Obchůdek s pomůckami Objednané programy

Blokové ekologické výukové programy pro školy

Projekt podpoří odpovědné chování dětí a jejich prostřednictvím i rodičů v oblasti tzv. domácí ekologie. Projekt řeší nedostatky v oblasti environmentálně odpovědného jednání a nekoncepčnost účasti dětí na ekologických výukových programech. Díky projektu se žáci budou moci účastnit celých bloků programů, kde je tematika ekologického provozu domácností zpracována formou navazujících a propojených výukových programů dohromady tvořících jeden funkční celek. Celkem bude vytvořeno, pilotně ověřeno a evaluováno 12 nových výukových programů spojených do 3 kompaktních bloků pro různé věkové skupiny žáků.

Projekt se realizuje od 1.1.2018 do 31.12.2018. Podpora činí 200 000 Kč.

Služby pro návštěvníky evropsky významných lokalit

Předmětem projektu je zajištění kvality provozu informačního centra, které představuje a přibližuje soustavu Natura 2000 pro občany, turisty a návštěvníky kraje, a dále rozšíření nabídky souvisejících aktivit a informačních materiálů. Nové informační materiály poslouží jako zdroj informací a inspirace pro výlety, a akce pro veřejnost nabídnou možnost poznávat přírodu a lokality soustavy Natura 2000 zajímavější a poutavější formou. Pracovníci infocentra budou proškoleni a vznikne manuál pro pracovníky infocentra s cílem zajistit kvalitu služeb infocentra i do budoucna.

Projekt se realizuje od 1.1.2018 do 31.12.2018. Podpora činí 200 000 Kč.

Nové venkovní programy Ekocentra PALETA Oucmanice

Předmětem projektu je vytvoření, pilotní ověření a evaluace nových výukových programů v Ekocentru PALETA Oucmanice. Jedná se o programy krátké a jednodenní pro cílovou skupinu MŠ a ZŠ (1. i 2. stupeň), případně SŠ a dospělé. Programy budou v maximální míře venkovní či terénní a budou zaměřeny na přímý kontakt dětí s přírodou a environmentálně odpovědné jednání. Celkem vznikne 8 nových výukových programů.

Projekt se realizuje od 1.1.2018 do 31.12.2018. Podpora činí 200 000 Kč.