Obchůdek s pomůckami Objednané programy

ZAHRADA A PŘÍRODA JAKO UČEBNA

Projekt ZAHRADA A PŘÍRODA JAKO UČEBNA je spolufinancován Evropskou unií.

O projektu Zahrada a příroda jako učebna

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Projekt probíhá od 1.10.2017 do 31.12.2018. Celkové výdaje projektu činí 1 409 137 Kč

Přírodu považujeme za nejlepší učebnu, a proto chceme vytvořit kvalitní infrastrukturu pro venkovní vzdělávání. Díky realizaci tohoto projektu budou nakoupeny moderní pomůcky pro výuku v terénu, a ve venkovním areálu Ekocentra PALETA Oucmanice budou vybudovány interaktivní vzdělávací prvky a zázemí pro venkovní výukové programy. Cílem je dostat děti ven, navýšení kapacity pro vzdělávání, a zefektivnění a zkvalitnění vzdělávání ve vazbě na přírodovědné, technické a řemeslné obory.

Hlavním cílem konkrétně je úprava areálu (zahrady, pozemku) kolem budovy ekocentra a jeho vybavení informačními stanovišti, interaktivními vzdělávacími prvky a pomůckami za účelem zkvalitnění výuky, a vybavení nutným zázemím pro realizaci vzdělávací činnosti ve venkovním podnětném prostředí. Vzdělávací prvky by měly být řešené tak, aby umožnily využití na lektorovaných výukových programech, ale i samoobslužné vzdělávání skupin např. při návštěvě našeho areálu v rámci školních výletů apod.ojekt je spolufinancován Evropskou unií. Projekt probíhá od 1.10.2017 do 31.12.2018. Celkové výdaje projektu činí 1 409 137 Kč