Obchůdek s pomůckami Objednané programy

Články v této rubrice:

Partneři

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

ESET ENJOY SAFER TECHNOLOGY

Partneři ekocentra

Hlavními našimi partnery v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty byl Pardubický kraj, SSEV Pavučina a její členská střediska, zejména SEVER, Lipka, Toulcův Dvůr, Divizna, Doris a Sluňákov.

Při naší činnosti bychom se neobešli bez přízně a pomoci mnoha lidí z různých oborů a oblastí života. Věnujeme jim kapitolu Poděkování.

Mezi naše významné partnery patří také Mateřská škola Strojařů Chrudim, DDM Beta Pardubice, města a obce v Pardubickém kraji. Mimoto jsme úzce spolupracovali s Magistrátem města Pardubic a Městským úřadem Chrudim, se školami (např. praxe studentů škol z Univerzity Pardubice, Hradec Králové, Olomouc a Brno, SZeŠ a VOŠ Chrudim, konzultace diplomových prací s vysokými školami), s Mikroregionem Hlinecko, Sportovní areály města Chrudim,  Regionální muzeum v Chrudimi a s dalšími úřady a institucemi – obec Oucmanice, Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, Čajový klub Paleta. Spolupracujeme s nevládními organizacemi (Středisko ekologické výchovy AMOS, o.p.s., členská střediska SSEV Pavučina, Mateřské centrum MAMA klub Chrudim, Vodní zdroje Chrudim, ČSOP Jaro Jaroměř, Záchranná stanice Pasíčka), účastnili jsme se práce komisí a expertních skupin (konzultační skupina EVVO při MŽP, Pracovní skupina EVVO Pardubického kraje…). Jsme členy MAS Nad Orlicí a Chrudimsko.

Poděkování

Za spolupráci a podporu děkujeme všem našim spolupracovníkům, dobrovolníkům, partnerům a příznivcům.

Zvláště děkujeme za finanční příspěvek nebo materiální podporu těmto institucím a firmám:

Nadace Partnerství, Pardubický kraj, Statutární město Pardubice, Ministerstvo životního prostředí, Město Chrudim, Eset Software, Jan Mec jr., Ekola České Libchavy s. r. o.,  SZeŠ a VOŠ Chrudim, Philips CZ, Ing. Arch. Tomáš Med, SSEV Pavučina,Vodní zdroje Chrudim, MŠ Strojařů Chrudim a DDM Beta Pardubice.


AnimalFest 2015 sponzorovali: ABC klub, Sticker.CZ. Na festivalu zdarma hráli: Dukla vozovna, Špičková kultura, Volant, Vypsaná fiXa.
Našimi podporovateli a příznivci byli (uvedeno v abecedním pořadí): František Brendl, Ing. David Černý, Ing. Josef Hejduk, Ing. Zora Hrabaňová, Prof. Ing. Simeon Karamazov, Dr.,  Tomáš Kubelka, Mgr. Hana Korvasová, Ing. Václav Kroutil, Ing. Roman Línek, Ing. Pavel Marek, Ludmila Matějů, Ing. Miroslav Míča, Ing. Kateřina Mrózková, Ludmila Navrátilová, Ing. Mgr. Vlasta Pemlová, Ing. Jana Pernicová, Ing. Anna Pochobradská, RNDr. Daniel Smutek, Mgr. Petr Řezníček, Roman Slach, Ing. Pavel Šotola, Šárka Trunečková, Ing. Stanislav Valášek, Jiří Voldán, RNDr. Vladimír Vrána.


Velké uznání a poděkování zaslouží naši dobrovolníci:
Ruku k dílu přiložili při různých akcích: Jan Čonka st., Jan Čonka ml.,Andrea Čonková, Lucie Hlaváčková, Václav Hrabaň, Martin Pytel, Zuzana Zemanová a studenti SZeŠ a VOŠ Chrudim. 

Při Halloweenu pomáhali:Alena Fuchsová, Michal Gregr, Matyáš Linhart, Ondřej Muff, Štěpán Muff, Vojtěch Muff, Aleš Roubínek, Libor Svoboda, Filip Vojtíšek,Andrea Volná.

AnimalFest pomáhali organizovat: David Číp, Roman Harmát, Tomáš Horváth, Luboš Chalupa, Ivan Kotek, Jakub Kotek, Martin Soudek, Monika Šandová, Radek Vrabec a Martina Tománková.

Při údržbě pobočky v Oucmanicích velmi pomohli zaměstnanci České spořitelny. Při kultivaci parkového areálu Natura parku v Pardubicích pomohli zaměstnanci společnosti Vodafone.

 

ESET ENJOY SAFER TECHNOLOGY