Obchůdek s pomůckami Objednané programy

Vzdělávací programy na lokalitách NATURA 2000

V rámci Projektu budou vytvořeny nové samoobslužné vzdělávací programy pro návštěvníky vybraných lokalit systému Natura 2000 v Pardubickém kraji. Součástí projektu je jejich pilotní ověření a evaluace.

Cílem projektu je přímo na místě zážitkovou formou přibližovat školám či veřejnosti význam konkrétních lokalit. V závěru Projektu bude vytvořena vhodná obecná metodika pro tvorbu obdobných programů a sdílení dobré praxe.

Projekt se realizuje od 1. 6. 2019 do 31. 12. 2021. Podpora činí 719 190 Kč.

Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Projekty SFŽP

Ekocentrum PALETA, z.s. je v roce 2017realizátorem projektů:

Vzdělávací programy v Pardubicích
Pobytové programy environmentálního vzdělávání pro základní školy
Programy environmentálního vzdělávání v Pardubickém kraji
Tyto projekty byly vytvořeny za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP