Obchůdek s pomůckami Objednané programy

Články v této rubrice:

Pomoc rozvoji NNO

Neziskovým organizacím v Pardubickém kraji, které se zabývají problematikou životního prostředí a ekologické výchovy, nabízíme bezplatné poradenství:

  • při založení občanského sdružení
  • při získávání grantů
  • zasílání aktuálních informací o akcích, legislativních změnách, financích ap.
  • při propagaci činnosti organizace v médiích
  • konzultace, literaturu, kontakty
  • organizace výměny zkušeností
  • zapojení do společných projektů
  • zprostředkování vazby na úřady atp.

Máte-li zájem o zařazení do databáze pro zasílání informačního servisu, napište nám: ekocentrum@paleta.cz.

Server WWW.EKOVYCHOVA.CZ

Ekocentrum PALETA Pardubice provozuje krajský informační server www.ekovychova.cz.
Od ledna zde návštěvníkům zprostředkovává informace z oblasti grantů a dalších finančních zdrojů, legislativy, adresáře organizací, kalendárium akcí, ekoporadenství aj. Je zde prostor pro diskusi a vyvěšení upoutávek na Vaše ekovýchovné akce - pokud je připravujete nebo úspěšně proběhly - dejte o nich vědět. Můžete přidat i odkaz na Vaše webové stránky. Využijte službu zasílání novinek.