Obchůdek s pomůckami Objednané programy

Konference EVVO 2020 pro Pardubický kraj - ONLINE!

Přinášíme Vám informace ohledně konání Krajské konference EVVO, která z důvodu koronavirové situace nemohla proběhnout v původním termínu dle původního scénáře. Vymysleli jsme pro Vás ale náhradní termín a náhradní řešení! Konference proběhne 26. listopadu od 13:30 do 16:30 online!

Můžete se těšit například na přednášku Učíme se venku od vzdělávacího centra TEREZA. Potřebují dnešní děti hraní a učení venku? Je kontakt s přírodou opravdu tak zásadní pro zdravý rozvoj dětí? Má v dnešní době smysl nechat děti venku volně si hrát nebo se učit? Neztrácí se tím drahocenný čas pro skutečný rozvoj dětí pod vedením učitele? Co o tom opravdu víme na základě vědeckých výzkumů a zkušeností? Co můžeme udělat, aby dnešní děti byly venku více? Během přednášky společně nahlédnete, jak se mění dětství dnešních dětí, jak z něj mizí čas venku, obyčejné hračky i jednoduché hry. Zmapujete vliv a dopady učení venku. Nahlédnete do škol, které již venku učí. Více najdete na webu www.ucimesevenku.cz. Všechny benefity učení venku jsou popsané v knize Tajemství školy za školou, která je volně ke stažení na www.ucimesevenku.cz/stahuji. A obzvlášť v dnešní podivné koronavirové době se ukazuje, že umět učit venku je veliká výhoda.

Dále v rámci konference proběhne prezentace nově vzniklého Ekocentra Stolístek a vyhlášení soutěže Zelený ParDoubek s prezentací nejlepších počinů.

Na online konferenci se neplatí žádný účastnický příspěvek. Podrobný harmonogram a technické podrobnosti k online připojení zašleme přihlášeným účastníkům týden před konanou konferencí.

Přihlašovat se můžete zde.

Krajská konference EVVO 2020 odložena!

S politováním oznamujeme, že Krajská konference EVVO z důvodu koronavirové situace neproběhne v plánovaném termínu 22. října. Situaci budeme nadále sledovat a do konce října se pokusíme vymyslet náhradní řešení.

Děkujeme za pochopení.

Krajská konference EVVO 2020 - spouštíme přihlašování!

Krajská konference EVVO se koná 22. října od 8:30 (prezence proběhne mezi 7:45 a 8:30) ve Skautském centru Vinice (K Vinici 2666).

Účastnický poplatek činí 200 Kč a bude hrazen na místě v den konání.

V případě změn (vzhledem k epidemiologické situaci) Vás budeme informovat emailem, informace budou též vyvěšeny na našich webových stránkách. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, pište na email michaelacerna.mc@gmail.com.

Přihlašovat se můžete zde.

Anotace k jednotlivých dílnám naleznete v příloze.

Ke stažení: Konference_-_anotace.pdf, velikost: 62 kB

Krajská konference EVVO 2020

Krajská konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Pardubického kraje se koná ve čtvrtek 22. října 2020, ale pozor, na jiném místě! Tentokrát přesídlíme z ABC Klubu do pardubického Skautského centra Vinice (K Vinici 2666, Pardubice). S novými prostorami je spojen i nový formát konference. Prezence proběhne mezi 7:45 a 8:30, následovat bude úvodní slovo a vyhlášení soutěže Zelený ParDoubek. Poté proběhne společná přednáška Učíme se venku od organizace TEREZA. Po obědě se přesuneme do Natura Parku (Štolbova 2874, Pardubice), kde Vás čekají dílny určené pro MŠ i ZŠ. Předpokládaný konec je v 16:00. Přihlašování s podrobnějšími informacemi bude spuštěno v druhé polovině září na www.paleta.cz.

Proběhla Krajská konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Pardubického kraje 2019

24. října 2019 uspořádal krajský koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Ekocentrum PALETA, z. s., ve spolupráci s Pardubickým krajem 19. ročník Krajské konference EVVO Pardubického kraje. Akce se konala v pardubickém ABC Klubu a v Natura Parku a byla zároveň školením koordinátorů EVVO.

Konference se zúčastnilo celkem 77 hostů, z čehož většinu tvořili školští koordinátoři EVVO z mateřských a základních škol. 

Během dopoledních prezentací se účastníci dozvěděli o aktuální situaci EVVO v Pardubickém kraji a ČR, grantových programech a dalších zdrojích financování EVVO. Dále byly představeny zajímavé projekty: M.R.K.E.V., Mrkvička (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy - celostátní programy pro MŠ, ZŠ a SŠ realizované sítí středisek ekologické výchovy Pavučina), Paleta přírodně stavebních technologií (o záchraně učebny Domeček, její rekonstrukci a přeměně v ukázkovou ekologickou stavbu) – o těchto projektech pohovořil ředitel Ekocentra PALETA Miroslav Míkovec. Ten zároveň vyhlásil nový ročník soutěže Zelený ParDoubek. Interaktivní vzdělávání o vodě kolem nás aneb Jak popularizovat toto rychle rostoucí téma a přitom nestrašit katastrofickými scénáři vysvětlil Ondřej Rychecký (Rhyme, z. s.) a Jak učit o změnách klimatu poradil Jakub Vebr (Středisko ekologické výchovy SEVER). V závěru lektorka Ekocentra PALETA Michaela Míkovcová seznámila účastníky s projektem Vzdělávací programy na lokalitách NATURA 2000.

Po obědě následovaly v Natura Parku, budově Ekocentra PALETA s interaktivní expozicí o soustavě Natura 2000, tři praktické dílny a semináře: Jak se žije v Podnebíně, Vycházka do Bubeníkových sadů, H2Ospodař - interaktivní popularizace o (nejen) pitné vodě. Všichni zúčastnění si tak domů odnesli nejen certifikát, ale jistě také spoustu přínosných informací.

Akce byla akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Krajská konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Pardubického kraje 2019

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA KRAJSKOU KONFERENCI EVVO SPUŠTĚNO!

Vážení pedagogové a lektoři EVVO,

spustili jsme přihlašování na Krajskou konferenci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Pardubického kraje, která se uskuteční 24. října 2019 v pardubickém ABC Klubu a v Natura Parku. Podrobnosti a seznam dílen naleznete v příloze. Přihlašovat se můžete do 21. října do 13:00 na www.paleta.cz (vlevo v sekci "Krajský koordinátor EVVO - Přihlašování na akce").

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE – Povedlo se Vám při práci něco, o co byste se chtěli podělit s ostatními a inspirovat je? Nabízíme Vám k tomu prostor na konferenci! Příspěvek by měl být v rozsahu cca 10 minut. Pokud Vás nabídka zaujala, hlaste se do 11. 10. 2019 na sulcova@paleta.cz. Účast na konferenci pro prezentující je bezplatná.

Ke stažení: Konference_plakat_2019.pdf, velikost: 1517 kB

Přihlašování na krajskou konferenci EVVO spuštěno

Letošní krajská konference EVVO Pardubického kraje se koná 29. 11. ve Štolbově ulici v ABC klubu Pardubice (dopolední část) a v Natura parku (odpolední dílny).

Přihlašování již bylo spuštěno a naleznete ho v sekci Krajský koordinátor EVVO->Přihlašování na akce. 

Program letošní konference je v příloze. 

 

 

Ke stažení: Konference_EVVO_2016_program.pdf, velikost: 488 kB

Přihlašování na Krajskou konferenci EVVO

V sekci "Přihlašování na akce" je možné podat přihlášku na Krajskou konferenci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Pardubického kraje, která se koná 20. října v budově DDM na Olšinkách v Pardubicích. Podrobné informace naleznete v přiloženém dokumentu. 

Ke stažení: Konference_EVVO_2015_program.doc, velikost: 614 kB

Staňte se porotci a hlasujte - Cesty odpadů jsou k nahlédnutí

Cesty odpadů - soutěž pro školy Pardubického kraje, úkolem bylo vytvořit příběh ve formě fotoseriálu, ve kterém bude soutěžní tým sledovat cestu vybraného konkrétního odpadu (např. krabice od džusu, obalu o sušenky atp.) od nákupu v obchodě přes fázi používání, odložení jako odpadu, svoz, nové zpracování až k výslednému recyklovanému produktu.

Zde jsou zveřejněné práce žáků a studentů - http://cesty-odpadu.paleta.cz/

Hodnocení je jako ve škole - známkování od 1 do 5.

 

 

Napište nám

Budeme rádi, když nám sdělíte svůj názor - co se Vám líbilo nebo naopak nelíbilo na programech (metodicky, organizačně, lektor, provedení ap.). Veškeré pozitivní i negativní reakce vítáme jako možnost se stále zlepšovat.

Napište nám zde: ekocentrum@paleta.cz, děkujeme.

Činnost krajského koordinátora EVVO

Ekocentrum PALETA Pardubice zastává funkci Krajského koordinátora EVVO (ekologická/environmentální výchova, vzdělávání a osvěta) Pardubického kraje - mapuje stav ekologické výchovy v kraji a přispívá k plnění Krajské koncepce EVVO Pardubického kraje.

Za tímto účelem:

 • Zprostředkovává komunikaci zástupců obcí Pardubického kraje s pověřenými pracovníky Krajského úřadu Pk, státních i nestátních institucí a organizací působících v oblasti EVVO (MŽP ČR, MŠMT ČR, Regionální rozvojovou agenturou Pk, Hospodářskými komorami, Agenturou CENIA, Národní sítí Zdravých měst, neziskovými organizacemi apod.)
 • Provozuje krajský informační server www.ekovychova.cz. Na něm lze najít informace z oblasti grantů a dalších finančních zdrojů, legislativy, adresáře organizací, kalendárium akcí, ekoporadenství aj. Je zde prostor pro diskusi a vyvěšení upoutávek na ekovýchovné akce - pokud je připravujete nebo úspěšně proběhly. Lze přidat i odkaz na webové stránky obcí nebo mikroregionu nebo objednat službu zasílání novinek.
 • Nabízí zapojení do krajské sítě měst a obcí k EVVO, kterým bezplatně poskytuje informační servis - aktuality o seminářích, grantových programech aj.
 • Připravuje setkání zástupců měst a obcí Pk zaměřený na prezentaci dobrých příkladů EVVO v kraji (zapojování veřejnosti do rozhodování, granty na místní úrovni, čistší produkce, "zelené úřadování", Zdravá města) a výměnu zkušeností.
 • Prezentuje ekovýchovné aktivity měst a obcí v médiích a na www.ekovychova.cz
 • Propaguje užitečné projekty - Bioodpad - hmota pro nový život, Škola pro udržitelný život, Biopotraviny do škol a úřadů.
 • Spolupracuje s Národní sítí Zdravých měst a šíří dobré výsledky metodiky Zdravých měst a Místní Agendy 21 ze Zdravých měst v kraji - Chrudimi a Moravské Třebové.
 • Nabízí pomoc při zavádění "zeleného úřadování" - způsobů, jakými se může úřad postupně stát příkladem fungující ekologicky šetrné organizace.
 • Nabízí pomoc při vyhledávání finančních zdrojů pro projekty v oblasti EVVO a konzultace při jejich zpracování.
 • Realizuje osvětové kampaně zaměřené na separování komunálního odpadu - jsou připraveny 3 výchovné programy - pro mateřské školy, 1. stupeň základních škol a 2. stupeň základních škol. Programy s úspěchem proběhly na školách v Pardubicích, ve Zlíně, Roztokách u Prahy, Hradci Králové, Chrudimi, mikroregionu Hlinecko, Moravské Třebové a v dalších místech (již přes 1000 realizací).
 • Vytváří osvětové materiály k separaci odpadů - letáky, didaktické pomůcky (např. Domino o odpadech, Kvarteto o odpadech apod.)
 • Pro potřeby měst zpracovává brožuru RÁDCE - Kam se obrátit s problémy životního prostředí - informace pro veřejnost - kontakty na odpovědné osoby, firmy, instituce řešící otázky a problémy týkající se ŽP.
 • Pomáhá organizovat osvětové akce pro veřejnost - Den Země - Pardubice, Chrudim, Holcim Prachovice apod.
 • Funguje jako ekoporadna
 • Půjčuje literaturu, videokazety a pomůcky k EVVO

Kromě nabídky služeb pro veřejnou správu Ekocentrum PALETA zajišťuje servis:

 • Pro školy – tvoříme vlastní ekovýchovné programy pro MŠ, ZŠ, SŠ z celého kraje (návštěvnost 20 tis. dětí ročně), nabídka programů je uvedena na www.paleta.cz, rozesíláme bezplatně aktuální informace z EVVO a časopis Bedrník vrámci sítě M.R.K.E.V. (metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) a vyrábíme didaktické pomůcky.
 • Pro neziskové organizace působící v EVVO – pomáháme při zakládání občanských sdružení a překonávání problémů v počátcích jejich fungování, pro zaregistrované zajišťujeme bezplatný elektronický informační servis.