Články v této rubrice:
Ekologická poradna

Ekocentrum PALETA Oucmanice je zapojeno do sítě ekoporaden v Pardubickém kraji.

Naší specializací jsou environmentálně šetrné technologie a ekologické stavitelství.

Rádi vám poradíme i s jinými dotazy.

Provozní doba: Po – Čt 8.00 – 15.00, Pá 8.00 – 12.00

Návštěvy po telefonické domluvě

Email: oucmanice@paleta.cz

Telefon: 469 813 462

Mobil: 739 578 022

Síť specializovaných ekoporaden v Pardubickém kraji
Projekt je zaměřen na rozvoj sítě ekoporaden v Pardubickém kraji a jejich specializaci. Celkem je zapojeno 6 pracovišť - a to tak, aby byly pokryty všechny okresy kraje, včetně venkovských oblastí. Cílovými skupinami kromě ekoporadců a jejich vzdělávání jsou pracovníci veřejné správy, neziskové organizace, zemědělci, pedagogové a veřejnost. Na každém pracovišti bude k dispozici základní poradenský servis v pevně stanovenou dobu a kromě toho projekt připravuje řadu nových konkrétních vzdělávacích a osvětových akcí pro uvedené cílové skupiny v průběhu 2 let.

Specializace jednotlivých zapojených ekoporaden:
• Ekocentrum PALETA, Pardubice - administrace, metody EVVO, odpadové hospodářství
• Ekocentrum PALETA, Chrudim - zelené spotřebitelství, zelené úřadování, komunitní kompostování
• Ekocentrum PALETA, Oucmanice - environmentálně šetrné technologie, ekologické stavitelství
• Ekocentrum Renata, Jevíčko - ekologické zemědělství, biopotraviny, přírodní zahrady
• Ekocentrum Skřítek, Polička - ekologie a ochrana přírody, zdravý životní styl a trvale udržitelný rozvoj
• Ekocentrum Červenka, Česká Třebová - ochrana stromů a zeleně
Projekt začal 1. 1. 2010 a skončí 31. 12. 2011. Celková podpora ze SFŽP činí 4090000 Kč.
Ekocentrum PALETA, Štolbova 2874, 530 02 Pardubice. Tel., fax: 466 614 352, e-mail: ekocentrum@paleta.cz