Obchůdek s pomůckami Objednané programy

Nabídky programů EV

Nabídka na školní rok 2021 - 2022

KONTAKTY OBJEDNÁVEK - objednavky@paleta.cz a 733 644 352 - po 13 hodině  

Věnujte prosím pozornost objednacím podmínkám, dodržujte začátky programů a počty dětí na programech. (V) za místem konání znamená, že s tímto programem můžeme dojet k Vám. Na programy prováděné mimo naše prostory je příplatek 10 Kč na dítě + cestovné lektora (autem 8Kč/km). Minimálně den před konáním programu si na této stránce ověřte, zda souhlasí datum, čas a téma objednaného programu. Děkujeme.

Programy pro střední školy

MÉNĚ JE NĚKDY VÍCE 

Vzdělávací cíl: Žák se seznámí s tématem předcházení vzniku odpadů.

Obsah: Žáci budou formou dotazníků zkoumat různé okruhy týkající se předcházení vzniku odpadů (Zero waste, SWAP, minimalismus, sdílená ekonomika…). Následně své poznatky budou prezentovat na ,,konferenci“.

Činnosti a metody: Skupinová práce, zpracování informací a jejich interpretace.

Průřezové téma: Environmentální výchova.

Tematický okruh: Předcházení vzniku odpadů.

Kompetence: kompetence k učení (dítě se učí poznávat nové věci a poznatky třídit do funkčního systému), pracovní (dítě se učí systematičnosti a pečlivosti při práci).

Cena:    60 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)

Místo:   učebna

Čas:       8:45–09:45 nebo 10:30–11:30 nebo odpoledne dle dohody

 

NEMOŠICKÁ STRÁŇ

Vzdělávací cíl: Žák se seznámí s PP Nemošická stráň a jejím ekosystémem.

Obsah: Žáci se v tomto programu stanou experty na hodnocení vlivu lidské činnosti na životní prostředí. Dostanou za úkol posoudit vliv fiktivní stavby průmyslové budovy na PP Nemošická stráň. Žáci budou poznávat krásy a hodnoty zmíněné PP a pokusí se pomocí kritického myšlení rozhodnout o vhodnosti či nevhodnosti nové stavby.

Činnosti a metody: Pozorování, smyslové vnímání, samostatná i skupinová práce se speciálními pomůckami.

Průřezové téma: Environmentální výchova.

Tematický okruh: Ekosystémové složky.

Kompetence: kompetence k učení (dítě se učí poznávat nové věci a poznatky třídit do funkčního systému), pracovní (dítě se učí systematičnosti a pečlivosti při práci).

Cena:    100 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)

Místo:   PP Nemošická stráň

Čas:       8.30 (8:15) –11.30 nebo odpoledne dle dohody, pouze v teplých měsících (září – říjen; duben – červen)

Sraz: 8:30 Kynologické cvičiště, u mostu (zastávka Nemošice, škola) nebo v 8:15 zastávka Zdravotnická škola.

Konec: dle domluvy zastávka Nemošice škola, či Zdravotnická škola

 

Vznik těchto programů byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Ke stažení: Bezodpadove_vyzvy_IIzsss.pdf, velikost: 1428 kB

Ke stažení: Seznam_pomucek_Nemosicka_straň_3-9trida.pdf, velikost: 1416 kB

Ke stažení: Pracovni_list_Nemosicka_straň_SRDCE.pdf, velikost: 1743 kB

Ke stažení: Mapa_Nemosicka_straň.pdf, velikost: 1684 kB

Ke stažení: Manual_pruvodce_Nemosicka_straň_01.pdf, velikost: 1482 kB

Ke stažení: Manual_pro_ucastniky_Nemosicka_straň.pdf, velikost: 1451 kB

Ke stažení: Badatelsky_denik_Nemosicka_straň_02.pdf, velikost: 1516 kB

Půldenní zážitkové programy

PEČENÍ V PECI II
Vzdělávací cíl: Žák je seznámen s průběhem výroby potravin, v tomto případě chleba. Vyzkouší si jednotlivé kroky technologie zpracování obilí (mlácení, mletí, příprava těsta, topení v replice historické pece, pečení). Ochutná výsledný výrobek a pozná množství práce k jeho vzniku potřebné. Má snahu omezit plýtvání potravinami.
Obsah: Na rozdíl od kratší verze programu, tady zkusíme všechno. Od mlácení obilí a mletí mouky, přes topení v peci až po výsledné placky nebo spíš bochánky. A samozřejmě je zase sníme.
Činnosti a metody: Práce formou dílny s co nejmenšími zásahy lektora.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Vztah člověka k prostředí.
Kompetence: Pracovní (žák pracuje podle návodu, dodržuje bezpečnostní předpisy).
Cena:    85 Kč/žák (min. 600 Kč)
Místo:   část uvnitř, část venku (jen Pardubice)
Čas:      8.30 –11.30 nebo odpoledne dle dohody
Pozn.:   program trvá 3 hodiny, doporučujeme si vzít „zašpinitelné“ oblečení
 
JAK VYLEPŠIT DŮM
Vzdělávací cíl: Seznámit se s problematikou úspor energie při provozu rodinného domku, pochopit klady a zápory nízkoenergetických a pasivních domů.
Obsah: V simulační hře se žáci pokusí vylepšit rodinný domek nejen podle ekonomických ale
i podle ekologických hledisek. Vysvětlíme si pojmy: nízkoenergetické a pasivní domy.
Činnosti a metody: Simulační hra.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Lidské aktivity a problémy životního prostředí.
Kompetence: Kompetence k řešení problémů (žák pomocí logických postupů a srovnáváním
možností řeší komplikovaný problém), sociální a personální (žák spolupracuje, přijímá v kolektivu
odpovídající roli).
Cena:    85 Kč/žák (min. 600 Kč)
Místo:    uvnitř
Čas:      8.30 –11.30 nebo odpoledne dle dohody
Pozn.:   program trvá 3 hodiny
 
OD BAZÉNU K PRAMENŮM
Vzdělávací cíl: Žák chápe režim artézského vrtu, rozpozná usazené, vyvřelé a přeměněné horniny vyskytující se v regionu. Zná způsoby využití vodních náhonů, má schopnost navrhnout opatření k šetření vody.
Obsah: Při vycházce (cca 3 km) městem budeme zkoumat, odkud se bere voda, kterou každodenně používáme, srovnáme způsoby využívání vody ve městě v minulosti a nyní. Objevíme, kdy vzniká voda pitná, nepitná a minerální, osaháme si horniny, které vodu při jejích cestách provázejí. Zažijeme, jakou má voda cenu, možná najdeme i zázračný pramen. Na tvorbě i realizaci programu se podílejí pracovníci Vodních zdrojů Chrudim.
Činnosti a metody: demonstrace, pozorování, praktická činnost v areálu Vodních zdrojů, využití matematiky, spolupráce ve skupinách, objevování detailů v terénu, simulační hra.
Cena:    95 Kč/žák (min. 700 Kč)
Místo:    sraz u krytého plaveckého bazénu (jen Chrudim)
Čas:      8.30 –12.30
Pozn.:    4-hodinový terénní program, je třeba objednávat min. 10 dní předem.
 
PROGRAMY EV V OUCMANICÍCH
 • Bez práce nejsou koláče
 • Vodohospodáři 
 • Divočina za humny
 • Hospodářský den
 • Hospodářská zvířata
 • Rybník
 • Hry na vsi
 • Živá a mrtvá voda
 • Ovčí vlna
 • Šťastné zvíře?
 • Voda
 Více informací najdete na stránkách Ekocentra Oucmanice - ZDE v sekcích Celodenní a Krátkobobé programy.

Mezilidské vztahy

JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA JEDNOHO
Vzdělávací cíl: Student chápe nezbytnost spolupráce a důvěry v ostatní při většině lidských činnostech.
Obsah: Zkusíme si některé kooperativní hry založené na principu dobrovolnosti směřující k potlačení sobeckosti a pochopení nezbytnosti spolupráce a přátelství. Vysvětlíme si jejich vztah k situacím ve skutečném životě.
Činnosti a metody: Kooperativní hry, diskuse, hraní rolí.
Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova.
Tematický okruh: Mezilidské vztahy.
Kompetence: Občanská (student je zodpovědný za svoje chování, respektuje názory jiných lidí), sociální a personální (student chápe důležitost a výhody spolupráce).
Cena:    50 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   učebna (V)
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

Práce s přírodním materiálem

BYLINKY
Vzdělávací cíl: Student ochutná nálevy z několika běžných léčivých bylin, pochopí význam léčivých bylin jako alternativy k průmyslově vyráběným lékům. Dokáže vyrobit jednoduché mýdlo s příměsí bylin.
Obsah: V programu si zkusíme nejběžnější léčivé bylinky očichat, ochutnat a poznat, dozvíme se, k čemu se používají a nakonec si vyrobíme jednoduché bylinkové mýdlo.
Činnosti a metody: Ochutnávka bylinek, diskuse na téma význam bylinek.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Vztah člověka k prostředí.
Kompetence: Občanská (student přemýšlí o problematice zdravotnictví a ochrany zdraví).
Cena:    55 Kč/žák (min. poplatek za 10 účastníků)
Místo:   učebna, za hezkého počasí venku (V)
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody
 
PAPÍR
Vzdělávací cíl: Student chápe důležitost a princip recyklace papíru. Umí v domácích podmínkách takový papír vyrobit.
Obsah: Dozvíme se něco víc o recyklování starého papíru a všichni si vyzkoušíme recyklovaný
papír vyrobit ze starých novin. Papír si odneseme domů.
Činnosti a metody: Samostatná práce formou dílny.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Lidské aktivity a problémy životního prostředí.
Kompetence: Sociální a personální (studenti si sami rozdělují úkoly, účinně spolupracují).
Cena:    55 Kč/žák (min. poplatek za 10 účastníků)
Místo:   učebna (V)
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody
 
TKANÍ
Vzdělávací cíl: Student chápe pojmy „předení“ a „tkaní“ v souvislostech s výrobou oblečení. Dokáže tkát na destičkách i tkalcovském stavu.
Obsah: Tradiční tkaní na velkém stavu a jiné techniky související s tkaním. Vše si vyzkoušíme a některé výrobky si odneseme. Zkusíme si i spřádat vlnu na vřetánkách.
Činnosti a metody: Učení se nápodobou, práce s tkalcovským stavem a vřetánkem.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Vztah člověka k prostředí.
Kompetence: Pracovní (student samostatně pracuje, učí se využívat nové pomůcky).
Cena:    55 Kč/žák (min. poplatek za 10 účastníků)
Místo:   učebna
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody
 
VÝROBA SVÍČEK
Vzdělávací cíl: Student ví, čím se dříve svítilo a umí vyrobit svíčku tradiční technologií máčení a odlévání do hliněných formiček.
Obsah: Zkusíme si vyrobit parafínové svíčky odléváním do formiček a tradiční metodou máčení. Svíčky lze vyrobit také ze zbytků parafínu nebo včelího vosku.
Činnosti a metody: Práce s cihlářskou hlínou, experimenty.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Vztah člověka k prostředí.
Kompetence: Pracovní (student si osvojuje pracovní návyky, soustředí se a dodržuje pravidla bezpečnosti práce).
Cena:    55 Kč/žák (min. poplatek za 10 účastníků)
Místo:   učebna, částečně venku (V)
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody
 
VLNA
Vzdělávací cíl: Žák chápe pracnost zpracování ovčí vlny, zvládá jednu z technik – mokré
filcování vlny.
Obsah: Vyrobíme si míček z ovčí vlny s překvapením uvnitř. Povíme si, k čemu se filcování používalo dříve a ukážeme si i jiný způsob zpracování vlny předení.
Činnosti a metody: Práce s ovčí vlnou.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Vztah člověka k prostředí.
Kompetence: Pracovní (žák používá bezpečně a efektivně materiál a vybavení).
Cena:    55 Kč/žák (min. poplatek za 10 účastníků)
Místo:   učebna (V)
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

O životním prostředí

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE
Vzdělávací cíl: Student ví, co jsou alternativní zdroje energie a chápe potíže spojené s jejich zaváděním do běžné praxe. Zná současné běžné zdroje a je si vědom jejich omezení.
Obsah: Používání alternativních zdrojů energie je nejrozvinutější v Německu a Rakousku. Dozvíme se o jejich výhodách a nevýhodách a zkusíme si rozhodnout o stavbě fiktivní větrné elektrárny.
Činnosti a metody: Hledání souvislostí, dramatická výchova a hra s rolemi.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Základní podmínky života.
Kompetence: Občanská (student chápe zodpovědnost za vlastní rozhodování a aktivity).
Cena:    50 Kč/student (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   učebna (V)
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody
 
CIVILIZACE
Vzdělávací cíl: Student získává pocit hrdosti na vlastní národ, zároveň respektuje odlišnosti vlastní jiným národům. Chápe nutnost kompromisu při styku s odlišnou mentalitou a životním stylem.
Obsah: Staneme se obyvateli ostrovů s omezenými zdroji, specifickým počasím apod., a naše rozhodování zásadně ovlivní civilizaci, která se na ostrově bude vyvíjet. Zamyslíme se nad rozdělením světa, nad kulturními rozdíly a odlišnou mentalitou.
Činnosti a metody: Hraní rolí, kooperativní aktivity v rámci simulační hry s otevřeným koncem.
Průřezové téma: Multikulturní výchova.
Tematický okruh: Multikulturalita.
Kompetence: Komunikativní (student chápe nutnost přesného chápání významu sdělení, obzvlášť při kontaktu různých a odlišných kultur).
Cena:    50 Kč/student (min. platba za 10 účastníků)
Místo    učebna (V)
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody
 
JAK VYLEPŠIT DŮM
Vzdělávací cíl: Student má základní přehled o technologiích umožňujících uspořit energie a vodu při provozu domu, zná pojmy „nízkoenergetický“ a „pasívní“ dům. Chápe ekonomický i ekologický rozměr úspor energií a vody.
Obsah: V simulační hře se studenti pokusí vylepšit rodinný domek nejen podle ekonomických, ale i podle ekologických hledisek. Vysvětlíme si pojmy: nízkoenergetické a pasivní domy.
Činnosti a metody: Simulační hra.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Lidské aktivity a problémy životního prostředí.
Kompetence: Kompetence k řešení problémů (student pomocí logických postupů a srovnáváním možností řeší komplikovaný problém), sociální a personální (student spolupracuje, přijímá v kolektivu odpovídající roli).
Cena:    50 Kč/student (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   učebna (V)
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody
  
JEZERO
Vzdělávací cíl: Student chápe nutnost spolupráce a komunikace při využívání přírodních zdrojů. Chápe pojem udržitelný způsob života. Obsah: Simulační hra, ve které si na příkladu několika továren využívajících vodu z blízkého jezera ukážeme, kam vede touha po zisku za každou cenu a neschopnost dohodnout se na společném řešení problému.
Činnosti a metody: Simulační hra, diskusní aktivity.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Lidské aktivity a problémy životního prostředí.
Kompetence: Kompetence k řešení problémů (student rozpozná podstatu problému, formuluje návrhy na řešení, hodnotí úspěšnost zvoleného řešení).
Cena:    50 Kč/student (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   učebna (V)
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody
 
NÁKUPY S ROZUMEM
Vzdělávací cíl: Student chápe důležitost předcházení vzniku odpadů nakupováním minimálně zabalených výrobků. Zná svoji zodpovědnost za vznik odpadů.
Obsah: O odpadech trochu jinak. Jak nakupovat, aby vznikalo co nejmíň odpadů, jak nakupovat, abychom nezatěžovali životní prostředí, jak nakupovat s rozumem.
Činnosti a metody: Hry s rolemi, diskuse, dramatická výchova.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Lidské aktivity a problémy životního prostředí.
Kompetence: Kompetence k řešení problémů (student chápe podstatu problému a sám navrhuje optimální řešení), občanská (student vnímá problematiku odpadů jako svou vlastní, chápe svoje povinnosti).
Cena:    50 Kč/student (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   učebna (V)
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody
 
PROGRAMY EV V OUCMANICÍCH
 • Vodohospodáři 
 • Rybník
 • Živá a mrtvá voda
 • Šťastné zvíře?
 Více informací najdete na stránkách Ekocentra Oucmanice - ZDE v sekcích Celodenní a Krátkobobé programy.

Globální problémy

AFRICKÁ VESNICE
Vzdělávací cíl: Student je formou hry seznámen s kritickou ekonomickou a sociální situací v nejchudších částech světa, chápe význam humanitární pomoci.
Obsah: Hra simuluje život chudé zemědělské africké vesnice rok po roce se všemi typickými problémy: hladem, suchem a neúrodou, ozbrojenými konflikty a řadou zdravotních rizik.
Činnosti a metody: Jednoduchá a zábavná simulační hra, diskusní aktivity.
Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských souvislostech a globálních souvislostech.
Tematický okruh: Objevujeme Evropu a svět.
Kompetence: Kompetence k řešení problémů (student řeší zásadní problémy mající vliv na přežití celé skupiny).
Cena:    50 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   učebna (V)
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody
 
FISH BANK´S, LTD.
Vzdělávací cíl: Student chápe nutnost spolupráce a komunikace při využívání přírodních zdrojů. Chápe pojem udržitelný způsob života.
Obsah: Simulační hra zabývající se neuváženým lovem ryb v pobřežních vodách. Jako rybářské společnosti se budeme snažit o co největší finanční zisk.
Činnosti a metody: Simulace založená na využití komplexního počítačového modelu, diskuse.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Základní podmínky života.
Kompetence: Kompetence k řešení problémů (simulační hra schválně vyvolává konfliktní a problémové situace, student je nucen je v zájmu svojí skupiny a celku řešit).
Cena:    50 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   učebna (V)
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody
 
…PROTOŽE PRÁCE ŠLECHTÍ…
Vzdělávací cíl: Student je seznámen s otřesnými pracovními podmínkami v některých částech světa, s dětskou prací a novodobým otroctvím. Chápe pojem Fair Trade a ví, kde takto označené výrobky zakoupit.
Obsah: Ačkoliv žijeme ve 21. století, na světě stále existují místa, kde si za 15 hodin práce denně koupíte jen jídlo k přežití. Místa, kde lidé nejsou oceněni podle své práce. Místa, kde velmi tvrdě pracují i děti, kde stále funguje otrokářství. Problémy s tím spojenými a možnostmi pomoci se zabývá tento program.
Činnosti a metody: Dramatická výchova, hraní rolí, diskusní a kooperativní aktivity.
Průřezové téma: Multikulturní výchova.
Tematický okruh: Princip sociálního smíru a solidarity.
Kompetence: Kompetence k řešení problémů (student samostatně řeší problémy s využitím všech dostupných informací), občanská (student získává vztah k životu lidí v ČR i v jiných částech světa).
Cena:    50 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   učebna (V)
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody
 
SEVER A JIH
Vzdělávací cíl: Student je seznámen s ekonomickou nerovnováhou současného světa, chápe příčiny chudoby zemí třetího světa a je motivován k humanitární pomoci.
Obsah: Simulační hra, která znázorňuje sociální a ekonomické problémy lidstva, kontrasty mezi chudým jihem a bohatým severem. S nerovnoměrně rozdělenými zdroji budeme vyrábět a prodávat a snažit se o co největší zisk.
Činnosti a metody: Simulační hra (simulace světového trhu), diskusní aktivity.
Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.
Tematický okruh: Objevujeme Evropu a svět.
Kompetence: Kompetence k řešení problémů (simulační hra schválně vyvolává konfliktní a problémové situace, student je nucen v zájmu svojí skupiny a celku řešit).
Cena:    50 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   učebna (V)
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody