Obchůdek s pomůckami Objednané programy

Nabídka pro předškolní třídy MŠ

Nabídka na školní rok 2021 - 2022

KONTAKTY OBJEDNÁVEK -  objednavky@paleta.cz nebo 733 644 352 - po 13. hodině 

Věnujte prosím pozornost objednacím podmínkám, taky prosím dodržujte začátky programů a počty dětí na programech. (V) za místem konání znamená, že s tímto programem můžeme dojet k Vám. Na programy prováděné mimo naše prostory je příplatek 10 Kč na dítě + cestovné lektora (autem 8Kč/km). Minimálně den před konáním programu si na této stránce ověřte, zda souhlasí datum, čas a téma objednaného programu. Děkujeme. Pod článkem je dispozici ke stažení celá nabídka programů ve formátu pdf.

Ke stažení: MS_2021-22.pdf, velikost: 232 kB

Program pro MŠ

MÉNĚ JE NĚKDY VÍCE

Vzdělávací cíl: Žák se seznámí s tématem předcházení vzniku odpadů na konkrétním případu – nakupování.

Obsah: Děti si hrou vyzkouší nakupování v obchodu, zodpovědné i nezodpovědné. Následně budou moci prozkoumat následky obou schémat takového chování.

Činnosti a metody: Pozorování, hra, skupinová práce se speciálními pomůckami.

Průřezové téma: Environmentální výchova.

Tematický okruh: Předcházení vzniku odpadů.

Kompetence: kompetence k učení (dítě se učí poznávat nové věci a poznatky třídit do funkčního systému), pracovní (dítě se učí systematičnosti a pečlivosti při práci).

Cena:    50 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)

Místo:   učebna

Čas:       8:45–09:45 nebo 10:10–11:10 nebo odpoledne dle dohody

 

Vznik tohoto programu byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Ke stažení: Bezodpadove_vyzvy_ms.pdf, velikost: 1424 kB

ČTYŘI DÁRKY PRO PLANETU

BLOK 4 PROGRAMŮ

Třídění v kostce              40,-         část aktivit je shodná s programem ODPADY

Jak se dělá papír            45,-          část aktivit je shodná s programem PAPÍR

Živá voda                         40,-          část aktivit je shodná s programem VODA

Nesvítíme zbytečně        40,-     

 

Blok čtyř programů environmentální výchovy Čtyři dárky pro planetu se zaměřuje na udržitelné a odpovědné chování dětí (od předškolních tříd MŠ po 2. stupeň ZŠ) hlavně v domácnostech, ale i ve škole, při zájmových činnostech a vlastně kdekoliv. Programy spojené do bloků trvají 1,5 h každý pro ZŠ a 1 h každý pro MŠ. Jsou v nich použity fragmenty jiných programů, ale většinou se jedná o nové programy.    

Konkrétním cílem bloku jsou absolventi, kteří dokáží správně třídit odpad a snaží se aktivně předcházet vzniku odpadu (1. a 2. stupeň ZŠ), neznečisťují vodu, neplýtvají pitnou vodou a šetří elektrickou energii. Předškoláci místo předcházení vzniku odpadů dokáží vyrobit recyklovaný papír. Stejně důležitým cílem je, aby každý chápal důvody takového jednání. 

Bloky jsou propojeny příběhem, který umocňuje prožitek žáků a pomáhá jim pochopit souvislosti mezi jednotlivými tématy. Snahou je, aby blok pro jednu třídu vedl stejný lektor, který na konci zhodnotí průběh všech programů a zaměří se nejen na výkony ale hlavně na spolupráci, poučení se z chyb a vytrvalost při řešení problémů. 

 

Proč si objednat blok programů?

Programy v bloku jsou propojeny příběhem a navazují na sebe.

Na závěr je třída přezkoušena, ohodnocena a po zásluze i odměněna.

Pokud třída absolvuje celý blok v jednom školním roce, poslední program dostane s 50% slevou.

Poznámky k bloku progamů:

Programy musí absolvovat stejná třída a pokud možno i stejný pedagog.

Na pořadí v bloku příliš nezáleží, přesto by poslední měl být Nesvítíme zbytečně?

Pedagog bude na konci požádán o zpětnou vazbu (forma zp. vazby buď krákým dotazníkem nebo se zeptáme rovnou).

I když třída absolvovala podobný program v minulosti (viz. poznámka u konkrétních programů v bloku), může se bloku zúčastnit. V každém programu je něco nového a hlavně - opakování je matka moudrosti.

 

Blok programů byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Programy vhodné i pro děti ve věku 3-5 let

DOMÁCÍ ZVÍŘÁTKA

Vzdělávací cíl: Dítě chápe různorodé požadavky různých domácích mazlíčků, dokáže s většinou běžných zvířat bezpečně zacházet.
Obsah: Oblíbený program odehrávající se v naší učebně se zvířátky. Zaměříme se na různé domácí mazlíčky, na jejich potřeby, na správnou péči o ně a také na to, jak nám kvalitní péči oplácejí. Můžeme si mazlíčky zkusit nakrmit, napojit a ty klidnější pochovat nebo alespoň pohladit (včetně mazlíčků neobvyklých – hada a pakobylky).
Činnosti a metody: Přímý kontakt se zvířetem, tzv. hmatové pytlíky na vyzkoušení předsudků, pozorování životního prostředí a potřeb zvířat.
Kompetence: Činnostní a občanská (zodpovědnost za svoje rozhodování a chování, za životní pohodu svěřeného zvířete).
Cena:    45 Kč/dítě (min. 450 Kč)
Místo:   učebna s živými zvířaty (pouze Pardubice nebo Oucmanice)
Čas:       8.45–9.45 nebo 10.10–11.10 nebo odpoledne dle dohody
 
CHLÉB
Vzdělávací cíl: Dítě chápe původ potravin a škodlivost plýtvání. Dokáže vyrobit chlebovou placku.
Obsah: Připravíme si vlastní jednoduché těsto, vyrobíme z něj placky a ty upečeme v replice historické venkovní pece. Placky si můžeme sníst.
Činnosti a metody: Samostatná práce, učení nápodobou.
Kompetence: Kompetence k učení (dítě se seznamuje s výrobou potraviny a hodnotou lidské práce v souvislostech, dokončuje a samo se hodnotí).
Cena:    45 Kč/dítě (min. 450 Kč)
Místo:   část učebna, část venku
Čas:       8.45–9.45 nebo 10.10–11.10 nebo odpoledne dle dohody
 
PEČENÍ BRAMBOR
Vzdělávací cíl: Dítě vnímá podzim jako jedno z nejkrásnějších období v roce, ochutná a dokáže připravit brambory v popelu.
Obsah: Zaměříme se na podzim, změny v přírodě, barvy a vůně. Upečeme si brambory v popelu a pochutnáme si na nich.
Činnosti a metody: Vnímání přírody všemi smysly, ochutnávka.
Kompetence: Kompetence k učení (dítě poznává nové věci, vnímá, chápe souvislosti).
Cena:    45 Kč/dítě (min. 450 Kč)
Místo:   část učebna, část venku, výjezd pouze pob. Chrudim
Čas:       8.45–9.45 nebo 10.10–11.10 nebo odpoledne dle dohody
 
VÁNOCE
Vzdělávací cíl: Dítě získává povědomí o tradicích vánoc a chápe je. Má snahu jimi nahradit konzumní prožití vánočních svátků. Umí vyrobit svíčku ze včelího vosku.
Obsah: Popovídáme si o vánočních a adventních zvycích, ty nejběžnější si vyzkoušíme a vyrobíme si vánoční svíčku ze včelího vosku.
Činnosti a metody: Učení nápodobou, navození příjemné atmosféry (koledy, vánoční stromeček atd.).
Kompetence: Činnostní a občanská (dítě má vztah k tradicím a kulturnímu dědictví).
Cena:    45 Kč/dítě (min. 450 Kč)
Místo:   učebna (V)
Čas:       8.45–9.45 nebo 10.10–11.10 nebo odpoledne dle dohody

Programy EV v Oucmanicích

  • DOMÁCÍ ZVÍŘÁTKA
  • VČELIČKY
  • BYLINKY
  • VÁNOCE
  • POPELKA PEČE PLACKY
  • ODPADY

 

Více informací najdete na stránkách Ekocentra Oucmanice - ZDE v záložce Krátkodobé programy pro školy.

Poznáváme zvířata a jejich život

DOMÁCÍ ZVÍŘÁTKA
Vzdělávací cíl: Dítě chápe různorodé požadavky různých domácích mazlíčků, dokáže s většinou běžných zvířat bezpečně zacházet.
Obsah: Oblíbený program odehrávající se v naší učebně se zvířátky. Zaměříme se na různé domácí mazlíčky, na jejich potřeby, na správnou péči o ně a také na to, jak nám kvalitní péči oplácejí. Můžeme si mazlíčky zkusit nakrmit, napojit a ty klidnější pochovat nebo alespoň pohladit (včetně mazlíčků neobvyklých – hada a pakobylky).
Činnosti a metody: Přímý kontakt se zvířetem, tzv. hmatové pytlíky na vyzkoušení předsudků, pozorování životního prostředí a potřeb zvířat.
Kompetence: Činnostní a občanská (zodpovědnost za svoje rozhodování a chování, za životní pohodu svěřeného zvířete).
Cena:    45 Kč/dítě (min. 450 Kč)
Místo:   učebna s živými zvířaty (pouze Pardubice nebo Oucmanice)
Čas:       8.45–9.45 nebo 10.10–11.10 nebo odpoledne dle dohody
 
JAK SE ŽIJE V LESE
Vzdělávací cíl: Dítě zná nejdůležitější lesní savce a jejich pobytová znamení. Ví co dělat, aby při návštěvě lesa příliš nerušilo jejich životy.
Obsah: Spolu s malým ztraceným lišákem se vydáme hledat liščí rodinku. Poprosíme ostatní lesní zvířátka, aby nám pomohla a při pátrání skoro detektivním se o nich a jejich životě dozvíme spoustu zajímavých a užitečných věcí.
Činnosti a metody: Pozorování, hledání pobytových znamení, hraní rolí a spousta běhání.
Kompetence: Kompetence k učení (dítě se učí nové věci, dokáže si je pamatovat a třídit).
Cena:    40 Kč/dítě (min. 400 Kč)
Místo:   učebna (V)
Čas:       8.45–9.45 nebo 10.10–11.10 nebo odpoledne dle dohody
 
MRAVENIŠTĚ
Vzdělávací cíl: Dítě zná základní fakta o mravencích a jejich povoláních, chápe jejich význam a nutnost ochrany.
Obsah: Přestože všichni známe Ferdu mravence, málokdo ví, jak to chodí v mraveništi doopravdy. Na chvíli se staneme mravenci, vyzkoušíme si mravenčí povolání, a pokud to bude nutné, budeme o svoje mraveniště bojovat proti nepříteli.
Činnosti a metody: Dramatická výchova, jednoduché kooperativní hry s rolemi.
Kompetence: Sociální (dítě chápe nutnost spolupráce, vnímá se jako součást většího celku), činnostní a občanské (plánuje, organizuje, chápe povinnost).
Cena:    40 Kč/dítě (min. 400 Kč)
Místo:   učebna, možný výjezd pouze pob. Chrudim
Čas:       8.45–9.45 nebo 10.10–11.10 nebo odpoledne dle dohody
 
NETOPÝŘI
Vzdělávací cíl: Dítě zná základní fakta ze života netopýrů. Ví, co je ohrožuje a jak se k nim chovat.
Obsah: Netopýři jsou považováni za nepříjemná, nebezpečná a snad i nadpřirozená zvířata. My si zkusíme na netopýry zahrát a dozvíme se o nich dost na to, abychom je měli rádi a chránili je.
Činnosti a metody: Dramatická výchova, kooperativní aktivity, pozorování a samostatná práce.
Kompetence: Sociální a personální (dítě spolupracuje, chápe pravidla, pomáhá ostatním).
Cena:    40 Kč/dítě (min. 400 Kč)
Místo:   učebna (V)
Čas:       8.45–9.45 nebo 10.10–11.10 nebo odpoledne dle dohody
 
VČELY
Vzdělávací cíl: Dítě je seznámeno s životem včel medonosných, chápe jejich význam nejen pro člověka ale i pro přírodu, chrání je.
Obsah: Program ukazuje dětem pomocí her, dramatické výchovy a názorných pomůcek život včel. Na chvíli se staneme královnou, dělnicemi a trubci, vyzkoušíme si některá včelí řemesla a možná i ochutnáme dobrůtku ze včelí kuchyně.
Činnosti a metody: Dramatická výchova, pozorování, kooperativní aktivity.
Kompetence: Sociální a personální (dítě spolupracuje, tzn. chápe pravidla a dodržuje je).
Cena:    40 Kč/dítě (min. 400 Kč)
Místo:   učebna (V)
Čas:       8.45–9.45 nebo 10.10–11.10 nebo odpoledne dle dohody
Pozn.:   děti přijdou do styku s medem a plástvemi – možná alergická reakce
 
PAVOUCI
Vzdělávací cíl: Dítě zná život běžných pavouků, zbavuje se většiny předsudků s nimi spojených. Pokud má přesto fobii, respektuje je.
Obsah: Jsou oškliví, děsiví, nebezpeční a jsou všude kolem nás. Zkusíme si předsudky spojované s pavouky vysvětlit a vyvrátit, zahrajeme si na pavouky a snad se nám podaří vylíčit tyto pozoruhodné a potřebné tvory v jiném a lepším světle.
Činnosti a metody: Dramatická výchova, jednoduché kooperativní hry, hry s rolemi.
Kompetence: Sociální a personální (dítě spolupracuje, chápe pravidla), činnostní a občanská (dítě chápe povinnost vůči ostatním).
Cena:    40 Kč/dítě (min. 400 Kč)
Místo:   učebna (V)
Čas:       8.45–9.45 nebo 10.10–11.10 nebo odpoledne dle dohody
 
ŽIVOT VE VODĚ
Vzdělávací cíl: Dítě se seznámí s bezobratlými vodními živočichy, dokáže je lovit a neubližovat jim a chápe iracionalitu strachu z těch „ošklivých“.
Obsah: Seznámíme se s vodou jako s domovem stovek rozmanitých druhů živočichů i rostlin. Staneme se vědci a budeme v jezírku v areálu ekocentra lovit, poznávat, kreslit a modelovat zástupce vodních tvorů. Všechny živočichy co nejdříve samozřejmě pustíme.
Činnosti a metody: Pozorování, lovení, kreslení a modelování živočichů, používání speciálních pomůcek.
Kompetence: Sociální a personální (dítě spolupracuje ve skupině, volí si pro sebe nejvhodnější roli ve skupině).
Cena:    40 Kč/dítě (min. 400 Kč))
Místo:   část učebna, část venku
Čas:       8.45–9.45 nebo 10.10–11.10 nebo odpoledne dle dohody, pouze v teplých měsících.

Mezilidské vztahy

HRAČKY
Vzdělávací cíl: Dítě má ve starých a zapomenutých hrách a hračkách alternativu k trávení času u počítače nebo u televize.
Obsah: Většina dětí v dnešní době ví, jak se obsluhuje počítač, a mnohé tráví hraním her na něm většinu volného času. My se seznámíme s hrami našich předků, jako byly např.: špaček, gorodky, káča a další. S hrami, které se odehrávaly převážně v přírodě, a hráli je živí lidé.
Činnosti a metody: Kooperativní a kompetitivní hry.
Kompetence: Sociální a personální (dítě spolupracuje, posiluje si sebedůvěru).
Cena:    40 Kč/dítě (min. 400 Kč)
Místo:   část učebna, část venku, výjezd pouze pob. Chrudim
Čas:       8.45–9.45 nebo 10.10–11.10 nebo odpoledne dle dohody, pouze v teplých měsících
 
KAMARÁDSTVÍ
Vzdělávací cíl: Dítě se dokáže domluvit se spolužáky, spolupracuje, chápe principy chování nutné k vytvoření dobrých vztahů s lidmi.
Obsah: Přátelství a kamarádství bylo vždy mezi moudrými lidmi považováno za jeden z největších pokladů. My si zkusíme několik her a aktivit zaměřených na spolupráci, zlepšení dobrých vztahů, potlačení sobeckosti a zamyslíme se nad různými formami kamarádství i mezi lidmi odlišných povah.
Činnosti a metody: Kooperativní hry.
Kompetence: Sociální a personální (dítě spolupracuje, posiluje si sebedůvěru, pomáhá), činnostní a občanské (dítě projevuje zájem o druhé, chápe rovnost všech lidí).
Cena:    40 Kč/dítě (min. 400 Kč)
Místo:   učebna (V)
Čas:       8.45–9.45 nebo 10.10–11.10 nebo odpoledne dle dohody

Práce s přírodním materiálem

BYLINKY
Vzdělávací cíl: Dítě ochutná nálevy z několika běžných léčivých bylin, pochopí význam léčivých bylin jako alternativy k průmyslově vyráběným lékům.
Obsah: Zkusíme si nejběžnější léčivé bylinky očichat a ochutnat, dozvíme se, k čemu se používají a nakonec si připravíme čaj podle vlastního receptu, který si vypijeme v malé čajovně.
Činnosti a metody: Ochutnávka bylin, diskuse na téma významu bylinek, praktická činnost.
Kompetence: Kompetence k učení (objevování chutí a vůní bylin a uplatňování poznatků v praxi, konfrontace s běžně zažitými názory).
Cena:    45 Kč/dítě (min. 450 Kč)
Místo:   učebna (V)
Čas:       8.45–9.45 nebo 10.10–11.10 nebo odpoledne dle dohody
 
CHLÉB
Vzdělávací cíl: Dítě chápe původ potravin a škodlivost plýtvání. Dokáže vyrobit chlebovou placku.
Obsah: Připravíme si vlastní jednoduché těsto, vyrobíme z něj placky a ty upečeme v replice historické venkovní pece. Placky si můžeme sníst.
Činnosti a metody: Samostatná práce, učení nápodobou.
Kompetence: Kompetence k učení (dítě se seznamuje s výrobou potraviny a hodnotou lidské práce v souvislostech, dokončuje a samo se hodnotí).
Cena:    45 Kč/dítě (min. 450 Kč)
Místo:   část učebna, část venku
Čas:       8.45–9.45 nebo 10.10–11.10 nebo odpoledne dle dohody
  
VÁNOCE
Vzdělávací cíl: Dítě získává povědomí o tradicích vánoc a chápe je. Má snahu jimi nahradit konzumní prožití vánočních svátků. Umí vyrobit svíčku ze včelího vosku.
Obsah: Popovídáme si o vánočních a adventních zvycích, ty nejběžnější si vyzkoušíme a vyrobíme si vánoční svíčku ze včelího vosku.
Činnosti a metody: Učení nápodobou, navození příjemné atmosféry (koledy, vánoční stromeček atd.).
Kompetence: Činnostní a občanská (dítě má vztah k tradicím a kulturnímu dědictví).
Cena:    45 Kč/dítě (min. 450 Kč)
Místo:   učebna (V)
Čas:       8.45–9.45 nebo 10.10–11.10 nebo odpoledne dle dohody
 
VÝROBA MÁČENÝCH SVÍČEK
Vzdělávací cíl: Dítě ví, čím se dříve svítilo a umí vyrobit svíčku tradiční technologií máčení.
Obsah: Svíčky používáme na Vánoce, na slavnostních hostinách nebo třeba na pohřbech, ale dřív to byl jeden z hlavních zdrojů světla. Vyzkoušíme si svíčku vyrobit původní technikou máčením knotu v parafínu. Vyrobenou svíčku si také pěkně ozdobíme.
Činnosti a metody: Práce ve skupinách, zásady bezpečnosti práce s parafínem, učení nápodobou.
Kompetence: Kompetence k učení (dítě objevuje nové materiály, dokončuje načatou práci).
Cena:    45 Kč/dítě (min. 450 Kč)
Místo    učebna nebo venku (V)
Čas:       8.45–9.45 nebo 10.10–11.10 nebo odpoledne dle dohody
 
VELIKONOČNÍ DÍLNA
Vzdělávací cíl: Dítě chápe pozadí i tradice velikonoc, aktivně je prožívá jako náboženské svátky i  svátky jara. Dokáže uplést pomlázku, ozdobit vajíčko a vyrobit tradiční ozdobu z těsta.
Obsah: Dílna zaměřená na velikonoční zvyky, tradice a práci s přírodním materiálem. Ozdobíme, obarvíme a odneseme si vařené vajíčko (v ceně), zkusíme si uplést pomlázku a vyrobit ozdobičku z velikonočního těsta.
Činnosti a metody: Dílna (práce u jednotlivých stanovišť).
Kompetence: Činnostní a občanská (dítě má vztah k tradicím a kulturnímu dědictví).
Cena:    50 Kč/dítě (min. 450 Kč)
Místo:   učebna
Čas:       8.45–9.45 nebo 10.10–11.10 nebo odpoledne dle dohody
Pozn.:   pouze v termínu - Pardubice od 23. do 31. 3. 2020
 
PAPÍR
Vzdělávací cíl: Dítě chápe důležitost a princip recyklace papíru. Umí v domácích podmínkách takový papír vyrobit.
Obsah: Dozvíme se něco víc o recyklování starého papíru a vyzkoušíme si recyklovaný papír vyrobit ze starých novin. Papír si samozřejmě odneseme domů.
Činnosti a metody: Samostatná práce (formou workshopu).
Kompetence: Sociální a personální (děti si sami rozdělují úkoly, spolupracují).
Cena:    45 Kč/dítě (min. 450 Kč)
Místo:   učebna, výjezd pouze z pobočky CR
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.10–11.40 nebo odpoledne dle dohody
Pozn.:   pokud je dětí více než 20, program může trvat déle, vyžaduje asistenci pedagoga

Životní prostředí

ODPADY
Vzdělávací cíl: Dítě chápe princip recyklace a důležitost omezení vzniku odpadu. Dokáže třídit běžné druhy domovního odpadu.
Obsah: Pomocí dramatické výchovy a her se dostaneme do situace, kdy budeme muset vyřešit problém rostoucího množství odpadů v lese. Jediným řešením pak bude třídění. Ukážeme si, jak se třídí nejběžnější domovní odpad a také se seznámíme s výrobky z recyklovaných odpadků.
Činnosti a metody: Dramatická výchova, kooperace, diskuse.
Kompetence: Kompetence k řešení problémů (dítě samo rozpoznává problém a jeho příčinu, řeší ho pomocí metody pokus – omyl).
Cena:    40 Kč/dítě (min. 400 Kč)
Místo:   učebna (V)
Čas:       8.45–9.45 nebo 10.10–11.10 nebo odpoledne dle dohody
 
VODA
Vzdělávací cíl: Dítě chápe koloběh vody v přírodě, důležitost šetření s vodou, prostřednictvím pokusů zná výjimečné vlastnosti vody.
Obsah: Voda je všude, voda je obyčejná, voda je zadarmo. Ani jedna z těchto vět není pravda a my si ukážeme, že voda je vzácná, zajímavá a často i drahá. Zahrajeme si na řeku, na déšť, staneme se rybou a jako lidé se zamyslíme, jestli s vodou zacházíme tak, jak si zaslouží.
Činnosti a metody: Pozorování a pokusy, hraní rolí a kooperativní aktivity, smyslové vnímání.
Kompetence: Kompetence k učení (dítě pozoruje, zkoumá a objevuje přírodu a její zákonitosti), činnostní a občanská (dítě si uvědomuje svoji zodpovědnost k ostatním).
Cena:    40 Kč/dítě (min. 400 Kč)
Místo:   učebna (V)
Čas:       8.45–9.45 nebo 10.10–11.10 nebo odpoledne dle dohody

O přírodě

JARO
Vzdělávací cíl: Dítě chápe jaro jako důležité období obnovy přírody, dokáže pojmenovat děje odehrávající se v přírodě.
Obsah: Seznámíme se s děním v jarní přírodě, zaměříme se na první jarní bylinky, zpěv ptáků, zrození nového života, barvy a vůně (paletky, ochutnávka kopřivového čaje) a nezapomeneme ani na typicky jarní hru – kuličky.
Činnosti a metody: Smyslové vnímání přírody, hry a dramatická výchova.
Kompetence: Kompetence k učení (dítě pozoruje, zkoumá a hledá souvislosti).
Cena:    40 Kč/dítě (min. 400 Kč)
Místo:   část učebna, část venku, výjezd pouze pob. Chrudim
Čas:       8.45–9.45 nebo 10.10–11.10 nebo odpoledne dle dohody
 
KRMÍTKA
Vzdělávací cíl: Dítě si vyrobí jeden z mnoha druhů krmítek pro zpěvné ptáky. Ví, proč se ptákům v zimě pomáhá a chápe podzim jako období příprav na zimu.
Obsah: O ptáčcích a jiných zvířátkách na podzim a v zimě, o hladu a o tom, jak můžeme pomoci. Vyrobíme si několik různých typů krmítek a ty si odneseme do školky.
Činnosti a metody: Práce ve skupinkách, dramatická výchova, kooperativní hry.
Kompetence: Činnostní a občanské (dítě plánuje postup, organizuje práci ve skupince).
Cena:    45 Kč/dítě (min. 450 Kč)
Místo:   učebna (V)
Čas:       8.45–9.45 nebo 10.10–11.10 nebo odpoledne dle dohody, pouze listopad až únor
 
LESNÍ KOUZLA
Vzdělávací cíl: Dítě získá povědomí o roli lesů v mytologii i v pohádkách. Ví, že les je křehký systém, kterému lze snadno uškodit.
Obsah: Budeme si hrát s materiály získanými v lese, zamyslíme se nad lesem jako domovem různých pohádkových a mýtických bytostí, zkusíme se alespoň v představách vrátit do dob skřítků, elfů, čarodějnic a víl. Zažijeme i jedno velmi zvláštní setkání.
Činnosti a metody: Dramatická výchova, kooperativní aktivity.
Kompetence: Činnostní a občanská (dítě chápe roli tradic, mýtů a pohádek jako součástí kultury), sociální a personální (dítě spolupracuje).
Cena:    40 Kč/dítě (min. 400 Kč)
Místo:   část učebna, část venku (pouze Pardubice)
Čas:       8.45–9.45 nebo 10.10–11.10 nebo odpoledne dle dohody, pouze v teplých měsících
 
PEČENÍ BRAMBOR
Vzdělávací cíl: Dítě vnímá podzim jako jedno z nejkrásnějších období v roce, ochutná a dokáže připravit brambory v popelu.
Obsah: Zaměříme se na podzim, změny v přírodě, barvy a vůně. Upečeme si brambory v popelu a pochutnáme si na nich.
Činnosti a metody: Vnímání přírody všemi smysly, ochutnávka.
Kompetence: Kompetence k učení (dítě poznává nové věci, vnímá, chápe souvislosti).
Cena:   45 Kč/dítě (min. 450 Kč)
Místo:   venku, výjezd pouze pob. Chrudim
Čas:       8.45–9.45 nebo 10.10–11.10 nebo odpoledne dle dohody
 
PŘÍBĚHY Z VĚTRNÉ HORY
Vzdělávací cíl: Žák chápe význam počasí pro lidi a přírodu, zná základní pojmy z meteorologie, dokáže odhadnout, jak bude v nejbližších hodinách a ví, jaké oblečení do aktuálního počasí obléct.
Obsah: S chlapcem Vítkem se projdeme po areálu, vylezeme na fiktivní Větrnou horu, kde se dá nejlépe pozorovat počasí. Zahrajeme si několik her vysvětlujících základní meteorologické jevy, něco si změříme, něco nakreslíme a venku budeme za každého počasí.
Činnosti a metody: Hraní rolí, přímé pozorování přírody, kooperace a práce v týmech, vzájemné porovnávání výsledků pozorování. 
Kompetence: Občanská (žák chápe zákonitosti v přírodě), kompetence k učení (dítě se učí poznávat nové věci a poznatky třídit do funkčního systému).
Cena:    40 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   část učebna, část venku(jen Pardubice) - VÝJEZD AŽ 2018
Čas:       8:45– 9:45 nebo 10:10–11:10 nebo odpoledne dle dohody
 
PŘÍPAD KOMPOST
Vzdělávací cíl: Dítě chápe pojem bioodpad. Ví, kam ho vyhodit, aby se změnil v kompost, a chápe funkci kompostu při výživě rostlin.
Obsah: Zamyslíme se nad významem půdy jako nenahraditelného zdroje, pomocí her a dramatické výchovy si přiblížíme živočichy a organismy žijící v půdě. Dozvíme se proč a jak kompostovat a ukážeme si bio rozložitelné plasty.
Činnosti a metody: Kooperativní hry, pozorování a zkoumání, diskuse.
Kompetence: Kompetence k učení (dítě pozoruje a objevuje přírodu).
Cena:    40 Kč/dítě (min. 400 Kč)
Místo:   část učebna, část venku
Čas:       8.45–9.45 nebo 10.10–11.10 nebo odpoledne dle dohody, pouze v teplých měsících
  
SMYSLOVÉ VNÍMÁNÍ
Vzdělávací cíl: Dítě dokáže vnímat krásy přírody všemi smysly, buduje si pozitivní vztah k pobytu v přírodě.
Obsah: Vyzkoušíme si několik jednoduchých aktivit a her zaměřených na vnímání přírody všemi smysly (hmatová stezka, ochutnávky, a jiné speciální pomůcky).
Činnosti a metody: Vnímání všemi smysly, kooperativní aktivity.
Kompetence: Kompetence k učení (dítě pozoruje a zkoumá, objevuje svět smyslových vjemů).
Cena:    40 Kč/dítě (min. 400 Kč)
Místo:   část učebna, část venku
Čas:       8.45–9.45 nebo 10.10–11.10 nebo odpoledne dle dohody, pouze v teplých měsících