Obchůdek s pomůckami Objednané programy

Ekologická soutěž Zelený ParDoubek 2020

Soutěž pro školy z Pardubického kraje týkající se ekologické výchovy, činnosti škol ze žáky v této oblasti. Koná se jednou za dva roky, toto již je 10. pokračování. Soutěže se obvykle účastní okolo 60 škol. Vyhodnocení se vyhlašuje každoročně na Krajské konferenci EVVO spolu s udělením certifikátu Ekologická škola Pardubického kraje 1.-3. stupeň.

Soutěžní práce bude vyhodnocovat komise složená z pracovníků Ekocentra PALETA.

Soutěž se bude konat pod záštitou Ing. Bohumila Bernáška, radního KuPK pro školství. Pardubický kraj podpořil akci částkou 80 000 Kč. Částka je vyčleněna jako Finanční odměny pedagogům vítězných škol.

Specializační studium EVVO pedagogů z Pardubického kraje v roce 2020

Jde o studium "výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy“ dle §9 vyhlášky č. 317/2005 Sb., které je předpokladem zařazení koordinátora do příslušného kariérního stupně (a tedy i jeho odměňování). Studium je určeno absolventům magisterského programu pedagogického typu nebo absolventům magisterského programu nepedagogického typu doplněného pedagogickým minimem.

Obsah studia v rozsahu 250 vyučovacích hodin je vytvořen dle Standardu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků EVVO. Studium proběhne formou vícedenních setkání – vícedenních kurzů. Studium bude zakončeno obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí v roce 2020. Úspěšný absolvent specializačního studia získá osvědčení akreditované MŠMT.

Jedná se o společné studium organizované a financované účastníky a třemi kraji rovným dílem (Královéhradecký, Liberecký a Pardubický kraj).

Pardubický kraj podpořil studium částkou 104 000 Kč

Podpora environmentální výchovy dětí a mládeže v Pardubicích v roce 2020

Pardubický kraj, v rámci  projektu „Podpora environmentální výchovy dětí a mládeže v Pardubickém kraji v roce 2019“, poskytl Ekocentru PALETA, z. s.  neinvestiční dotaci ve výši 800 000 Kč. Dotace bude využita na mzdové náklady na lektory, kteří realizují environmentální výukové programy pro školy. Díky této podpoře realizujeme ročně programy environmentální výchovy pro děti v objemu cca čtyřiceti tisíc  člověko/hodin.

Specializační studium EVVO pedagogů z Pardubického kraje v roce 2019

Jde o studium "výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy“ dle §9 vyhlášky č. 317/2005 Sb., které je předpokladem zařazení koordinátora do příslušného kariérního stupně (a tedy i jeho odměňování). Studium je určeno absolventům magisterského programu pedagogického typu nebo absolventům magisterského programu nepedagogického typu doplněného pedagogickým minimem.

Obsah studia v rozsahu 250 vyučovacích hodin je vytvořen dle Standardu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků EVVO. Studium proběhne formou vícedenních setkání – vícedenních kurzů. Studium bude zakončeno obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí v roce 2020. Úspěšný absolvent specializačního studia získá osvědčení akreditované MŠMT.

Jedná se o společné studium organizované a financované účastníky a třemi kraji rovným dílem (Královéhradecký, Liberecký a Pardubický kraj).

Pardubický kraj podpořil studium částkou 104 000 Kč

Podpora environmentální výchovy dětí a mládeže v Pardubickém kraji v roce 2019

Pardubický kraj, v rámci  projektu „Podpora environmentální výchovy dětí a mládeže v Pardubickém kraji v roce 2019“, poskytl Ekocentru PALETA, z. s.  neinvestiční dotaci ve výši 800 000 Kč. Dotace bude využita na mzdové náklady na lektory, kteří realizují environmentální výukové programy pro školy. Díky této podpoře realizujeme ročně programy environmentální výchovy pro děti v objemu cca čtyřiceti tisíc  člověko/hodin.

Rekonstrukce střechy učebny

Pardubický kraj podpořil projekt „Rekonstrukce střechy učebny“ částkou 45 000Kč, v rámci dotačního řízení na podporu sociálního podnikání a rozvoje neziskového sektoru – podpora fundraisingu. Jedná se účelové poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje. Finanční prostředky jsou určeny na mzdové náklady fundraisera a na vzdělávání fundraiserů organizace v oblasti fundraisingu.

Ekologická soutěž Zelený ParDoubek 2018

Soutěž pro školy z Pardubického kraje týkající se ekologické výchovy, činnosti škol ze žáky v této oblasti. Koná se jednou za dva roky, toto již je 9. pokračování. Soutěže se obvykle účastní okolo 60 škol. Vyhodnocení se vyhlašuje každoročně na Krajské konferenci EVVO spolu s udělením certifikátu Ekologická škola Pardubického kraje 1.-4. stupeň.

Soutěžní práce bude vyhodnocovat komise složená z pracovníků krajského úřadu a Ekocentra PALETA.

Soutěž se bude konat pod záštitou Ing. Bohumila Bernáška, radního KuPK pro školství. Pardubický kraj podpořil akci částkou 80 000 Kč. Částka je vyčleněna jako Finanční odměny pedagogům vítězných škol

 

Podpora environmentální výchovy dětí a mládeže v Pardubickém kraji v roce 2018

Pardubický kraj, v rámci  projektu „Podpora environmentální výchovy dětí a mládeže v Pardubickém kraji v roce 2018“, poskytl Ekocentru PALETA, z. s.  neinvestiční dotaci ve výši 800 000 Kč. Dotace bude využita na mzdové náklady na lektory, kteří realizují environmentální výukové programy pro školy. Díky této podpoře realizujeme ročně programy environmentální výchovy pro děti v objemu cca čtyřiceti tisíc  člověko/hodin.

Specializační studium EVVO pedagogů z Pardubického kraje v roce 2018

Jde o studium "výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy“ dle §9 vyhlášky č. 317/2005 Sb., které je předpokladem zařazení koordinátora do příslušného kariérního stupně (a tedy i jeho odměňování). Studium je určeno absolventům magisterského programu pedagogického typu nebo absolventům magisterského programu nepedagogického typu doplněného pedagogickým minimem.

Obsah studia v rozsahu 250 vyučovacích hodin je vytvořen dle Standardu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků EVVO. Studium proběhne formou vícedenních setkání – vícedenních kurzů. Studium bude zakončeno obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí v roce 2018. Úspěšný absolvent specializačního studia získá osvědčení akreditované MŠMT.

Jedná se o společné studium organizované a financované účastníky a třemi kraji rovným dílem (Královéhradecký, Liberecký a Pardubický kraj).

Pardubický kraj podpořil studium částkou 104 000 Kč