Objednací podmínky

 
ZAČÁTKY PROGRAMŮ A POČTY ÚČASTNÍKŮ
Výukové programy probíhají v čase 8:30 – 10:00 nebo 10:15 – 11:45 nebo odpoledne dle dohody (pokud není u jednotlivých programů uvedeno jinak). Pokud škola požaduje v dopoledních hodinách speciální čas, musí si objednat alespoň 2 programy za sebou.
Doporučený počet účastníků‚ na programu je 15–25, ale max. 30 na jednu skupinu. Minimální platba je za 10 účastníků programu.
Při výukovém programu za kázeň ručí a odpovědnost nese doprovázející pedagog.
 
  
MÍSTO KONÁNÍ
Programy probíhají ve specializovaných učebnách Ekocentra PALETA v Pardubicích a v Chrudimi. Pouze u některých programů je možné objednat výjezd lektora do třídy – do objednávající školy (označeno v tabulce v příloze a v popisu jednotlivých programů). Výjezd lektora je s příplatkem.
K ceně výjezdního programu je třeba připočítat cestovné lektora (auto 8Kč/Km). Výjezdy po Pardubicích neprovádíme.
Některé programy probíhají částečně venku – nutné je vhodné oblečení! Programy probíhají za každého počasí. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek může dojít ke změnám v obsahu ekovýchovných programů.
 
OBJEDNÁVKY PROGRAMŮ
Programy je možno objednat telefonicky, e-mailem nebo písemně na adrese:

NOVÉ KONTAKTY OBJEDNÁVEK - 733 644 352 - po 13 hodině a objednavky@paleta.cz 
 
Ekocentrum PALETA, z. s.
Štolbova 2874, 530 02 Pardubice,
tel., zázn.: +420 466 614 352, e-mail: ekocentrum@paleta.cz
 
pobočka Chrudim
Poděbradova 842, areál SZŠ a VOŠ, 537 60 Chrudim, tel.: +420 734 833 595, e-mail: chrudim@paleta.cz
 
V písemných objednávkách k fakturaci uvádějte IČO. Konkrétní datum konání výukového programu bude stanoveno po dohodě s objednavatelem.
 
Rozpis objednaných programů v Pardubicích a Chrudimi je uveden na www.paleta.cz v sekci Objednané programy. Objednávající škola je povinna si před konáním programu ověřit, zda je v seznamu uvedena a zda souhlasí datum, čas a téma programu. V tomto seznamu neuvedené programy nelze provést!
Programy v Oucmanicích najdete v rubrice Volné termíny na www.paleta.cz/oucmanice.
 
 
Vysvětlení zkratek:

V – program se eventuálně může konat i ve škole jako výjezdový