Natura 2000 v informačních centrech Východních Čech

SFŽP ČR podpořil dvouletý projekt Natura 2000 v informačních centrech Východních Čech.

Cílem projektu je vytvoření zábavně-vzdělávacího programu k interpretaci přírodního dědictví, který podnítí aktivní zájem veřejnosti o problematiku soustavy Natura 2000 v České republice a primárně v Pardubickém kraji a okolí. Bude realizován kvantitativní výzkum zaměřený na preference a spotřební chování hlavních cílových skupin, z kterého vyplynou hlavní charakteristiky takového programu - aby u nich vyvolal zájem a podnítil jejich aktivitu. Program bude následně dlouhodobě realizován v návštěvnickém centru Natura park v Pardubicích. Součástí projektu je i školení zaměstnanců informačních center, zaměřené na problematiku návštěvníků území Natury 2000 a geoparků.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí - www.sfzp.cz a www.mzp.cz