Obchůdek s pomůckami Objednané programy

Síť měst a obcí v kraji k EVVO

Pro zájemce z řad měst a obcí v Pardubickém kraji provádíme bezplatný informační servis - elektronickou novinkovou službu z oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty.
Posíláme informace o aktuálních grantech, seminářích, novinkách, kampaních. Jedenkrát ročně organizujeme spolu s Pardubickým krajem seminář - vzájemnou výměnu zkušeností.
Máte-li zájem, napište nám zde: chrudim@paleta.cz, budeme Vás kontaktovat.

Osvěta a ekologická výchova v oblasti odpadů

Ekocentrum PALETA má desetiletou zkušenost z pořádání výchovných akcí zaměřených na separování komunálního odpadu. K tomuto účelu má vyvinuty 3 výchovné programy - pro mateřské školy, 1. stupeň základních škol a 2. stupeň základních škol. Lektoři z pardubického Ekocentra učí děti zábavnou formou rozeznávat nejen jednotlivé druhy odpadů, ale i kontejnery na separovaný sběr a učí je správně kontejnery používat.

Výchovné programy jsou založeny na aktivní účasti dětí s prvky dramatické výchovy. Děti samy musí dospět ke správnému řešení problému s přebytkem odpadů.

Programy s úspěchem proběhly na školách v Pardubicích, ve Zlíně, Roztokách u Prahy, Hradci Králové, Chrudimi, mikroregionu Hlinecko, Moravské Třebové a v dalších místech (již téměř 800 realizací).

K provádění programů jsou zhotoveny speciální didaktické pomůcky (viz sekce Pomůcky).

Bohaté zkušenosti máme také s osvětou dospělé veřejnosti - zejména formou informačních letáků se zvýšeným výchovným prvkem. Zvlášť vydáváme informace zaměřené na třídění běžného komunálního odpadu a na nebezpečný odpad.