Obchůdek s pomůckami Objednané programy

Zelený ParDoubek 2018

Soutěž pro školní koordinátory EVVO v Pardubickém kraji a jejich školy.

Ekocentrum PALETA, z. s., krajský koordinátor ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Pardubickém kraji, vyhlašuje ve spolupráci s Pardubickým krajem již tradiční soutěž.

Soutěž je určena koordinátorům EVVO nebo jiným zástupcům škol mateřských, základních a středních se sídlem v Pardubickém kraji.

Soutěž probíhá pomocí vyplnění soutěžního dotazníku, který je zároveň přihláškou. Odkaz: http://www.click4survey.cz/s4/17548/6dca471

Dotazník je možné vyplňovat i na telefonu, k načtení můžete použít QR kód (viz příloha).

Dotazníky vyhodnotí odborná porota. S vyhlášenými výsledky bude zveřejněna i metodika bodového hodnocení. Školy, které se soutěže zúčastní, mají šanci získat věcné ceny, knihy a didaktické pomůcky s tématikou EVVO. Školní koordinátoři EVVO s nejlepšími výsledky získají osobní finanční odměnu. Vybrané školy s velmi dobrou úrovní environmentální výchovy získají certifikát.

Dotazník je nově vytvořen tak, aby Vám, účastníkům soutěže, pomohl zhodnotit kvalitu EVVO vaší školy a zároveň vás inspiroval a pomohl vám s novými plány. Organizátor soutěže rovněž připraví na základě dotazníku zprávu o EVVO na školách v Pardubickém kraji, která zmapuje současný stav a navrhne strategii rozvoje.

Výsledky soutěže budou zveřejněny na Krajské konferenci EVVO 2018 a na portálu www.ekovychova.cz.

Dotazník se vyplňuje výhradně elektronicky na odkazu v této přihlášce. Na konci dotazníku je poděkování a rozloučení. Podle toho poznáte, že jste ho vyplnili celý a výsledky jsou uloženy. Dotazník můžete vyplňovat od jeho zveřejnění do 31. 5. 2018 včetně. Případné dotazy nebo připomínky posílejte na e-mail: tondajanpulpan@paleta.cz

Ke stažení: Zeleny_ParDoubek_2018.pdf, velikost: 97 kB

Zelený Pardoubek 2016

Ekocentrum PALETA - Krajský koordinátor ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty v Pardubickém kraji, pod záštitou Ing. Jany Pernicové, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje, 
vyhlašuje soutěž pro školy Zelený ParDoubek 2016.
Soutěž je určena mateřským, základním a středním školám se sídlem v Pardubickém kraji. Zúčastněné školy získají hodnotné odměny a další ocenění. Podrobnosti jsou v příloze. Uzávěrka je 31. 5. 2016.

Ke stažení: ParDoubek16_Vyhlaseni.pdf, velikost: 274 kB

Ke stažení: ParDoubek16_prihlaska_dotaznik.doc, velikost: 951 kB

Vyhodnocení soutěže cesty odpadu

Pardubice, 23. března 2015 - Soutěž Cesty odpadu 2015 pro žáky základních a středních škol z Pardubického kraje zná své vítěze. V soutěži se žáci zaměřili na nakládání s odpadem od jeho vzniku až po jeho opětovné zužitkování.

Vítězným příběhem se stala Cesta konzervy zpracovaná 8. třídou základní školy Ronov nad Doubravou.

Soutěžním úkolem bylo vytvořit fotoseriál ve formě komiksu, kde je možné pozorovat celý "životní cyklus" odpadu – již od jeho vzniku až po jeho opětovné použití. Jako výchozí bod bylo stanoveno místo pořízení výrobku a sami žáci byli herci fotoseriálu. Soutěžní práce hodnotil odborný tým složený z lektorů Ekocentra PALETA a pracovníků Krajského úřadu Pardubického kraje. Hodnotilo se dodržení podmínek (např. komplexnost cesty), originalita tématu, vtipnost textu, vlastní vklad práce soutěžících při zpracování fotoseriálu. Pořadí prací bylo stanoveno průměrem hodnocení jednotlivých hodnotitelů.

Všechny práce jsou ke shlédnutí na http://cesty-odpadu.paleta.cz/2015/. Kompletní výsledky soutěže mohou zájemci nalézt na webových stránkách www.ekovychova.cz v sekci Soutěže – výsledky v kraji.

Tento projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 

Lukáš Ságl

Ekocentrum PALETA

www.paleta.cz, www.ekovychova.cz

 

lukas.sagl@paleta.cz

Mobil: 601 325 420

Soutěž Cesty odpadů 2015

 

Ekocentrum PALETA vyhlašuje novou tvořivou soutěž pro školy z Pardubického kraje s tématikou odpadů. Soutěžním úkolem je vytvořit příběh ve formě fotoseriálu, ve kterém bude soutěžící sledovat cestu vybraného konkrétního odpadu (např. krabice od džusu, obalu o sušenky atp.) od nákupu v obchodě přes fázi používání, odložení jako odpadu, svoz, nové zpracování až k výslednému recyklovanému produktu. Pro účastníky soutěže ve třech věkových kategoriích jsou připraveny zajímavé ceny. Podrobná pravidla jsou v příloze.

Uzávěrka soutěže je 16. února 2015

 

Příloha: pravidla soutěže (pdf)

 

loga

 

Ke stažení: pravidla_souteze (Soutez_Cesty_odpadu.pdf), velikost: 193 kB

Jarní konference s tvůrčím seminářem Recyklohrátky

Zveme Vás na jarní Krajskou konferenci EVVO, podrobnosti jsou v příloze.

Další informace:
Všichni účastníci zdarma obdrží metodickou publikaci Recyklohrátky, obsahující návody a inspiraci pro výtvarné i praktické tvoření.

Po celou dobu semináře bude k dispozici drobné občerstvení (káva, čaj, voda).

Z důvodu omezení kapacity se prosím nahlaste na ekocentrum@paleta.cz

 banner

Zelený ParDoubek 2014

Soutěž je určena školám všech stupňů v Pardubickém kraji, které mohou získat pěkné finanční a věcné ceny a také certifikát Ekologická škola Pardubického kraje 1. - 4. stupně.. V přílohách naleznete přihlášku a soutěžní dotazník. Uzávěrka je 31. 5. 2014, vyhodnocení bude opět na krajské konferenci v říjnu 2014.

Ke stažení: ParDoubek14_prihlaska_dotaznik.doc, velikost: 953 kB

Ke stažení: ParDoubek14_Vyhlaseni.pdf, velikost: 134 kB

Realizujeme nový projekt financovaný z OP VK

Díky dotaci téměř 7,3 milionů korun z evropských fondů a státního rozpočtu ČR si budou od září v Ekocentru PALETA žáci základních a středních škol v Pardubickém kraji zlepšovat své znalosti a dovednosti v environmentálních tématech.

Od 1. července tohoto roku jsme započali realizovat projekt Environmentální vzdělávání a výchova v Pardubickém kraji, na který jsme získali z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a ze státního rozpočtu ČR dotaci ve výši 7 307 048,99 Kč. V rámci projektu plánujeme uskutečnit více jak 700 environmentálních vzdělávacích programů zaměřených hlavně na přírodovědné obory, především však na ekologii, biologii a geografii, ostatním oborům se budeme věnovat průřezově.
Vedle již osvědčených environmentálních vzdělávacích programů vyvineme i programy speciálně zaměřené na rozvoj konkrétních znalostí a dovedností z technických oborů, jako je např. stavba ekologického domu, a podpoříme tak manuální zručnost žáků.
Školy v Pardubickém kraji se mohou těšit i na nové speciální výukové pomůcky, které jim budeme v rámci projektu distribuovat zdarma. Plánujeme také vyhlášení 4 environmentálně zaměřených soutěží s environmentální tématikou pro žáky, třídní kolektivy a školy v Pardubickém kraji. Půjde o dvě soutěže oblíbeného Zeleného ParDoubka a dvě soutěže zaměřené na ekologické nakládání s odpady. Vítězové všech ročníků budou již tradičně slavnostně vyhlášeni na každoroční Krajské konferenci EVVO a přeberou si věcné ceny.

Projekt Environmentální vzdělávání a výchova v Pardubickém kraji běží od 1. července 2012 do 30. března 2015.

Investice do rozvoje vzdělání