Články v této rubrice:
Objednací podmínky

 

Délka trvání výukových programů a jejich cena je uvedena u každého jednotlivého programu. Je možno objednat i několik programů za sebou. Čas začátku programu přizpůsobíme vašim možnostem. Abyste dopoledne stihli 2 programy za sebou, je dobré začít do 8:30. Mezi jednotlivými programy je přestávka na svačinu a odpočinek. Při plánování doby odjezdu je proto nutno připočíst navíc cca 15 - 20 minut času na přestávku. Případně 30 minut na přestávku na oběd.


Cena jednotlivých programů zohledňuje délku programu, časovou náročnost lektorů na přípravu, nutnost případné přítomnosti více lektorů a cenu za spotřebovaný materiál a suroviny. Ceny jsou uvedeny u jednotlivých programů.

 

Nabízíme možnost objednání oběda v naší jídelně. Cena oběda pro ZŠ je 95 Kč/os, pro MŠ 75 Kč.

 

Nabídka výjezdových programů se liší a včetně cen a cestovného je uvedena v rubrice „Výjezdové programy“.


Minimální platba je za 10 účastníků programu. Doporučený počet účastníků na programu je 15-25.

 

Při programu za kázeň žáků ručí a odpovědnost za žáky plně nese doprovázející pedagog!


Požadavky na výbavu dětí jsou uvedeny u jednotlivých programů. Na program jsou zpravidla nutné přezůvky. Některé programy probíhají venku – je nutné vhodné oblečení.


V případě nepříznivého počasí může dojít ke změnám v obsahu venkovních programů, nebo po vzájemné dohodě může být program nahrazen jiným.

 

Objednávky programů:

telefonicky: 733 156 218

e-mailem: oucmanice@paleta.cz

(písemně: Ekocentrum Paleta, pobočka Oucmanice, Oucmanice 36, 562 01 Ústí nad Orlicí)


PROGRAMY PRO MŠ

Nově je také možné náš venkovní areál s nově vybudovanými interaktivními prvky navštívit i bez programu. Podrobnosti viz "Samoobslužné programy ve venkovním areálu" v levém menu. Tvorbu venkovních vzdělávacích interaktivních prvků podpořilo v roce 2018, Ministerstvo pro místní rozvoj.

BARVY ZEMĚ - NOVINKA 2021

1 až 1,5 hodiny (uzpůsobí lektor dle věku a aktuální pozornosti dětí)

50 Kč


Cíl: rozvoj tvořivosti a zručnosti, vyzoušet si tvorbu vlastních přírodních barev a práci s nimi

Obsah:  Děti projdou celým procesem tvorby vaječné tempery. Ve skupinkách budou roztloukat, drtit a přesívat barevné jíly. Poté je míchat s vajíčkem a dalšími přírodními přísadami až vzniknou přírodní tempery. Těmi potom namalují obrázky, které si vezmou domů.

Činnosti a metody: výtvarná tvorba, rukodělná činnost s přírodním materiálem, práce ve skupině, smyslové vnímání

S sebou: v zimě přezůvky (v létě probíhá program celý venku ve venkovní učebně)

ŽABIČKY A TŮŇKY - NOVINKA 2021

1 až 1,5 hodiny (uzpůsobí lektor dle věku a aktuální pozornosti dětí)

45 Kč


Cíl: seznámení se životem obojživeníků a jejich prostředím; pohyb venku; poznávání přírody

Obsah:  Děti se promění v žabičky, absolvují žabí rozvičku a trénink, seznámí se s vývojem žáby a její potravou a zkusí utéct hladovému čápovi. Nakonec zkusíme vypozorovat skutečné žabí sousedy našeho rybníčku a nových tůněk.

Činnosti a metody: pobyt venku a kontakt s přírodou, pohybové hry, dramatizace

Pozn.: Program není vhodný na zimní období.
BYLINKY S PRINCEZNOU

1 až 1,5 hodiny (uzpůsobí lektor dle věku a aktuální pozornosti dětí)

50 Kč

 

Cíl: děti poznají chutě a vůně pěstovaných bylinek a také divokých jedlých rostlin, poznají bylinky jako přirozenější alternativu k lékům, dozví se základní zásady zdravého životního stylu

Obsah:  Děti  se pokusí uzdravit nemocnou princeznu. Naučí ji cvičit a chodit na čerstvý vzduch, připraví si společně zeleninu a ovoce ke svačině. Na zahradě se seznámí s pěstovanými i divokými bylinami a připraví z nich léčivý čaj.

Činnosti a metody: smyslové vnímání, pohyb, diskuse, poznávání rostlin v přírodě, příprava svačiny a bylinného čaje.

S sebou: přezůvky

Tvorbu programu Bylinky s princeznou podpořilo Ministerstvo životního prostředí.

 

VĚTVE A KLACKY

1 až 1,5 hodiny (uzpůsobí lektor dle věku a aktuální pozornosti dětí)

50 Kč

 

Cíl: budování vztahu k přírodě a motivace k hraní si venku, rozvoj tvořivosti a motoriky dětí.

Obsah:  Děti pomůžou skřítkovi Kořínkovi vybudovat jeho království, k dispozici budou mít klacky,klacíky,špalíčky,kůry z různých druhů stromů,šišky,mech atp. Skřítek  je naučí různá kouzla  a cviky s obyčejnými klacíky, které najdou v přírodě. Děti si také z větve vyrobí svého vlastního dřevěného skřítka a odnesou domů.

Činnosti a metody: pohyb venku, dramatizace, praktická činnost - práce se dřevem

Tvorbu programu Větve a klacky podpořilo Ministerstvo životního prostředí. 

V MYŠÍM KOŽÍŠKU

1 až 1,5 hodiny (uzpůsobí lektor dle věku a aktuální pozornosti dětí)

45 Kč

 

Cíl: rozšířit představy o fungování přírody, získat vlastní zajímavé zážitky v přírodním prostředí, naučit se jemněji vnímat své okolí, naučit se více o životě myši domácí

Obsah: Děti zažívají různými formami na vlastní kůži jak žije myš domácí. Učí se pohybovat, hledají potravu, schovávají se před predátory, komunikují. Na vlastní kůži poznají i cestu trávicím traktem užovky, to vše hravě a velice reálně.

Činnosti a metody: smyslové vnímání, pohyb v přírodě, spolupráce

Tvorbu programu V myším kožíšku podpořilo Ministerstvo životního prostředí.

  

DOMÁCÍ ZVÍŘÁTKA

1 až 1,5 hodiny (uzpůsobí lektor dle věku a aktuální pozornosti dětí)

50 Kč

 

Cíl: seznámit se s domácími zvířátky, jejich potřebami, jejich užitečností a produkty; kontakt se zvířaty

Obsah: Děti se seznámí hospodářskými zvířaty a jejich mláďaty. Dozví se, jaký máme z těchto zvířat užitek a jaké jsou jejich potřeby. O užitečnosti zvířat se přesvědčíme u výroby konkrétního výrobku  - děti si sami vyrobí máslo a na kousku pečiva ochutnají. Za domácími zvířátky u nás na statku se půjdeme podívat a s některými se i pomazlíme. Čekají na nás ovečky, králíci, morčátka, osel Ámos a stádečko přítulných koziček.

Činnosti a metody: hry, činnosti rozvíjející poznání, kontakt se zvířaty, praktická činnost - výroba másla

S sebou: přezůvky, oblečení, které je možné ušpinit

 

 

VČELIČKY

1 až 1,5 hodiny (uzpůsobí lektor dle věku a aktuální pozornosti dětí)

50 Kč

 

Cíl: seznámení se životem a produkty včel

Obsah: Děti si vyzkouší role královny, dělnice a trubců. Zjistí, jak vlastně včela vypadá a čím je užitečná pro přírodu a člověka. Na závěr si vyrobí svíčku z včelího vosku a ochutnají med.

Činnosti a metody: ukázky, smyslové vnímání, dramatická výchova, praktická činnost

S sebou: přezůvky

 

 

POPELKA PEČE PLACKY

pozn. doba trvání 1,5 - 2 hodiny

60 Kč

 

Cíl: dozvědět se, z čeho se vyrábí pečivo a upéct si vlastní

Obsah: Popelka dostala od macechy za úkol upéct placky, ale potřebuje pomoci – obilí je smíchané s hrachem. Z obilí si děti na ručním mlýnku namelou mouku, smísí s vodou a společnými silami vytvoří těsto. Každý si z těsta vytvoří placičku, které si nakonec upečeme ve venkovní peci a sníme. Než budou placky hotové, bude čas i na pár drobných her nebo vyprávění příběhu.

Činnosti a metody: praktická činnost, hry, dramatizace

S sebou: přezůvky, oblečení, které je možné ušpinit

 

 

VÁNOCE

50 Kč

 

Cíl: oživení tradic, aktivní prožívání Vánoc

Obsah: Dětem zahrajeme krátké divadlo, které jim vysvětlí, jak to bylo s narozením Ježíška a vyzkoušíme si pár štědrovečerních zvyků. Nakonec se všichni stanou součástí živého betlému s našimi zvířátky. Vezměte si s sebou fotoaparáty.

Činnosti a metody: učení nápodobou, navození příjemné atmosféry (koledy, vánoční stromeček, atd.)

S sebou: přezůvky

 

 

ROZRUCH V PTAČÍM LESE

Terénní program pro děti minimálně od 5ti let!
2,5 - 4,5 hod, 150 Kč, délka trasy: 2,5 km (Oucmanice - Brandýs nad Orlicí) nebo 4 km (Oucmanice - Brandýs nad Orlicí - Oucmanice), vše na předchozí domluvě. Terénní program pro děti minimálně od 5ti let!

 

Cíl: Prožitky v přírodě; rozšířit představy o fungování přírody; naučit se jemněji vnímat prostředí; naučit se na několika vybraných příkladech více o životě ptáků.

Obsah: Skupina prochází s průvodcem cestou z Oucmanic k labyrintu u pomníku Jana Amose Komenského v Brandýse nad Orlicí (je třeba zaplatit vstupné). Program končí v labyrintu pouze v sezóně, kdy je možné otevření labyrintu objednat. Cestou hledají ptáky, obyvatele lesa a snaží se od nich dozvědět, co vneslo na jinak klidné a harmonické místo takový rozruch. Aby se však s nimi ptáci vůbec bavili, musí se vždy přiblížit jejich způsobu života. Najdete příčinu zmatku mezi obyvateli lesa?

S sebou: Svačina, pití, obuv a oblečení do terénu přiměřené počasí.

 

PROGRAMY PRO 1. STUPEŇ ZŠ
Nově je také možné náš venkovní areál s nově vybudovanými interaktivními prvky navštívit i bez programu nebo objednat si samoobslužný nelektorovaný program. Podrobnosti viz "Samoobslužné programy ve venkovním areálu" v levém menu. Tvorbu venkovních vzdělávacích interaktivních prvků podpořilo v roce 2018, Ministerstvo pro místní rozvoj.


PŘÍPAD KOMPOST

2. - 5. třída

1,5 - 2 hod, 50 Kč

 

Cíl: porozumět fungování kompostu, seznámit se s půdními živočichy, uvědomit si potřebu třídění bioodpadů

Obsah: Děti budou formou detektivního příběhu pátrat po tom, kam se ztrácejí odpady vyhozené na kompost, které odpady se na kompostu nerozloží a proč. Blíže se seznámí s řadou půdních živočichů, které na kompostu sami najdou a prozkoumají v mikroskopu. 

Činnosti a metody: hra, pozorování a výzkum, výklad, ukázky, práce s mikroskopem, pracovní list

S sebou: přezůvky, tužka na psaní, oblečení na ven, které je možno ušpinit, pro případ hrozícího deště pláštěnku či deštník (probíhá za každého počasí)

 

 

ŽIVÁ A MRTVÁ VODA

3. - 5. třída

1,5 - 2 hod, 50 Kč

 

Cíl: získání základních znalostí a souvislostí k tématům koloběh vody v přírodě, zdroje pitné vody, odpadní voda, spotřeba vody

Obsah: Děti si zopakují nebo objeví koloběh vody v přírodě. Zamyslí se nad tím, na co všechno vodu potřebujeme a jak s ní můžeme šetřit. Uvědomí si, odkud v přírodě vodu vlastně bereme a kam a v jakém stavu ji do přírody opět vracíme. Na závěr si ukážeme jak vodu čistí naše kořenová čistírna odpadních vod.

Činnosti a metody: samostatná práce ve skupinách, diskuse, pokus, ukázky, kooperativní hra, exkurze

S sebou: přezůvky, pro případ hrozícího deště pláštěnku či deštník (probíhá za každého počasí)

 

 

LESY V OHROŽENÍ

1. - 5. třída ZŠ
1,5 hod, 50 Kč

Tip: vhodná kombinace s programem Papír nebo s programem Les

 

Cíl: uvědomit si význam lesů, uvědomit si důležitost jejich kvality a souvislost mezi lidskou činností a poškozováním lesů 

Obsah: Děti se zamyslí nad tím, co nám dává les nám a čím je užitečný pro přírodu a krajinu. Vytvoří jednoduchý model lesa, formou her se seznámí s jeho zranitelností vůči negativním přírodním i lidským vlivům. Přitom poukážeme zejména na nevýhody smrkových monokultur.

Činnosti a metody: pohybové a kooperativní hry, diskuse, tvořivá činnost, výklad

S sebou: přezůvky

 

 

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA

1. - 2. třída

1,5 hod, 55 Kč

 

Cíl: seznámit se s hospodářskými zvířaty a jejich potřebami, jejich užitečností a produkty, rozvoj soběstačnosti při výrobě potravin

Obsah: Děti se seznámí s nejběžnějšími hospodářskými zvířaty a jejich mláďaty. Dozví se, jaký máme z těchto zvířat užitek a jaké jsou jejich potřeby. Vyzkouší si techniku dojení, a zkusí si vyrobit domácí máslo. Nakonec se za zvířátky u nás na statku půjdeme podívat. Čekají na vás ovečky, králíci, morčátka, osel Ámos a stádečko přítulných koziček.

Činnosti a metody: ukázky, skupinová práce, praktická činnost, kontakt se zvířaty

S sebou: přezůvky, oblečení, které je možné ušpinit

 

 

VČELY

1. - 5. třída

1,5 - 2 hod, 55 Kč

 

Cíl: seznámit se s životem včel medonosných a s jejich významem nejen pro člověka ale i pro přírodu

Obsah: Program ukazuje pomocí her, dramatické výchovy a názorných pomůcek život včel. Na chvíli se staneme královnou, dělnicemi a trubci, vyzkoušíme si některá včelí řemesla, ochutnáme dobrůtku ze včelí kuchyně a vyrobíme si svíčku ze včelího vosku.

Činnosti a metody: dramatizace, pozorování, kooperativní a pohybové hry a aktivity, praktická činnost

S sebou: přezůvky, oblečení a obutí na ven (umožní-li to situace a počasí, půjdeme se podívat k našim včelám)

 

 

BYLINKY

2. - 5. třída

1,5 - 2 hod, 60 Kč

 

Cíl: seznámit se s bylinkami a možnostmi jejich využití, rozvoj péče o vlastní zdraví

Obsah: Děti si vyzkouší nejběžnější léčivé bylinky očichat, ochutnat a poznat, dozví se, k čemu se používají. Namíchají vlastní bylinkovou směs na čaj a nakonec si vyrobí jednoduché bylinkové mýdlo.

Činnosti a metody: ochutnávka, diskuse, praktická činnost, práce s textem a pracovním listem

S sebou: přezůvky
BARVY ZEMĚ - NOVINKA 2021

1. - 5. třída

1,5 hod, 55 Kč


Cíl: vyzkoušet vlastnoruční výrobu přírodních barev a práci s nimi; rozvoj tvořivosti a zručnosti

Obsah: Žáci projdou celým procesem tvorby vaječné tempery – ve skupinách budou nejdříve drtit a přesívat barevné jíly a poté je míchat s vajíčkem a dalšími přísadami až vzniknou přírodní barvy. Těmi potom namalují obrázky, které si odnesou domů.

Činnosti a metody: výtvarná tvorba, rukodělná činnost, práce ve skupině

S sebou: oblečení, které je možné ušpinit; v zimě přezůvky (za příznivého počasí program probíhá celý venku)

 


 

 

PEČENÍ

1. - 5. třída

2 hod, 70 Kč


Cíl: zjistit, jak vzniká chléb či housky

Obsah: Děti si namelou z žita a pšenice mouku, připraví kynuté těsto, z kterého si upletou housky. Upečou je v replice historické venkovní pece a můžou je sníst.

Činnosti a metody: samostatná práce, praktická činnost

S sebou: přezůvky, oblečení, které je možné ušpinit

 

 

 

AFRICKÁ VESNICE

3. - 5. třída

1,5 hod, 50 Kč

 

Cíl:  Seznámení s kritickou ekonomickou a sociální situací v nejchudších částech světa, pochopení významu humanitární pomoci

Obsah:  Hra simuluje život chudé zemědělské africké vesnice rok po roce se všemi typickými problémy: hladem, suchem a neúrodou, ozbrojenými konflikty a řadou zdravotních rizik.

Činnosti a metody: simulační hra, diskuse, poslech africké hudby

S sebou: přezůvky

 

 

JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA JEDNOHO

2. - 5. třída

1,5 hod, 50 Kč

 

Cíl: uvědomit si nezbytnost i úskalí spolupráce a důvěry v ostatní při většině lidských činností

Obsah: Zkusíme si různé kooperativní hry, které žáky, kromě společné akce, legrace a pohybu, dovedou k zamyšlení nad výhodami či úskalím spolupráce, ve (školní) skupině i jinde v reálném životě.

Činnosti a metody: Kooperativní hry, diskuse

S sebou: přezůvky (ale za hezkého počasí budeme spíše venku)

 

 

HRY NA VSI

1. - 5. třída

1,5 hod, 50 Kč


Cíl: objevit radost ze hry venku na čerstvém vzduchu, oživení starších tradic

Obsah: Děti si vyzkouší několik jednoduchých her, které si pak mohou děti snadno hrát i samy venku s kamarády. Všechny se hrály už v dávné minulosti a není k tomu potřeba nic než pár kamínku, klacíků, fazolí nebo kuliček. Čeká nás tlučení špačků, kuličky, drápky, hry s fazolemi, káča...

Činnosti a metody: hry venku

S sebou: oblečení na ven, obuv sportovnějšího charakteru

Program probíhá pouze za příznivého počasí

 

 

PAPÍR

1. - 5. třída

1 - 1,5 hod, 55 Kč


Cíl: pochopit princip a uvědomit si užitečnost recyklace papíru, rozvoj tvořivosti

Obsah: Děti se dozví něco víc o recyklování starého papíru a všichni si vyzkouší recyklovaný papír vyrobit ze starých novin a případně ozdobit přírodním materiálem. Papír si odnesou domů.

Činnosti a metody: samostatná práce formou dílny

S sebou: přezůvky, oblečení, které je možné ušpinit

 

 

OVČÍ VLNA

1. - 5. třída

1 hod, 50 Kč

 

Cíl: seznámit se s přírodním textilním materiálem a jeho tradičním zpracováním, rozvoj tvořivosti, zručnosti a soběstačnosti

Obsah: Ovečky místo sekačky má dnes už kde kdo, ale zpracovat jejich vlnu je dovednost, kterou je třeba oprášit z dob dávné minulosti. Ukážeme si surovou i čištěnou vlnu, česání vlny, předení na vřetánku, děti si vyzkouší i předení na kolovrátku. Každý sám si zkusí z vlny vyrobit malý obrázek nebo náramek technikou filcování. 

Činnosti a metody: praktické ukázky, rukodělná činnost

S sebou: přezůvky

 

 

LEN

3. - 5. třída

1,5 hod, 55 Kč

 

Cíl: seznámit se s tradičním zpracováním přírodního textilního materiálu, rozvoj zručnosti a soběstačnosti

Obsah: Jako krteček ve známém večerníčku si zkusíme zpracovat len na tzv. trdlici, vochlích.  Na památku si každý odnese náramek z vlastnoručně zpracovaného lnu.

Činnosti a metody: práce podle návodu, spolupráce, ukázky

S sebou: přezůvky

 

 

DRÁTKOVÁNÍ

2. - 5. třída

1 hod, 50 Kč

 

Cíl:  seznámit se s tradičním řemeslem, rozvoj tvořivosti a zručnosti

Obsah: Přeneseme se do časů, kdy dráteníci putovali od vesnice k vesnici a spravovali rozbité nádobí. Děti si práci s drátem sami vyzkouší a pomocí drátování si ozdobí kameny. Při seznamování s kameny si prověří i své vnímání a hmat.

Činnosti a metody: smyslové vnímání, praktická činnost

S sebou: přezůvky

 

 

VYŘEZÁVÁNÍ

2. - 5. třída ZŠ

1,5 hod, 55 Kč

 

Cíl:  seznámit se s tradičním řemeslem, rozvoj tvořivosti a zručnosti, posílit samostatnost a sebevědomí

Obsah: Děti poznají různé vlastnosti dřeva jako materiálu a bezpečnostní pravidla pro práci s ním. Lektor předvede možný postup práce a děti si samostatně vyřežou malou lžičku „lopatičku“, kterou si také odvezou.

Činnosti a metody: smyslové vnímání, praktická činnost

S sebou: oděv vhodný k sezení venku

 

 

HLINĚNÁ MAZANICE

4. - 5. třída ZŠ

1,5 – 2,5 hod, 70 Kč, pouze v období duben – říjen

 

Cíl:   seznámení s přírodními a tradičními stavebními materiály, rozvoj tvořivosti i spolupráce, poznat kus lidské přirozenosti

Obsah: Děti umíchají šlapáním stavební hmotu z jílu, písku a slámy, tu pak dále zpracovávají formou kooperativních aktivit vylepšenou „zpěvem“ pracovních písní, podobně jak to dělají dodnes při stavbě svých domů přírodní národy. Zjistí jaké je využití takové hmoty v praxi. Hliněnou směs následně využijí pro různé pohybové, kooperativní i tvořivé aktivity.

Činnosti a metody: smyslové vnímání, praktická činnost, výtvarná aktivita, zpěv, pohybové aktivity a kooperativní hry.

S sebou: Při pěkném počasí je možné program absolvovat v plavkách a naboso. Při chladnějším v oděvu, kterému nevadí bláto a v holinkách.V případně zájmu bude možné výrobky odvézt. Ty však budou ještě vlhké a měkké, některé i značné velikosti, bude potřeba počítat s místem na přepravu a místem na dosušení (několik dní).

 

 

PTÁCI NA KRMÍTKU

1. - 5. třída ZŠ
1,5 hod, 50 Kč, probíhá celoročně


Cíl: seznámit se s běžnými ptačími druhy, jejich potřebami, tím co je ohrožuje; vhled do problematiky úbytku ptáků a hmyzu

Obsah: V programu se děti formou rozcvičky seznámí s nejčastějšími druhy ptáků, kteří se vyskytují na krmítkách; pár pohybových her děti seznámí tím, co ptáky nejvíce ohrožuje; vyzkoušíme si pozorování dalekohledem a propátráme, co v zahradě ptákům naopak pomáhá. Nakonec si každý vyrobí a odnese tukovo-semínkovou ozdobu na zavěšení pro ptáčky.

Činnosti a metody: fyzické cvičení, pohybové hry, pozorování, ukázky, vybarvování, tvoření.

Pozn: v případě pěkného počasí se program odehrává celý venku, při nepříznivém počasí větší část vevnitř. S sebou přezůvky a oblečení pro pohyb na zahradě.

 

 

VÁNOCE

1. - 5. třída

1,5 - 2 hod, 60 Kč

 

Cíl: připomenout si lidové obyčeje a tradice našich předků, rozvoj tvořivosti a zručnosti při práci s přírodním materiálem

Obsah: V krátkém divadelním minipředstavení dětem připomeneme původ vánoc. Děti si vyzkouší známější i zapomenuté zvyky doby adventu a štědrého dne, vyrobí si malé vánoční dekorace, a nakonec se všichni stanou součástí živého betlému v kostýmech, s naším oslíkem a kozou.

Činnosti a metody: vyprávění, dramatizace, tvořivá činnost

S sebou: přezůvky, oblečení, které je možné ušpinit

 

 

 

RYBNÍK

2. - 5. třída

3 hod (2 x 1,5 hod + přestávka), 90 Kč, pouze v období březen-listopad

 

Cíl: seznámit se s ekosystémem rybníka a základními podmínkami pro život ve vodě, kontakt s přírodou

Obsah: Děti se formou hry seznámí s životem několika vodních organismů, vžijí se do jejich života a přitom na vlastní kůži vyzkouší, co je pro život ve vodě nejdůležitější. Zamyslí se i nad tím, co může životu ve vodě naopak uškodit. V druhé části programu se vydáme k našemu rybníčku na lov bezobratlých vodních živočichů, které prozkoumáme a poté opět vypustíme na svobodu.

Činnosti a metody: pohybové hry, výtvarná činnost, diskuse, pozorování, praktická činnost

S sebou: přezůvky, oblečení, které je možné ušpinit, případně holínky či jiné boty do mokra (nebo na přezutí), v případě hrozícího deště pláštěnku (deštník)

Program probíhá i v případě mírného deště

 

 

LES

1. - 5. třída

3 hod (2 x 1,5 hod + přestávka), 90 Kč, pouze v období duben – listopad


Cíl: pochopit rozdíl ve fungování lesa hospodářského a „divokého“, zažít dobrodružství v lese, naučit se vidět stopy skrytého dění v lese.

Obsah: Program je méně strukturovaný. Skupina putuje krajinou a hledá stopy „zbytky“ divoké přírody, lektor přizpůsobuje témata zajímavostem, které potká. Ale i tak obsahuje program několik stálých aktivit, které přibližují fungování stromů, lesa a potravního řetězce.

Činnosti a metody: venkovní pohybové hry, pohyb v přírodě, tvořivá činnost, putování náročným terénem, stopování

S sebou: oblečení a obutí do terénu, které snese i průchod mokrou trávou, pláštěnku v případě hrozící dešťové přeháňky. Program může proběhnout i za deště, záleží jen na odvaze dětí a učitele.

 

 

PŘÍRODNÍ ZAHRADA S DÍLNOU

1. - 5. třída ZŠ
3 hod
(2 x 1,5 hod + přestávka), 150 Kč

 

Cíl: představit užitečné živočichy, kteří žijí na zahradě, představit zákonitosti přírodní zahrady, rozvoj soběstačnosti a zručnosti

Obsah: Děti se formou her seznámí s živočichy, kteří na zahradě pomáhají. Dozví se, jak zahradu uspořádat či vybrat vhodné rostliny, abychom nemuseli používat jedovaté postřiky a naopak přilákali užitečné živočichy. Ve druhé části programu si děti prověří svoji zručnost při výrobě ptačí a čmeláčí budky, krmítka nebo hmyzího hotelu.

Činnosti a metody: kooperativní, pohybové a vzdělávací hry, tvořivá práce s přírodním materiálem, práce s pilou, vrtačkou, akušroubovákem, kladivem a dalším nářadím.

S sebou: oblečení vhodné pro pohyb po trávě

 

 

STOPY

1. - 5. třída ZŠ
3 hod
(2 x 1,5 hod + přestávka), 95 Kč

probíhá celoročně, pozorování stop ve sněhu je výhodou, ale ne podmínkou

 

Cíl: naučit se vnímat přírodní prostředí, naučit se základům stopování, porozumět vztahům v přírodě

Obsah: V první části se děti učí stopovat teoreticky v učebně, na stopování si spíš hrají, vyrobí si odlitek stopy (stopu je třeba odvézt nezačištěnou, sádra nestihne vytvrdnout) apod. Druhá část je procházka s reálným stopováním v terénu.

Činnosti a metody: hádanky a kvízy, výklad, samostatná práce, práce ve skupině, prezentace, stopování v terénu

S sebou: přezůvky, oblečení vhodné pro pohyb venku mimo cesty přiměřené aktuálnímu počasí a ročnímu období, psací potřeby, obal na nedoschlý odlitek stopy

 

 

PTÁCI NA KRMÍTKU S DÍLNOU

1. - 5. třída ZŠ
3 hod
(2 x 1,5 hod + přestávka), 110 Kč, probíhá celoročně

 

Cíl: seznámit se s běžnými ptačími druhy, jejich potřebami, tím co je ohrožuje; vhled do problematiky úbytku ptáků a hmyzu; rozvoj zručnosti a soběstačnosti

Obsah: V první části programu se děti formou rozcvičky seznámí s nejčastějšími druhy ptáků, kteří se vyskytují na krmítkách; pár pohybových her děti seznámí tím, co ptáky nejvíce ohrožuje; vyzkoušíme si pozorování dalekohledem a propátráme, co v zahradě ptákům naopak pomáhá. V druhé části programu za pomoci lektora a učitelů si vyrobí dřevěná krmítka, která si třída odveze a pověsí např. v okolí školy.

S sebou: přezůvky, oblečení pro pohyb na zahradě a práci ve venkovní dílně

 

 

VÁNOČNÍ DÍLNA

1. - 5. třída

2 x 1,5 hod + přestáva na svačinu), cena za program 120 Kč

 

Cíl: plně si užít předvánoční atmosféru, rozvoj tvořivosti, zručnosti a soběstačnosti při výrobě dárků a dekorací z přírodních materiálů

Obsah: V krátkém divadelním minipředstavení dětem připomeneme původ vánoc. Děti si vyzkouší známější i zapomenuté zvyky doby adventu a štědrého dne. Vyrobí si malé dárky a poté se všichni stanou součástí živého betlému v kostýmech, s naším oslíkem a kozou. V druhé části si upečou a ozdobí vánoční perníčky nebo vánočku.

Činnosti a metody: vyprávění, dramatizace, tvořivá činnost formou dílny, pečení

 S sebou: přezůvky, oblečení, které je možné ušpinit


PROGRAMY PRO 2. STUPEŇ ZŠ

Z POUŠTĚ POD OKAP - NOVINKA 2021

8.- 9. třída

3 hod,  90 Kč, (+ volitelná část cca 1,5 hod)

 

Cíl: přitáhnout pozornost  k aktuální problematice sucha a vody; seznámit s adaptacemi na změnu klimatu; motivovat k aktivnímu přístupu; zažít dobrý pocit z práce pro přírodu

Obsah: Žáci nahlédnou do problematiky nedostatku či nadbytku srážkové vody v důsledku změny klimatu. Uvědomí si konkrétní dopady těchto extrémů na člověka, živočichy, rostliny a krajinu. Budou přemýšlet nad možnostmi jak se na tyto změny připravit a jak je zmírnit. Seznámí se s kontétními opatřeními, které lze zařídit snadno i vlastními silami. 

!!! Program má i druhou volitelnou část ve které si žaci vyzkouší praktickou realizaci jednoho opatření - kopání tůněk. Seznámí se s důležitými zásadami jak na to, a v průběhu práce se seznámí i s potenciálními obyvateli budoucí tůně - s obojživelníky.

Činnosti a metody: pokusy, výklad, prezentace, práce ve skupinách; ve volitelné části praktická práce pro přírodu a poznávačka

S sebou: přezůvky, oblečení na ven; na volitelnou část pracovní oblečení na ven a holínky

Tvorbu programu Z pouště pod okap podpořilo Ministerstvo životního prostředí
PŘÍPAD KOMPOST

6. třída

1,5 - 2 hod, 50 Kč

 

Cíl: porozumět fungování kompostu, seznámit se s půdními živočichy, uvědomit si potřebu třídění bioodpadů

Obsah: Žáci budou formou detektivního příběhu pátrat po tom, kam se ztrácejí odpady vyhozené na kompost, které odpady se na kompostu nerozloží a proč. Blíže se seznámí s řadou půdních živočichů, které na kompostu sami najdou a prozkoumají v mikroskopu.

Činnosti a metody: hra, pozorování a výzkum, výklad, ukázky, práce s mikroskopem, pracovní list

S sebou: přezůvky, tužka na psaní, oblečení na ven, které je možno ušpinit, pro případ hrozícího deště pláštěnku či deštník (probíhá za každého počasí)

 

 

VODOHOSPODÁŘI

6. - 9. třída ZŠ

2  hod, 60 Kč

 

Cíl: získání znalostí a souvislostí k tématům: zdroje pitné vody, čištění odpadních vod, znečištění vod, spotřeba vody

Obsah:  Žáci si uvědomí, odkud v přírodě bereme pitnou vodu a kam a v jakém stavu ji do přírody opět vracíme.  Vžijí se do role vodohospodářů a budou kriticky hodnotit informace související s nakládáním s vodou. Navrhnou plán na šetření vodou pro suchá období. Na závěr je čeká prohlídka naší kořenové čistírny odpadních vod.

Činnosti a metody: práce ve skupinách, práce s textem, diskuse, pokus, ukázky, exkurze.

S sebou: přezůvky, v případě hrozícího deště pláštěnku nebo deštník, ve vlhkém období obuv vhodná pro pohyb na mokrém trávníku

 

 

JEZERO

6. - 9. třída ZŠ

1,5 hod, 50 Kč

Vhodná kombinace s programem Vodohospodáři

 

Cíl: uvědomit si nutnost spolupráce při využívání přírodních zdrojů

Obsah: Simulační hra, ve které si na příkladu několika továren využívajících vodu z blízkého jezera ukážeme, kam vede touha po zisku za každou cenu a neschopnost dohodnout se na společném řešení problému.

Činnosti a metody: simulační hra, diskuse

S sebou: přezůvky

 

 

JAK VYLEPŠIT DŮM

6. - 9. třída ZŠ

1,5 hod, 50 Kč

Vhodná kombinace s programem Hliněná mazanice

 

Cíl: seznámit se s problematikou úspor energie při provozu rodinného domku, pochopit klady a zápory nízkoenergetických a pasivních domů

Obsah: V simulační hře se žáci pokusí vylepšit rodinný domek nejen podle ekonomických, ale i podle ekologických hledisek. Budou řešit zateplení, okna, vytápění, větrání a ohřev vody a tím se pokusí snížit náklady a energetickou náročnost domu.  Vysvětlíme si pojmy nízkoenergetický a pasivní dům.

Činnosti a metody: simulační hra

S sebou: přezůvky

 

 

LESY V OHROŽENÍ

6. - 9. třída ZŠ
1,5 hod, 50 Kč

 

Cíl: uvědomit si význam lesů, uvědomit si souvislost mezi jejich kvalitou a funkcí, uvědomit si souvislost mezi lidskou činností a poškozováním lesů 

Obsah:  Žáci se zamyslí nad tím, co nám dává les a jaké jsou jeho funkce v krajině. Vytvoří jednoduchý model lesa a formou her se seznámí s jeho zranitelností vůči negativním přírodním i lidským vlivům. Přitom poukážeme zejména na nevýhody smrkových monokultur.

Činnosti a metody: pohybové a kooperativní hry, diskuse, tvořivá činnost, výklad

S sebou: přezůvky

 

 

BYLINKY

6. - 9. třída ZŠ

1,5 hod, 55 Kč

 

Cíl: seznámení s alternativní léčbou, rozvoj soběstačnosti a péče o vlastní zdraví

Obsah: Žáci se seznámí s desítkou nejběžnějších léčivých bylinek, poznají jejich chuť, vůni a léčivé účinky. Sami namíchají léčivou bylinnou směs na čaj.

Činnosti a metody: ochutnávka bylinek, diskuse, praktická činnost

S sebou: přezůvky

 

 

SVAČINA V SOUVISLOSTECH

8. - 9. třída ZŠ

1,5 - 2 hod, 65 Kč

 

Cíl:  uvědomění si několika globálních a environmentálních souvislostí naší stravy, rozvoj soběstačnosti a péče o vlastní zdraví, inspirace pro drobné změny jídelníčku

Obsah: Několik receptů, které si studenti vyzkouší a ochutnají a několik zásadních témat, ke kterým nás přivedou - plýtvání, lokálnost sezónnost versus dovoz, dopady levné produkce masa a živočičných výrobků, biopotraviny, a jak to vše může souviset i s klimatickou krizí.

Činnosti a metody: příprava svačiny, práce s texty, kritické myšlení, ochutnávky

S sebou: přezůvky

 

 

JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA JEDNOHO

6. - 9. třída ZŠ

1,5 hod, 50 Kč

 

Cíl: uvědomit si nezbytnost spolupráce a důvěry v ostatní při většině lidských činností

Obsah: Zkusíme si některé kooperativní hry založené na principu dobrovolnosti směřující k potlačení sobeckosti a pochopení nezbytnosti spolupráce a přátelství. Vysvětlíme si jejich vztah k situacím ve skutečném životě.

Činnosti a metody: Kooperativní hry, diskuse

S sebou: přezůvky

 

 

AFRICKÁ VESNICE

6. - 9. třída ZŠ

1,5 hod, 50 Kč

 

Vzdělávací cíl: seznámit se s kritickou ekonomickou a sociální situací v nejchudších částech světa, pochopit význam humanitární pomoci.

Obsah: Hra simuluje život chudé zemědělské africké vesnice rok po roce se všemi typickými problémy: hladem, suchem a neúrodou, ozbrojenými konflikty a řadou zdravotních rizik. Žáci pochopí, že přežití závisí nejen na našich vlastních schopnostech, ale i na vnějších podmínkách. Jednou z nich je i humanitární pomoc bohatých zemi, tedy i ČR.

Činnosti a metody: Jednoduchá a zábavná simulační hra, diskusní aktivity.

S sebou: přezůvky

 

 

VYŘEZÁVÁNÍ

6. -9. třída ZŠ

1,5 hod, 55 Kč

 

Cíl:  seznámit se s tradičním řemeslem, rozvoj tvořivosti a zručnosti, posílit samostatnost a sebevědomí

Obsah: Děti poznají různé vlastnosti dřeva jako materiálu a bezpečnostní pravidla pro práci s ním. Lektor předvede možný postup práce a děti si samostatně vyřežou malou lžičku „lopatičku“, kterou si také odvezou.

Činnosti a metody: smyslové vnímání, praktická činnost

S sebou: oděv vhodný k sezení venku

 


BARVY ZEMĚ NOVINKA 2021

6.-9.tř

1,5 hodiny, 55 Kč

 

Cíl: poznání přírodního materiálu (jíl) a jeho využití, rozvoj tvořivosti a zručnosti, vyzoušet si tvorbu vlastních barev a práci s nimi

Obsah:  Žáci projdou celým procesem tvorby vaječné tempery. Ve skupinkách budou roztloukat, drtit a přesívat barevné jíly. Poté je míchat s vajíčkem a dalšími přírodními přísadami až vzniknou přírodní tempery. Těmi potom malují obrázky, které si vezmou domů.

Činnosti a metody: výtvarná tvorba, rukodělná činnost s přírodním materiálem, práce ve skupině, smyslové vnímání

S sebou: v zimě přezůvky (v létě probíhá program celý venku ve venkovní učebně)


 

DRÁTKOVÁNÍ

6. - 9. třída ZŠ

1 hod, 50 Kč

 

Cíl: odreagování, rozvoj tvořivosti, seznámení s tradičním řemeslem

Obsah: Přeneseme se do časů, kdy dráteníci putovali od vesnice k vesnici a spravovali rozbité nádobí. Každý si práci s drátem vyzkouší a drátováním si ozdobí kámen. Žáky čeká i relaxační aktivita s kameny, při které si ověří schopnost svého vnímání a hmat.

Činnosti a metody: smyslové vnímání, tvořivá činnost

S sebou: přezůvky

 

 

OVČÍ VLNA

6. - 9. třída ZŠ

1,5 hod, 55 Kč

 

Cíl:  odreagování, rozvoj tvořivosti při práci s přírodním materiálem, seznámit se s postupem a technikami zpracování vlny

Obsah: Ukážeme si surovou i čištěnou vlnu, dozvíme se o jejím zpracování. Každý si vyzkouší předení na vřetánku a kolovrátku. Nakonec si každý vytvoří z vlny malé výtvarné dílko technikou filcování jehlou.

Činnosti a metody: praktické ukázky, rukodělná činnost

S sebou: přezůvky

 

 

PAPÍR

6. - 9. třída ZŠ

1,5 hod, 55 Kč

 

Cíl:  uvědomit si užitečnost recyklace, naučit se vyrobit papír v domácích podmínkách, rozvoj kreativity

Obsah: Žáci se dozvědí něco víc o recyklování starého papíru. Každý si vyzkouší vyrobit recyklovaný papír ze starých novin a odnese si ho domů.

Činnosti a metody: samostatná práce formou dílny

S sebou: přezůvky, oblečení, které je možné ušpinit

  

LES

6. - 9. třída

3 hod (2 x 1,5 hod + přestávka na svačinu), 90 Kč, pouze v období duben – listopad

 

Cíl: pochopit rozdíl ve fungování lesa hospodářského a „divokého“, zažít dobrodružství v lese, naučit se vidět stopy skrytého dění v lese.

Obsah: Program je méně strukturovaný. Skupina putuje krajinou a hledá stopy „zbytky“ divoké přírody, lektor přizpůsobuje témata zajímavostem, které potká. Ale i tak obsahuje program několik stálých aktivit, které přibližují fungování stromů, lesa a potravního řetězce.

Činnosti a metody: venkovní pohybové hry, pohyb v přírodě, tvořivá činnost, putování náročným terénem, stopování

S sebou: oblečení a obutí do terénu, které snese i průchod mokrou trávou, pláštěnku v případě hrozící dešťové přeháňky. Program může proběhnout i za deště, záleží jen na odvaze dětí a učitele.

 

 

RYBNÍK

6. - 9. třída ZŠ
3 hod
(2 x 1,5 hod + přestávka na svačinu), 90 Kč, pouze v období březen-listopad

 

Cíl: poznání ekosystému rybníka a environmentálních souvislostí, kontakt s přírodou

Obsah:  Žáci se formou hry seznámí s životem několika vodních organismů, vžijí se do jejich života a na vlastní kůži vyzkouší, co je pro život ve vodě nejdůležitější. Zamyslí se i nad tím, co může životu ve vodě naopak uškodit. V druhé části programu se vydáme k našemu rybníčku na lov bezobratlých vodních živočichů.

Činnosti a metody: pohybové hry, výtvarná činnost, diskuse, pozorování, praktická činnost, práce podle návodu, myšlenková mapa

S sebou: přezůvky, oblečení, které je možné ušpinit, případně holínky či jiné boty do mokra (nebo na přezutí), v případě hrozícího deště pláštěnku (deštník)

Program probíhá i v případě mírného deště

 

 

PŘÍRODNÍ ZAHRADA S DÍLNOU

6. - 9. třída ZŠ
3 hod
(2 x 1,5 hod + přestávka na svačinu), 150 Kč

 

Cíl: představit koncept přírodní zahrady a užitečné živočichy, kteří na ní žijí, rozvoj soběstačnosti a zručnosti

Obsah: Žáci se seznámí s přírodní zahradou. Dozví se, jak zahradu uspořádat, abychom ji uchránili před řadou katastrof a abychom se vyhnuli používání pesticidů a naopak přilákali živočichy, kteří na zahradě pomáhají. Ve druhé části programu si prověří svoji zručnost při výrobě ptačí a čmeláčí budky, krmítka nebo hmyzího hotelu.

Činnosti a metody: kooperativní, pohybové a vzdělávací hry, tvořivá práce s přírodním materiálem, práce s pilou, vrtačkou, kladivem akušroubovákem a dalším nářadím.

S sebou: oblečení vhodné pro pohyb po trávě

 

 

STOPY

6. třída ZŠ
3 hod
(2 x 1,5 hod + přestávka na svačinu), 95 Kč

probíhá celoročně, pozorování stop ve sněhu je výhodou, ale ne podmínkou

 

Cíl: naučit se vnímat přírodní prostředí, naučit se základům stopování, porozumět vztahům v přírodě

Obsah: V první části se děti učí stopovat teoreticky v učebně, na stopování si spíš hrají, vyrobí si odlitek stopy (stopu je třeba odvézt nezačištěnou, sádra nestihne vytvrdnout) apod. Druhá část je procházka s reálným stopováním v terénu.

Činnosti a metody: hádanky a kvízy, výklad, samostatná práce, práce ve skupině, prezentace, stopování v terénu

S sebou: přezůvky, oblečení vhodné pro pohyb venku mimo cesty přiměřené aktuálnímu počasí a ročnímu období, psací potřeby, obal na nedoschlý odlitek stopy

 

 

PEČENÍ

6. - 9. třída

3 hod (2 x 1,5 hod + přestávka na svačinu), 120 Kč

 

Cíl: zjistit, jak vzniká chléb či housky; rozvoj soběstačnosti, zručnosti a samostatnosti

Obsah: Děti prozkoumají, co vědí o surovinách na pečení pomocí myšlenkové mapy, podle společné mapy pak formou hry zažijí správný osevní postup pole, nařežou a nasekají dřevo, zatopí v peci, namelou mouku, připraví kynuté těsto, z kterého si upletou housky. Upečou je v replice historické venkovní pece a můžou je sníst.

Činnosti a metody: samostatná práce, praktická činnost, myšlenková mapa, simulační hra

S sebou: přezůvky, oblečení, které je možné ušpinitVÝLET DO  EKOCENTRA

Náš venkovní areál s vzdělávacímí interaktivními prvky je možné navštívit také bez objednaného programu, nebo si objednat nelektorovaný samoobslužný program. Podrobnosti viz "Samoobslužné programy ve venkovním areálu" v levém menu. Tvorbu venkovních vzdělávacích interaktivních prvků podpořilo v roce 2018, Ministerstvo pro místní rozvoj.

 

 

 

PROGRAMY PRO SŠ
 

Z POUŠTĚ POD OKAP - NOVINKA 2021

90 Kč, 3 hod (+ volitelná část cca 1,5 hod)

 

Cíl: přitáhnout pozornost  k aktuální problematice sucha a vody; seznámit s adaptacemi na změnu klimatu; motivovat k aktivnímu přístupu; ve volitelné části zažít dobrý pocit z práce pro přírodu

Obsah: Studenti nahlédnou do problematiky nedostatku či nadbytku srážkové vody v důsledku změny klimatu. Uvědomí si konkrétní dopady těchto extrémů na člověka, živočichy, rostliny a krajinu. Budou přemýšlet nad možnostmi jak se na tyto změny připravit a jak je zmírnit. Seznámí se s kontétními opatřeními, které lze zařídit snadno i vlastními silami. 


!!! Program má i druhou volitelnou část (zdarma) - pokud budete mít zájem a čas, studenti si vyzkouší praktickou realizaci jednoho opatření - kopání tůněk. Seznámí se se zásadami jak na to, a v průběhu práce se trochu seznámí i s potenciálními obyvateli budoucí tůně - s obojživelníky.

Činnosti a metody: pokusy, výklad, prezentace, práce ve skupinách; ve volitelné části také praktická práce pro přírodu a ponávačka

S sebou: přezůvky, oblečení na ven; na volitelnou část pracovní oblečení na ven a holínky

Tvorbu programu Z pouště pod okap podpořilo Ministerstvo životního prostředíJAK VYLEPŠIT DŮM

1,5 hod, 50 Kč

 

Cíl: seznámit se s problematikou úspor energie při provozu rodinného domku, pochopit klady a zápory nízkoenergetických a pasivních domů

Obsah: V simulační hře si studenti pokusí vylepšit rodinný domek nejen podle ekonomických ale i podle ekologických hledisek. Budou řešit zateplení, okna, vytápění, větrání a ohřev vody a tím se pokusí snížit náklady a energetickou náročnost domu.  Vysvětlíme si pojmy nízkoenergetický a pasivní dům.

Činnosti a metody: simulační hra

S sebou: přezůvky

 

 

VODOHOSPODÁŘI

2  hod, 60 Kč

 

Cíl: získání znalostí a souvislostí k tématům: zdroje pitné vody, čištění odpadních vod, znečištění vod, spotřeba vody

Obsah:  Studenti si uvědomí, odkud v přírodě bereme pitnou vodu a kam a v jakém stavu ji do přírody opět vracíme.  Vžijí se do role vodohospodářů a budou kriticky hodnotit informace související s nakládáním s vodou. Navrhnou plán na šetření vodou pro suchá období. Na závěr je čeká prohlídka naší kořenové čistírny odpadních vod.

Činnosti a metody: samostatná práce ve skupinách, práce s textem, diskuse, pokus, ukázky, exkurze.

S sebou: přezůvky, v případě hrozícího deště pláštěnku nebo deštník, ve vlhkém období obuv vhodná pro pohyb na mokrém trávníku

 

 

JEZERO

1,5 hod, 50 Kč

 

Cíl: uvědomit si nutnost spolupráce při využívání přírodních zdrojů

Obsah: Simulační hra, ve které si na příkladu několika továren využívajících vodu z blízkého jezera ukážeme, kam vede touha po zisku za každou cenu a neschopnost dohodnout se na společném řešení problému.

Činnosti a metody: simulační hra, diskuse

S sebou: přezůvky

 

 

BYLINKY

1,5 hod, 55 Kč


Cíl: seznámení s alternativní léčbou, rozvoj soběstačnosti a péče o vlastní zdraví

Obsah: Studenti se seznámí s desítkou nejběžnějších léčivých bylinek, poznají jejich chuť, vůni a léčivé účinky. Sami namíchají léčivou bylinnou směs na čaj.

Činnosti a metody: ochutnávka, výklad+diskuse, práce s texty, praktická činnost

S sebou: přezůvky

 

 

SVAČINA V SOUVISLOSTECH

1,5 , 65 Kč (ochutnávky v ceně)

 

Cíl:  uvědomění si několika globálních a environmentálních souvislostí naší stravy, rozvoj soběstačnosti a péče o vlastní zdraví, inspirace pro drobné změny jídelníčku

Obsah: Několik receptů, které si studenti vyzkouší a ochutnají a několik zásadních témat, ke kterým nás přivedou - plýtvání, lokálnost sezónnost versus dovoz, dopady levné produkce masa a živočičných výrobků, biopotraviny, a jak to vše může souviset i s klimatickou krizí.

Činnosti a metody: příprava svačiny, práce s texty, kritické myšlení, ochutnávky

S sebou: přezůvky

 

 

AFRICKÁ VESNICE

1,5 hod, 50 Kč

 

Cíl: seznámit se s kritickou ekonomickou a sociální situací v nejchudších částech světa, pochopit význam humanitární pomoci.

Obsah: Hra simuluje život chudé zemědělské africké vesnice rok po roce se všemi typickými problémy: hladem, suchem a neúrodou, ozbrojenými konflikty a řadou zdravotních rizik. Studenti pochopí, že přežití závisí nejen na našich vlastních schopnostech, ale i na vnějších podmínkách. Jednou z nich je i humanitární pomoc bohatých zemi, tedy i ČR.

Činnosti a metody: Jednoduchá a zábavná simulační hra, diskusní aktivity.

S sebou: přezůvky

 

 

JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA JEDNOHO

1,5 hod, 50 Kč

 

Cíl: uvědomit si nezbytnost i úskalí spolupráce a důvěry v ostatní při většině lidských činností

Obsah: Zkusíme si různé kooperativní hry a aktivity, které  kromě společné akce, legrace a pohybu, dovedou studenty k zamyšlení nad výhodami i úskalím spolupráce, ve školní skupině i jinde v reálném životě. 

Činnosti a metody: Kooperativní hry, diskuse

S sebou: přezůvky

 


DRÁTKOVÁNÍ

1 hod, 55 Kč

 

Cíl: odreagování, rozvoj tvořivosti, seznámení s tradičním řemeslem

Obsah: Přeneseme se do časů, kdy dráteníci putovali od vesnice k vesnici a spravovali rozbité nádobí. Každý si práci s drátem vyzkouší a drátováním si ozdobí kámen. Studenty čeká i relaxační aktivita s kameny, při které si ověří schopnost svého vnímání a hmat.

Činnosti a metody: smyslové vnímání, tvořivá činnost

S sebou: přezůvky

 

 

OVČÍ VLNA

1 hod, 55 Kč

 

Cíl:  odreagování, rozvoj tvořivosti při práci s přírodním materiálem, seznámit se s postupem a technikami zpracování vlny

Obsah: Ovečky místo sekačky má dnes už kde kdo, ale zpracovat jejich vlnu je dovednost, kterou je třeba oprášit z dob dávné minulosti. Ukážeme si surovou i čištěnou vlnu, dozvíme se o jejím zpracování. \studenti si mohou vyzkoušet předení na vřetánku či kolovrátku. Nakonec si každý vytvoří z vlny malé výtvarné dílko technikou filcování jehlou.

Činnosti a metody: praktické ukázky, rukodělná činnost

S sebou: přezůvky

 

 


BARVY ZEMĚ

1,5 hodiny, 55 Kč

 

Cíl: poznání přírodního materiálu (jíl) a jeho využití, rozvoj tvořivosti a zručnosti, vyzoušet si tvorbu vlastních barev a práci s nimi

Obsah:  Žáci projdou celým procesem tvorby vaječné tempery. Ve skupinkách budou roztloukat, drtit a přesívat barevné jíly. Poté je míchat s vajíčkem a dalšími přírodními přísadami až vzniknou přírodní tempery. Těmi potom malují obrázky, které si vezmou domů.

Činnosti a metody: výtvarná tvorba, rukodělná činnost s přírodním materiálem, práce ve skupině

S sebou: v zimě přezůvky (v létě probíhá program celý venku ve venkovní učebně)

 

 

VYŘEZÁVÁNÍ

1,5 hod, 55 Kč


Cíl:  seznámit se s tradičním řemeslem, rozvoj tvořivosti a zručnosti, posílit samostatnost a sebevědomí

Obsah: Studenti poznají různé vlastnosti dřeva jako materiálu a bezpečnostní pravidla pro práci s ním. Lektor předvede možný postup práce a studenti si samostatně vyřežou malou lžičku, kterou si také odvezou.

Činnosti a metody: praktická činnost

S sebou: oděv vhodný k sezení venku (za velmi špatného počasí lze přesunout i dovnitř)

 

 

PŘÍRODNÍ ZAHRADA S DÍLNOU

3 hod (2 x 1,5 hod + přestávka na svačinu), 150 Kč

 

Cíl: představit koncept přírodní zahrady a užitečné živočichy, kteří na ní žijí, rozvoj soběstačnosti a zručnosti

Obsah: Studenti se seznámí s přírodní zahradou. Dozví se, jak zahradu uspořádat, abychom ji uchránili před řadou katastrof a abychom se vyhnuli používání pesticidů a naopak přilákali živočichy, kteří na zahradě pomáhají. Ve druhé části programu si prověří svoji zručnost při výrobě ptačí a čmeláčí budky, krmítka nebo hmyzího hotelu.

Činnosti a metody: kooperativní, pohybové a vzdělávací hry, pokus, tvořivá práce s přírodním materiálem, práce s pilou, vrtačkou, kladivem akušroubovákem a dalším nářadím.

S sebou: oblečení na ven
DALŠÍ NABÍDKA

Pro střední školy (SŠ a vyšší ročníky víceletých gymnázií) nabízíme také možnost objednat si programy a přednášky z naší nabídky programů pro dospělé. (viz levé menu)

Dále je také možné náš venkovní areál s nově vybudovanými interaktivními prvky navštívit i bez programu, nebo si objednat nelektorovaný samoobslužný program. Podrobnosti viz "Samoobslužné programy ve venkovním areálu" v levém menu. Tvorbu venkovních vzdělávacích interaktivních prvků podpořilo v roce 2018, Ministerstvo pro místní rozvoj.

 

 

Ekocentrum PALETA, Štolbova 2874, 530 02 Pardubice. Tel., fax: 466 614 352, e-mail: ekocentrum@paleta.cz