Nabídka programů pro dospělé


Objednací podmínky

Doporučený počet účastníků – 10 – 20 (max. 28 na skupinu). Ceny odráží nejen délku programů, ale i jejich náročnost na přípravu či materiál. V případě menší skupiny bude požadována minimální platba za 10 dospělých. Programy doporučujeme objednávat minimálně 14 dní předem. Čím dříve, tím lépe - většina programů je vázána na čas konkrétních lektorů.

U většiny programů se počítá s realizací u nás v areálu či blízkém okolí. V některých případech je reálné přijet s programem i za vámi. Cena na osobu pak bude cca o 15% vyšší + připočteno cestovné 8 Kč/km.

Některé programy lze provést i ve variantě pro rodiče s dětmi. Děti do 5ti let neplatí. Cena pro děti odráží míru, kolik program obsahuje aktivit, které si děti mohou naplno užít.

Objednávky: oucmanice@paleta.cz

 

 

PŘÍRODNÍ BYDLENÍ

Cíl: Získat motivaci, inspiraci, základní informace i konkrétní dovednosti ke stavění domů, či vylepšení domácností pomocí přírodních a environmentálně šetrných materiálů

Obsah: Program se skládá ze 3 bloků. Na pořadí bloků nezáleží. Je možné objednat samostatně i jen jeden či dva z bloků (ceny uvedeny zvlášť za každý blok):

 

PŘÍRODNÍ STAVĚNÍ A BYDLENÍ

1,5 hod, dospělí a děti od 14-ti let, 100 Kč/os,

Je mnoho důvodů proč stavět či rekonstruovat dům pomocí přírodních materiálů – nekdo chce stavět levněji a svépomocí, někdo chce co nejmenší vliv stavby na životní prostředí, někdo touží po zdravějším interiéru, a umělci a kreativci zase ocení tvořivý potenciál přírodních materiálů.

V přednášce s prezentací, uvedeme základní informace k environmentálně šetrnému stavitelství. Seznámíme vás s materiály nevyžadující velkou vloženou energii, při jejichž výrobě se neuvolňuje CO2, či se dokonce CO2 spotřebovává, s materiály obnovitelnými a lokálně dostupnými. Poukážeme na jejich možnosti, výhody či nevýhody. Ukážeme příklady přírodních staveb v ČR i zahraničí. A nahlédneme i do některých konkrétních stavebních postupů zejména při práci s hlínou a slámou.

 

Exkurze na slaměný rodinný eko-dům

cca 1 hod, vhodné i pro rodiče s dětmi, 65 Kč/os, platí pouze dospělí

Ukázka toho, že i klasicky vypadající příjemný rodinný dům může být postaven ze dřeva, hlíny a slaměných balíků. Dům také vyžívá kořenovou čističku, solární kolektory, rekuperaci tepla, a kombinuje různé environmentálně šetrné a přírodní materiály, pro 80% spotřeby využívá dešťovou vodu a je obklopen přírodní zahradou. Vše s odborným výkladem a možností doptat se na to, co vás zaujme. Jen 5 minut pěšky od ekocentra.

 

STAVÍME Z HLÍNY - DÍLNA

1,5 - 2 hod, vhodné i pro rodiče s dětmi, 180 Kč/os (děti 70 Kč) pouze v období duben – říjen, nutno objednat minimálně týden předem, na sebe oblečení, které se může zablátit!

Praktická dílna, kde si namícháte 2 různé hliněné směsi kombinující písek, hlínu či slámu, a vyzkoušíte si některá jejich využití. Dovednosti, které se naučíte, jsou využitelné nejen na tvorbu hliněných omítek a štuků, ale třeba i na stavbu hliněné pece, zdění z nepálených cihel hliněnou maltou, stavbu zdí či dětských prolézaček ze za mokra tvarované hlíny, či na nejrůznější výtvarné projekty i hravé aktivity. Vhodné i jako teambuilding aktivita.

 

 

Přírodní zahrada

Cíl a obsah: Pojďte s námi objevit krásu a užitečnost přírodních zahrad, dozvědět se něco o přirozeném zúrodňování půdy bez rytí a orání. Poznejte užitečné živočichy a vytvořte jim vhodné prostředí, aby vám pomáhali regulovat škůdce. Naučte se s námi, jaké si vybrat tradiční i netradiční ovoce a zeleninu pro vaši zahrádku, aby byla po celý rok jedlá. Vezměme společně hrábě a vidle a naučme se založit kompostovací záhon. Vyzkoušejte si sami navrhnout zahradu podle svého přání.

Program se skládá ze 3 bloků. Je možné objednat samostatně i jen jeden či dva z bloků (ceny uvedeny zvlášť za každý blok):

Přírodní zahrady - přednáška s prezentací

1,5 hod, jen dospělí či děti nad 14 let, 100 Kč/os

Vysvětlení důležitosti a významu přírodních zahrad v kontextu se současným alarmujícím stavem obhospodařování krajiny, konvenčních zahrad a snižováním biodiverzity v přírodě, popis a vysvětlení principu fungování jednotlivých biotopů a prvků v přírodních zahradách a možnosti jejich zhotovení, realizace na vlastní zahradě. Podpora a návody k pěstování vlastní bio zeleniny a ovoce.

 

Design přírodních zahrad - workshop

varianta vhodná i pro rodiče s dětmi: 1,5 hod, 100 Kč/os (děti 70 Kč),

varianta B pro dospělé: 3h, 200 Kč/os

Praktický nácvik designu formou hry, seznámení s živočichy, které v zahradě můžeme potřebovat, popis a prohlídka vhodných stanovišť - biotopů přírodních zahrad. Ve variante B: odbornější a také podrobnější způsob navrhování zahrad ve třech krocích.

 

Zkoumání, budování a tvoření v přírodní zahradě

venkovní workshop, 2-3 hod, vhodné pro dospělé i pro rodiče s dětmi, 200 Kč/os (děti 100 kč/os), v období duben až říjen

Pokusy s půdou – pochopení důležitosti kvalitní zeminy pro zahradu. Zkoumání bezobratlých v kompostu. Práce na přírodní zahradě - vytváření nebo údržba přírodních biotopů a prvků, praktická ukázka a vysvětlení metody kompostovacích záhonů a zúrodňování půdy bezorebnými technikami, výroba semínkových kuliček.

 


Fenomenální včely

1,5 – 4 hod, vhodné i pro rodiče s dětmi, cena dle zvoleného rozsahu 100 – 250 Kč/os (děti 70 – 130 Kč)

Cíl: seznámit se s životem včel medonosných, uvědomit si jejich význam pro člověka i pro přírodu a potřebu je chránit

Obsah: Nabízíme několik aktivit, kterými se snažíme představit včelstvo jako superorganizmus, který patří mezi nejúžasnější druhy naší planety a neustále fascinuje jak odborníky, tak i laiky. Dle vašeho času a zájmu program poskládáme z níže uvedených aktivit. Jednotlivé aktivity mohou na sebe navazovat, ale fungují i samy o sobě.  Pouze rozcvička je určená přímo pro děti, ale i ostatních aktivit se mohou s rodiči účastnit i děti. 

 1. Jak se včela orientuje? Proč jsou včelí komůrky šestiboké? Co se stane s trubcem, když se spáří s královnou? Jak včely vyrábí med? Jak královna ovládá ostatní včely? Prdí taky včely? To vše a mnohem více zajímavostí ze života včel a včelařů.  Jde o samoobslužnou vzdělávací hru v areálu Ekocentra. (30-60 minut)
 2. Návštěva úlu – představení pomůcek pro včelaření, výroba rámků, a pokud pro to budou vhodné podmínky – prohlídka proskleného úlu. (30  - 60 min)
 3. Co jste chtěli vědět o včelách a báli jste se zeptat? Povídání se včelařem. Třeba o tom jak začít včelařit, témata a směr povídání bude záležet jen na vás. (30-90 minut)
 4. Včelí rozcvička - pomocí her, dramatické výchovy a názorných pomůcek život včel. Na chvíli se staneme královnou, dělnicemi a trubci, vyzkoušíme si některá včelí řemesla. Vhodné pouze pro skupiny s dětmi. (30-45 minut)

 

 

Cvičení v přírodě

1 – 6 hod, 75 – 500 Kč/os dle zvoleného obsahu, času a počtu účastníků

Cíl: Představit, inspirovat, částečně naučit, ukázat možnosti jak být každý den ve spojení sám se sebou, vlastním tělem a přírodním prostředím

Obsah: Nabízíme několik aktivit, které můžete jako moduly přidat do svého programu. Dle vaší volby tak zaberou pár minut před snídaní či v pauze nebo z nich poskládáte program na celý den. Jako příklad poskládaného většího celku uvádíme “Priznicovu procházku”. Účast dětí je na většině aktivit možná. Podrobnosti a přání je nutno vždy konzultovat s lektorem.

 1. ranní meditace - jak ovlivnit, kvalitu dne který vás čeká, jak do něho dostat kvalitu klidu a kontaktu s přírodou i když váš plánovaný program nic takového neslibuje (30 min)
 2. dechová cvičení - dech je zcela zásadní pohybová aktivita, která do značné míry ovlivňuje kvalitu života a dokáže řídit procesy v těle, které běžně nemůžeme ovládat vůlí (15  - 60 min)
 3. veselé cvičení se zvířátky - komplexní protahovací a posilovací cvičení zároveň, cviky napodobují pohyby zvířat, což bývá často veselé (45 min)
 4. úvod do populárních systémů cvičení - jóga, pět tibeťanů, falun gong, na dotaz i další (1h)
 5. lana - nízké lanové překážky v lese (2h včetně přesunu)
 6. výběh - kombinace běhu a z velké části aerobního tréninku v “lesní tělocvičně”
 7. procházka pro náročné - procházka náročným a pestrým terénem
 8. odkládání civilizace - různé vrstvy civilizace nás chrání, usidlují nás v pohodlí, ale zároveň nás oddělují od přírodního prostředí, při tomto programu některé vrstvy civilizace odložíme a budem sledovat účinky, které to má (45 - 90 min)
 9. najít své tělo - série cvičení, které poslouží ke zhodnocení, v jakém stavu je vaše tělesná schránka, s doporučením, jaké cvičení by vám dělalo dobře, jak se nadále rozvíjet

 

Priznicova procházka

3-6 hod

Procházka údolím Oucmanického potoka; lesní tělocvična (aerobní cvičení) nebo nízké lanové překážky v lese; procházka těžším terénem údolím podél potoka; koupání v řece u Voženílkovy lávky; stoupání do kopce na zahřátí po studené koupeli; na kopci dýchací cvičení nebo meditace; uvolněná procházka zpět s možností ještě jedné relaxace nebo svačiny na kraji lesa

 

 

Divoké jídlo

1,5 - 7h, 100 – 600 Kč/os dle zvoleného obsahu, času a počtu účastníků

Cíl: Pociťovat divoké rostliny jako něco pestrého bohatého a přitom důvěrně známého. Propojit představy o jídle s přírodním prostředím, ze kterého pochází.

Obsah: Program tvořen je až čtyřmi bloky. Základní je vždy botanická exkurze „Procházka za divokým jídlem“, kterou je možné dle zájmu rozšířit o další aktivity se zpracováním jídla. Děti se programu mohou účastnit, pokud svým počtem výrazně nepřečíslí dospělé.

 1. Procházka za divokým jídlem. Botanická exkurze za tím, co by se v přírodě dalo sníst, pokud navazují další bloky pak rovnou sbíráme suroviny pro další použití (90 - 180 min)
 2. Koktejly. Snadný způsob jak se naučit jíst divokou zeleninu - přidávat ji do ovocno zeleninových koktejlů. Pojďte si je s námi namixovat a ochutnat. (30 - 60 min)
 3. Svačiny. Vhodné pokud se účastní programu děti - dělají jednoduché svačinky, např. obložené chleby a ke zdobení používají běžnou i divokou zeleninu (30 - 60 min)
 4. Vaření. Zde je možné vyzkoušet i složitější recepty, které vyžadují vaření, pečení a jiné náročnější úpravy (60 - 180 min)

 

 

Řezbářský kurz

1,5 – 8 hod, 150 – 500 Kč/os dle zvolného obsahu, času a počtu účastníků

Cíl:  Změnit perspektivu soustředěnou řemeslnou prací. Prožít řetězec činností, které vedou od živého stromu k užitečnému výrobku. Tedy procítit a prožít vztah civilizace a přírodního prostředí.

Obsah: Program vždy obsahuje tyto části:

1.       dřevo: výběr dřeva pro různé účely, zkoumání jeho vlastností

2.       pracovní postupy a nástroje: představení základních nástrojů, jak s nimi zacházet na jakou práci se hodí (pila, sekera, nože, různé druhy dlát, poříz, brousky), bezpečnost

3.       volná tvorba: na předem dohodnuté téma

4.       úklid

Děti se mohou účastnit společně s dospělými. V základní verzi vyřezáváme lžíce, což se dá stihnout při nejkratší časové dotaci. Je však možné domluvit práci na jiných finálních výrobcích jako jsou misky, hřebeny, prstýnky, spony do vlasů, loutky, reliéfy apod. Konkrétní podobu kurzu je třeba konzultovat s lektorem.

 

 

Komunikace s přírodními bytostmi

3 - 6h, 150 – 400 Kč/os dle zvolného obsahu, času a počtu účastníků

Cíl: Inspirovat, představit a částečně naučit techniky vedoucí ke zklidnění; zvýšení citlivosti k přírodě; vcítění se do “přírodních bytostí” a při výjimečné úspěšnosti až k obousměrné komunikaci s nimi.

Obsah: Jednotlivé aktivity jsou řazeny v rámci procházky. Postupně vás provedou procesem vyprázdnění mysli, zklidněním, zvýšením citlivosti, uzemnění … a v takovém stavu pak vstoupíte do interakce s přírodními bytostmi. Ale kromě tohoto zážitku si odnesete inspiraci pro ovládnutí vlastní mysli, nebo intenzivní odpočinek. Hodně času strávíte sami se sebou. Podrobnosti domluvte s  lektorem. Program je vhodný pro dospělé a dospívající, nikoliv pro děti. Nezbytnou podmínkou je osobní chuť každého účastníka se zúčastnit.

Ekocentrum PALETA, Štolbova 2874, 530 02 Pardubice. Tel., fax: 466 614 352, e-mail: ekocentrum@paleta.cz