Projekty SFŽP

Ekocentrum PALETA, z.s. je v roce 2017realizátorem projektů:

Vzdělávací programy v Pardubicích
Pobytové programy environmentálního vzdělávání pro základní školy
Programy environmentálního vzdělávání v Pardubickém kraji
Tyto projekty byly vytvořeny za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP