Nabídka programů pro dospělé

Objednací podmínky

 

Doporučený počet účastníků – 10 – 20 (max. 28 na skupinu). Ceny odráží nejen délku programů, ale i jejich náročnost na přípravu či materiál. V případě menší skupiny bude požadována minimální platba za 10 dospělých. Programy doporučujeme objednávat minimálně 14 dní předem. Čím dříve, tím lépe - většina programů je vázána na čas konkrétních lektorů.

U většiny programů se počítá s realizací u nás v areálu či blízkém okolí. V některých případech je reálné přijet s programem i za vámi. Cena na osobu pak bude cca o 15% vyšší + připočteno cestovné 8 Kč/km.

Některé programy lze provést i ve variantě pro rodiče s dětmi. Děti do 5ti let neplatí. Cena pro děti odráží míru, kolik program obsahuje aktivit, které si děti mohou naplno užít.

Objednávky: oucmanice@paleta.cz

 

 

KLIMATICKÁ ZMĚNA

2 hod, 120 Kč/os.


Cíl: získat širší informační základ a  aktuální informace o složitém tématu klimatických změn; nahradit strach, skepsi a negativní postoje spíše nadějí a zájmem.

Obsah:  Přednáška s prezentací, při které si uvědomíte že problematika není zdaleka černobílá, a že příčin i možných řešení je mnohem více než se běžně dozvídáte z médií .Získáte výhled na to co nás v nejbližší budoucnosti čeká a v čem všem nám současná klimatická krize přináší možnosti na pozitivní změny.

Tvorbu této přednášky podpořilo v roce 2021 MŽP. Nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


 

Z POUŠTĚ POD OKAP

1 hod, 80 Kč/os.

 

Cíl:  zorientovat se v aktuální a palčivé tématice vody v krajině i městech, získat praktické tipy na řešení

Obsah:  Přednáška s prezentací, při které nahlédnete do problematiky nedostatku či nadbytku srážkové vody nejen v důsledku změny klimatu. Ukážeme konkrétní dopady obou těchto srážkových extrémů pro člověka, ale i pro živočichy, rostliny či krajinu. Dozvíte se jak je možné se na tyto změny připravit, jak je zmírnit, včetně tipů na konkrétní opatření, která dokážete realizovat i sami vlastními silami.PŘÍRODNÍ STAVĚNÍ A BYDLENÍ


Cíl: získat motivaci, inspiraci, základní informace i konkrétní dovednosti ke stavění a rekonstrukcím z přírodních a environmentálně šetrných materiálů

Obsah: Je mnoho důvodů proč stavět či rekonstruovat dům pomocí přírodních materiálů – někdo chce stavět levněji a svépomocí, někdo chce co nejmenší vliv stavby na životní prostředí, někdo touží po zdravějším interiéru, a umělci a kreativci ocení tvořivý potenciál přírodních materiálů…k tomu všemu vám bude náš program inspirací.

Program se skládá ze 3 bloků. Na pořadí bloků nezáleží. Je možné objednat samostatně i jen jeden či dva z bloků (ceny uvedeny zvlášť za každý blok):

 

PŘÍRODNÍ STAVITELSTVÍ

1,5 hod, dospělí a děti od 14-ti let, 100 Kč/os

Přednáška s prezentací s následujícími tématy: Environmentálně šetrné stavitelství. Široký přehled přírodních stavebních materiálů a jejich možnosti, výhody či nevýhody. Materiály nevyžadující velkou vloženou energii, při jejichž výrobě se neuvolňuje CO2, obnovitelné, lokálně dostupné, cenově přijatelné a zdravotně příznivé. Příklady přírodních staveb z ČR i zahraničí. Konkrétní stavební postupy.

 

EXKURZE NA SLAMĚNÝ RODINNÝ EKO-DŮM

cca 3/4 hod, vhodné i pro rodiče s dětmi, 65 Kč/os, platí pouze dospělí

Ukázka toho, že i klasicky vypadající příjemný rodinný dům může být postaven ze dřeva, hlíny a slaměných balíků. Dům také vyžívá kořenovou čističku, solární kolektory, rekuperaci tepla, a kombinuje různé environmentálně šetrné a přírodní materiály, pro 50% spotřeby využívá dešťovou vodu a je obklopen přírodní zahradou. Vše s odborným výkladem a možností doptat se na to, co vás zaujme. Jen 5 minut pěšky od Ekocentra.

 

STAVÍME Z HLÍNY - workshop

1,5 - 2 hod, vhodné i pro rodiče s dětmi, 150 Kč (děti 70 Kč) pouze v období duben – říjen, nutno objednat minimálně týden předem, na sebe oblečení, které se může zablátit!

Praktická dílna, kde si namícháte 2 různé hliněné směsi kombinující písek, hlínu či slámu, a vyzkoušíte si i některá jejich využití. Dovednosti, které se naučíte, jsou využitelné nejen na tvorbu hliněných omítek a štuků, ale třeba i na stavbu hliněné pece, zdění hliněnou maltou, stavbu zdí či dětských prolézaček z masivní hlíny, nebo na nejrůznější výtvarné projekty i hravé aktivity.


NA STATKU

1,5 - 6 hod, ZDARMA!, vhodné i pro dospělé s dětmi.


Cíl:  netradiční teambuilding; originální forma relaxace; pomoc ekocentru; seznámení s naším areálem a přírodní zahradou

Obsah:  Vyjít na vzduch, fyzicky si protáhnout tělo, dát odpočinout přetíženému mozku... Společně s našimi lektory či správci nahlédnete do provozu našeho „statku“. Zanoříte vidle do hnoje či kompostu, nařežete či naštípáte dříví, pomůžete se sklizní, sázením či pletím, nebo s péčí o zvířata. Tu a tam je třeba i něco natřít, posekat, přemístit, vykopat, smontovat… Každý si určitě najde práci, která ho bude bavit. Při práci si s vámi rádi popovídáme o tom, co je to vlastně „ekocentrum“ a co, proč a jak tu děláme, a co máme k dispozici.PŘÍRODNÍ ZAHRADA


Cíl: Seznámení s výhodami, krásou a užitečností přírodních zahrad

Obsah: Pojďte s námi objevit a prozkoumat zahrady z mnoha úhlů pohledu. Naučte se s námi: vytvořit vhodné prostředí pro užitečné živočichy, aby vám pomáhali regulovat škůdce, něco o přirozeném zúrodňování půdy, jaké si vybrat tradiční i netradiční ovoce a zeleninu pro vaši zahrádku, aby byla po celý rok jedlá. Vyzkoušejte si sami navrhnout zahradu podle svého přání.

Program se skládá ze 2 bloků. Je možné objednat samostatně i jen jeden z bloků (ceny uvedeny zvlášť za každý blok):

 

PŘÍRODNÍ ZAHRADY - přednáška s prezentací

1,5 hod, jen dospělí či děti nad 14 let, 100 Kč/os

Vysvětlení důležitosti a významu přírodních zahrad v kontextu se současným alarmujícím stavem obhospodařování krajiny, konvenčních zahrad a snižováním biodiverzity v přírodě. Popis a vysvětlení principu fungování jednotlivých biotopů a prvků v přírodních zahradách a možnosti jejich zhotovení, realizace na vlastní zahradě. Podpora a návody k pěstování vlastní bio zeleniny a ovoce.

 

PŘÍRODNÍ ZAHRADY - workshop

vhodné i pro rodiče s dětmi: 1,5 hod, 120 Kč/os (děti 70 Kč), duben až říjen

V praktické části vás čeká pestrá směs aktivit. Praktický nácvik tvorby plánu přírodní zahrady formou hry. Seznámení s živočichy, které v zahradě můžeme potřebovat. Prohlídka stanovišť/biotopů v naší a n a přírodní zahradě, a při tom též ochutnání a očichání tradičních i netradičních rostlin. Pokusy s půdou – pochopení důležitosti kvalitní zeminy nejen pro zahradu. Výroba „semínkové bomby“.JAK VYLEPŠIT DŮM

1,5 hod, 100 Kč

 

Cíl: seznámit se s problematikou úspor energie při provozu rodinného domku; pochopit klady a zápory nízkoenergetických a pasivních domů

Obsah: V simulační hře se pokusíte vylepšit rodinný domek nejen podle ekonomických, ale i podle ekologických hledisek. Vysvětlíme si pojmy nízkoenergetický a pasivní dům. Budete řešit zateplení, okna, vytápění, větrání a ohřev vody a tím se pokusíte snížit náklady a energetickou náročnost domu. VODOHOSPODÁŘI

2 hod, 130 Kč/os,

(vhodné i pro dospělé s dětmi od 6ti let, děti 60 Kč)

 

Cíl:  získat komplexní vhled do problematiky nakládání s vodou

Obsah: Pestrý program, kde si pomocí nejrůznějších aktivit, zamyšlení, diskusí a ukázek uvědomíte řadu souvislostí k velmi palčivým tématům současnosti: zdroje vody, znečištění vod, spotřeba vody, čištění odpadních vod, či hrozící sucha. Dozvíte se také praktické tipy na šetření vodou v domácnosti a na zahradě. Program zakončíme exkurzí na kořenovou čistírnu odpadních vod na naší zahradě.KVÁSKOVÝ CHLÉB V PECI

2,5 hod, 200Kč/os

 

Cíl:  proniknout do tajemství kváskového pečení; upéct a ochutnat vlastnoručně upečený skvělý chleba; odvézt si domů kvásek; stmelení kolektivu při společné práci 

Obsah:  Namelete si vlastní celozrnnou mouku, namícháte těsto na kváskový chléb, dozvíte se ty nejpodstatnější informace o pečení s pravým kváskem, společně nařežeme dříví a roztopíme naši venkovní pec. Každý si může odvézt domů kvásek.(po domluvě lze zvolit i časově méně náročnou variantu s pečením v troubě)


FENOMENÁLNÍ VČELY

Od 100-200 Kč/os (dle zvoleného obsahu)

 

Cíl: seznámit se s životem včel medonosných, uvědomit si jejich význam pro člověka i pro přírodu a potřebu je chránit

Obsah: Nabízíme několik aktivit, kterými se snažíme představit včelstvo jako superorganizmus, který patří mezi nejúžasnější druhy naší planety a neustále fascinuje jak odborníky tak i laiky. Jednotlivé aktivity mohou na sebe navazovat, ale fungují i samy o sobě.  Včelí rozcvička je určená přímo pro děti, ale i ostatních aktivit se mohou s rodiči účastnit i děti. 

 1. Prdí taky včely? Jak se včela orientuje? Proč jsou včelí komůrky šestiboké? Co se stane s trubcem, když se spáří s královnou? Jak včely vyrábí med? Jak královna ovládá ostatní včely? To vše a mnohem více zajímavostí ze života včel a včelařů.  Jde o samoobslužnou hru v areálu Ekocentra. (30-60 minut)
 2. Návštěva úlu – představení pomůcek pro včelaření, výroba rámků a pokud pro to budou vhodné podmínky – prohlídka proskleného úlu. (30  - 60 min)
 3. Včelí rozcvička - pomocí her, dramatické výchovy a názorných pomůcek život včel. Na chvíli se staneme královnou, dělnicemi a trubci, vyzkoušíme si některá včelí řemesla (30-45 minut pro děti)
 4. Co jste chtěli vědět o včelách a včelařích a báli jste se zeptat? Povídání se včelařem. Třeba o tom jak začít včelařit, témata a směr povídání bude záležet na vás.


DIVOKÉ JÍDLO

1,5 - 7h, 100 – 600 Kč/os dle zvoleného obsahu, času a počtu účastníků

 

Cíl: Pociťovat divoké rostliny jako něco pestrého bohatého a přitom důvěrně známého. Propojit představy o jídle s přírodním prostředím, ze kterého pochází.

Obsah: Program je tvořen až čtyřmi bloky. Základní je vždy botanická exkurze „Procházka za divokým jídlem“, kterou je možné dle zájmu rozšířit o další aktivity se zpracováním jídla. Děti se programu mohou účastnit, pokud svým počtem výrazně nepřečíslí dospělé.

 1. Procházka za divokým jídlem. Botanická exkurze za tím, co by se v přírodě dalo sníst. Pokud navazují další bloky pak rovnou sbíráme suroviny pro další použití (90 - 180 min)
 2. Koktejly. Snadný způsob jak se naučit jíst divokou zeleninu - přidávat ji do ovocno zeleninových koktejlů. Pojďte si je s námi namixovat a ochutnat. (30 - 60 min)
 3. Svačiny. Vhodné pokud se účastní programu děti - dělají jednoduché svačinky, např. obložené chleby a ke zdobení používají běžnou i divokou zeleninu (30 - 60 min)
 4. Vaření. Zde je možné vyzkoušet i složitější recepty, které vyžadují vaření, pečení a jiné náročnější úpravy (60 - 180 min)

BARVY ZEMĚ

1,5 hod,  110 Kč/os, vhodné i pro rodiče s dětmi (děti 70 Kč).

 

Cíl:  relaxace při tvořivé aktivitě; získání nové dovednosti - výroba vlastní tempery z jílových pigmentů

Obsah: Provedeme vás procesem tvorby vaječné tempery s jílovými pigmenty. Budeme drtit a přesívat barevné přírodní jíly, míchat ve správném poměru s vajíčkem a dalšími přísadami. Vlastnoručně vyrobené barvy pak rovnou využijeme k malbě a tvoření.ŘEZBÁŘSKÝ KURZ

1,5 – 8 hod, 150 – 500 Kč/os dle zvolného obsahu, času a počtu účastníků (dítě od 6ti let 70 Kč)


Cíl:  Změnit perspektivu soustředěnou řemeslnou prací. Prožít řetězec činností, které vedou od živého stromu k užitečnému výrobku a tím procítit a prožít vztah civilizace a přírodního prostředí.

Obsah: Program vždy obsahuje tyto části:

1.  dřevo: výběr dřeva pro různé účely, zkoumání jeho vlastností
2.  pracovní postupy a nástroje: představení základních nástrojů, jak s nimi zacházet na jakou práci se hodí (pila, sekera, nože, různé druhy dlát, poříz, brousky), bezpečnost
3.   volná tvorba: na předem dohodnuté téma
4.   úklid
Děti se mohou účastnit společně s dospělými. V základn verzi vyřezáváme lžíce, což se dá stihnout při nejkratší časové dotaci. Je však možno domluvit práci na jiných finálních výrobcích jakojsou misky, hřebeny, spony do vlasů, loutky, reliéfy... Konkrétní podobu kurzu je třeba konzultovat s lektorem.


BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁČE

Cca 3 hod + čas na přestávku uprostřed, 250 Kč/os  (dítě od 6ti let 140 Kč)

 

Cíl:  upečené skvělé koláče; uvědomění si souvislostí k tématu původ potravin, lokální, sezónní a bio potraviny; netradiční teambuilding - stmelení kolektivu při společné práci

Obsah: Při pátrání po ztraceném receptu bývalé majitelky našeho statku se dostaneme k tématu kvality a původu potravin. Získání receptu formou příběhové hry však bude jen menší část práce. Teprve když dokážete správně roztopit naši pec, nadojit mléko, uvařit tvaroh, utlouct máslo, namlít mouku, udělat těsto, uvařit náplně a vytvarovat koláče, dostanete se k cíli – dokonalým a zaslouženým koláčům, na které budete ještě dlouho vzpomínat.


 

OVČÍ VLNA

1,5 hod, vhodné i pro dospělé s dětmi, 110 Kč/os (děti od 6ti let 70 Kč)

 

Cíl: seznámit se s přírodním textilním materiálem a jeho tradičním zpracováním; relaxace a rozvoj tvořivosti

Obsah: Ovce místo sekačky má dnes kdekdo, ale zpracovat jejich vlnu je dovednost, kterou je třeba oprášit z dob dávné minulosti. Ukážeme si surovou i čištěnou vlnu, česání vlny, předení na vřetánku, vyzkoušíte si i předení na kolovrátku. Většinu času pak budeme tvořit z vlny různé výrobky technikou plstění jehlou či technikou mokrého plstění.CVIČENÍ V PŘÍRODĚ

30 min  - 5 hod, 50 – 500 Kč/os dle vybraných aktivit a zvoleného obsahu

 

Cíl: Představit, inspirovat, částečně naučit, ukázat možnosti jak být každý den ve spojení sám se sebou, vlastním tělem a přírodním prostředím

Obsah: Nabízíme několik aktivit, které můžete jako moduly přidat do svého programu. Dle vaší volby tak zaberou pár minut před snídaní či v pauze nebo z nich poskládáte program na celý den. Jako příklad poskládáného většího celku uvádíme “Priznicovu procházku”. Účast dětí je na většině aktivit možná. Podrobnosti a přání vždy konzultujte s lektorem.

 1. ranní meditace - jak ovlivnit, kvalitu dne který vás čeká, jak do něho dostat kvalitu klidu a kontaktu s přírodou i když váš plánovaný program nic takového neslibuje (30 min)
 2. dechová cvičení - dech je zcela zásadní pohybová aktivita, která do značné míry ovlivňuje kvalitu života a dokáže řídit procesy v těle, které běžně nemůžeme ovládat vůlí (15  - 60 min)
 3. veselé cvičení se zvířátky - komplexní protahovací a posilovací cvičení zároveň, cviky napodobují pohyby zvířat, což bývá často veselé (45 min)
 4. úvod do populárních systémů cvičení - jóga, pět tibeťanů, falun gong, na dotaz i další (1h)
 5. lana - nízké lanové překážky v lese (2h včetně přesunu)
 6. výběh - kombinace běhu a z velké části aerobního tréninku v “lesní tělocvičně”
 7. procházka pro náročné - procházka náročným a pestrým terénem
 8. odkládání civilizace - různé vrstvy civilizace nás chrání, usidlují nás v pohodlí, ale zároveň nás oddělují od přírodního prostředí, při tomto programu některé vrstvy civilizace odložíme a budem sledovat účinky, které to má (45 - 90 min)
 9. najít své tělo - série cvičení, které poslouží ke zhodnocení, v jakém stavu je vaše tělesná schránka, s doporučením, jaké cvičení by vám dělalo dobře, jak se nadále rozvíjet (1h)

 

Priznicova procházka (3-6h)

·         Procházka údolím Oucmanického potoka

·         Lesní tělocvična (aerobní cvičení) nebo nízká lana v lese

·         procházka těžším terénem údolím podél potoka

·         Koupání u Voženílkovy lávky

·         stoupání do kopce na zahřátí po studené koupeli

·         na kopci dýchací cvičení nebo meditace

·         Uvolněná procházka zpět s možností ještě jedné relaxace nebo svačinyKOMUNIKACE S PŘÍRODNÍMI BYTOSTMI

3 - 6h, 150 – 400 Kč/os dle zvolného obsahu, času a počtu účastníků

 

Cíl: Inspirovat, představit a částečně naučit techniky vedoucí ke zklidnění; zvýšení citlivosti k přírodě; vcítění se do “přírodních bytostí”

Obsah: Jednotlivé aktivity jsou řazeny v rámci procházky. Postupně vás provedou procesem vyprázdnění mysli, zklidněním, zvýšením citlivosti, uzemnění … a v takovém stavu pak vstoupíte do interakce s přírodními bytostmi. Kromě tohoto zážitku si odnesete inspiraci pro ovládnutí vlastní mysli, nebo intenzivní odpočinek. Hodně času strávíte sami se sebou. Podrobnosti domluvte s  lektorem. Program je vhodný pro dospělé a dospívající, nikoliv pro děti. Nezbytnou podmínkou je osobní chuť každého účastníka se zúčastnit.

 

 

Tvorbu programů pro dospělé v projektu "EVP pro skupiny dospělých" podpořilo v roce 2019 MŽP.

Ekocentrum PALETA, Štolbova 2874, 530 02 Pardubice. Tel., fax: 466 614 352, e-mail: ekocentrum@paleta.cz