Obchůdek s pomůckami Objednané programy

Ekocentrum PALETA vyhlašuje soutěž Zelený ParDoubek 2020

Ekocentrum PALETA, z.s., krajský koordinátor ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Pardubickém kraji, vyhlašuje ve spolupráci s Pardubickým krajem již tradiční soutěž. Soutěž je určena koordinátorům EVVO nebo jiným zástupcům škol mateřských, základních a středních se sídlem v Pardubickém kraji. Školní koordinátoři EVVO s nejlepšími výsledky získají finanční odměnu. Vybrané školy s velmi dobrou úrovní environmentální výchovy získají certifikát.

Co vás letos čeká

Chceme navázat na minulý ročník této environmentální soutěže. I tentokrát je naší snahou, aby vám soutěžní dotazník pomohl zhodnotit, na jaké úrovni je environmentální výchova na vaší škole, a zároveň přinesl plodné podněty pro vaši práci. Letošní ročník se navíc ponese v duchu sdílení zkušeností. Dobře víme, že to, co pro EVVO na školách děláte, je často velmi zajímavé a na vysoké úrovni. Chtěli bychom tedy vaše zkušenosti předat ostatním a vám osobně zase chceme ukázat to nejlepší, co se děje na jiných školách. Součástí letošní soutěže proto bude i prezentace nebo poster, které budou v říjnu prezentovány na Krajské konferenci EVVO Pardubického kraje. Tento praktický výstup není povinný, ale bude v soutěži bodově vysoce hodnocen. Budou vyhrazeny i menší ceny pro toho, kdo by v celkovém bodovém hodnocení neuspěl, ale jeho prezentace by byla velmi kvalitní, inspirativní a užitečná pro ostatní.  Dotazníky i prezentace budou vyhodnoceny odbornou porotou.

Přihlášení a odevzdání výsledků

V soutěžním formuláři vyplníte přihlašovací údaje a soutěžní dotazník, vytvoříte prezentaci nebo poster, obojí vložíte jako zásilku na www.uschovna.cz a takto přes úschovnu zašlete na e-mail: zelenypardoubek@paleta.cz. Podrobné instrukce k vyplňování dotazníku i k prezentacím najdete přímo v soutěžním formuláři (viz přílohy). Odevzdávat je možné do 30. 6. 2020. V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte zeptat na e-mailu: zelenypardoubek@paleta.cz.

Za tým Ekocentra PALETA přejí mnoho zdaru

Jan Tonda Půlpán a Míša Míkovcová

14. Krajská konference enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Pardubického kraje

Tradiční konference pro školy, neziskovky a další zájemce a odborníky o EVVO, školení školních koordinátorů EVVO, vyhlášení výsledků soutěže Zelený ParDoubek, praktické dílny a mnoho dalších zajímavých aktivit. 

Dílny:

1.  Živly kolem nás – badatelsky a tvořivě 
2. Čtenářská gramotnost pro učitele ZŠ v environmentální výchově 
3. Svět v jednom dni - rozvojová a environmentální témata v projektových dnech 
4. ENVIGLOB – co mají globální rozvojové vzdělávání a environmentální výchova společného?
5. Jak přiblížit dětem tajemný svět netopýrů
6. Soudný den s Erin Brockowich

 

Datum: 21.10.2014, od 8:00 hod. do 14:00 hod.

Místo konání: Pardubice, Štolbova ulice - ABC klub

Pro koho je akce určena: široká veřejnost

Přihlašování: v rubrice Přihlašování na akce (žlutě podbarvená zvýrazněná položka menu na levé straně).

 Výsledky soutěže Zelený ParDoubek

Cesty odpadů - pravidla

Soutěžní kategorie:

1.   kategorie: žáci 1. stupně ZŠ - soutěžící vysledují cestu 2 druhů odpadu podle uvážení pedagoga

2.   kategorie: žáci 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií - soutěžící vysledují cestu 3 druhů odpadu podle uvážení pedagoga, z toho nejvýše 2 druhů ze skupiny plasty, papír, sklo

3.   kategorie: žáci SŠ - soutěžící vysledují cestu 3 druhů odpadu, jeden z nich musí spadat do kategorie nebezpečný odpad

Vybraný výrobek/odpad musí být z jedné kategorie odpadů: plast, papír, sklo, nápojové kartóny, bioodpad, kovy, textil, směsný komunální odpad, elektroodpad, nebezpečný odpad (např. léky, baterie, barvy, oleje, další druhy nebezpečného odpadu)

 

Vyhodnocení

Výsledné práce budou hodnoceny ve dvou kolech, a to veřejností a odbornou porotou. Hodnocení veřejností bude probíhat na internetu v průběhu měsíce června a prázdnin (www.paleta.cz).

Hodnocení na internetu je jako ve škole - známkování od 1 do 5.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny na Krajské konferenci EVVO Pardubického kraje v říjnu 2013, kde budou vítězné fotoseriály promítnuty.

Každý zúčastněný tým získá hodnotné hry/pomůcky. Vítězné týmy získají programy zdarma dle vlastního výběru z nabídky Ekocentra PALETA prováděné v Pardubicích, Oucmanicích nebo v Chrudimi. 

 

Ke stažení: Soutez_Cesty_odpadu2cb.doc, velikost: 889 kB

Cesty odpadů - popis soutěže

Soutěž je určena pro školní třídy nebo školní týmy ve třech kategoriích.

Soutěžním úkolem je vytvořit příběh ve formě fotoseriálu, ve kterém bude soutěžní tým sledovat cestu vybraného konkrétního odpadu (např. krabice od džusu, obalu o sušenky atp.) od nákupu v obchodě přes fázi používání, odložení jako odpadu, svoz, nové zpracování až k výslednému recyklovanému produktu. Výchozím místem bude lokalita, kde se škola nachází.

Technické podmínky:

-       fotoseriál každého druhu odpadu bude umístěn na nejvýše 4 listech formátu A4 na šířku (jednostranně), na 1 stránce může být maximálně 8 fotografií

-       z fotoseriálu musí být patrná cesta odpadu včetně konkrétních míst, kudy putuje (vhodné je, aby cesta odpadu byla zdokumentována dostatečně podrobně)

-       fotografie musí být barevné (stačí vytištěné z tiskárny)

-       každá fotografie seriálu musí mít text na bílém podkladu, buď dole v řádku pod fotografií nebo v „bublině“ přímo na fotografii

-       fotografie budou pořízeny soutěžícími na skutečných místech a s osobní účastí žáků soutěžících tříd, je-li to technicky možné (tedy převážně nikoli stažené z internetu!)

Pojetí a zpracování fotoseriálu je plně v režii soutěžících, na fotografiích by měli být i žáci v roli herců. Nenechte se odradit, pokud objevíte skutečnosti, které neodpovídají správnému postupu při třídění a recyklaci odpadů, a zdokumentujte skutečnou cestu odpadu!

 

M.R.K.E.V. a Mrkvička rok 2011 - 2013

Vážené školy, milí školní koordinátoři environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, kolegové, síť M.R.K.E.V. vznikla v roce 2001 a je určena základním a středním školám. Do sítě je každoročně zapojeno 800-1 200 škol. Na celostátní úrovni síť administruje Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina (dále jen SSEV Pavučina) a na úrovni krajů jednotlivá členská střediska ekologické výchovy.

Registrací do sítě M.R.K.E.V. na rok 2011 vám nabízíme tyto služby:

 • 6 rozesílek metodických a informačních materiálů včetně časopisu Bedrník
 • průběžné elektronické rozesílky aktuálních informací
 • možnost přispívat do časopisu Bedrník
 • možnost zdarma využívat krajskou rozesílku M.R.K.E.V. kinformování o vašich aktivitách
 • samostatnou přílohu časopisu Bedrník Za Naturou na túru

Registrační formulář pro M.R.K.E.V. i pro Mrkvičku najdete zde.

Nabídka školám

Ekocentrum PALETA školám všech stupňů nabízí:

 • Provedení ekovýchovných programů na určité téma (viz sekce Programy)
 • Pomůcky k vlastnímu provádění aktivit s dětmi (viz sekce Obchůdek)
 • Bezplatné půjčování specializované literatury, videotéku o životním prostředí, poradentství i drobnou nápovědu (třeba jak psát granty a kam)
 • Kontakty na další šikovné školy
 • Semináře pro celé školy jednotlivce (viz Nabídka seminářů)
 • Spolupráci na akcích školy
 • Pořádání ekologických soutěží
 • Praxe a stáže pro studenty (střední, vyšší odborné a vysoké školy)
 • Vedení a konzultace k diplomovým a ročníkovým pracem
 • a mnoho dalších činností.

Na našem specializovaném serveru www.ekovychova.cz je spousta dalších podrobností ke školní ekologické výchově - vzory školních plánů EV, úspěšné projekty, granty, odkazy na legislativu ke školní EV, důležité články a zajímavosti k EV ap. Nahlédněte na tomto serveru do rubriky Nabídka, vyplňte si pozvánku na Vámi pořádanou akci, prezentujte se svými fotografiemi.