Obchůdek s pomůckami Objednané programy

EIA v Pardubicích

Veškerá oznámení k EIA včetně podkladů najdete na webu http://www.mzp.cz/EIA - doporučujeme v Rozšířeném hledání si omezit vyhledávání dle Umístění (např. Pardubice).

Starší oznámení:

Na tomto místě pravidelně zveřejňujeme došlá oznámení o zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (tzv. EIA), podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí č. 100/2001 Sb ve znění zák. 93/2004 Sb. Do dokumentace lze nahlédnout na Magistrátu města Pardubic, odbor životního prostředí.

189. Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru o posuzování vlivů na životní prostředí, Magistrát města Pardubice oznamuje, že je u něj k nahlédnutí oznámení záměru předkladatele - Synthesia a.s.s, Semtín 103, 53002 Pardubice - "SYNTHESIA a.s. - Teplárna Zelená louka - Ekologizace energetického zdroje - II. etapa". Do návrhu záměru lze nahlédnout od 12.7.2016 do 29.7.2016, a to v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 a v ostatní pracovní dny od 8:00 do 14:00 na Magistrátu města Pardubic, odbor životního prostředí, Štrossova ulice 44, Pardubice (3. patro). Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení Ministerstvu životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10, Praha 10 Vršovice. do 20 dnů ode dne zveřejnění informace na úřední desce Pradubického kraje. Do závěru lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových  stránkách CENIA  - info SEA, v rámci informačního systému SEA je kód záměru OV6223

188. Oznámení o zveřejnění stanoviska ke koncepci o posuzování vlivů na životní prostředí, Magistrát města Pardubice oznamuje, že je u něj k nahlédnutí stanovisko MŽP k návrhu koncepce předkladatele - Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, Vršovická 1442/65. 100 10 Praha 10 - "Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Severovýchod - CZ05". Do stanoviska lze nahlédnout od 18.5.2016 do 3.6.2016, a to v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 a v ostatní pracovní dny od 8:00 do 14:00 na Magistrátu města Pardubic, odbor životního prostředí, Štrossova ulice 44, Pardubice (3. patro). Do stanoviska lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových  stránkách CENIA  - info SEA, v rámci informačního systému SEA je kód záměru MZP231K

187. Oznámení o zveřejnění stanoviska ke koncepci včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí, Magistrát města Pardubice oznamuje, že je u něj k nahlédnutí stanovisko MŽP k návrhu koncepce předkladatele Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice - "Koncepce cyklo a in-line turistiky v Pardubickém kraji". Do návrhu koncepce lze nahlédnout od 4.12.2015 do 23.12.2015, a to v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 a v ostatní pracovní dny od 8:00 do 14:00 na Magistrátu města Pardubic, odbor životního prostředí, Štrossova ulice 44, Pardubice (3. patro).  Do závěru lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových  stránkách CENIA  - info SEA, v rámci informačního systému SEA je kód záměru MZP221K

186. Oznámení o zveřejnění stanoviska ke koncepci o posuzování vlivů na životní prostředí, Magistrát města Pardubice oznamuje, že je u něj k nahlédnutí stanovisko MŽP k návrhu koncepce předkladatele - Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice - "Strategie rozvoje cestovního ruchu Pardubického kraje 2016-2020". Do návrhu koncepce lze nahlédnout od 26.1.2016 do 12.2.2016, a to v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 a v ostatní pracovní dny od 8:00 do 14:00 na Magistrátu města Pardubic, odbor životního prostředí, Štrossova ulice 44, Pardubice (3. patro). Do závěru lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových  stránkách CENIA  - info SEA, v rámci informačního systému SEA je kód záměru MZP222K

185. Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru o posuzování vlivů na životní prostředí, Magistrát města Pardubice oznamuje, že je u něj k nahlédnutí oznámení záměru předkladatele - EUROBIT investiční s.r.o. Balbínova 206/16, 102 00 Praha 2  - "Asfaltový terminál a sklad pohonných hmot EUROBIT, Pardubice". Do návrhu záměru lze nahlédnout od 18.1.2015 do 4.2.2015, a to v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 a v ostatní pracovní dny od 8:00 do 14:00 na Magistrátu města Pardubic, odbor životního prostředí, Štrossova ulice 44, Pardubice (3. patro). Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení Ministerstvu životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10, Praha 10 Vršovice. do 20 dnů ode dne zveřejnění informace na úřední desce Pradubického kraje. Do závěru lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových  stránkách CENIA  - info SEA, v rámci informačního systému SEA je kód záměru OV6207

184. Oznámení o zveřejnění stanoviska včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí, Magistrát města Pardubice oznamuje, že je u něj k nahlédnutí stanovisko MŽP k návrhu koncepce předkladatele Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, Vršovická 1442/65. 100 10 Praha 10 a Ministerstvo zemědělství, odbor vodohospodářské politiky, Těšnov 65/17, 17705 Praha 1 - "Národní plán povodí Labe". Do stanoviska lze nahlédnout od 15.12.2015 do 31.12.2015, a to v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 a v ostatní pracovní dny od 8:00 do 14:00 na Magistrátu města Pardubic, odbor životního prostředí, Štrossova ulice 44, Pardubice (3. patro). Do závěru lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových  stránkách CENIA  - info SEA, v rámci informačního systému SEA je kód záměru MZP194K.

183. Oznámení o zveřejnění stanoviska včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí, Magistrát města Pardubice oznamuje, že je u něj k nahlédnutí stanovisko MŽP k návrhu koncepce předkladatele Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, Vršovická 1442/65. 100 10 Praha 10 a Ministerstvo zemědělství, odbor vodohospodářské politiky, Těšnov 65/17, 17705 Praha 1 - "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe". Do stanoviska lze nahlédnout od 15.12.2015 do 31.12.2015, a to v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 a v ostatní pracovní dny od 8:00 do 14:00 na Magistrátu města Pardubic, odbor životního prostředí, Štrossova ulice 44, Pardubice (3. patro). Do závěru lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových  stránkách CENIA  - info SEA, v rámci informačního systému SEA je kód záměru MZP200K.

182. Oznámení o  zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí, Magistrát města Pardubice oznamuje, že je u něj k nahlédnutí oznámení koncepce předkladatele Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice - "Strategie rozvoje cestovního ruchu Pardubického kraje 2016-2020". Do návrhu koncepce lze nahlédnout od 4.12.2015 do 23.12.2015, a to v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 a v ostatní pracovní dny od 8:00 do 14:00 na Magistrátu města Pardubic, odbor životního prostředí, Štrossova ulice 44, Pardubice (3. patro). Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení Ministerstvu životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10, Praha 10 Vršovice. do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu koncepce, které bude konat 17.12. 2015.  Do závěru lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových  stránkách CENIA  - info SEA, v rámci informačního systému SEA je kód záměru MZP222K

181. Oznámení o zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí, Magistrát města Pardubice oznamuje, že je u něj k nahlédnutí návrh koncepce předkladatele Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice - "Koncepce cyklo a in-line turistiky v Pardubickém kraji". Do návrhu koncepce lze nahlédnout od 4.12.2015 do 23.12.2015, a to v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 a v ostatní pracovní dny od 8:00 do 14:00 na Magistrátu města Pardubic, odbor životního prostředí, Štrossova ulice 44, Pardubice (3. patro). Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení Ministerstvu životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10, Praha 10 Vršovice. do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu koncepce, které bude konat 17.12. 2015. Do závěru lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových  stránkách CENIA  - info SEA, v rámci informačního systému SEA je kód záměru MZP221K

180. Oznámení o zveřejnění stanoviska včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí, Magistrát města Pardubice oznamuje, že je u něj k nahlédnutí stanovisko MŽP k návrhu koncepce předkladatele Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice - "Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje pro období 2016 - 2025". Do stanoviska lze nahlédnout od 26.11.2015 do 14.12.2015, a to v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 a v ostatní pracovní dny od 8:00 do 14:00 na Magistrátu města Pardubic, odbor životního prostředí, Štrossova ulice 44, Pardubice (3. patro). Do návrhu koncepce lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových  stránkách CENIA  - info SEA, v rámci informačního systému SEA je kód záměru MZP216K

179. Oznámení o zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí, Magistrát města Pardubice oznamuje, že je u něj k nahlédnutí návrh koncepce předkladatele Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65. 100 10 Praha 10  - "Program zlepšování kvality ovzduší zóna CZ05 - Severovýchod". Do návrhu koncepce lze nahlédnout od 25.11.2015 do 11.12.2015, a to v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 a v ostatní pracovní dny od 8:00 do 14:00 na Magistrátu města Pardubic, odbor životního prostředí, Štrossova ulice 44, Pardubice (3. patro). Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení Ministerstvu životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10, Praha 10 Vršovice. do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu koncepce, které bude konat 8.12. 2015. Do závěru lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových  stránkách CENIA  - info SEA, v rámci informačního systému SEA je kód záměru MZP231K

178. Oznámení o zveřejnění stanoviska včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí, Magistrát města Pardubice oznamuje, že je u něj k nahlédnutí stanovisko MŽP k návrhu koncepce předkladatele Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice  - "Strategie integrované územní investice Hradecko - pardubické aglomerace". Do stanoviska lze nahlédnout od 9.11.2015 do 25.11.2015, a to v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 a v ostatní pracovní dny od 8:00 do 14:00 na Magistrátu města Pardubic, odbor životního prostředí, Štrossova ulice 44, Pardubice (3. patro). Do závěru lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových  stránkách CENIA  - info SEA, v rámci informačního systému SEA je kód záměru MZP197K.

177. Oznámení o zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí, Magistrát města Pardubice oznamuje, že je u něj k nahlédnutí návrh koncepce předkladatele Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, Vršovická 1442/65. 100 10 Praha 10 a Ministerstvo zemědělství, odbor vodohospodářské politiky, Těšnov 65/17, 17705 Praha 1 - "Národní plán povodí Labe". Do návrhu koncepce lze nahlédnout od 7.10.2015 do 23.10.2015, a to v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 a v ostatní pracovní dny od 8:00 do 14:00 na Magistrátu města Pardubic, odbor životního prostředí, Štrossova ulice 44, Pardubice (3. patro). Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení Ministerstvu životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10, Praha 10 Vršovice. do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu koncepce, které nemůže být konáno dříve než 26.10. 2015. Do závěru lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových  stránkách CENIA  - info SEA, v rámci informačního systému SEA je kód záměru MZP194K.

176. Oznámení o zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí, Magistrát města Pardubice oznamuje, že je u něj k nahlédnutí návrh koncepce předkladatele Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, Vršovická 1442/65. 100 10 Praha 10 a Ministerstvo zemědělství, odbor vodohospodářské politiky, Těšnov 65/17, 17705 Praha 1 - "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe". Do návrhu koncepce  lze nahlédnout od 25.9.2015 do 16.10.2015, a to v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 a v ostatní pracovní dny od 8:00 do 14:00 na Magistrátu města Pardubic, odbor životního prostředí, Štrossova ulice 44, Pardubice (3. patro). Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení Ministerstvu životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10, Praha 10 Vršovice. do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu koncepce, které nemůže být konáno dříve než 9.10. 2015. Do závěru lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových  stránkách CENIA  - info SEA, v rámci informačního systému SEA je kód záměru MZP200K.

175. Oznámení o zveřejnění návrhu koncepce podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, Magistrát města Pardubice oznamuje, že je u něj k nahlédnutí návrh koncepce předkladatele Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice - "Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje pro období 2016 - 2025". Do návrhu koncepce lze nahlédnout od 25.9.2015 do 16.10.2015, a to v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 a v ostatní pracovní dny od 8:00 do 14:00 na Magistrátu města Pardubic, odbor životního prostředí, Štrossova ulice 44, Pardubice (3. patro). Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení Ministerstvu životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10, Praha 10 Vršovice. do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu koncepce, které nemůže být konáno dříve než 12.10. 2015. Do návrhu koncepce lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových  stránkách CENIA  - info SEA, v rámci informačního systému SEA je kód záměru MZP216K

174. Oznámení o závěru zjišťovacího řízení ke koncepci o posuzování vlivů na životní prostředí, Magistrát města Pardubice oznamuje, že je u něj k nahlédnutí závěru zjišťovacího řízení ke koncepci předkladatele Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65. 100 10 Praha 10  - "Program zlepšování kvality ovzduší zóna CZ05 - Severovýchod". Do návrhu koncepce lze nahlédnout od 10.9.2015 do 29.9.2015, a to v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 a v ostatní pracovní dny od 8:00 do 14:00 na Magistrátu města Pardubic, odbor životního prostředí, Štrossova ulice 44, Pardubice (3. patro). Do závěru lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových  stránkách CENIA  - info SEA, v rámci informačního systému SEA je kód záměru MZP231K

173. Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci o posuzování vlivů na životní prostředí, Magistrát města Pardubice oznamuje, že je u něj k nahlédnutí oznámení koncepce předkladatele Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65. 100 10 Praha 10  - "Program zlepšování kvality ovzduší zóna CZ05 - Severovýchod". Do návrhu koncepce lze nahlédnout od 5.8.2015 do 21.8.2015, a to v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 a v ostatní pracovní dny od 8:00 do 14:00 na Magistrátu města Pardubic, odbor životního prostředí, Štrossova ulice 44, Pardubice (3. patro). Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení Ministerstvu životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10, Praha 10 Vršovice. do 20 dnů ode dne zveřejnění informace na úřední desce posledního kraje. Do závěru lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových  stránkách CENIA  - info SEA, v rámci informačního systému SEA je kód záměru MZP231K

172. Oznámení o závěru zjišťovacího řízení ke koncepci o posuzování vlivů na životní prostředí, Magistrát města Pardubice oznamuje, že je u něj k nahlédnutí oznámení koncepce předkladatele Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice - "Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje pro období 2016 - 2025". Do závěru koncepce lze nahlédnout od 27.7.2015 do 11.8.2015, a to v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 a v ostatní pracovní dny od 8:00 do 14:00 na Magistrátu města Pardubic, odbor životního prostředí, Štrossova ulice 44, Pardubice (3. patro). Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení Ministerstvu životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10, Praha 10 Vršovice. do 20 dnů ode dne zveřejnění informace na úřední desce posledního kraje. Do závěru lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových  stránkách CENIA  - info SEA, v rámci informačního systému SEA je kód záměru MZP216K

 171. Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci o posuzování vlivů na životní prostředí, Magistrát města Pardubice oznamuje, že je u něj k nahlédnutí oznámení koncepce předkladatele Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice - "Koncepce cyklo a in-line turistiky v Pardubickém kraji". Do návrhu koncepce lze nahlédnout od 20.7.2015 do 6.8.2015, a to v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 a v ostatní pracovní dny od 8:00 do 14:00 na Magistrátu města Pardubic, odbor životního prostředí, Štrossova ulice 44, Pardubice (3. patro). Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení Ministerstvu životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10, Praha 10 Vršovice. do 20 dnů ode dne zveřejnění informace na úřední desce posledního kraje. Do závěru lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových  stránkách CENIA  - info SEA, v rámci informačního systému SEA je kód záměru MZP221K

170. Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci o posuzování vlivů na životní prostředí, Magistrát města Pardubice oznamuje, že je u něj k nahlédnutí oznámení koncepce předkladatele Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice - "Strategie rozvoje cestovního ruchu Pardubického kraje 2016-2020". Do návrhu koncepce lze nahlédnout od 17.7.2015 do 5.8.2015, a to v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 a v ostatní pracovní dny od 8:00 do 14:00 na Magistrátu města Pardubic, odbor životního prostředí, Štrossova ulice 44, Pardubice (3. patro). Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení Ministerstvu životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10, Praha 10 Vršovice. do 20 dnů ode dne zveřejnění informace na úřední desce posledního kraje. Do závěru lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových  stránkách CENIA  - info SEA, v rámci informačního systému SEA je kód záměru MZP222K

169. Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci o posuzování vlivů na životní prostředí, Magistrát města Pardubice oznamuje, že je u něj k nahlédnutí oznámení koncepce předkladatele Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice - "Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje pro období 2016 - 2025". Do návrhu koncepce lze nahlédnout od 18.6.2015 do 7.7.2015, a to v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 a v ostatní pracovní dny od 8:00 do 14:00 na Magistrátu města Pardubic, odbor životního prostředí, Štrossova ulice 44, Pardubice (3. patro). Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení Ministerstvu životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10, Praha 10 Vršovice. do 20 dnů ode dne zveřejnění informace na úřední desce posledního kraje. Do závěru lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových  stránkách CENIA  - info SEA, v rámci informačního systému SEA je kód záměru MZP216K

168. Oznámení o závěru zjišťovacího řízení - Magistrát města Pardubice oznamuje, že je u něj k nahlédnutí závěr zjišťovacího řízení  předkladatele Česká republika - Ředitelství vodních cest, nábř. L.Svobody 1222/2, 110 15 Praha 1 - "Modernizace plavebního stupně Srnojedy, yměna záměru". Do závěru zjišťovacího řízení lze nahlédnout od 3.4.2015 do 21.4.2015, a to v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 a v ostatní pracovní dny od 8:00 do 14:00 na Magistrátu města Pardubic, odbor životního prostředí, Štrossova ulice 44, Pardubice (3. patro).  Do závěru lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových  stránkách CENIA - www.mzp.cz/EIA, kód záměru je OV6180.

167. Oznámení o závěru zjišťovacího řízení - Magistrát města Pardubice oznamuje, že je u něj k nahlédnutí závěr zjišťovacího řízení  předkladatele PLAST kmplet s.r.o., Jiráskova 1270, 53002 Pardubice - "Umístění regranulační linky pro výrobu plastového granulátu do stávajících prostor společnosti PLAST komplet s.r.o., provoz Pardubice - Rosice nad Labem". Do závěru lze nahlédnout od 3.4.2015 do 21.4.2015, a to v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 a v ostatní pracovní dny od 8:00 do 14:00 na Magistrátu města Pardubic, odbor životního prostředí, Štrossova ulice 44, Pardubice (3. patro).  Do závěru lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových  stránkách CENIA - www.mzp.cz/EIA, kód záměru je OV6183.

166. Oznámení o závěru zjišťovacího řízení ke koncepci o posuzování vlivů na životní prostředí, Magistrát města Pardubice oznamuje, že je u něj k nahlédnutí závěr zjišťovacího řízení ke koncepci předkladatele Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, Vršovická 1442/65. 100 10 Praha 10 a Ministerstvo zemědělství, odbor vodohospodářské politiky, Těšnov 65/17, 17705 Praha 1 - "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe". Do závěru zjišťovacího řízení ke koncepci  lze nahlédnout od 10.3.2015 do 26.3.2015, a to v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 a v ostatní pracovní dny od 8:00 do 14:00 na Magistrátu města Pardubic, odbor životního prostředí, Štrossova ulice 44, Pardubice (3. patro). Do závěru lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových  stránkách CENIA  - info SEA, v rámci informačního systému SEA je kód záměru MZP200K.

165. Oznámení o závěru zjišťovacího řízení ke koncepci o posuzování vlivů na životní prostředí, Magistrát města Pardubice oznamuje, že je u něj k nahlédnutí oznámení koncepce předkladatele Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, Vršovická 1442/65. 100 10 Praha 10 - "Národní plán povodí Labe". Do závěru lze nahlédnout od 23.2.2015 do 12.3.2015, a to v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 a v ostatní pracovní dny od 8:00 do 14:00 na Magistrátu města Pardubic, odbor životního prostředí, Štrossova ulice 44, Pardubice (3. patro). Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení Ministerstvu životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10, Praha 10 Vršovice. do 20 dnů ode dne zveřejnění informace na úřední desce posledního kraje. Do závěru lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových  stránkách CENIA  - info SEA, v rámci informačního systému SEA je kód záměru MZP194K.

164. Oznámení o závěru zjišťovacího řízení ke koncepci o posuzování vlivů na životní prostředí předkladatele Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice - "Strategie integrované územní investice pro Hradecko - pardubickou metropolitní oblast". Do źávěru lze nahlédnout od 9.2.2015 do 26.2.2015, a to v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 a v ostatní pracovní dny od 8:00 do 13:30 na Magistrátu města Pardubic, odbor životního prostředí, Štrossova ulice 44, Pardubice (3. patro). Do závěru lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových  stránkách CENIA  - info SEA, v rámci informačního systému SEA je kód záměru MZP197K. 

163. Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci o posuzování vlivů na životní prostředí, Magistrát města Pardubice oznamuje, že je u něj k nahlédnutí oznámení koncepce předkladatele Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, Vršovická 1442/65. 100 10 Praha 10 a Ministerstvo zemědělství, odbor vodohospodářské politiky, Těšnov 65/17, 17705 Praha 1 - "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe". Do návrhu koncepce lze nahlédnout od 9.1.2015 do 10.2.2015, a to v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 a v ostatní pracovní dny od 8:00 do 14:00 na Magistrátu města Pardubic, odbor životního prostředí, Štrossova ulice 44, Pardubice (3. patro). Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení Ministerstvu životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10, Praha 10 Vršovice. do 20 dnů ode dne zveřejnění informace na úřední desce posledního kraje. Do závěru lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových  stránkách CENIA  - info SEA, v rámci informačního systému SEA je kód záměru MZP200K.

162. Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení - Magistrát města Pardubice oznamuje, že je u něj k nahlédnutí oznámení koncepce předkladatele PLAST kmplet s.r.o., Jiráskova 1270, 53002 Pardubice - "Umístění regranulační linky pro výrobu plastového granulátu do stávajících prostor společnosti PLAST komplet s.r.o., provoz Pardubice - Rosice nad Labem". Do záměru lze nahlédnout od 22.1.2015 do 9.2.2015, a to v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 a v ostatní pracovní dny od 8:00 do 14:00 na Magistrátu města Pardubic, odbor životního prostředí, Štrossova ulice 44, Pardubice (3. patro). Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení Ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu státní správy VI, Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové do 20 dnů ode dne zveřejnění informace na úřední desce posledního kraje. Do závěru lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových  stránkách CENIA - www.mzp.cz/EIA, kód záměru je OV6183.

161. Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci o posuzování vlivů na životní prostředí, Magistrát města Pardubice oznamuje, že je u něj k nahlédnutí oznámení koncepce předkladatele Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, Vršovická 1442/65. 100 10 Praha 10 - "Národní plán povodí Labe". Do návrhu koncepce lze nahlédnout od 6.1.2015 do 6.2.2015, a to v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 a v ostatní pracovní dny od 8:00 do 14:00 na Magistrátu města Pardubic, odbor životního prostředí, Štrossova ulice 44, Pardubice (3. patro). Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení Ministerstvu životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10, Praha 10 Vršovice. do 20 dnů ode dne zveřejnění informace na úřední desce posledního kraje. Do závěru lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových  stránkách CENIA  - info SEA, v rámci informačního systému SEA je kód záměru MZP194K.

160. Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci o posuzování vlivů na životní prostředí předkladatele Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice - "Strategie integrované územní investice pro Hradecko - pardubickou metropolitní oblast". Do koncepce lze nahlédnout od 31.12.2014 do 2.2.2015, a to v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 a v ostatní pracovní dny od 8:00 do 13:30 na Magistrátu města Pardubic, odbor životního prostředí, Štrossova ulice 44, Pardubice (3. patro). Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení Ministerstvu životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10, Praha 10 Vršovice. do 30 dnů ode dne zveřejnění informace na úřední desce posledního kraje a dále ve lhůtě 5 dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu koncepce. Do závěru lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových  stránkách CENIA  - info SEA, v rámci informačního systému SEA je kód záměru MZP197K.

Máte-li zájem o seznam starších dokumentací, napište nám e-mail, seznam Vám zašleme.

Síť specializovaných ekoporaden v Pardubickém kraji

Projekt je zaměřen na rozvoj sítě ekoporaden v Pardubickém kraji a jejich specializaci. Celkem je zapojeno 6 pracovišť - a to tak, aby byly pokryty všechny okresy kraje, včetně venkovských oblastí. Cílovými skupinami kromě ekoporadců a jejich vzdělávání jsou pracovníci veřejné správy, neziskové organizace, zemědělci, pedagogové a veřejnost. Na každém pracovišti bude k dispozici základní poradenský servis v pevně stanovenou dobu a kromě toho projekt připravuje řadu nových konkrétních vzdělávacích a osvětových akcí pro uvedené cílové skupiny v průběhu 2 let.

Specializace jednotlivých zapojených ekoporaden:
• Ekocentrum PALETA, Pardubice - administrace, metody EVVO, odpadové hospodářství
• Ekocentrum PALETA, Chrudim - zelené spotřebitelství, zelené úřadování, komunitní kompostování
• Ekocentrum PALETA, Oucmanice - environmentálně šetrné technologie, ekologické stavitelství
• Ekocentrum Renata, Jevíčko - ekologické zemědělství, biopotraviny, přírodní zahrady
• Ekocentrum Skřítek, Polička - ekologie a ochrana přírody, zdravý životní styl a trvale udržitelný rozvoj
• Ekocentrum Červenka, Česká Třebová - ochrana stromů a zeleně

Projekt začal 1. 1. 2010 a skončí 31. 12. 2011. Celková podpora ze SFŽP činí 4090000 Kč.

Vítejte v Ekoporadně Krajského koordinátora Evvo

Potřebujete poradit jak na to - co dělat a na koho se obrátit? Podívejte se do našeho Rádce - kam se obrátit s problém životního prostředí, možná tam najdete odpověď na svoji otázku.
Provádíme poradenství o problematice životního prostředí pro občany, veřejnou správu i firmy. Svoje dotazy můžete také posílat e-mailem nebo případně i telefonicky. Pro pedagogy půjčujeme zdarma videokazety a publikace o životním prostředí. Další služby poskytuje naše Záchytná stanice pro handicapované živočichy, výuková a osvětová sekce zaměřená na třídění odpadů a publikační sekce.
Tato webová stránka byla finančně podpořena Ministerstvem životního prostředí v rámci programu Sítě ekologických poraden „Environmentální poradenství 2005".

Ke stažení: Rádce - Pardubice (Radce2.pdf), velikost: 390 kB

Poradní místnosti

Doprava Vložit dotaz Otázek celkem: 0, odpovědí celkem: 0.
Hluk Vložit dotaz Otázek celkem: 0, odpovědí celkem: 0.
Odpady Vložit dotaz, poslední vložen dne 21.9.2015 Otázek celkem: 18, odpovědí celkem: 18.
Ovzduší Vložit dotaz, poslední vložen dne 28.11.2010 Otázek celkem: 3, odpovědí celkem: 3.
Spotřebitel Vložit dotaz, poslední vložen dne 16.1.2008 Otázek celkem: 2, odpovědí celkem: 2.
Stavby a pozemky Vložit dotaz, poslední vložen dne 8.3.2015 Otázek celkem: 7, odpovědí celkem: 7.
Voda Vložit dotaz, poslední vložen dne 6.5.2012 Otázek celkem: 5, odpovědí celkem: 5.
Rostliny a zeleň Vložit dotaz, poslední vložen dne 21.3.2013 Otázek celkem: 8, odpovědí celkem: 8.
Zvířata Vložit dotaz, poslední vložen dne 27.11.2011 Otázek celkem: 14, odpovědí celkem: 14.
Ostatní Vložit dotaz, poslední vložen dne 29.3.2016 Otázek celkem: 15, odpovědí celkem: 15.