Články v této rubrice:
POBYTOVÉ PROGRAMY ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY PRO ŠKOLY
POBYTOVÉ PROGRAMY ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY PRO ŠKOLY

Nabízíme vícedenní pobyty s programem pro základní a střední školy. Pobytový program je zaměřen podle výběru pedagoga z předložené nabídky.

Pětidenní pobytové programy začínají v pondělí obědem a končí v pátek obědem. Po dohodě je možno pobytový program prodloužit, zkrátit či upravit. Programy jsou řazeny do bloků: dopoledne, odpoledne, event. večer a jsou přizpůsobeny věku a schopnostem účastníků. Součástí pětidenního programu je celodenní výlet vybraný po dohodě s pedagogem.

Pro školy s omezeným množstvím času nebo prostředků nabízíme třídenní varianty pobytových programů. Výhodou je též uspokojení většího množství zájemců o naše pobytové programy. Třídenní pobyty začínají a končí obědem, a probíhají buď od pondělí do středy nebo od středy do pátku. Přijet mohou tedy až 4 třídy - dvě na první polovinu týdne, dvě na druhou polovinu týdne. Obvykle se jedná o zkrácenou verzi pětidenního programu bez výletu a některých programů.

Po celou dobu pobytu za kázeň a bezpečnost žáků zodpovídá pedagogický doprovod. Programy navazují na RVP zejména v průřezových tématech Environmentální výchova, Osobnostní a sociání výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Řadu dovedností a znalostí si žáci osvojí například při výrobě různých věcí z přírodních materiálů, ale i formou nejrůznějších her. Všechny pobytové programy jsou propojeny seznamovacími, tvořivými a týmovými hrami či aktivitami zaměřenými na stmelení skupiny, osobnostní rozvoj a poznání sebe sama.

OBJEDNÁVKY
telefonicky: 733 156 218
e-mailem: oucmanice@paleta.cz
(písemně: Ekocentrum Paleta, pobočka Oucmanice, Oucmanice 36, 562 01 Ústí nad Orlicí)
POLEM NEPOLEM - hospodářský program

Vhodné pro: 1.-7. třída ZŠ

Období: celoročně

Cíle: Seznámení s životem na vsi, trénink dovedností vedoucích k samostatnosti a soběstačnosti, rozvoj zodpovědného jednání a šetrného přístupu k přírodním zdrojům.

Obsah: Týden je zaměřen na hospodaření (nejen) na vsi. V průběhu týdne budou žáci třídit odpady, vyzkouší si jak se dojí mléko a vyrobí několik různých mléčných výrobků, upečou si housky nebo koláč, budou pečovat o domácí a hospodářská zvířata, budou pracovat se dřevem a vyřezávat, uvaří léčivý bylinkový čaj, prozkoumají jak funguje kompost, zjistí jak hospodařit s vodou a vyrazí na výlet do okolní krajiny.

Činnosti a metody: Kontakt se zvířaty a s přírodou, prožitkové aktivity, skupinová práce, spolupráce, pozorování a výzkum, ukázky, praktická činnost, rukodělná tvorba, výtvarná činnost, pohybové a kooperativní hry, práce s textem, exkurze, celodenní výlet.

Pečení koláčů
Program "Kompost".
Cvrnkání kuliček v programu "Hry na vsi."
KOUSKY PŘÍRODY - přírodovědný program

Vhodné pro: 1.–6. třída ZŠ

Období: pouze v období duben - říjen!

Cíle:uvědomění si závislosti lidí na stavu krajiny, ve které žijí; seznámení s několika základními ekosystémy, co v nich žije a roste, jaká je jejich funkce v krajině; upevnění vztahu k přírodě a rozvoj úcty k životu

Obsah: Děti se stanou součástí příběhu či pohádky, v němž řeší problém s povodněmi, suchem, vichřicí i hladomorem a budou tvořit krajinu, tak aby se v ní dobře žilo. Na vlastní kůži si užijí louku, les, rybník a zahradu, dozví se něco jejich přirozených obyvatelích i o tom, jaký vliv na ně máme my, lidé. Také budou lovit a zkoumat vodní živočichy, zpracovávat ovčí vlnu, vařit léčivé čaje z divokých bylin, vyrábět ptačí budku či krmítko, a udělají si svíčky ze včelího vosku.

Činnosti a metody: Kontakt s přírodou, pohybové a kooperativní hry, prožitkové aktivity, skupinová práce a spolupráce, pozorování a výzkum, ukázky, praktická činnost, rukodělná tvorba a výtvarná činnost, výlet.

Sestavování obrázku včely.
Závěr.
ZAPOMENUTÁ ZIMA - zimní program

Vhodné pro: 1.-5. třída ZŠ

Období: listopad až únor

Cíl: prožitky v zimní přírodě; poznat zimu z pohledu člověka i zvířat; rozvoj zručnosti a soběstačnosti, rozšíření přírodovědných znalostí

Obsah: Co vše děti čeká? Pátrání v našem muzeu po tom, co zažívali lidé na vsi v zimě před 100 lety. Pátrání v ekocentru po tom jak můžeme ušetřit a neplýtvat energií v současnosti. Děti budou také řezat dřevo, topit v peci a péct vánočku.  Uvaří si dobroty z jablek. Seznámí se s běžnými ptačími druhy na krmítkách, co je může ohrožovat a jak jim můžeme pomoci. Potrénují zručnost při výrobě dřevěných i lojových krmítek. Naučí se rozeznávat stopy a pobytová znamení znamení zvěře. Seznámí se s technikou drátkování a vyrobí si ozdobu z kamínku. Vyrazí na výlet zimní krajinou. V průběhu týdne se mohou připojit k péči o naše zvířata.

Činnosti a metody: kontakt se zvířaty a s přírodou, prožitkové aktivity, skupinová práce, spolupráce, ukázky, praktická činnost, rukodělná tvorba, výtvarná činnost, pohybové a kooperativní hry a aktivity, výlet.

Tvoření koláže "Jak se příroda připravuje na zimu."
Odlévání stop.
Řezání dřeva na topení v peci.
PRAČLOVÍČEK - venkovní program

NOVINKA 2021

Vhodné pro: 1.-5. třída ZŠ

Období:  duben až říjen

Cíle:  cítit se v přírodě jako doma, osahat si základní vlastnosti světa, rozvoj zručnosti a sebevědomí

Obsah:  Pobyt, který děti mohou strávit až ze 100% venku, pokud počasí a učitel dovolí. Venku budou vařit, tvořit, trénovat, pracovat, pozorovat, naslouchat, a možná si i vyzkouší, jaké to je venku také bydlet. Zkušenosti a zručnost získají při práci s pestrou škálou přírodních materiálů včetně kopřiv, jílu, či kostí… Skoro jako pračlovíček.  

Činnosti a metody: Kontakt s přírodou, prožitkové aktivity, skupinová práce, spolupráce, ukázky, praktická činnost, rukodělná tvorba, výtvarná činnost, pohybové hry, kontakt se zvířaty.

EKODŮM - projektový program

Vhodné pro: 6.-9. třída ZŠ, SŠ

Období: celoročně

Cíle: rozvoj zodpovědného jednání, šetrného přístupu k přírodním zdrojům, zručnosti a soběstačnosti

Obsah: V průběžném projektu se děti zaměří na místo, které je nám nejbližší a kde trávíme nejvíce času – dům, jeho blízké okolí a hospodaření v něm. Jak v něm zacházíme s vodou a s odpady, je-li obklopen pestrou a jedlou zahradou, zda v něm příliš neplýtváme energií. Vyzkouší si práci se dřevem a hlínou, poučí se o tradičních materiálech i o nejnovějších technologiích, a navrhnou vlastní eko-domy, které prezentují na závěr v architektonické soutěži.

Činnosti a metody: kontakt se zvířaty a s přírodou, prožitkové aktivity, skupinová práce, spolupráce, ukázky, praktická činnost a rukodělná tvorba, pohybové a kooperativní aktivity, diskuse, práce s textem, projekt, prezentace, celodenní výlet a exkurze.

 

ZeMěZMĚNA - osobnostní a projektový program

Vhodné pro: 7. - 9. třída ZŠ; SŠ

Období: celoročně

Cíle: seznámit se s možnostmi, jak mohu sám přispět k řešení environmntálních problémů, rozvoj aktivního občanství, zorientovat se v tématu klimatická změna

Obsah: Žáci zkoumají, jak funguje Země a jak do toho zasahuje člověk. Zamyslí se například nad tím, jak si krajina a města mohou poradit se suchem i povodněmi, nad tím, co jíme, a jaký to má dopad, nad spotřebou energie a dalšími tématy. Prozkoumají souvislosti se změnou klimatu. Žáky také čeká hledání osobní moci – nad sebou, nad kvalitou a dopadem svého života, nad tím, jak mohu měnit své okolí. Hlavní kostrou pobytu je tvorba projektu, který přispěje k pozitivní změně ve školy, městě, či okolí. Téma projektu si žáci vyberou na základě toho, co je nejvíc zaujalo, tvoří si vizi a rozpracovávají ji do podoby společného třídního projektu. To, co žáci naplánují, mohou pak ve škole či jejím okolí skutečně zrealizovat.

Činnosti a metody: kritické myšlení, diskuse, pokusy, vaření, praktická práce pro přírodu, pohybové aktivity, celoenní výlet, tvořivé aktivity, tvorba projektu

Ke stažení: ZeMeZmena_-_rozpis_pobytu.pdf, velikost: 197,73 kB
PŘEŽITÍ V DIVOČINĚ - venkovní a seberozvojový program

NOVINKA 2021

Vhodné pro:  2. st. ZŠ, SŠ

Období: duben až říjen

Cíle: cítit se v přírodě jako doma, ukotvení ve světě a podpora vlastního sebevědomí, rozvoj technického myšlení a soběstačnosti

Obsah:  Pobyt, který žáci mohou strávit až ze 100% venku (pokud dovolí počasí a doprovázející pedagog). Venku budou vařit, tvořit z rozmanitých materiálů, trénovat, budovat, pracovat, spolupracovat, naslouchat a pozorovat. Díky silným zážitkům na vlastní kůži procítí zákonitosti přírody i problémy civilizace.

Činnosti a metody: Kontakt s přírodou, prožitkové aktivity, skupinová práce, spolupráce, ukázky, reálná práce, rukodělná tvorba, výtvarná činnost, pohybové aktivity, kontakt se zvířaty.

Třídenní pobyty pro ZŠ i SŠ
Většinu výše uvedených programů nabízíme kromě klasické pětidenní varianty i ve zkrácených verzích - třídenních nebo čtyřdenních.
Ekocentrum PALETA, Štolbova 2874, 530 02 Pardubice. Tel., fax: 466 614 352, e-mail: ekocentrum@paleta.cz