Obchůdek s pomůckami Objednané programy

EVP pro skupiny dospělých

Hlavním cílem projektu je tvorba, pilotní ověření a evaluace ekologických výukových programů (EVP) pro skupiny dospělých a dále vytvoření širší nabídky programů pro dospělé. Programy budou zaměřeny na environmentálně odpovědné jednání, udržitelné zahradničení a architekturu a kontakt s přírodou. Projekt umožňuje efektivní mimoškolní a celoživotní vzdělávání a řeší nedostatečné příležitosti pro environmentální vzdělávání dospělých z řad laické veřejnosti.

Projekt se realizuje od 1.1.2019 do 31.12.2019. Podpora činí 199 272 Kč.

Paleta přírodně stavebních technologií

Hlavními cíli tohoto projektu je vzdělávání dospělých v tematice environmentálně šetrných a přírodních stavebních postupů, učit prakticky a jít příkladem. Stavitelství a bydlení celosvětově významně přispívá ke změnám klimatu.  Stavební průmysl a výroba konvenčních stavebních materiálů je sama o sobě energeticky náročná a je také významným zdrojem CO2. Dalším zdrojem spotřeby energie a emisí CO2 je pak provoz nezateplených budov. V obnově naší staré nezateplené dosluhující učebny vidíme velký potenciál pro názorné a praktické vzdělávání dospělých v této tematice. Díky projektu budou mít dospělí možnost se naučit potřebné stavební postupy a získat potřebné znalosti přímou a názornou praxí, která bude díky navazujícím přednáškám podpořena i širšími souvislostmi. Každá z 8mi stěn naší zahradní učebny bude díky workshopům opláštěna jinou přírodní technologií, včetně ukázkových průhledů do stavby stěny. Bude přidáno i 9 nových naučných tabulí k dané tematice.  Kromě praktického vzdělávání dospělých v aktuálně potřebné tématice dojde také ke snížení energetické náročnosti naší učebny, a dále k přetvoření pláště budovy do podoby nové názorné a trvalé výukové pomůcky dostupné v následujících letech pro výukové programy i pro veřejnost.

Projekt se realizuje od 1.1.2019 do 31.12.2019. Podpora činí 198 380 Kč.

Samoobslužné ekologické úkolové sady pro školní kolektivy a veřejnost

Předmětem projektu je vytvoření samoobslužných úkolových sad. Jejich náplní bude vždy příběh, v jehož rámci se bude dítě nebo skupina snažit ochránit přírodu plněním různých úkolů z oblasti environmentální výchovy. Celkem 4 typy (2 zimní a 2 letní) sad, budou půjčovány veřejnosti a kolektivům ZŠ a předškolní MŠ v rámci pobytu v Natura Parku (sídlo Ekocentra PALETA). Hlavním cílem projektu je podpořit k přírodě odpovědné chování dětí, mládeže a ostatní veřejnosti. Projekt bude badatelsky orientován a důraz bude kladen na rozvoj samostatnosti a propojení se soustavou Natura 2000.

Projekt se realizuje od 1.1.2019 do 31.12.2019. Podpora činí 198 747 Kč.