 hod, 50 Kč

 

Cíl: uvědomit si nezbytnost spolupráce a důvěry v ostatní při většině lidských činností


Obsah: Zkusíme si některé kooperativní hry založené na principu dobrovolnosti směřující k potlačení sobeckosti a pochopení nezbytnosti spolupráce a přátelství. Vysvětlíme si jejich vztah k situacím ve skutečném životě.


Činnosti a metody: Kooperativní hry, diskuse, hraní rolí.

 

S sebou: přezůvky

 

 

DRÁTKOVÁNÍ

 

1,5 hod, 55 Kč

 

Cíl: odreagování, rozvoj tvořivosti, seznámení s tradičním řemeslem

 

Obsah: Přeneseme se do časů, kdy dráteníci putovali od vesnice k vesnici a spravovali rozbité nádobí. Každý si práci s drátem vyzkouší a drátováním si ozdobí kámen. Studenty čeká i relaxační aktivita s kameny, při které si ověří schopnost svého vnímání a hmat.

 

Činnosti a metody: smyslové vnímání, tvořivá činnost

 

S sebou: přezůvky

 

 

OVČÍ VLNA

 

1,5 hod, 55 Kč

 

Cíl:  odreagování, rozvoj tvořivosti při práci s přírodním materiálem, seznámit se s postupem a technikami zpracování vlny

 

Obsah: Ovečky místo sekačky má dnes už kde kdo, ale zpracovat jejich vlnu je dovednost, kterou je třeba oprášit z dob dávné minulosti. Ukážeme si surovou i čištěnou vlnu, dozvíme se o jejím zpracování. Každý si vyzkouší předení na vřetánku a kolovrátku. Nakonec si každý vytvoří z vlny malé výtvarné dílko technikou filcování jehlou.

 

Činnosti a metody: praktické ukázky, rukodělná činnost

 

S sebou: přezůvky

 

 

Tkaní

 

1,5 - 2 hod, 55 Kč

 

Cíl:  pochopit princip tkaní, rozvoj zručnosti, soběstačnosti a kreativity, odreagování

 

Obsah: Studenti se dozvědí z jakých rostlinných a živočišných materiálů získáváme vlákna na výrobu textilií, vyzkouší si tkaní na několika typech tkalcovských stavů a metodou tkaní na destičce si vyrobí vlastní barevný náramek.

 

Činnosti a metody: samostatná práce, kooperativní pohybová aktivita, výklad

 

S sebou: přezůvky

 

 

VYŘEZÁVÁNÍ

 

1,5 hod, 55 Kč

 

Cíl:  seznámit se s tradičním řemeslem, rozvoj tvořivosti a zručnosti, posílit samostatnost a sebevědomí

 

Obsah: Studenti poznají různé vlastnosti dřeva jako materiálu a bezpečnostní pravidla pro práci s ním. Lektor předvede možný postup práce a studenti si samostatně vyřežou malou lžičku „lopatičku“, kterou si také odvezou.

 

Činnosti a metody: smyslové vnímání, praktická činnost

 

S sebou: oděv vhodný k sezení venku

 

 

HLINĚNÁ MAZANICE

 

1,5 – 2,5 hod, 70 Kč, pouze v období duben – říjen

 

Cíl:   seznámení s přírodními a tradičními stavebními materiály, rozvoj tvořivosti i spolupráce, poznat kus lidské přirozenosti

 

Obsah: Studenti umíchají šlapáním stavební hmotu z jílu, písku a slámy, tu pak dále zpracovávají formou kooperativních aktivit vylepšenou „zpěvem“ pracovních písní, podobně jak to dělají dodnes při stavbě svých domů přírodní národy. Zjistí jaké je využití takové hmoty v praxi. Hliněnou směs následně využijí pro různé pohybové, kooperativní i tvořivé aktivity.

 

Činnosti a metody: smyslové vnímání, praktická činnost, výtvarná aktivita, zpěv, pohybové aktivity a kooperativní hry.

 

S sebou: Při pěkném počasí je možné program absolvovat v plavkách a naboso. Při chladnějším v oděvu, kterému nevadí bláto a v holinkách.

 

 

Ekocentrum PALETA, Štolbova 2874, 530 02 Pardubice. Tel., fax: 466 614 352, e-mail: ekocentrum@paleta.cz