Obchůdek s pomůckami Objednané programy

Název projektu: Volnočasové aktivity v Natura parku 2019

Statutární město Pardubice, v rámci Programu podpory ekologické výchovy a osvěty, poskytlo Ekocentru PALETA dotaci ve výši 54 000 Kč na Volnočasové aktivity v Natura parku v roce 2019.

Projekt nabídne veřejnosti kvalitní, pestré a nápadité volnočasové aktivity. V rámci programu jednotlivých tematicky zaměřených aktivit si účastníci odnesou nejen vlastnoručně vyrobené produkty, nové dovednosti a znalosti, ale zároveň se díky náplni jednotlivých aktivit inspirují ke kvalitnějšímu prožívání svého volného času. 

Pomůcky k EV programům pro pardubické školy

Statutární město Pardubice, v rámci Programu podpory ekologické výchovy a osvěty, poskytlo Ekocentru PALETA dotaci ve výši 27 000 Kč na pomůcky k EVVO programům pro pardubické školy.

V roce 2018 se uskutečnilo přes 600 programů pro školy z Pardubic na cca 80 různých témat. Intenzívní celoroční práce s dětmi při programech ekologické výchovy vyžaduje v tomto objemu i materiál a pomůcky. Díky této podpoře se podařilo zajistit materiál, který se při programech ekologické výchovy spotřebuje při činnosti s dětmi.

Podpora environmentální výchovy dětí a mládeže v Pardubicích v roce 2019

Statutární město Pardubice, v rámci Programu podpory ekologické výchovy a osvěty, poskytlo Ekocentru PALETA dotaci ve výši 300 000 Kč a krytí vlastních provozních nákladů v roce 2019. Dotace bude využita na mzdové náklady na lektory, kteří realizují programy EVVO pro školy v Pardubicích. Díky této podpoře realizujeme ročně programy EVVO pro děti v objemu cca 20 000 člověko/hodin, což je více než 600 programů pro školy z Pardubic