Obchůdek s pomůckami Objednané programy

5P - Pilotní Programy s Praktickou Prací pro Přírodu

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí v rámci Výzvy Podprogramu A na podporu projektů nestátních neziskových organizací působících v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje pro rok 2020.

Hlavním cílem projektu je rozšiřovat možnosti výuky v přírodě a zahrnout do vyučování praktickou práci pro přírodu. Prostředkem pro jeho dosažení je tvorba, pilotní ověření a evaluace 4 nových výukových programů na přírodních lokalitách spojených s praktickou prací pro přírodu.

Ekocentrum PALETA chce vytvořit a nabídnout výukové programy na 2 konkrétních přírodních lokalitách, jejichž součástí bude i praktická práce pro přírodu - kopání tůněk nebo sběr odpadků. Programy budou tříhodinové až celodenní a převážně venkovní. Zaměřeny budou na témata biodiverzita či klimatická změna vs. voda v krajině. Vytvořeny budou 4 různě zaměřené výukové programy pro 4 různé věkové kategorie – od prvních tříd ZŠ až po žáky SŠ. Vytvořeny budou i pracovní listy pro navazující práci ve školách či na jiných lokalitách. Součástí projektu bude i brigáda pro veřejnost.

Projekt se realizuje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Podpora činí 191 097 Kč.

Méně je někdy více

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí v rámci Výzvy Podprogramu A na podporu projektů nestátních neziskových organizací působících v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje pro rok 2020.

Hlavním cílem projektu je vytvořit nové výukové programy a navazující aktivity, které povedou u žáků k uvědomění si příčin vlastní produkce odpadu a podpoří jejich odpovědné chování za produkci odpadu s důrazem na předcházení jeho vzniku. Dílčími cíli programů pak je poznání, kolik odpadu produkuji, jak mohu jeho produkci redukovat, jaké druhy odpadu vytvářím, které z nich jsou nejvíce zbytečné a problematické a proč.

Dalším cílem projektu je pomocí navazujícího souboru aktivit zapojit žáky, rodiče žáků, pedagogy, i celé školy do konkrétních výzev, které je budou motivovat a pomohou jim snížit produkci odpadů. Jde o úkoly podporující získání a posílení návyků pro zodpovědné chování v oblasti produkce odpadů. Dílčím cílem zde je i získat zpětnou vazbu, k jakým praktickým dopadům vedla naše snaha o vzdělávání v dané problematice.

Projekt se realizuje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Podpora činí 136 425 Kč.

Divoši v divočině

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí v rámci Výzvy Podprogramu A na podporu projektů nestátních neziskových organizací působících v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje pro rok 2020.

Hlavním cílem projektu je vytvoření nového pětidenního venkovního pobytového programu, kde je těžištěm získávání zkušeností venku v podnětném přírodním prostředí formou primitivních dovedností pro přežití v divočině. Účastníci by pomocí těchto dovedností měli zažít intenzivní interakci s přírodním prostředím, aby pochopení přírodních procesů bylo osobní zkušeností a samozřejmostí.

Program bude připraven s variantami aktivit pro věkové skupiny od 1. stupně ZŠ až po střední školy. Projekt umožní dětem a učitelům získat potřebné dovednosti pro pobyt a výuku v přírodě. Ve specifické variantě budou aktivity využitelné i pro tábory rodičů s dětmi. 

Projekt se realizuje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Podpora činí 240 697 Kč.