Obchůdek s pomůckami Objednané programy

Praktický vzdělávací seminář „Zdraví na talíři“ a vzdělávací seminář „Zdraví na talíři“

Pobytový seminář o zdravém školním stravování proběhne v pobočce Ekocentra PALETA v Oucmanicích ve dnech 22.2 – 24. 2. 2016.

Bude probíhat nejen kurz pro zaměstnance školních jídelen, ale v rámci tohoto kurzu proběhne i dvoudenní seminář pro pedagogy, který je akreditován MŠMT.

Předběžný program: přednášky Mgr. Margit Slimákové, exkurze na ekofarmu s ochutnávkou jejích výrobků, praktické příklady ze škol a další.

Zaměstnanci školních jídelen si samozřejmě vyzkouší pod vedením zkušených lektorů uvařit zdravá jídla.

 

Ke stažení: prihlaska2.doc, velikost: 122 kB

Ke stažení: pozvanka_c.2_web.pdf, velikost: 88 kB

Vzdělávací seminář Zdraví na talíři v Oucmanicích

Zveme Vás na vzdělávací seminář pro pracovníky školních jídelen. Třídenní seminář s názvem "Zdraví na talíři" se koná 27. - 29. července v Ekocentru PALETA v Oucmanicích a zahrnuje praktickou výuku zdravého vaření pro školy. 

Seminář je postaven na úspěšném programu 2 let školení kuchařek školních jídelen Pardubického kraje, zkušeností z praktických kurzů pro zaměstnance ŠJ i teoretických seminářů pro učitele a ředitele MŠ a ZŠ - máme za sebou přes 500 proškolených a spokojených účastníků. Probíhá ve spolupráci s občanskou iniciativou Skutečně zdravá škola, která dlouhodobě zaznamenává obrovský zájem o praktickou výuku výživy ze strany škol.

  • Lektoři: Margit Slimáková, Jana Lukešová, Jan Půlpán, Marta, Dostálová a další.
  • Ubytování zajištěno v moderních pokojích s příslušenstvím.
  • Cena 3900 Kč včetně ubytování, plné penze a exkurze. Cena nezahrnuje dopravu do místa konání.
  • Doprava: místo konání najdete na www.paleta.cz/oucmanice.

Vyplněné přihlášky (k nalezení v příloze) zasílejte mailem petra.muffova@paleta.cz, tel.:605 920 650. Přihlášeným zašleme podrobné informace. 

Z hodnocení účastníků předchozích školení: 

  • Zajímavé, skvělá lektorka, spousta nových poznatků a informací, děkuji za setkání.
  • Moc děkuji za mnoho zajímavých informací,praktických námětů a rad, úžasná lektorka, dynamická☺
  • Margit byla příjemná a milá, nabrala jsem od ní dost zkušeností, které jsem neměla.
  • Úžasný pobyt, ubytování moc fajn, personálsuper, prostě za 1.

 

Ke stažení: Pobyt_pozvanka.pdf, velikost: 1038 kB

Ke stažení: Prihlaska.doc, velikost: 117 kB

Nabídka seminářů pro pedagogy i školní jídelny

Zájemci o semináře se prosím hlaste na ekocentrum@paleta.cz, bude dohodnut konkrétní termín, cena a další podmínky seminářů.

Úvod do zdravé výživy  – pro vedoucí školních jídelen i kuchařky - seznámení s aktivitami projektu, zdraví a vliv stravy na zdraví, přirozená strava, kvalita potravin, ochutnávka - praktické ukázky, příklady dobré praxe ze školních jídelen
- 6 h. výuky

 

Školní jídelna jinak:
- základy zdravé výživy, přirozená strava
- jídelna jako vzdělávací centrum - příklady dobré praxe školních jídelen
- návštěva restaurace, která uplatňuje zásady zdravé výživy, čerstvosti potravin a "jídla zblízka" - moderní technologie v kuchyni, estetická úprava pokrmů, porovnání přípravy pokrmů klasickým a moderním způsobem
- 6 h. výuky

 

Vzdělávací exkurse – na jedinečnou biofarmu Sasov u Jihlavy, kde účastníci pochopí význam biopotravin a zásady ekologického zemědělství, dále návštěva MŠ/ZŠ, která úspěšně aplikuje zásady zdravé výživy ve stravování a ŠVP.
- Celodenní exkurse

 

Moderní kuchyně - pro vedoucí školních jídelen i kuchařky
Téma semináře vzejde ze zájmu účastníků pobytového vzdělávání, odpoledne návštěva prvotřídní restaurace, která uplatňuje zásady zdravé výživy, čerstvosti potravin a "jídla zblízka" - moderní technologie v kuchyni, estetická úprava pokrmů, porovnání přípravy pokrmů klasickým a moderním způsobem
- 6 h. výuky

 

Pobytové vzdělávání – 6 vzdělávacích dní

Společná výuka pro vedoucí školních jídelen a kuchařky - odborný základ z oblasti zdravé výživy, skupiny potravin a jejich význam, použití, orientace v kvalitě potravin, pitný režim, hodnocení vlastních příkladů jídelníčků, ekologicky šetrný provoz  ve škonlích jídelnách, psychohygiena, zkušenosti vedoucí ŠJ MŠ/ZŠ se zaváděním zdravé výživy včetně biopotravin do jídelníčku

Společné exkurse:
• celodenní - návštěva výrobce moderních technologií pro zdravou kuchyni, ukázky použití
• půldenní -  k regionálnímu výrobci a zpracovateli potravin

Zvlášť pro vedoucí ŠJ - sestavování zdravého jídelníčku s ohledem na spotřební koš a ceny potravin - jak dostát platné legislativě, a přitom zdravě vařit, příklady dobré praxe škol, osvětová role ŠJ, realizace školních projektů, práce s prac. týmem, se žáky a  rodiči při zavádění zdravého jídelníčku, dodavatelské řetězce s využitím regionálních výrobců a dodavatelů, odpadové hospodářství, biopotraviny - biozemědělství a trvale udržitelný rozvoj, klady a úskalí při použití ve školích jídelnách, dostupný biosortiment, příklady dobré praxe ze škol.

Zvlášť pro kuchařky - praktický kurs vaření - příprava  tří kompletních obědů pod vedením lektorky z restaurace zdravého životního stylu, zkušenosti z provozu zdravé restaurace – zásady přípravy chutných luštěnin a netradičních obilovin, příprava zdravých svačinek, moučníků, salátů.
- 45 h. výuky

 

Úvod do tématu zdravé výživy pro pedagogy ZŠ - seznámení s aktivitami projektu, odborný základ z oblasti zdravé výživy, kvalita potravin, výsledky disertační studie „Jak učit děti zdravé výživě, jak výživa ovlivňuje zdraví, chování a akademické výsledky žáků“, deset doporučení pro výživu dětí, praktická doporučení, jak zdravou výživu realizovat ve školách  jak motivovat žáky ke zdravé stravě – návody a tipy do výuky, příprava zdravého pikniku.
- 8 výukových hodin

 

Základy zdravé výživy, zdravá výživa v ŠVP a školním stravování pro řídící pracovníky ZŠ - seznámení s aktivitami projektu, odborný základ z oblasti zdravé výživy, kvalita potravin, práce s pracovním týmem, žáky, rodiči při aplikaci poznatků o zásadách zdravé výživy z pozice řídícího pracovníka školy, zdravá výživa ve škole z pohledu hygienika, příklady dobré praxe – školní jídelna jinak, př. spolupráce pracovníků ŠJ a pedagogů .
- 10 výukových hodin

 

Zdravá výživa v ŠVP a stravování na základní škole - dvoudenní seminář s celodenní exkursí - návštěva jedinečné biofarmy v Sasově u Jihlavy + exkurse do ZŠ, která úspěšně aplikuje zásady zdravé výživy v ŠVP i stravování, prezentace školních projektů zaměřených na zdravou výživu a ekologicky šetrný provoz školy.

2. den vzdělávání: Proč biopotraviny do škol, ekologicky šetrný provoz školy, využití školní přírodní zahrady pro pěstování plodin, jak začlenit školní stravování do vzdělávání, zabudování tématu do ŠVP, metody a formy výuky zdravé výživy a zdravého životního stylu, metody práce s prac. týmem, žáky, rodiči, příprava miniprojektu pro školu 
- 19 výukových hodin

 

Využití znalostí a dovedností ze seminářů:
- na 1. stupni ZŠ -  v prvouce, Člověk a jeho svět - téma Člověk a jeho zdraví
- na 2. stupni ZŠ -  v přírodopise, výchově ke zdraví, spec. předmětu – příprava pokrmů nebo jako součást volitelných předmětů
- na obou stupních - jako nosné téma při mezipředmětové a projektové výuce

Řídící pracovníci získají základy v tématu zdravé výživy a seznámí se s možnostmi, jak vhodně propojovat ŠVP a ŠJ, jak pracovat s týmem při zavádění změn. Budou prezentovány příklady dobré praxe.

 

Mateřské školy:

Úvod do tématu zdravé výživy pro MŠ - seznámení s aktivitami projektu, odborný základ z oblasti zdravé výživy, kvalita potravin, vliv stravy na zdraví, chování dětí, co může pro zdravé stravování udělat škola, jak motivovat děti pro zdravou stravu, tipy a nápady do MŠ, ochutnávka + praktické ukázky.
- 8 výukových hodin

 

Celá školka žije zdravím – prezentace příkladů dobré praxe – realizované projekty MŠ zaměřené na zdravou výživu a zdravý životní styl, jak na malé strávníky - formy a metody k motivaci konzumace zdravé stravy, praktická příprava veselé zdravé svačinky v MŠ – nápady a tipy z dílny Ekocentra PALETA
- 8 výukových hodin 

 

Zdravá výživa v ŠVP a stravování v mateřské škole - dvoudenní seminář s celodenní exkursí - příklady dobré praxe aktivních mateřských škol, zabudování tématu do ŠVP, metody a formy výuky zdravé výživy a zdravého životního stylu, využití školní zahrady pro pěstování plodin a zahradničení s dětmi, práce s prac. týmem, dětmi, rodiči, zdravá výživa z pohledu hygienika, celodenní exkurse -  návštěva jedinečné biofarmy, dále MŠ, která úspěšně aplikuje zásady zdravé výživy v ŠVP i stravování, prezentace školních projektů, ekol. šetrného provozu školy.
- 19 výukových hodin

 

Všechny nabízené semináře jsou akreditovány MŠMT v systému DVPP.

 

banner

 

Tisková zpráva - Úspěšné dokončení projektu

   Pardubice, 17. prosince 2014: Projekt Zdraví na talíři pořádaný Ekocentrem PALETA byl v prosinci 2014 úspěšně zakončen. Vzdělávacími semináři prošlo přes 500 účastníků, kteří si mimo teoretických diskuzí a praktických ukázek odnesli i metodické publikace. Nyní tak mohou pro žáky škol vařit ještě kvalitněji a zdravěji.

   Projekt probíhal po dobu téměř 2 let a u účastníků měl velký ohlas. Jak uvádí Mrg. Lada Kalinová z Ekocentra PALETA Chrudim: „Zájem pracovníků školních jídelen předčil původní očekávání, i když bylo realizováno více seminářů než bylo plánováno, nestačili jsme všechny zájemce o vzdělávání uspokojit. Účastníci vítali, že vzdělávání bylo velmi praktické a kromě seminářů, exkursí a praktických kursů vaření bylo doplněno možností konzultovat problémy s odborníky z praxe.“

   V aktivitách projektu se vzdělávalo se 221 pracovníků školních jídelen a 289 pedagogů ze 112 MŠ a ZŠ a 4 samostatných školních jídelen Pardubického kraje. Pro účastníky byl připraven i pobytový vzdělávací kurz, který byl velmi kladně hodnocen – „Jsem překvapená, jak dobré může být jídlo ze surovin pro nás docela neznámých a přitom zdravých“ shrnuje jedna z účastnic. Spojeni byli také ředitelé a vyučující ze škol, kteří ve spolupráci se svými jídelnami nyní aplikují nové poznatky ve svých kuchyních. „Z úspěchů lze vyjmenovat například zavedení zdravých čtvrtků, zavedení nových jídelníčků, spolupráci s místními dodavateli, ochucování pitné vody ovocem a další“, dodává Mgr. Kalinová.

Více informací mohou zájemci nalézt na www.paleta.cz

 

Lukáš Ságl, Ekocentrum PALETA

www.paleta.cz, www.ekovychova.cz
lukas.sagl@paleta.cz 
Mobil: 601 325 420 Tel: 466 614 352banner

Zdraví na talíři - seminář Úvod do zdravé výživy pro pedagogy ZŠ

 Zdraví vnímáme při upřímném přání svým blízkým jako hlavní životní hodnotu. Přijďte

 k nám na seminář získat moderní poznatky o výživě a zdraví vůbec od Mgr. Margit Slimákové, PhD., fundované odbornice na výživu a farmacii. Po odborném základu dostanete praktické tipy a návody, jak pracovat s dětmi s tématem zdraví a výživy na prvním stupni, v hodinách předmětů výchovy o zdraví, vaření nebo při přípravě celoškolních projektů.

 

Zdraví máme velkou měrou ve svých rukách - a to je třeba poutavou formou předávat dětem - Vašim žákům.

 

Seminář se bude konat 24. 9. 2014 od 9:00 v Ekocentru PALETA v Pardubicích, je zajištěno chutné, zdravé občerstvení.

 

Seminář je akreditovaný MŠMT v systému DVPP.

Program a přihlášku najdete v přílohách. Pokud máte zájem o účast na semináři, vyplněnou přihlášku, prosím, doručte do 17. 9. 2014 (zpět elektronicky oskenovanou s podpisy a razítkem školy nebo poštou na adresu: Ekocentrum PALETA, Strojařů 846, 537 01 Chrudim)

 

Seminář je součástí projektu Zdraví na talíři, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 

zdravinataliri

Ke stažení: Pozvánka (Pozvanka_ZS_Uvod_III.doc), velikost: 124 kB

Ke stažení: Přihláška (Prihlaska_PP_ZS_III.doc), velikost: 116 kB

III. běh vzdělávání

Informace ke vzdělávání ve III. - posledním běhu  projektu Zdraví na talíři, ve kterém současně vzděláváme pracovníky ŠJ, řídící pracovníky a pedagogy škol v Pardubickém kraji. V přílohách najdete konkrétní termíny kursů pro pedagogy a ŠJ pro III. vzdělávací běh.  Pokud máte o vzdělávání zájem, zašlete, prosím, vyplněnou a orazítkovanou přihlášku elektronicky (oskenovanou), případně poštou na adresu Ekocentra PALETA.

Ke stažení: Prihlaska_zav_ZS_MS_prazd_III.doc, velikost: 138 kB

Ke stažení: Prehled_vzd_III_SJ_pobyt.doc, velikost: 130 kB

Ke stažení: Prehled_vzd_III_pedZS+.doc, velikost: 134 kB

Ke stažení: Prehled_vzd__III_pedMS.doc, velikost: 133 kB

Dvoudenní seminář pro pedagogy ZŠ

Zveme pedagogy ZŠ Pardubického kraje se zájmem o zdravou stravu a biozemědělství na dvoudenní seminář se zajímavou exkursí na biofarmu Sasov, která je jedinečná mezi biofarmami a hospodaří v uzavřeném cyklu. Navštívíme také ZŠ, která začala se zaváděním zdravé stravy v jídelně a podporuje ji i ve výuce. Další den se budeme vzdělávat v příjemném prostředí statku v Oucmanicích a věnovat se zejména přípravě vlastního školního projektu s tématem zdraví. Náklady na vzdělávání, ubytování i stravování (samozřejmě v duchu zdravé stravy) jsou hrazeny z prostředků ESF a rozpočtu ČR - pro účastníky jsou zdarma. Seminář se koná v rámci projektu Zdraví na talíři - cesta ke zdravějšímu školnímu stravování. Přihlášky přijímáme do 7. 5. 2014.Více informací najdete v přílohách.

Ke stažení: Prihlaska_PP_ZS_dvoudenniII.doc, velikost: 116 kB

Ke stažení: Pozvanka_ZS_dvoudenni_II.doc, velikost: 210 kB

Dvoudenní seminář pro pedagogy MŠ

V rámci projektu Zdraví na talíři akktuálně nabízíme někollik volných míst na dvoudenním semináři s exkursí pro pedagogy MŠ - 25. - 26. 4. 2014. Čeká nás celodenní exkurse na jedinečnou biofarmu Sasov, návštěva MŠ v Chrudimi, kde se s námi podělí o své zkušenosti se zaváděním zdravé stravy a ze školních projektů. V sobotu se budeme vzdělávat na statku v Oucmanicích. Vzdělávání, pobyt i zdravá strava je pro účastníky zdarma. Více informací v příloze.

Ke stažení: Prihlaska_PP_MS_dvoudenni_II.doc, velikost: 119 kB

Ke stažení: Pozvanka_MS_dvoudenni_II.doc, velikost: 133 kB

Školní jídelny se mění a vaří zdravěji

Zpráva o projektu Zdraví na talíři a výsledcích prvního běhu vzdělávání (viz příloha).

Ke stažení: Ekocentrum_PALETA_TZ_20140116.pdf, velikost: 101 kB

Aktivní školní jídelny volají po změně spotřebního koše

Tisková zpráva o aktivních školních jídelnách, které se mění, vaří zdravěji a volají po změně spotřebního koše. Jejich návrhy se shodují s našimi doporučeními.

Ke stažení: TZ_jidelny_I.pdf, velikost: 530 kB

Seznamte se s projektem „Zdraví na talíři“ – cesta ke zdravějšímu školnímu stravování

Od dubna 2013 se díky novému projektu „Zdraví na talíři“ učí ve školách v Pardubickém kraji jak se zdravě stravovat a jak zdravě vařit. Projekt, na který jsme získali více jak 2,5 mil. Kč z Evropského sociálního fondu, se zaměřuje nejen na komplexní vzdělávání vedoucích školních jídelen, kuchařů a kuchařek v mateřských a základních školách, ale i na osvětu o zdravé stravě pro pedagogy. 


Proč se vzdělávat ve školách v oblasti zdravé výživy?
Projekt vychází ze stále přetrvávajícího stereotypního stravování na školách, který bychom chtěli změnit. Ze studií posledních dob, které se zaměřují na zdraví dětí, je patrné, že děti trpí stále častěji nadváhou, cukrovkou a dalšími civilizačními nemocemi. Přitom právě školní jídelny, kde se děti pravidelně pět dní v týdnu stravují, mohou mít zásadní dopad na stravovací návyky dětí. Strava podle odborníků ovlivňuje zdraví  ze třiceti až padesáti procent. Děti ve škole tráví spoustu času, hledají zde životní vzory a je pro ně leckdy i jediným místem, kde se můžou setkat s vyváženým jídelníčkem a pestrou, kvalitní stravou. Čekají, že se tu naučí něco opravdu pro život – a to výchova ke zdravému životnímu stylu a správným výživovým a stravovacím návykům rozhodně může splnit.


Školní jídelna přirozeným osvětovým a vzdělávacím centrem
V rámci projektu bychom rádi docílili toho, aby se rozvinula přirozená spolupráce škol se školními jídelnami na osvětě a vzdělávání o zdravém stravování. Vedoucí školních jídelen, kuchaři a kuchařky z mateřských a základních škol Pardubického kraje se letos v létě již zúčastnili intenzivního šestidenního pobytového praktického kurzu vaření zaměřeného na zdravou stravu, kde se naučili i sestavovat zdravý jídelníček. Součástí programu byly i vzdělávací exkurze, ve kterých účastníci letního navštívili například regionální výrobce potravin, firmy vyvíjející moderní technologie k šetrné úpravě potravin či zákulisí špičkové restaurace uplatňující zásady zdravého stravování.
Během realizace projektu nabídneme vzdělávací exkurze i pedagogům, například na biofarmu či školu, kde jsou zásady zdravého stravování již úspěšně zavedeny, a to jak prakticky v jídelnách, tak i teoreticky do témat výuky. Dále vytvoříme i novou kuchařku zdravých pokrmů normovaných pro školní jídelny, která bude kromě bohaté fotogalerie obsahovat i příklady sestavování zdravých jídelníčků, kontakty na dodavatele zdravých potravin, výrobce regionálních potravin a příklady dobré praxe ze škol, kde toto již funguje.
Na projektu spolupracujeme se špičkovými, na potravinářském průmyslu nezávislými odborníky a praktiky z oboru i ze škol.

Na co se můžete v rámci projektu těšit…?
…pokud jste:
a)    pracovníci školních jídelen (vedoucí, hospodářky, kuchařky)
•    jednodenní semináře – základy zdravé výživy
•    pobytový seminář s praktickým kursem vaření, kombinací teorie a exkurzemi k regionálním výrobcům potravin, prezentace moderních kuchyňských technologií, zdravá strava na vlastní kůži
•    návštěva špičkové restaurace – úprava pokrmů klasická x moderní, estetika pokrmů
•    individuální konzultace s odborníky na výživu a moderní školní stravování
b)    pedagogičtí  pracovníci MŠ, ZŠ
•    jednodenní, dvoudenní semináře s exkurzí akreditované MŠMT
•    individuální konzultace s odborníky z pedagogické praxe se zkušenostmi se zdravou výživou v ŠVP i v jídelně
c)    obě  cílové skupiny
•    exkurze na biofarmu, do MŠ/ ZŠ, která s úspěchem aplikuje zásady zdravé výživy ve stravování i v ŠVP
Z nabízených seminářů si účastníci mohou vybírat. Výhodou je  absolvování všech nabízených kurzů.


A jaká Vám nabídneme témata?
a)    pro pracovníky školních jídelen (vedoucí, hospodářky, kuchařky)
•    Význam stravy pro zdraví
•    Přirozené, čerstvé, sezónní potraviny
•    Skupiny potravin a jejich význam, příprava, příklady receptur
•    Tvorba zdravého jídelníčku při zachování plnění spotřebního koše (s ohledem na aktuální ceny potravin)
•    Pitný režim
•    Moderní technologie v kuchyni
•    Postupné zavádění zdravého jídelníčku do MŠ, ZŠ -  příklady ze škol s několikaletou zkušeností 
•    Práce s týmem při zavádění změn ve stravování, psychohygiena
•    Zdravé svačinky v MŠ, ZŠ
•    Jídlo zblízka – regionální potraviny, regionální dodavatelé
•    Zdravá strava na vlastní kůži, kurz vaření
•    Biopotraviny
b)    pro pedagogické  pracovníky MŠ, ZŠ
•    Základy zdravé výživy přirozeně a moderně
•    Příklady zabudování tématu zdravé výživy do ŠVP v MŠ, ZŠ – projekty přímo ze škol, kde to jde – práce s týmem pedagogů, pracovníků jídelny, se žáky, s rodiči, provázání ŠVP se školní jídelnou
•    Příklady aktivit použitelných přímo ve výuce, praktická činnost
•    Moderní školní jídelna  a zdravá výživa ve škole společně s dětmi z pohledu hygienika
Všechny vzdělávací  aktivity  jsou pro účastníky zdarma.

Suma sumárum
Projekt „Zdraví na talíři“, který získal celkovou dotaci 2 500 537,29 Kč z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, se realizuje od 1. dubna 2013 a poběží do 31. prosince 2014.

 

Zdraví na talíři - přehled seminářů a přihláška do druhého vzdělávacího běhu

Projekt Zdraví na talíři bude od ledna 2014 pokračovat II. vzdělávacím během. Aktuálně přijímáme přihlášky od pedagogů i pracovníků školních jídelen. Je ještě několik volných míst i na pobytové vzdělávání pro pracovníky ŠJ, které proběhne 10. - 15. 2. 2014 v SEV Amos v Oucmanicích. Využijte je!

Přehled seminářů, obsah a termíny II. vzdělávacího běhu a přihlášku najdete v přílohách.

Bližší informace Vám poskytneme rádi rovněž na tel.: 734 833 595 a 731 170 277.

Těšíme se na setkávání s Vámi!

 

Zveme Vás na úvodní seminář pro pedagogy MŠ

Na semináři "Úvod do tématu zdravé výživy pro pedagogy MŠ", který se koná dne 15. 1. 2014 v Ekocentru PALETA v Pardubicích vystoupí jako lektroka i přední odbornice na zdravé stravování, Mgr. Margit Slimáková, Ph.D. (viz www.margit. cz).

Pozvánku s programem naleznete v příloze.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Zdraví na talíři - cesta ke zdravějšímu školnímu stravování- GP CZ.1.07/1.3.46/02.0035
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky

Ke stažení: Pozvánka MŠ úvod II (Pozvanka_MS_UvodII.doc), velikost: 121 kB

Zveme Vás na úvodní seminář pro pedagogy ZŠ

Na semináři "Úvod do tématu zdravé výživy pro pedagogy ZŠ", který se koná dne 19. února 2014 v Ekocentru PALETA v Pardubicích, vystoupí jako lektroka i přední odbornice na zdravé stravování, Mgr. Margit Slimáková, Ph.D. (viz www.margit. cz).

Pozvánku s programem naleznete v příloze.

Těšíme se na setkání s Vámi!

 

Ke stažení: Pozvánka ZŠ Úvod II (Pozvanka_ZS_Uvod_II.doc), velikost: 121 kB