Obchůdek s pomůckami Objednané programy

Úspěšné dokončení projektu „Regulae vitae“

Oucmanice 31. 5. 2016

Cíle projektu, který byl zaměřen na vývoj a realizaci vzdělávacích a osvětových akcí pro pobočku Ekocentra PALETA v Oucmanicích, byly splněny.

V průběhu projektu bylo realizováno 27 environmentálních vzdělávacích kurzů pro školy, se zaměřením na přírodu, udržitelný rozvoj, šetrný vztah ke zdrojům, úspory energií a také mezilidské vztahy. Kurzy prošlo 753 dětí.

V rámci projektu vznikly dva nové kurzy – Labyrint světa I. pro 1. stupeň ZŠ a Labyrint světa II. pro 2. stupeň ZŠ. Cílem obou kurzů je uvědomění si důležitosti rozmanitosti - ve vlastním životě, v lidské společnosti, i v přírodě; stmelení kolektivu, osobnostní rozvoj, rozvoj kreativity, budování kladného vztahu k přírodě. 

Dále vznikly tři třídenní kurzy, jako plnohodnotná zkrácená verze již existujících pětidenních kurzů. 

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.eeagrants.cz a www.fondnno.cz

 

Ke stažení: Regulae-vitae-TZ-2.doc, velikost: 482 kB

Ekocentrum PALETA získalo grant na projekt „Regulae vitae“.

Oucmanice 15. 4. 2015

Projekt je zaměřen na vývoj a realizaci vzdělávacích a osvětových akcí pro pobočku Ekocentra PALETA v Oucmanicích - Pobytové středisko ekologické výchovy Pardubického kraje.

Cílem projektu je připravit a realizovat environmentální vzdělávání a osvětu v Pobytovém centru environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Pardubického kraje pro děti, se zaměřením na přírodu, udržitelný rozvoj, šetrný vztah ke zdrojům, úspory energií a také mezilidské vztahy. 

Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace vzdělávacích environmentálních programů. V rámci projektu vzniknou dva nové kurzy a tři třídenní kurzy, jako plnohodnotná standardně zkrácená verze již existujících pětidenních kurzů a bude připraven manuál programů pro lektory ekovýchovných programů ekocentra.

Celkem bude realizováno v průběhu projektu min. 25 kurzů pro školy pro min. 700 dětí. 

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.eeagrants.cz a www.fondnno.cz

 

Ke stažení: Regulae-vitae-TZ.doc, velikost: 482 kB