Články v této rubrice:
Objednací podmínky

 

Délka trvání výukových programů a jejich cena je uvedena u každého jednotlivého programu. Doporučený začátek programu je v 8:00, ale je možné ho posunout a program přizpůsobit na žádost pedagoga. Je možno objednat i několik programů za sebou. Začátek programu v odpoledních hodinách lze dojednat po domluvě. Mezi jednotlivými programy je přestávka na svačinu a odpočinek. Při plánování doby odjezdu je proto nutno připočíst navíc cca 20 - 30 minut času na každou přestávku.


Cena jednotlivých programů zohledňuje délku programu, časovou náročnost lektorů na přípravu, nutnost případné přítomnosti více lektorů a cenu za spotřebovaný materiál a suroviny. Ceny jsou uvedeny u jednotlivých programů.

Pokud si objednáte na jeden den 2 nebo 3 programy za sebou platí SLEVA 5 Kč na každý program! Tj. vyberete-li si 3 programy za sebou, ušetříte 15 kč/osobu a navíc platí akční sleva na oběd u nás (viz dále).

 

Nabízíme možnost objednání oběda v naší jídelně. Cena oběda pro ZŠ je 95 Kč/os, pro MŠ 75 Kč. V případě objednání celodenního programu (nebo tří krátkých programů za sebou) platí na oběd akční cena 60 Kč. (Pedagogický doprovod, který neplatí  za program platí plnou neakční cenu oběda tj. 95 Kč).

 

Nabídka výjezdových programů se liší a včetně cen a cestovného je uvedena v rubrice „Výjezdové programy“.


Minimální platba je za 10 účastníků programu. Doporučený počet účastníků na programu je 15-25.

 

Při programu za kázeň žáků ručí a odpovědnost za žáky plně nese doprovázející pedagog!


Požadavky na výbavu dětí jsou uvedeny u jednotlivých programů. Na program jsou zpravidla nutné přezůvky. Některé programy probíhají venku – je nutné vhodné oblečení.


V případě nepříznivého počasí může dojít ke změnám v obsahu venkovních programů, nebo po vzájemné dohodě může být program nahrazen jiným.

 

Objednávky programů:

telefonicky: 733 156 218

e-mailem: oucmanice@paleta.cz

(písemně: Ekocentrum Paleta, pobočka Oucmanice, Oucmanice 36, 562 01 Ústí nad Orlicí)


PROGRAMY PRO MŠ

Nově je také možné náš venkovní areál s nově vybudovanými interaktivními prvky navštívit i bez programu. Podrobnosti viz "Samoobslužné programy ve venkovním areálu" v levém menu. Tvorbu venkovních vzdělávacích interaktivních prvků podpořilo v roce 2018, Ministerstvo pro místní rozvoj.

BARVY ZEMĚ - NOVINKA 2021

1 až 1,5 hodiny (uzpůsobí lektor dle věku a aktuální pozornosti dětí)

50 Kč


Cíl: rozvoj tvořivosti a zručnosti, vyzoušet si tvorbu vlastních přírodních barev a práci s nimi

Obsah:  Děti projdou celým procesem tvorby vaječné tempery. Ve skupinkách budou roztloukat, drtit a přesívat barevné jíly. Poté je míchat s vajíčkem a dalšími přírodními přísadami až vzniknou přírodní tempery. Těmi potom namalují obrázky, které si vezmou domů.

Činnosti a metody: výtvarná tvorba, rukodělná činnost s přírodním materiálem, práce ve skupině, smyslové vnímání

S sebou: v zimě přezůvky (v létě probíhá program celý venku ve venkovní učebně)

ŽABIČKY A TŮŇKY - NOVINKA 2021

1 až 1,5 hodiny (uzpůsobí lektor dle věku a aktuální pozornosti dětí)

45 Kč


Cíl: seznámení se životem obojživeníků a jejich prostředím; pohyb venku; poznávání přírody

Obsah:  Děti se promění v žabičky, absolvují žabí rozvičku a trénink, seznámí se s vývojem žáby a její potravou a zkusí utéct hladovému čápovi. Nakonec zkusíme vypozorovat skutečné žabí sousedy našeho rybníčku a nových tůněk.

Činnosti a metody: pobyt venku a kontakt s přírodou, pohybové hry, dramatizace

Pozn.: Program není vhodný na zimní období.
BYLINKY S PRINCEZNOU

1 až 1,5 hodiny (uzpůsobí lektor dle věku a aktuální pozornosti dětí)

50 Kč

 

Cíl: děti poznají chutě a vůně pěstovaných bylinek a také divokých jedlých rostlin, poznají bylinky jako přirozenější alternativu k lékům, dozví se základní zásady zdravého životního stylu

Obsah:  Děti  se pokusí uzdravit nemocnou princeznu. Naučí ji cvičit a chodit na čerstvý vzduch, připraví si společně zeleninu a ovoce ke svačině. Na zahradě se seznámí s pěstovanými i divokými bylinami a připraví z nich léčivý čaj.

Činnosti a metody: smyslové vnímání, pohyb, diskuse, poznávání rostlin v přírodě, příprava svačiny a bylinného čaje.

S sebou: přezůvky

Tvorbu programu Bylinky s princeznou podpořilo Ministerstvo životního prostředí.

 

VĚTVE A KLACKY

1 až 1,5 hodiny (uzpůsobí lektor dle věku a aktuální pozornosti dětí)

50 Kč

 

Cíl: budování vztahu k přírodě a motivace k hraní si venku, rozvoj tvořivosti a motoriky dětí.

Obsah:  Děti pomůžou skřítkovi Kořínkovi vybudovat jeho království, k dispozici budou mít klacky,klacíky,špalíčky,kůry z různých druhů stromů,šišky,mech atp. Skřítek  je naučí různá kouzla  a cviky s obyčejnými klacíky, které najdou v přírodě. Děti si také z větve vyrobí svého vlastního dřevěného skřítka a odnesou domů.

Činnosti a metody: pohyb venku, dramatizace, praktická činnost - práce se dřevem

Tvorbu programu Větve a klacky podpořilo Ministerstvo životního prostředí. 

V MYŠÍM KOŽÍŠKU

1 až 1,5 hodiny (uzpůsobí lektor dle věku a aktuální pozornosti dětí)

45 Kč

 

Cíl: rozšířit představy o fungování přírody, získat vlastní zajímavé zážitky v přírodním prostředí, naučit se jemněji vnímat své okolí, naučit se více o životě myši domácí

Obsah: Děti zažívají různými formami na vlastní kůži jak žije myš domácí. Učí se pohybovat, hledají potravu, schovávají se před predátory, komunikují. Na vlastní kůži poznají i cestu trávicím traktem užovky, to vše hravě a velice reálně.

Činnosti a metody: smyslové vnímání, pohyb v přírodě, spolupráce

Tvorbu programu V myším kožíšku podpořilo Ministerstvo životního prostředí.

  

DOMÁCÍ ZVÍŘÁTKA

1 až 1,5 hodiny (uzpůsobí lektor dle věku a aktuální pozornosti dětí)

50 Kč

 

Cíl: seznámit se s domácími zvířátky, jejich potřebami, jejich užitečností a produkty; kontakt se zvířaty

Obsah: Děti se seznámí hospodářskými zvířaty a jejich mláďaty. Dozví se, jaký máme z těchto zvířat užitek a jaké jsou jejich potřeby. O užitečnosti zvířat se přesvědčíme u výroby konkrétního výrobku  - děti si sami vyrobí máslo a na kousku pečiva ochutnají. Za domácími zvířátky u nás na statku se půjdeme podívat a s některými se i pomazlíme. Čekají na nás ovečky, králíci, morčátka, osel Ámos a stádečko přítulných koziček.

Činnosti a metody: hry, činnosti rozvíjející poznání, kontakt se zvířaty, praktická činnost - výroba másla

S sebou: přezůvky, oblečení, které je možné ušpinit

 

 

VČELIČKY

1 až 1,5 hodiny (uzpůsobí lektor dle věku a aktuální pozornosti dětí)

50 Kč

 

Cíl: seznámení se životem a produkty včel

Obsah: Děti si vyzkouší role královny, dělnice a trubců. Zjistí, jak vlastně včela vypadá a čím je užitečná pro přírodu a člověka. Na závěr si vyrobí svíčku z včelího vosku a ochutnají med.

Činnosti a metody: ukázky, smyslové vnímání, dramatická výchova, praktická činnost

S sebou: přezůvky

 

 

POPELKA PEČE PLACKY

pozn. doba trvání 1,5 - 2 hodiny

60 Kč

 

Cíl: dozvědět se, z čeho se vyrábí pečivo a upéct si vlastní

Obsah: Popelka dostala od macechy za úkol upéct placky, ale potřebuje pomoci – obilí je smíchané s hrachem. Z obilí si děti na ručním mlýnku namelou mouku, smísí s vodou a společnými silami vytvoří těsto. Každý si z těsta vytvoří placičku, které si nakonec upečeme ve venkovní peci a sníme. Než budou placky hotové, bude čas i na pár drobných her nebo vyprávění příběhu.

Činnosti a metody: praktická činnost, hry, dramatizace

S sebou: přezůvky, oblečení, které je možné ušpinit

 

 

VÁNOCE

50 Kč

 

Cíl: oživení tradic, aktivní prožívání Vánoc

Obsah: Dětem zahrajeme krátké divadlo, které jim vysvětlí, jak to bylo s narozením Ježíška a vyzkoušíme si pár štědrovečerních zvyků. Nakonec se všichni stanou součástí živého betlému s našimi zvířátky. Vezměte si s sebou fotoaparáty.

Činnosti a metody: učení nápodobou, navození příjemné atmosféry (koledy, vánoční stromeček, atd.)

S sebou: přezůvky

 

 

ROZRUCH V PTAČÍM LESE

Terénní program pro děti minimálně od 5ti let!
2,5 - 4,5 hod, 150 Kč, délka trasy: 2,5 km (Oucmanice - Brandýs nad Orlicí) nebo 4 km (Oucmanice - Brandýs nad Orlicí - Oucmanice), vše na předchozí domluvě. Terénní program pro děti minimálně od 5ti let!

 

Cíl: Prožitky v přírodě; rozšířit představy o fungování přírody; naučit se jemněji vnímat prostředí; naučit se na několika vybraných příkladech více o životě ptáků.

Obsah: Skupina prochází s průvodcem cestou z Oucmanic k labyrintu u pomníku Jana Amose Komenského v Brandýse nad Orlicí (je třeba zaplatit vstupné). Program končí v labyrintu pouze v sezóně, kdy je možné otevření labyrintu objednat. Cestou hledají ptáky, obyvatele lesa a snaží se od nich dozvědět, co vneslo na jinak klidné a harmonické místo takový rozruch. Aby se však s nimi ptáci vůbec bavili, musí se vždy přiblížit jejich způsobu života. Najdete příčinu zmatku mezi obyvateli lesa?

S sebou: Svačina, pití, obuv a oblečení do terénu přiměřené počasí.

 

PROGRAMY PRO 1. STUPEŇ ZŠ
Nově je také možné náš venkovní areál s nově vybudovanými interaktivními prvky navštívit i bez programu nebo objednat si samoobslužný nelektorovaný program. Podrobnosti viz "Samoobslužné programy ve venkovním areálu" v levém menu. Tvorbu venkovních vzdělávacích interaktivních prvků podpořilo v roce 2018, Ministerstvo pro místní rozvoj.


PŘÍPAD KOMPOST

2. - 5. třída

1,5 - 2 hod, 50 Kč

 

Cíl: porozumět fungování kompostu, seznámit se s půdními živočichy, uvědomit si potřebu třídění bioodpadů

Obsah: Děti budou formou detektivního příběhu pátrat po tom, kam se ztrácejí odpady vyhozené na kompost, které odpady se na kompostu nerozloží a proč. Blíže se seznámí s řadou půdních živočichů, které na kompostu sami najdou a prozkoumají v mikroskopu. 

Činnosti a metody: hra, pozorování a výzkum, výklad, ukázky, práce s mikroskopem, pracovní list

S sebou: přezůvky, tužka na psaní, oblečení na ven, které je možno ušpinit, pro případ hrozícího deště pláštěnku či deštník (probíhá za každého počasí)

 

 

ŽIVÁ A MRTVÁ VODA

3. - 5. třída

1,5 - 2 hod, 50 Kč

 

Cíl: získání základních znalostí a souvislostí k tématům koloběh vody v přírodě, zdroje pitné vody, odpadní voda, spotřeba vody

Obsah: Děti si zopakují nebo objeví koloběh vody v přírodě. Zamyslí se nad tím, na co všechno vodu potřebujeme a jak s ní můžeme šetřit. Uvědomí si, odkud v přírodě vodu vlastně bereme a kam a v jakém stavu ji do přírody opět vracíme. Na závěr si ukážeme jak vodu čistí naše kořenová čistírna odpadních vod.

Činnosti a metody: samostatná práce ve skupinách, diskuse, pokus, ukázky, kooperativní hra, exkurze

S sebou: přezůvky, pro případ hrozícího deště pláštěnku či deštník (probíhá za každého počasí)

 

 

LESY V OHROŽENÍ

1. - 5. třída ZŠ
1,5 hod, 50 Kč

Tip: vhodná kombinace s programem Papír nebo s programem Les

 

Cíl: uvědomit si význam lesů, uvědomit si důležitost jejich kvality a souvislost mezi lidskou činností a poškozováním lesů 

Obsah: Děti se zamyslí nad tím, co nám dává les nám a čím je užitečný pro přírodu a krajinu. Vytvoří jednoduchý model lesa, formou her se seznámí s jeho zranitelností vůči negativním přírodním i lidským vlivům. Přitom poukážeme zejména na nevýhody smrkových monokultur.

Činnosti a metody: pohybové a kooperativní hry, diskuse, tvořivá činnost, výklad

S sebou: přezůvky

 

 

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA

1. - 2. třída

1,5 hod, 55 Kč

 

Cíl: seznámit se s hospodářskými zvířaty a jejich potřebami, jejich užitečností a produkty, rozvoj soběstačnosti při výrobě potravin

Obsah: Děti se seznámí s nejběžnějšími hospodářskými zvířaty a jejich mláďaty. Dozví se, jaký máme z těchto zvířat užitek a jaké jsou jejich potřeby. Vyzkouší si techniku dojení, a zkusí si vyrobit domácí máslo. Nakonec se za zvířátky u nás na statku půjdeme podívat. Čekají na vás ovečky, králíci, morčátka, osel Ámos a stádečko přítulných koziček.

Činnosti a metody: ukázky, skupinová práce, praktická činnost, kontakt se zvířaty

S sebou: přezůvky, oblečení, které je možné ušpinit

 

 

VČELY

1. - 5. třída

1,5 - 2 hod, 55 Kč

 

Cíl: seznámit se s životem včel medonosných a s jejich významem nejen pro člověka ale i pro přírodu

Obsah: Program ukazuje pomocí her, dramatické výchovy a názorných pomůcek život včel. Na chvíli se staneme královnou, dělnicemi a trubci, vyzkoušíme si některá včelí řemesla, ochutnáme dobrůtku ze včelí kuchyně a vyrobíme si svíčku ze včelího vosku.

Činnosti a metody: dramatizace, pozorování, kooperativní a pohybové hry a aktivity, praktická činnost

S sebou: přezůvky, oblečení a obutí na ven (umožní-li to situace a počasí, půjdeme se podívat k našim včelám)

 

 

BYLINKY

2. - 5. třída

1,5 - 2 hod, 60 Kč

 

Cíl: seznámit se s bylinkami a možnostmi jejich využití, rozvoj péče o vlastní zdraví

Obsah: Děti si vyzkouší nejběžnější léčivé bylinky očichat, ochutnat a poznat, dozví se, k čemu se používají. Namíchají vlastní bylinkovou směs na čaj a nakonec si vyrobí jednoduché bylinkové mýdlo.

Činnosti a metody: ochutnávka, diskuse, praktická činnost, práce s textem a pracovním listem

S sebou: přezůvky
BARVY ZEMĚ - NOVINKA 2021

1. - 5. třída

1,5 hod, 55 Kč


Cíl: vyzkoušet vlastnoruční výrobu přírodních barev a práci s nimi; rozvoj tvořivosti a zručnosti

Obsah: Žáci projdou celým procesem tvorby vaječné tempery – ve skupinách budou nejdříve drtit a přesívat barevné jíly a poté je míchat s vajíčkem a dalšími přísadami až vzniknou přírodní barvy. Těmi potom namalují obrázky, které si odnesou domů.

Činnosti a metody: výtvarná tvorba, rukodělná činnost, práce ve skupině

S sebou: oblečení, které je možné ušpinit; v zimě přezůvky (za příznivého počasí program probíhá celý venku)

 


 

 

PEČENÍ

1. - 5. třída

2 hod, 70 Kč


Cíl: zjistit, jak vzniká chléb či housky

Obsah: Děti si namelou z žita a pšenice mouku, připraví kynuté těsto, z kterého si upletou housky. Upečou je v replice historické venkovní pece a můžou je sníst.

Činnosti a metody: samostatná práce, praktická činnost

S sebou: přezůvky, oblečení, které je možné ušpinit

 

 

 

AFRICKÁ VESNICE

2. - 5. třída

1,5 hod, 50 Kč

 

Cíl:  Seznámení s kritickou ekonomickou a sociální situací v nejchudších částech světa, pochopení významu humanitární pomoci

Obsah:  Hra simuluje život chudé zemědělské africké vesnice rok po roce se všemi typickými problémy: hladem, suchem a neúrodou, ozbrojenými konflikty a řadou zdravotních rizik.

Činnosti a metody: simulační hra, diskuse, poslech africké hudby

S sebou: přezůvky

 

 

JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA JEDNOHO

2. - 5. třída

1,5 hod, 50 Kč

 

Cíl: uvědomit si nezbytnost i úskalí spolupráce a důvěry v ostatní při většině lidských činností

Obsah: Zkusíme si různé kooperativní hry, které žáky, kromě společné akce, legrace a pohybu, dovedou k zamyšlení nad výhodami či úskalím spolupráce, ve (školní) skupině i jinde v reálném životě.

Činnosti a metody: Kooperativní hry, diskuse

S sebou: přezůvky (ale za hezkého počasí budeme spíše venku)

 

 

HRY NA VSI

1. - 5. třída

1,5 hod, 50 Kč


Cíl: objevit radost ze hry venku na čerstvém vzduchu, oživení starších tradic

Obsah: Děti si vyzkouší několik jednoduchých her, které si pak mohou děti snadno hrát i samy venku s kamarády. Všechny se hrály už v dávné minulosti a není k tomu potřeba nic než pár kamínku, klacíků, fazolí nebo kuliček. Čeká nás tlučení špačků, kuličky, drápky, hry s fazolemi, káča...

Činnosti a metody: hry venku

S sebou: oblečení na ven, obuv sportovnějšího charakteru

Program probíhá pouze za příznivého počasí

 

 

PAPÍR

1. - 5. třída

1 - 1,5 hod, 55 Kč


Cíl: pochopit princip a uvědomit si užitečnost recyklace papíru, rozvoj tvořivosti

Obsah: Děti se dozví něco víc o recyklování starého papíru a všichni si vyzkouší recyklovaný papír vyrobit ze starých novin a případně ozdobit přírodním materiálem. Papír si odnesou domů.

Činnosti a metody: samostatná práce formou dílny

S sebou: přezůvky, oblečení, které je možné ušpinit

 

 

OVČÍ VLNA

1. - 5. třída

1 hod, 50 Kč

 

Cíl: seznámit se s přírodním textilním materiálem a jeho tradičním zpracováním, rozvoj tvořivosti, zručnosti a soběstačnosti

Obsah: Ovečky místo sekačky má dnes už kde kdo, ale zpracovat jejich vlnu je dovednost, kterou je třeba oprášit z dob dávné minulosti. Ukážeme si surovou i čištěnou vlnu, česání vlny, předení na vřetánku, děti si vyzkouší i předení na kolovrátku. Každý sám si zkusí z vlny vyrobit malý obrázek nebo náramek technikou filcování. 

Činnosti a metody: praktické ukázky, rukodělná činnost

S sebou: přezůvky

 

 

LEN

3. - 5. třída

1,5 hod, 55 Kč

 

Cíl: seznámit se s tradičním zpracováním přírodního textilního materiálu, rozvoj zručnosti a soběstačnosti

Obsah: Jako krteček ve známém večerníčku si zkusíme zpracovat len na tzv. trdlici, vochlích.  Na památku si každý odnese náramek z vlastnoručně zpracovaného lnu.

Činnosti a metody: práce podle návodu, spolupráce, ukázky

S sebou: přezůvky

 

 

DRÁTKOVÁNÍ

2. - 5. třída

1 hod, 50 Kč

 

Cíl:  seznámit se s tradičním řemeslem, rozvoj tvořivosti a zručnosti

Obsah: Přeneseme se do časů, kdy dráteníci putovali od vesnice k vesnici a spravovali rozbité nádobí. Děti si práci s drátem sami vyzkouší a pomocí drátování si ozdobí kameny. Při seznamování s kameny si prověří i své vnímání a hmat.

Činnosti a metody: smyslové vnímání, praktická činnost

S sebou: přezůvky

 

 

VYŘEZÁVÁNÍ

2. - 5. třída ZŠ

1,5 hod, 55 Kč

 

Cíl:  seznámit se s tradičním řemeslem, rozvoj tvořivosti a zručnosti, posílit samostatnost a sebevědomí

Obsah: Děti poznají různé vlastnosti dřeva jako materiálu a bezpečnostní pravidla pro práci s ním. Lektor předvede možný postup práce a děti si samostatně vyřežou malou lžičku „lopatičku“, kterou si také odvezou.

Činnosti a metody: smyslové vnímání, praktická činnost

S sebou: oděv vhodný k sezení venku

 

 

HLINĚNÁ MAZANICE

4. - 5. třída ZŠ

1,5 – 2,5 hod, 70 Kč, pouze v období duben – říjen

 

Cíl:   seznámení s přírodními a tradičními stavebními materiály, rozvoj tvořivosti i spolupráce, poznat kus lidské přirozenosti

Obsah: Děti umíchají šlapáním stavební hmotu z jílu, písku a slámy, tu pak dále zpracovávají formou kooperativních aktivit vylepšenou „zpěvem“ pracovních písní, podobně jak to dělají dodnes při stavbě svých domů přírodní národy. Zjistí jaké je využití takové hmoty v praxi. Hliněnou směs následně využijí pro různé pohybové, kooperativní i tvořivé aktivity.

Činnosti a metody: smyslové vnímání, praktická činnost, výtvarná aktivita, zpěv, pohybové aktivity a kooperativní hry.

S sebou: Při pěkném počasí je možné program absolvovat v plavkách a naboso. Při chladnějším v oděvu, kterému nevadí bláto a v holinkách.V případně zájmu bude možné výrobky odvézt. Ty však budou ještě vlhké a měkké, některé i značné velikosti, bude potřeba počítat s místem na přepravu a místem na dosušení (několik dní).

 

 

PTÁCI NA KRMÍTKU

1. - 5. třída ZŠ
1,5 hod, 50 Kč, probíhá celoročně


Cíl: seznámit se s běžnými ptačími druhy, jejich potřebami, tím co je ohrožuje; vhled do problematiky úbytku ptáků a hmyzu

Obsah: V programu se děti formou rozcvičky seznámí s nejčastějšími druhy ptáků, kteří se vyskytují na krmítkách; pár pohybových her děti seznámí tím, co ptáky nejvíce ohrožuje; vyzkoušíme si pozorování dalekohledem a propátráme, co v zahradě ptákům naopak pomáhá. Nakonec si každý vyrobí a odnese tukovo-semínkovou ozdobu na zavěšení pro ptáčky.

Činnosti a metody: fyzické cvičení, pohybové hry, pozorování, ukázky, vybarvování, tvoření.

Pozn: v případě pěkného počasí se program odehrává celý venku, při nepříznivém počasí větší část vevnitř. S sebou přezůvky a oblečení pro pohyb na zahradě.

 

 

VÁNOCE

1. - 5. třída

1,5 - 2 hod, 60 Kč

 

Cíl: připomenout si lidové obyčeje a tradice našich předků, rozvoj tvořivosti a zručnosti při práci s přírodním materiálem

Obsah: V krátkém divadelním minipředstavení dětem připomeneme původ vánoc. Děti si vyzkouší známější i zapomenuté zvyky doby adventu a štědrého dne, vyrobí si malé vánoční dekorace, a nakonec se všichni stanou součástí živého betlému v kostýmech, s naším oslíkem a kozou.

Činnosti a metody: vyprávění, dramatizace, tvořivá činnost

S sebou: přezůvky, oblečení, které je možné ušpinit

 

 

 

RYBNÍK

2. - 5. třída

3 hod (2 x 1,5 hod + přestávka), 90 Kč, pouze v období březen-listopad

 

Cíl: seznámit se s ekosystémem rybníka a základními podmínkami pro život ve vodě, kontakt s přírodou

Obsah: Děti se formou hry seznámí s životem několika vodních organismů, vžijí se do jejich života a přitom na vlastní kůži vyzkouší, co je pro život ve vodě nejdůležitější. Zamyslí se i nad tím, co může životu ve vodě naopak uškodit. V druhé části programu se vydáme k našemu rybníčku na lov bezobratlých vodních živočichů, které prozkoumáme a poté opět vypustíme na svobodu.

Činnosti a metody: pohybové hry, výtvarná činnost, diskuse, pozorování, praktická činnost

S sebou: přezůvky, oblečení, které je možné ušpinit, případně holínky či jiné boty do mokra (nebo na přezutí), v případě hrozícího deště pláštěnku (deštník)

Program probíhá i v případě mírného deště

 

 

LES

1. - 5. třída

3 hod (2 x 1,5 hod + přestávka), 90 Kč, pouze v období duben – listopad


Cíl: pochopit rozdíl ve fungování lesa hospodářského a „divokého“, zažít dobrodružství v lese, naučit se vidět stopy skrytého dění v lese.

Obsah: Program je méně strukturovaný. Skupina putuje krajinou a hledá stopy „zbytky“ divoké přírody, lektor přizpůsobuje témata zajímavostem, které potká. Ale i tak obsahuje program několik stálých aktivit, které přibližují fungování stromů, lesa a potravního řetězce.

Činnosti a metody: venkovní pohybové hry, pohyb v přírodě, tvořivá činnost, putování náročným terénem, stopování

S sebou: oblečení a obutí do terénu, které snese i průchod mokrou trávou, pláštěnku v případě hrozící dešťové přeháňky. Program může proběhnout i za deště, záleží jen na odvaze dětí a učitele.

 

 

PŘÍRODNÍ ZAHRADA S DÍLNOU

1. - 5. třída ZŠ
3 hod
(2 x 1,5 hod + přestávka), 150 Kč

 

Cíl: představit užitečné živočichy, kteří žijí na zahradě, představit zákonitosti přírodní zahrady, rozvoj soběstačnosti a zručnosti

Obsah: Děti se formou her seznámí s živočichy, kteří na zahradě pomáhají. Dozví se, jak zahradu uspořádat či vybrat vhodné rostliny, abychom nemuseli používat jedovaté postřiky a naopak přilákali užitečné živočichy. Ve druhé části programu si děti prověří svoji zručnost při výrobě ptačí a čmeláčí budky, krmítka nebo hmyzího hotelu.

Činnosti a metody: kooperativní, pohybové a vzdělávací hry, tvořivá práce s přírodním materiálem, práce s pilou, vrtačkou, akušroubovákem, kladivem a dalším nářadím.

S sebou: oblečení vhodné pro pohyb po trávě

 

 

STOPY

1. - 5. třída ZŠ
3 hod
(2 x 1,5 hod + přestávka), 95 Kč

probíhá celoročně, pozorování stop ve sněhu je výhodou, ale ne podmínkou

 

Cíl: naučit se vnímat přírodní prostředí, naučit se základům stopování, porozumět vztahům v přírodě

Obsah: V první části se děti učí stopovat teoreticky v učebně, na stopování si spíš hrají, vyrobí si odlitek stopy (stopu je třeba odvézt nezačištěnou, sádra nestihne vytvrdnout) apod. Druhá část je procházka s reálným stopováním v terénu.

Činnosti a metody: hádanky a kvízy, výklad, samostatná práce, práce ve skupině, prezentace, stopování v terénu

S sebou: přezůvky, oblečení vhodné pro pohyb venku mimo cesty přiměřené aktuálnímu počasí a ročnímu období, psací potřeby, obal na nedoschlý odlitek stopy

 

 

PTÁCI NA KRMÍTKU S DÍLNOU

1. - 5. třída ZŠ
3 hod
(2 x 1,5 hod + přestávka), 110 Kč, probíhá celoročně

 

Cíl: seznámit se s běžnými ptačími druhy, jejich potřebami, tím co je ohrožuje; vhled do problematiky úbytku ptáků a hmyzu; rozvoj zručnosti a soběstačnosti

Obsah: V první části programu se děti formou rozcvičky seznámí s nejčastějšími druhy ptáků, kteří se vyskytují na krmítkách; pár pohybových her děti seznámí tím, co ptáky nejvíce ohrožuje; vyzkoušíme si pozorování dalekohledem a propátráme, co v zahradě ptákům naopak pomáhá. V druhé části programu za pomoci lektora a učitelů si vyrobí dřevěná krmítka, která si třída odveze a pověsí např. v okolí školy.

S sebou: přezůvky, oblečení pro pohyb na zahradě a práci ve venkovní dílně

 

 

VÁNOČNÍ DÍLNA

1. - 5. třída

2 x 1,5 hod + přestáva na svačinu), cena za program 120 Kč

 

Cíl: plně si užít předvánoční atmosféru, rozvoj tvořivosti, zručnosti a soběstačnosti při výrobě dárků a dekorací z přírodních materiálů

Obsah: V krátkém divadelním minipředstavení dětem připomeneme původ vánoc. Děti si vyzkouší známější i zapomenuté zvyky doby adventu a štědrého dne. Vyrobí si malé dárky a poté se všichni stanou součástí živého betlému v kostýmech, s naším oslíkem a kozou. V druhé části si upečou a ozdobí vánoční perníčky nebo vánočku.

Činnosti a metody: vyprávění, dramatizace, tvořivá činnost formou dílny, pečení

 S sebou: přezůvky, oblečení, které je možné ušpinit


PROGRAMY PRO 2. STUPEŇ ZŠ

Z POUŠTĚ POD OKAP - NOVINKA 2021

8.- 9. třída

3 hod,  90 Kč, (+ volitelná část cca 1,5 hod)

 

Cíl: přitáhnout pozornost  k aktuální problematice sucha a vody; seznámit s adaptacemi na změnu klimatu; motivovat k aktivnímu přístupu; zažít dobrý pocit z práce pro přírodu

Obsah: Žáci nahlédnou do problematiky nedostatku či nadbytku srážkové vody v důsledku změny klimatu. Uvědomí si konkrétní dopady těchto extrémů na člověka, živočichy, rostliny a krajinu. Budou přemýšlet nad možnostmi jak se na tyto změny připravit a jak je zmírnit. Seznámí se s kontétními opatřeními, které lze zařídit snadno i vlastními silami. 

!!! Program má i druhou volitelnou část ve které si žaci vyzkouší praktickou realizaci jednoho opatření - kopání tůněk. Seznámí se s důležitými zásadami jak na to, a v průběhu práce se seznámí i s potenciálními obyvateli budoucí tůně - s obojživelníky.

Činnosti a metody: pokusy, výklad, prezentace, práce ve skupinách; ve volitelné části praktická práce pro přírodu a poznávačka

S sebou: přezůvky, oblečení na ven; na volitelnou část pracovní oblečení na ven a holínky

Tvorbu programu Z pouště pod okap podpořilo Ministerstvo životního prostředí
PŘÍPAD KOMPOST

6. třída

1,5 - 2 hod, 50 Kč

 

Cíl: porozumět fungování kompostu, seznámit se s půdními živočichy, uvědomit si potřebu třídění bioodpadů

Obsah: Žáci budou formou detektivního příběhu pátrat po tom, kam se ztrácejí odpady vyhozené na kompost, které odpady se na kompostu nerozloží a proč. Blíže se seznámí s řadou půdních živočichů, které na kompostu sami najdou a prozkoumají v mikroskopu.

Činnosti a metody: hra, pozorování a výzkum, výklad, ukázky, práce s mikroskopem, pracovní list

S sebou: přezůvky, tužka na psaní, oblečení na ven, které je možno ušpinit, pro případ hrozícího deště pláštěnku či deštník (probíhá za každého počasí)

 

 

VODOHOSPODÁŘI

6. - 9. třída ZŠ

2  hod, 60 Kč

 

Cíl: získání znalostí a souvislostí k tématům: zdroje pitné vody, čištění odpadních vod, znečištění vod, spotřeba vody

Obsah:  Žáci si uvědomí, odkud v přírodě bereme pitnou vodu a kam a v jakém stavu ji do přírody opět vracíme.  Vžijí se do role vodohospodářů a budou kriticky hodnotit informace související s nakládáním s vodou. Navrhnou plán na šetření vodou pro suchá období. Na závěr je čeká prohlídka naší kořenové čistírny odpadních vod.

Činnosti a metody: práce ve skupinách, práce s textem, diskuse, pokus, ukázky, exkurze.

S sebou: přezůvky, v případě hrozícího deště pláštěnku nebo deštník, ve vlhkém období obuv vhodná pro pohyb na mokrém trávníku

 

 

JEZERO

6. - 9. třída ZŠ

1,5 hod, 50 Kč

Vhodná kombinace s programem Vodohospodáři

 

Cíl: uvědomit si nutnost spolupráce při využívání přírodních zdrojů

Obsah: Simulační hra, ve které si na příkladu několika továren využívajících vodu z blízkého jezera ukážeme, kam vede touha po zisku za každou cenu a neschopnost dohodnout se na společném řešení problému.

Činnosti a metody: simulační hra, diskuse

S sebou: přezůvky

 

 

JAK VYLEPŠIT DŮM

6. - 9. třída ZŠ

1,5 hod, 50 Kč

Vhodná kombinace s programem Hliněná mazanice

 

Cíl: seznámit se s problematikou úspor energie při provozu rodinného domku, pochopit klady a zápory nízkoenergetických a pasivních domů

Obsah: V simulační hře se žáci pokusí vylepšit rodinný domek nejen podle ekonomických, ale i podle ekologických hledisek. Budou řešit zateplení, okna, vytápění, větrání a ohřev vody a tím se pokusí snížit náklady a energetickou náročnost domu.  Vysvětlíme si pojmy nízkoenergetický a pasivní dům.

Činnosti a metody: simulační hra

S sebou: přezůvky

 

 

LESY V OHROŽENÍ

6. - 9. třída ZŠ
1,5 hod, 50 Kč

 

Cíl: uvědomit si význam lesů, uvědomit si souvislost mezi jejich kvalitou a funkcí, uvědomit si souvislost mezi lidskou činností a poškozováním lesů 

Obsah:  Žáci se zamyslí nad tím, co nám dává les a jaké jsou jeho funkce v krajině. Vytvoří jednoduchý model lesa a formou her se seznámí s jeho zranitelností vůči negativním přírodním i lidským vlivům. Přitom poukážeme zejména na nevýhody smrkových monokultur.

Činnosti a metody: pohybové a kooperativní hry, diskuse, tvořivá činnost, výklad

S sebou: přezůvky

 

 

BYLINKY

6. - 9. třída ZŠ

1,5 hod, 55 Kč

 

Cíl: seznámení s alternativní léčbou, rozvoj soběstačnosti a péče o vlastní zdraví

Obsah: Žáci se seznámí s desítkou nejběžnějších léčivých bylinek, poznají jejich chuť, vůni a léčivé účinky. Sami namíchají léčivou bylinnou směs na čaj.

Činnosti a metody: ochutnávka bylinek, diskuse, praktická činnost

S sebou: přezůvky

 

 

SVAČINA V SOUVISLOSTECH

8. - 9. třída ZŠ

1,5 - 2 hod, 65 Kč

 

Cíl:  uvědomění si několika globálních a environmentálních souvislostí naší stravy, rozvoj soběstačnosti a péče o vlastní zdraví, inspirace pro drobné změny jídelníčku

Obsah: Několik receptů, které si studenti vyzkouší a ochutnají a několik zásadních témat, ke kterým nás přivedou - plýtvání, lokálnost sezónnost versus dovoz, dopady levné produkce masa a živočičných výrobků, biopotraviny, a jak to vše může souviset i s klimatickou krizí.

Činnosti a metody: příprava svačiny, práce s texty, kritické myšlení, ochutnávky

S sebou: přezůvky

 

 

JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA JEDNOHO

6. - 9. třída ZŠ

1,5 hod, 50 Kč

 

Cíl: uvědomit si nezbytnost spolupráce a důvěry v ostatní při většině lidských činností

Obsah: Zkusíme si některé kooperativní hry založené na principu dobrovolnosti směřující k potlačení sobeckosti a pochopení nezbytnosti spolupráce a přátelství. Vysvětlíme si jejich vztah k situacím ve skutečném životě.

Činnosti a metody: Kooperativní hry, diskuse

S sebou: přezůvky

 

 

AFRICKÁ VESNICE

6. - 9. třída ZŠ

1,5 hod, 50 Kč

 

Vzdělávací cíl: seznámit se s kritickou ekonomickou a sociální situací v nejchudších částech světa, pochopit význam humanitární pomoci.

Obsah: Hra simuluje život chudé zemědělské africké vesnice rok po roce se všemi typickými problémy: hladem, suchem a neúrodou, ozbrojenými konflikty a řadou zdravotních rizik. Žáci pochopí, že přežití závisí nejen na našich vlastních schopnostech, ale i na vnějších podmínkách. Jednou z nich je i humanitární pomoc bohatých zemi, tedy i ČR.

Činnosti a metody: Jednoduchá a zábavná simulační hra, diskusní aktivity.

S sebou: přezůvky

 

 

VYŘEZÁVÁNÍ

6. -9. třída ZŠ

1,5 hod, 55 Kč

 

Cíl:  seznámit se s tradičním řemeslem, rozvoj tvořivosti a zručnosti, posílit samostatnost a sebevědomí

Obsah: Děti poznají různé vlastnosti dřeva jako materiálu a bezpečnostní pravidla pro práci s ním. Lektor předvede možný postup práce a děti si samostatně vyřežou malou lžičku „lopatičku“, kterou si také odvezou.

Činnosti a metody: smyslové vnímání, praktická činnost

S sebou: oděv vhodný k sezení venku

 


BARVY ZEMĚ NOVINKA 2021

6.-9.tř

1,5 hodiny, 55 Kč

 

Cíl: poznání přírodního materiálu (jíl) a jeho využití, rozvoj tvořivosti a zručnosti, vyzoušet si tvorbu vlastních barev a práci s nimi

Obsah:  Žáci projdou celým procesem tvorby vaječné tempery. Ve skupinkách budou roztloukat, drtit a přesívat barevné jíly. Poté je míchat s vajíčkem a dalšími přírodními přísadami až vzniknou přírodní tempery. Těmi potom malují obrázky, které si vezmou domů.

Činnosti a metody: výtvarná tvorba, rukodělná činnost s přírodním materiálem, práce ve skupině, smyslové vnímání

S sebou: v zimě přezůvky (v létě probíhá program celý venku ve venkovní učebně)


 

HLINĚNÁ MAZANICE

6. - 9. třída

1,5 – 2,5 hod, 70 Kč, pouze v období duben – říjen

 

Cíl:   seznámení s přírodními a tradičními stavebními materiály, rozvoj tvořivosti i spolupráce, poznat kus lidské přirozenosti

Obsah: Žáci umíchají šlapáním stavební hmotu z jílu, písku a slámy, tu pak dále zpracovávají formou kooperativních aktivit vylepšenou „zpěvem“ pracovních písní, podobně jak to dělají dodnes při stavbě svých domů přírodní národy. Zjistí jaké je využití takové hmoty v praxi. Hliněnou směs následně využijí pro různé pohybové, kooperativní i tvořivé aktivity.

Činnosti a metody: smyslové vnímání, praktická činnost, výtvarná aktivita, zpěv, pohybové aktivity a kooperativní hry.

S sebou: Při pěkném počasí je možné program absolvovat v plavkách a naboso. Při chladnějším v oděvu, kterému nevadí bláto a v holinkách.

 

 

DRÁTKOVÁNÍ

6. - 9. třída ZŠ

1 hod, 50 Kč

 

Cíl: odreagování, rozvoj tvořivosti, seznámení s tradičním řemeslem

Obsah: Přeneseme se do časů, kdy dráteníci putovali od vesnice k vesnici a spravovali rozbité nádobí. Každý si práci s drátem vyzkouší a drátováním si ozdobí kámen. Žáky čeká i relaxační aktivita s kameny, při které si ověří schopnost svého vnímání a hmat.

Činnosti a metody: smyslové vnímání, tvořivá činnost

S sebou: přezůvky

 

 

OVČÍ VLNA

6. - 9. třída ZŠ

1,5 hod, 55 Kč

 

Cíl:  odreagování, rozvoj tvořivosti při práci s přírodním materiálem, seznámit se s postupem a technikami zpracování vlny

Obsah: Ukážeme si surovou i čištěnou vlnu, dozvíme se o jejím zpracování. Každý si vyzkouší předení na vřetánku a kolovrátku. Nakonec si každý vytvoří z vlny malé výtvarné dílko technikou filcování jehlou.

Činnosti a metody: praktické ukázky, rukodělná činnost

S sebou: přezůvky

 

 

PAPÍR

6. - 9. třída ZŠ

1,5 hod, 55 Kč

 

Cíl:  uvědomit si užitečnost recyklace, naučit se vyrobit papír v domácích podmínkách, rozvoj kreativity

Obsah: Žáci se dozvědí něco víc o recyklování starého papíru. Každý si vyzkouší vyrobit recyklovaný papír ze starých novin a odnese si ho domů.

Činnosti a metody: samostatná práce formou dílny

S sebou: přezůvky, oblečení, které je možné ušpinit

  

LES

6. - 9. třída

3 hod (2 x 1,5 hod + přestávka na svačinu), 90 Kč, pouze v období duben – listopad

 

Cíl: pochopit rozdíl ve fungování lesa hospodářského a „divokého“, zažít dobrodružství v lese, naučit se vidět stopy skrytého dění v lese.

Obsah: Program je méně strukturovaný. Skupina putuje krajinou a hledá stopy „zbytky“ divoké přírody, lektor přizpůsobuje témata zajímavostem, které potká. Ale i tak obsahuje program několik stálých aktivit, které přibližují fungování stromů, lesa a potravního řetězce.

Činnosti a metody: venkovní pohybové hry, pohyb v přírodě, tvořivá činnost, putování náročným terénem, stopování

S sebou: oblečení a obutí do terénu, které snese i průchod mokrou trávou, pláštěnku v případě hrozící dešťové přeháňky. Program může proběhnout i za deště, záleží jen na odvaze dětí a učitele.

 

 

RYBNÍK

6. - 9. třída ZŠ
3 hod
(2 x 1,5 hod + přestávka na svačinu), 90 Kč, pouze v období březen-listopad

 

Cíl: poznání ekosystému rybníka a environmentálních souvislostí, kontakt s přírodou

Obsah:  Žáci se formou hry seznámí s životem několika vodních organismů, vžijí se do jejich života a na vlastní kůži vyzkouší, co je pro život ve vodě nejdůležitější. Zamyslí se i nad tím, co může životu ve vodě naopak uškodit. V druhé části programu se vydáme k našemu rybníčku na lov bezobratlých vodních živočichů.

Činnosti a metody: pohybové hry, výtvarná činnost, diskuse, pozorování, praktická činnost, práce podle návodu, myšlenková mapa

S sebou: přezůvky, oblečení, které je možné ušpinit, případně holínky či jiné boty do mokra (nebo na přezutí), v případě hrozícího deště pláštěnku (deštník)

Program probíhá i v případě mírného deště

 

 

PŘÍRODNÍ ZAHRADA S DÍLNOU

6. - 9. třída ZŠ
3 hod
(2 x 1,5 hod + přestávka na svačinu), 150 Kč

 

Cíl: představit koncept přírodní zahrady a užitečné živočichy, kteří na ní žijí, rozvoj soběstačnosti a zručnosti

Obsah: Žáci se seznámí s přírodní zahradou. Dozví se, jak zahradu uspořádat, abychom ji uchránili před řadou katastrof a abychom se vyhnuli používání pesticidů a naopak přilákali živočichy, kteří na zahradě pomáhají. Ve druhé části programu si prověří svoji zručnost při výrobě ptačí a čmeláčí budky, krmítka nebo hmyzího hotelu.

Činnosti a metody: kooperativní, pohybové a vzdělávací hry, tvořivá práce s přírodním materiálem, práce s pilou, vrtačkou, kladivem akušroubovákem a dalším nářadím.

S sebou: oblečení vhodné pro pohyb po trávě

 

 

STOPY

6. třída ZŠ
3 hod
(2 x 1,5 hod + přestávka na svačinu), 95 Kč

probíhá celoročně, pozorování stop ve sněhu je výhodou, ale ne podmínkou

 

Cíl: naučit se vnímat přírodní prostředí, naučit se základům stopování, porozumět vztahům v přírodě

Obsah: V první části se děti učí stopovat teoreticky v učebně, na stopování si spíš hrají, vyrobí si odlitek stopy (stopu je třeba odvézt nezačištěnou, sádra nestihne vytvrdnout) apod. Druhá část je procházka s reálným stopováním v terénu.

Činnosti a metody: hádanky a kvízy, výklad, samostatná práce, práce ve skupině, prezentace, stopování v terénu

S sebou: přezůvky, oblečení vhodné pro pohyb venku mimo cesty přiměřené aktuálnímu počasí a ročnímu období, psací potřeby, obal na nedoschlý odlitek stopy

 

 

PEČENÍ

6. - 9. třída

3 hod (2 x 1,5 hod + přestávka na svačinu), 120 Kč

 

Cíl: zjistit, jak vzniká chléb či housky; rozvoj soběstačnosti, zručnosti a samostatnosti

Obsah: Děti prozkoumají, co vědí o surovinách na pečení pomocí myšlenkové mapy, podle společné mapy pak formou hry zažijí správný osevní postup pole, nařežou a nasekají dřevo, zatopí v peci, namelou mouku, připraví kynuté těsto, z kterého si upletou housky. Upečou je v replice historické venkovní pece a můžou je sníst.

Činnosti a metody: samostatná práce, praktická činnost, myšlenková mapa, simulační hra

S sebou: přezůvky, oblečení, které je možné ušpinitVÝLET DO  EKOCENTRA

Náš venkovní areál s vzdělávacímí interaktivními prvky je možné navštívit také bez objednaného programu, nebo si objednat nelektorovaný samoobslužný program. Podrobnosti viz "Samoobslužné programy ve venkovním areálu" v levém menu. Tvorbu venkovních vzdělávacích interaktivních prvků podpořilo v roce 2018, Ministerstvo pro místní rozvoj.

 

 

 

PROGRAMY PRO SŠ
 

Z POUŠTĚ POD OKAP - NOVINKA 2021

90 Kč, 3 hod (+ volitelná část cca 1,5 hod)

 

Cíl: přitáhnout pozornost  k aktuální problematice sucha a vody; seznámit s adaptacemi na změnu klimatu; motivovat k aktivnímu přístupu; ve volitelné části zažít dobrý pocit z práce pro přírodu

Obsah: Studenti nahlédnou do problematiky nedostatku či nadbytku srážkové vody v důsledku změny klimatu. Uvědomí si konkrétní dopady těchto extrémů na člověka, živočichy, rostliny a krajinu. Budou přemýšlet nad možnostmi jak se na tyto změny připravit a jak je zmírnit. Seznámí se s kontétními opatřeními, které lze zařídit snadno i vlastními silami. 


!!! Program má i druhou volitelnou část (zdarma) - pokud budete mít zájem a čas, studenti si vyzkouší praktickou realizaci jednoho opatření - kopání tůněk. Seznámí se se zásadami jak na to, a v průběhu práce se trochu seznámí i s potenciálními obyvateli budoucí tůně - s obojživelníky.

Činnosti a metody: pokusy, výklad, prezentace, práce ve skupinách; ve volitelné části také praktická práce pro přírodu a ponávačka

S sebou: přezůvky, oblečení na ven; na volitelnou část pracovní oblečení na ven a holínky

Tvorbu programu Z pouště pod okap podpořilo Ministerstvo životního prostředíJAK VYLEPŠIT DŮM

1,5 hod, 50 Kč

 

Cíl: seznámit se s problematikou úspor energie při provozu rodinného domku, pochopit klady a zápory nízkoenergetických a pasivních domů

Obsah: V simulační hře si studenti pokusí vylepšit rodinný domek nejen podle ekonomických ale i podle ekologických hledisek. Budou řešit zateplení, okna, vytápění, větrání a ohřev vody a tím se pokusí snížit náklady a energetickou náročnost domu.  Vysvětlíme si pojmy nízkoenergetický a pasivní dům.

Činnosti a metody: simulační hra

S sebou: přezůvky

 

 

VODOHOSPODÁŘI

2  hod, 60 Kč

 

Cíl: získání znalostí a souvislostí k tématům: zdroje pitné vody, čištění odpadních vod, znečištění vod, spotřeba vody

Obsah:  Studenti si uvědomí, odkud v přírodě bereme pitnou vodu a kam a v jakém stavu ji do přírody opět vracíme.  Vžijí se do role vodohospodářů a budou kriticky hodnotit informace související s nakládáním s vodou. Navrhnou plán na šetření vodou pro suchá období. Na závěr je čeká prohlídka naší kořenové čistírny odpadních vod.

Činnosti a metody: samostatná práce ve skupinách, práce s textem, diskuse, pokus, ukázky, exkurze.

S sebou: přezůvky, v případě hrozícího deště pláštěnku nebo deštník, ve vlhkém období obuv vhodná pro pohyb na mokrém trávníku

 

 

JEZERO

1,5 hod, 50 Kč

 

Cíl: uvědomit si nutnost spolupráce při využívání přírodních zdrojů

Obsah: Simulační hra, ve které si na příkladu několika továren využívajících vodu z blízkého jezera ukážeme, kam vede touha po zisku za každou cenu a neschopnost dohodnout se na společném řešení problému.

Činnosti a metody: simulační hra, diskuse

S sebou: přezůvky

 

 

BYLINKY

1,5 hod, 55 Kč


Cíl: seznámení s alternativní léčbou, rozvoj soběstačnosti a péče o vlastní zdraví

Obsah: Studenti se seznámí s desítkou nejběžnějších léčivých bylinek, poznají jejich chuť, vůni a léčivé účinky. Sami namíchají léčivou bylinnou směs na čaj.

Činnosti a metody: ochutnávka, výklad+diskuse, práce s texty, praktická činnost

S sebou: přezůvky

 

 

SVAČINA V SOUVISLOSTECH

1,5 , 65 Kč (ochutnávky v ceně)

 

Cíl:  uvědomění si několika globálních a environmentálních souvislostí naší stravy, rozvoj soběstačnosti a péče o vlastní zdraví, inspirace pro drobné změny jídelníčku

Obsah: Několik receptů, které si studenti vyzkouší a ochutnají a několik zásadních témat, ke kterým nás přivedou - plýtvání, lokálnost sezónnost versus dovoz, dopady levné produkce masa a živočičných výrobků, biopotraviny, a jak to vše může souviset i s klimatickou krizí.

Činnosti a metody: příprava svačiny, práce s texty, kritické myšlení, ochutnávky

S sebou: přezůvky

 

 

AFRICKÁ VESNICE

1,5 hod, 50 Kč

 

Cíl: seznámit se s kritickou ekonomickou a sociální situací v nejchudších částech světa, pochopit význam humanitární pomoci.

Obsah: Hra simuluje život chudé zemědělské africké vesnice rok po roce se všemi typickými problémy: hladem, suchem a neúrodou, ozbrojenými konflikty a řadou zdravotních rizik. Studenti pochopí, že přežití závisí nejen na našich vlastních schopnostech, ale i na vnějších podmínkách. Jednou z nich je i humanitární pomoc bohatých zemi, tedy i ČR.

Činnosti a metody: Jednoduchá a zábavná simulační hra, diskusní aktivity.

S sebou: přezůvky

 

 

JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA JEDNOHO

1,5 hod, 50 Kč

 

Cíl: uvědomit si nezbytnost i úskalí spolupráce a důvěry v ostatní při většině lidských činností

Obsah: Zkusíme si různé kooperativní hry a aktivity, které  kromě společné akce, legrace a pohybu, dovedou studenty k zamyšlení nad výhodami i úskalím spolupráce, ve školní skupině i jinde v reálném životě. 

Činnosti a metody: Kooperativní hry, diskuse

S sebou: přezůvky

 


DRÁTKOVÁNÍ

1 hod, 55 Kč

 

Cíl: odreagování, rozvoj tvořivosti, seznámení s tradičním řemeslem

Obsah: Přeneseme se do časů, kdy dráteníci putovali od vesnice k vesnici a spravovali rozbité nádobí. Každý si práci s drátem vyzkouší a drátováním si ozdobí kámen. Studenty čeká i relaxační aktivita s kameny, při které si ověří schopnost svého vnímání a hmat.

Činnosti a metody: smyslové vnímání, tvořivá činnost

S sebou: přezůvky

 

 

OVČÍ VLNA

1 hod, 55 Kč

 

Cíl:  odreagování, rozvoj tvořivosti při práci s přírodním materiálem, seznámit se s postupem a technikami zpracování vlny

Obsah: Ovečky místo sekačky má dnes už kde kdo, ale zpracovat jejich vlnu je dovednost, kterou je třeba oprášit z dob dávné minulosti. Ukážeme si surovou i čištěnou vlnu, dozvíme se o jejím zpracování. \studenti si mohou vyzkoušet předení na vřetánku či kolovrátku. Nakonec si každý vytvoří z vlny malé výtvarné dílko technikou filcování jehlou.

Činnosti a metody: praktické ukázky, rukodělná činnost

S sebou: přezůvky

 

 


BARVY ZEMĚ

1,5 hodiny, 55 Kč

 

Cíl: poznání přírodního materiálu (jíl) a jeho využití, rozvoj tvořivosti a zručnosti, vyzoušet si tvorbu vlastních barev a práci s nimi

Obsah:  Žáci projdou celým procesem tvorby vaječné tempery. Ve skupinkách budou roztloukat, drtit a přesívat barevné jíly. Poté je míchat s vajíčkem a dalšími přírodními přísadami až vzniknou přírodní tempery. Těmi potom malují obrázky, které si vezmou domů.

Činnosti a metody: výtvarná tvorba, rukodělná činnost s přírodním materiálem, práce ve skupině

S sebou: v zimě přezůvky (v létě probíhá program celý venku ve venkovní učebně)

 

 

VYŘEZÁVÁNÍ

1,5 hod, 55 Kč


Cíl:  seznámit se s tradičním řemeslem, rozvoj tvořivosti a zručnosti, posílit samostatnost a sebevědomí

Obsah: Studenti poznají různé vlastnosti dřeva jako materiálu a bezpečnostní pravidla pro práci s ním. Lektor předvede možný postup práce a studenti si samostatně vyřežou malou lžičku, kterou si také odvezou.

Činnosti a metody: praktická činnost

S sebou: oděv vhodný k sezení venku (za velmi špatného počasí lze přesunout i dovnitř)

 

 

PŘÍRODNÍ ZAHRADA S DÍLNOU

3 hod (2 x 1,5 hod + přestávka na svačinu), 150 Kč

 

Cíl: představit koncept přírodní zahrady a užitečné živočichy, kteří na ní žijí, rozvoj soběstačnosti a zručnosti

Obsah: Studenti se seznámí s přírodní zahradou. Dozví se, jak zahradu uspořádat, abychom ji uchránili před řadou katastrof a abychom se vyhnuli používání pesticidů a naopak přilákali živočichy, kteří na zahradě pomáhají. Ve druhé části programu si prověří svoji zručnost při výrobě ptačí a čmeláčí budky, krmítka nebo hmyzího hotelu.

Činnosti a metody: kooperativní, pohybové a vzdělávací hry, pokus, tvořivá práce s přírodním materiálem, práce s pilou, vrtačkou, kladivem akušroubovákem a dalším nářadím.

S sebou: oblečení na venHLINĚNÁ MAZANICE

1,5 – 2,5 hod, 70 Kč, pouze v období duben – říjen

 

Cíl:   seznámení s environmetnálně šetrným a tradičním stavebním materiálem, rozvoj tvořivosti i spolupráce, poznat kus lidské přirozenosti

Obsah: Studenti umíchají šlapáním stavební hmotu z jílu, písku a slámy, tu pak dále zpracovávají formou kooperativních aktivit vylepšenou „zpěvem“ pracovních písní, podobně jak to dělají dodnes při stavbě svých domů přírodní národy. Zjistí jaké je využití takové hmoty v praxi. Hliněnou směs následně využijí pro různé pohybové, kooperativní i tvořivé aktivity.

Činnosti a metody: praktická činnost, výtvarná aktivita, pohybové a kooerativní aktivity.

S sebou: Při pěkném počasí je možné program absolvovat v plavkách a naboso. Při chladnějším v oděvu, kterému nevadí bláto a v holinkách.DALŠÍ NABÍDKA

Pro střední školy (SŠ a vyšší ročníky víceletých gymnázií) nabízíme také možnost objednat si programy a přednášky z naší nabídky programů pro dospělé. (viz levé menu)

Dále je také možné náš venkovní areál s nově vybudovanými interaktivními prvky navštívit i bez programu, nebo si objednat nelektorovaný samoobslužný program. Podrobnosti viz "Samoobslužné programy ve venkovním areálu" v levém menu. Tvorbu venkovních vzdělávacích interaktivních prvků podpořilo v roce 2018, Ministerstvo pro místní rozvoj.

 

 

Ekocentrum PALETA, Štolbova 2874, 530 02 Pardubice. Tel., fax: 466 614 352, e-mail: ekocentrum@paleta.cz