Obchůdek s pomůckami Objednané programy

Střechu Ekocentra Paleta pomáhá opravit sbírka i utajený dobrovolník - článek Českého rozhlasu Pardubice

Práci na našem domečku zdokumentoval i Český rozhlas Pardubice. Přečíst si článek a poslechnout reportáž můžete zde.

To nejlepší, co se v posledních letech v Pardubicích postavilo?

PRIORITA - Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí; listopad 2016

Budova unikátního návštěvnického vzdělávacího centra Natura park v Pardubicích, postavená i z peněz Operačního programu Životní prostředí, získala zvláštní ocenění soutěže Stavba roku, totiž Cenu Státního fondu životního prostředí ČR a Centra pasivního domu.

Budova Natura parku na břehu řeky Chrudimky je výjimečným počinem hned v několika ohledech. Je to unikátní projekt návštěvnického vzdělávacího centra, kde mohou návštěvníci získat informace o soustavě chráněných míst Natura 2000. Architektonický a energetický koncept budovy se nese přesně v tom duchu – budova má minimální dopad na životní prostředí. „Natura park je výjimečný použitými materiály i technologiemi. Originální architektonické řešení, nízkoenergetický standard a citlivé začlenění do okolní přírody – to vše dělá stavbu výjimečnou,“ chlubí se ředitel Centra pasivního domu Jan Bárta. Ekocentrum Paleta, které areál provozuje, v něm nabízí ekologické vzdělávací programy pro školy i pro veřejnost. Návštěvníkům nabízí aktivity, které pojí společné téma, jímž je příroda. V superlativech mluví i ředitel Ekoncentra Paleta Jiří Bureš: „Budova Natura parku patří k tomu nejlepšímu, co se v Pardubicích v posledních letech postavilo.“ Na atraktivitě budově přidává umístění v centru Pardubic v těsné blízkosti řeky Chrudimky, již lemuje cyklostezka.

více zde: Priorita - Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí, strana 10-13

NATURA PARK PARDUBICE: UNIKÁTNÍ DŘEVOSTAVBA UŽ SLOUŽÍ VEŘEJNOSTI

AD magazin, 17.10.2015

Nový areál pardubického Ekocentra PALETA, kterého projekt jsme představili začátkem léta t. r., otevřel prostory veřejnosti 1. 10. 2015. Jedná se o půvabné a současně moderné environmentální návštěvnické vzdělávací a informační centrum, zaměřené na přírodu a ekologickou osvětu. V areálu, který bude pro veřejnost otevřený sedm dní v týdnu, bude také probíhat ekologická výuka pro školy a další zájemce. Název NATURA PARK vypovídá o základním poselství celého projektu. Jeho cílem je představit a přiblížit občanům i návštěvníkům přírodní soustavu Evropsky významných lokalit – soustavu Natura 2000.

Stavba stojí v klidném místě blízko centra Pardubic na břehu řeky Chrudimky a je citlivě umístěná ke stávající cyklostezce, která prochází přímo pod ní. NATURA PARK má dvě části – samotnou budovu návštěvnického centra a okolní parkový areál, oběma částmi se prolíná interaktivní expozice. Návštěvnické centrum bude poskytovat informace a služby k přírodnímu dědictví a soustavě chráněných území soustavy Natura 2000, kterých je jenom v Pardubickém kraji 53, včetně tří ptačích oblastí. Jedna z chráněných oblastí se nachází i přímo v Pardubicích nedaleko informačního centra – odtud také pochází logo NATURA PARKU. Je v něm vyobrazen páchník hnědý (slovensky: pižmovec hnedý) – chráněný brouk, který žije právě v Evropsky významné lokalitě Pardubice.

Samotná budova, jejímž autory jsou architekt Tomáš Med společně s Jaroslavem Krupou a Filipem Klozarem, se skládá ze tří pater. Ve vstupní hale se nachází informační centrum. Další místnosti budou využívané jako učebny a v největším sále se budou konat přednášky a semináře. „Inspirací při návrhu domu byly koruny okolních vzrostlých stromů s pavučinami lesknoucími se ve slunci. Vznikl tak impuls navrhnout dům jako pavučinu v korunách stromů. Postupně se tato pavučina rozvrstvila do dvou výškových úrovní. Nejnižší podlaží je pro optické zmenšení hmoty domu částečně ukryto v rámci terénu nabíhajícího na protipovodňovou hráz,“ komentují své dílo autoři.

Kromě suterénu, který tvoří beton, je celá stavba ze dřeva, konkrétně z masivních celodřevěných panelů NOVATOP. Pohledové smrkové dřevo tvoří dominantu většiny interiérů a podtrhuje tak základní myšlenku celého projektu, která je zaměřená na přírodu. „Velmi oceňujeme odvahu architektů i investorů. Celý projekt je unikátní a ladí s naší firemní filozofií, která je zodpovědná vůči přírodě a tím i vůči sobě samým. Jsme velmi rádi, že jsme se na něm mohli podílet a že toto dílo bude přinášet své environmentální poselství především dětem, tedy nové generaci,“ říká Ing. Jiří Oslizlo, předseda představenstva společnosti AGROP NOVA a. s., která panely NOVATOP vyrábí.

Autoři usilovali o to, aby jejich budova měla co nejmenší dopad na okolní prostředí. Při výběru stavebních materiálů tak bylo přihlíženo k přepokládané spotřebě energií při běžném provozu, ale také k míře emisí uvolněných při výrobě. Objekt je navržen s využitím prvků a konstrukcí vhodných pro pasivní budovy, vzhledem k nekompaktnímu tvarovému řešení spadá do kategorie nízkoenergetických budov (měrná potřeba tepla na vytápění je 32 kWh/m2a). Potřebná výměna vzduchu bude zajištěna centrální jednotkou s rekuperací tepla, regulace větrání bude automatická na základě koncentrace CO2. Vytápění je řešeno podlahovým systémem. Objekt je pro svou potřebu tepla na vytápění a ohřev vody napojen na centrální zásobování teplem (v těsné blízkosti objektu vede horkovod).

Architekti kládli důraz na využití materiálů a technologií s malou ekologickou stopou, tedy materiálů z přírodních obnovitelných zdrojů (dřevěné konstrukce, dřevovláknité či celulózové izolace). Obecně jde o materiály s co nejmenší svázanou energií. Samotná stavba tak bude úsporná nejen svým provozem, ale také celkovým konceptem a bude ukazovat možnosti současných šetrných stavebních technologií.

“Budovu Natura parku se podle mého názoru podařilo výborně začlenit do okolního prostředí. Ve třetím podlaží máte skutečně pocit, že se nacházíte v korunách stromů, což byl také původní záměr. Celkově je pro nás otevření NATURA PARKU významnou změnou a velmi se těšíme na tuto novou etapu,” řekl ředitel Ekocentra PALETA Jiří Bureš.

Projekt, na kterém se pracovalo od roku 2010, byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Dále projekt podpořil také Pardubický kraj. Celkové náklady činily 49 928 513 Kč (cca 1,85 mil Eur), z toho byl příspěvek z fondu EU 41 928 386 Kč (85 %), příspěvek SFŽP ČR 2 466 376 Kč (5 %), příspěvek Ekocentra PALETA 2 432 751 Kč (4,9 %) a příspěvek Pardubického kraje 2 500 000 Kč (5,1 %).

Dostupné online: zde

Paleta nabídne brouky i stezku hmatu

Mladá Fronta DNES, 26.9.2015

Pardubické děti mohou od včerejška chodit do nových kluboven a na naučné stezky lépe poznávat přírodu. Nové sídlo ekologického sdružení Paleta s areálem o rozloze přes tři tisíce metrů čtverečních vzniklo pod názvem Natura Park za plaveckým bazénem. 

Nabídne například zapůjčení vědeckých setů pro přírodovědné bádání, stezku hmatu nebo možnost odlévat stopy prehistorických ještěrů v horninách, které pocházejí právě z té doby. 

"Dopoledne se v novém centru bude konat výchovný ekologický program pro školy, který je už nyní obsazený na několik měsíců dopředu. Odpoledne pak budou patřit veřejnosti," uvedl ředitel Ekocentra Paleta Jiří Bureš. Zájemci si tak budou moci vyzkoušet, jak se z písku kůstku po kůstce vytahuje kostra dinosaura a pak se sestavuje. 

Nebo si půjčí tablet, ke kterému je připojen mikroskop a budou moci podrobně studovat to, co si sami vylovili v rybníčku na zahradě centra. 

"Každý si zapůjčí batoh dle vlastního výběru, ve kterém bude mít všechny pomůcky pro zvolenou disciplínu a hlavně velmi podrobný návod, jak postupovat," uvedl jeden z lektorů Ondřej Zeman. 

V zahradě mohou lidé kromě obhlídky broukoviště vyzkoušet svůj hmat na rukou i nohou na speciální stezce, na níž poznávají nejen po jakém se právě procházejí povrchu, ale také na jaké předměty jejich ruce v upravených budkách narazí. 

"Nebo si mohou vzít naši lepicí paletku a na ni buď nalepí různé barvy přírody, které v zahradě najdou třeba v podobě lístků či větviček, případně si mohou na naši bylinkové zahrádce udělat paletku vonící," uvedla lektorka Petra Muffová. 

Celkový účet za nové ekologické sídlo zatím není znám, jen dotace z Evropské unie však činily kolem padesáti milionů korun, kraj přispěl částkou dva a půl milionu, samotná Paleta do svého nového domu investovala čtyři miliony.

Nový Natura park v Pardubicích

Česká Televize, Události v regionech, 25.9. 2015

odkaz: http://bit.ly/1h9It4P

Pardubický Natura park se otevřel městu

Pardubický deník 27.9.2015

V novém centru se můžete stát archeologem, vědcem nebo geologem. Za pár minut.

Na břehu Chrudimky za pardubickým Aquacentrem se na své první návštěvníky od 1. října těší Natura Park – projekt Ekocentra Paleta.

Jedná se o enviromentální vzdělávací a informační centrum. O životním prostředí, ekologii, geologii, živočiších i významných přírodních lokalitách v okolí se tu každý návštěvník dozví dostatek informací. Nové centrum nestaví svou nabídku na biflování znalostí, ale osahání si poznatků přímo v praxi. Kromě expozic, které návštěvníkům ukáží živá zvířata i hmyz, rostliny, je zavedou také přímo do praxe přírodovědce.

Vyzkoušíte sami

 

Natura park má vlastní „sady" k zapůjčení pro malé i velké vědce přímo do terénu. „Lupy, síťka na vodní živočichy a dokonce USB mikroskop s tabletem. To jsou pomůcky k pracovním listům, které si s celou taškou může půjčit a vyrazit přímo zde na pozemku plnit úkoly," popisuje jeden z pracovníků Natura Parku Ondřej Zeman.

Odkaz: http://bit.ly/1LOxDOu

Natura park se otevřel nad řekou Chrudimkou

Web - Pardubický kraj - 25.9. 2015

Nové centrum ekologického vzdělávání Natura park vzniklo v Pardubicích přímo nad cyklostezkou podél řeky Chrudimky a samo tak výborně zapadá do okolního prostředí. Své aktivity v něm rozšiřuje ekocentrum Paleta. Na slavnostním otevření nechyběli ani zástupci Pardubického kraje, který na vznik Natura parku, financovaného převážně z Operačního programu Životní prostředí, přispěl 2,5 miliony korun.

„Ekocentrum Paleta letos slaví 25 let. Pardubický kraj jej podporuje od svého vzniku před 15 roky. Jsem rád, že se projekt návštěvnického, informačního a vzdělávacího centra podařilo dokončit i s finančním přispěním kraje,“ sdělil 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek. „Po oceňovaném parku Na Špici tak v Pardubicích tak vyrostla další nádherná stavba. Rozhodně by se měla přihlásit do dalšího ročníku soutěže o Stavbu roku, kde má velkou šanci uspět,“ dodal Roman Línek.

„Budova je postavena jako masivní dřevostavba, podzemní patro je betonové a je vybavena rekuperací, nízkoteplotním podlahovým vytápěním,“ vysvětlil ředitel Ekocentra Jiří Bureš. „O edukativní programy, které nabízíme, je ze strany škol enormní zájem. Plán máme obsazený až do konce školního roku,“ pochvaluje si ředitel ekocentra Paleta Jiří Bureš. Zařízení slouží v odpoledních hodinách také široké veřejnosti.

„Líbí se mi architektonické řešení stavby i její zasazení do zdejšího přírodního parku. Přestože leží téměř v centru města, je zde příroda doslova nadosah,“ říká náměstkyně hejtmana Jana Pernicová. „Zájem škol, a to i z jiných částí kraje, mě velice těší. Stejně tak chválím spolupráci centra se Střední školou zemědělskou a Vyšší odbornou školou Chrudim, jejíž žáci se na realizaci ojedinělého investičního záměru rovněž podíleli,“ dodává.

Veřejnosti se Natura park zpřístupní prvního října. Bude mít otevřeno sedm dní v týdnu a jeho program bude celoroční. Dopoledne budou vyhrazená pro školy a odpoledne a víkendy pro veřejnost. Ve vnitřních prostorách i celém areálu je rozmístěna interaktivní expozice zaměřená na soustavu Natura 2000. Informační centrum nabízí samoobslužné interaktivní výukové sady a pracovní listy různého zaměření – krajinář, umělec apod.

odkaz: http://bit.ly/1JBWMpq

 

V Pardubicích se klube Natura park. Zapadá do přírody

Český Rozhlas Pardubice, 24. září 2015

Všimli jste si něčeho nového na břehu Chrudimky za plaveckým areálem? Postupně tam vyrostl Natura park. Právě jím rozšiřuje své aktivity Ekocentrum Paleta.

„Pan architekt se snažil zasadit dům do stávající lokality tak, aby splýval s korunami stromů. Měla to být jakási pavučina v korunách stromů. Opravdu jsou tam krásné výhledy a navíc dům vypadá, že tam stojí odjakživa,“ popisuje ředitel Ekocentra Jiří Bureš. 

Těžké přípravy, rychlejší provedení  

Samotná výstavba se dařila docela rychle, trvala asi rok. Ale příprava zabrala pět let času. „Nevyhnuli jsme se velkým komplikacím. Dodržovali jsme procesy výběrových řízení. Vítězná firma den po podepsání smlouvy spadla do insolvence. Uspořádali jsme nové výběrové řízení. Vše muselo být včas kvůli programovému období na dotace. Nakonec se to povedlo. Stavební firma pracovala dobře, stihla to, je to kvalitní,“ hodnotí Bureš. 

„Kromě budovy je součástí Natura parku i přilehlý parkový areál. Prolíná se tam interaktivní expozice. Název se odvozuje od soustavy Natura 2000, tedy chráněných území. V Pardubickém kraji je takových území 53,“ doplňuje Martin Karas z Ekocentra Paleta s tím, že se objekt veřejnosti otevírá prvního října. Bude mít otevřeno sedm dní v týdnu. Na své si přijdou hlavně milovníci přírody. 

A co vůbec je Ekocentrum Paleta? „Jsme občanské sdružení, podle nového občanského zákoníku spolek. Poskytujeme vzdělávání a osvětu v oblasti životního prostředí. Největší část naší klientely tvoří školní děti, ale zaměřujeme se i na dospělé. Natura park má právě přilákat taky dospělé. My jsme byli jedni z prvních, kdo dělal osvětové kampaně na separaci plastů a recyklaci. Tenkrát to u nás ještě nikdo nedělal. Myslím si, že výsledky mluví samy za sebe. Město je jedním z nejlepších, co se týče množství například sebraných plastů,“ říká Jiří Bureš. 

Odkaz na článek, včetně udio záznamu: http://bit.ly/1YO8WXA

Stavbaři dokončili originální budovu ekocentra takřka nad řekou

Mladá Fronta Dnes, 8. července 2015

Nová budova ekocentra Paleta v Pardubicích je téměř hotová. Dělníci se pustili do dokončujících prací. Ekologická stavba, stojící u cyklostezky na břehu řeky Chrudimky v blízkosti plaveckého areálu, přivítá první návštěvníky v září.

Nové středisko spadající pod Ekocentrum Paleta by se mělo zabývat ekologickou výchovou veřejnosti.

„Ve vstupní hale bude infocentrum. Další místnosti budou využívané jako učebny a v největším sále se budou konat přednášky, semináře nebo promítání,“ uvedl pro ČTK ředitel ekocentra Jiří Bureš. Ke zbudování návštěvnického centra za 40 milionů korun byly použité ekologické materiály.

Autorům stavby šlo především o co nejmenší dopad domu na životní prostředí. Při výběru stavebních materiálů přihlíželi nejen k předpokládané spotřebě energií při běžném provozu, ale také k míře emisí uvolněných při výrobě nebo při jeho případném odstranění.

Budovu navrhl Tomáš Med společně s Jaroslavem Krupou a Filipem Klozarem. Suterén tvoří beton, obě patra jsou ze speciálních panelů lepeného dřeva. „Patří k největším domům této technologie v republice,“ řekl Med.

Zvláštní členitou podobu stavby většina lidí chválí. „Vizuálně ve vztahu k okolí působí velmi příjemně, oceňuji především použití neutrálních barev,“ sdělila Eliška Nová míjející budovu. Její kamarádka Kateřina Pitthardová, která se zajímá o design, měla výhrady pouze k plotu obíhajícímu areál podél řeky.

Sám architekt uznal, že na stavbě je více věcí, které šly udělat jinak. „Ohledně plotu jsem měl připravené lepší řešení. Vždycky je však potřeba dělat ústupky,“ vysvětlil Med. Dodal také, že až plot obroste rostlinami, dojem bude opět jiný.

Dostupné z: http://bit.ly/1JdG0NJ

Drobné, ale i větší poklady na třídě Míru

Pardubický deník 14. května 2015

Dnes od čtrnácti hodin se na pardubické třídě Míru naskytne příležitost zakoupit drobné i větší poklady.

Blešího trhu, který zde pořádá Ekocentrum Paleta, se jako prodejce může zúčastnit každý, kdo o to pořadatele předem požádá. Kapacita je však omezená, proto by případní zájemci neměli dlouho váhat.

„Cílem je zužitkovat věci, které by jinak skončily na smetišti a touto cestou mohou dál sloužit novým majitelům," uvedl za organizátory Martin Karas z Ekocentra Paleta. „Sortiment nebude nijak omezen, dá se proto očekávat široká škála prodávaného zboží. K akci, která potrvá až do osmnácti hodin, je zajištěn také doprovodný kulturní program," dodal.

viz ODKAZ

V Pardubicích vzniká moderní ekocentrum, naklání se nad Chrudimku

Český Rozhlas Pardubice 22. ledna 2015

 

Pardubické ekocentrum Paleta chystá velké rozšíření. Zatím působí v jakémsi zahradním domku za plaveckým areálem, už v létě by ale mělo být hotové několikapatrové návštěvnické centrum. Stavbaři začali loni o prázdninách a dnes už se stavba rýsuje.

- více viz. odkaz

 

Tradiční Halloween oslaví v areálu Palety

Logo: ČRo Pardubice.Logo: ČRo Pardubice.

ČRo Pardubice, 24. října 2012 - Večer plný strašidel, příšer a legrace dnes mohou prožít děti z Pardubic. V areálu Palety na Olšinkách se totiž pořádá tradiční Halloween. Pokračuje ředitel Ekocentra Paleta Jiří Bureš.

Od 18 hodin v Ekocentru Paleta se uskuteční tradiční Halloween. Večer strašidel. Děti mohou poznat několik druhů různých divých tvorů a mohou zažít netradiční strašení.

Záznam reportáže k poslechu na odkazu:

http://www.rozhlas.cz/pardubice/zpravodajstvi/_zprava/287345

Vypravte se do království stromů

Logo: deník.cz.Logo: deník.cz.

Chrudim, 18. října - V pátek od 15 hodin do 17.30 se můžete vypravit spolu se zástupci Ekocentra Paleta do království stromů v chrudimském Městském parku.

„Stromy budeme zkoumat a poznávat zblízka všemi smysly, dívat se na ně jinýma očima a budeme rovněž hledat a využívat jejich poklady," lákají v pozvánce organizátoři akce, určené podle jejich slov všem zájemcům od tří do sta let věku.

Nápad slavit Den stromů vznikl v předminulém století v Nebrasce ve Spojených státech. Jak uvádí Nadace Partnerství, dnes nikdo neuvěří, že krajina Nebrasky byla před 150 lety nově příchozími osadníky popisována jako místo bez stromů. Osadník J. Sterling Morton se s tím však nesmířil a začal s podporou manželky pěstovat v okolí svého domu stromy, keře a květiny. Morton nebyl zahradník, ale novinář a vydavatel prvních nebrasských novin. Aby našel pokračovatele, psal a vyzýval spoluobčany k výsadbám. Předvedl jim, že stromy a keře brání větrné erozi a poskytují ochranu před pálícím sluncem. Jeho příklad vzbudil nadšení. Zrodil se „the Arbor Day" Den stromů. V prvním roce oslav bylo 10. dubna 1872 v Nebrasce zasazeno více než milion stromů.

Zdroj: http://chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/vypravte-se-do-kralovstvi-stromu-20121018.html

Anketu o nejlepší hřiště vyhrála hradba ušlapaná vlastníma nohama

Vítězné hřiště v Oucmanicích. Foto: archiv ekocentra.Vítězné hřiště v Oucmanicích. Foto: archiv ekocentra.

http://hobby.idnes.cz, 21. září 2012 - Vítězné hřiště není typickým místem pro rodinné dětské hrátky. Postavila ho parta nadšenců z ekologického sdružení Paleta pro děti, které se tu zúčastňují výukových programů, a pro místní děti.

"Hřiště jsme stavěli letos v létě o prázdninách v Oucmanicích. Bude sloužit zejména dětem, které k nám jezdí na ekologické výukové programy, ale je volně přístupné i ostatním místním dětem. Hlavním kritériem pro nás bylo postavit hřiště z čistě přírodních nebo alespoň odpadních materiálů, pokud možno z lokálních zdrojů s minimálními náklady," říká spoluautorka návrhu a členka stavební party Michaela Mikovcová, která nám poslala soutěžní e-mail.

"Pro děti jsme to zamýšleli jako opičí dráhu. Začíná zatravněným kopečkem, na který navazují stojaté kůly, po kterých je možno přeskákat. Na to navazuje největší a nejoriginálnější součást. Je to 12 metrů dlouhá zahnutá stěna z masivní nepálené hlíny, která slouží zároveň jako dětská prolézačka, zátiší pro středové místo s kameništěm i jako originální lavičky k sezení," popisuje tvůrčí záměr.

...

Do soutěže se přihlásilo 67 soutěžících, jejich hřiště jste si mohli prohlédnou zde. Zároveň jste mohli hlasovat – celkově jste poslali 3 214 hlasů. Výherce získává poukaz v hodnotě 24 000 korun na zahradní nábytek, který do soutěže věnovala společnost ABF, organizátor stavebního veletrhu. Výherci blahopřejeme.

Více se dočtete na odkazu níže.

Zdroj: http://hobby.idnes.cz/soutez-o-nejlepsi-detske-hriste-daf-/hobby-zahrada.aspx?c=A120920_105150_hobby-zahrada_bma

Sledujte repotáž o Oucmanicích - Události v regionech

Děti během programu Děti během programu "Hospodářský den" v Oucmanicích. Archiv ekocentra.

Česká televize odvysílala 12. září 2012 v pořadu Události v regionech reportáž "Ekovýchova na statku" o oucmanické pobočce Ekocenra PALETA.

Reportáž začíná ve 23:37 na uvedeném odkazu:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani.

Sledujte s námi, jak probíhá jeden z ekovýchovných programů z naší nabídky pro školy na statku v Oucmanicích.

Pokud byste chtěli využít ekovýchovných programů ke zpestření výuky i na Vaší škole, vybírejte v sekci Programy na našich webových stránkách a objednávejte dle objednacích podmínek tamtéž.

Těšíme se na viděnou!

Žáci z Pardubického kraje si vyzkouší stavbu ekologického domu

Logo: deník.cz.Logo: deník.cz.

Článek byl uveřejněn 3. září 2012 na webových stránkách Denik.cz.

 

Celý článek naleznete na odkazu:

http://www.denik.cz/pardubicky-kraj

 

Tisková zpráva Ekocentra PALETA k tomuto tématu byla uveřejněna 5. září 2012 v plné verzi i na Enviweb.cz.

ČRo Pardubice odvysílal reportáž ze stavby hřiště v Oucmanicích

ČRo PardubiceČRo Pardubice

ČRo Pardubice odvysílal v pondělí 6. srpna 2012 reportáž z dostavby hliněného dětského hřiště v oucmanické pobočce Ekocentra PALETA, která proběhla tuto sobotu, 4. srpna. Více se dozvíte z písemného přepisu reportáže níže.

Promo:

"Mladí ekologové a brontosauři postavili za týden z hlíny velkou a komplikovanou dětskou prolézačku. Stalo se to v pobočce Ekocentra Paleta v Oucmanicích a byla i toho i naše redaktorka."

Ohlášení:

"V obci Oucmanice kousek od Brandýsa nad Orlicí je velký opravený statek. A u něj vyrostla za necelý týden unikátní hliněná dětská prolézačka s lavičkami. Vlastníma rukama ji postavili /uplácali:-)/ mladí dobrovolníci, kteří přijeli na zážitkovou ekovýchovnou akci do tamní pobočky ekoncentra Paleta. Kolegyně Drahomíra Bačkorová dorazila na místo ve chvíli, kdy účastníci stavbu dokončili a trávili zasloužený odpočinek u jídla: nejdřív se jí ujal ředitel pobočky Miroslav Míkovec s ženou Michaelou."

Více viz příloha.

V Oucmanicích staví dobrovolníci dětské hřiště z hlíny

Tisková zpráva Ekocentra PALETA ze dne 3. srpna byla uveřejněna dne 3. srpna 2012 v plné verzi na webových stránkách Novinky.cz, Econnect, Ecomonitor.cz a Ekolist.cz.

Tiskovou zprávu v úplné verzi naleznete nejen na našich stránkách v podsekci Tiskové zprávy, ale i na odkazech:

http://novinky.cz/vase-zpravy/pardubicky-kraj

http://zpravodajstvi.ecn

http://ecomonitor.cz

http://ekolist.cz/zpravodajstvi.

Na odkazech zpravodajství Econnect, Ecomonitor.cz a Ekolist.cz se můžete zúčastnit diskuse pod článkem.

Stručná zpráva "Dobrovolníci" spolu s fotografií byla také uveřejněna 3. srpna 2012 v galerii na webových stránkách Metro.cz na odkazu:

http://www.metro.cz.

Nový projekt Ekocentra PALETA zlepší podmínky výuky technických, přírodovědných oborů a řemesel na školách v Pardubickém kraji

Tisková zpráva Ekocentra PALETA vydaná dne 26. 7. 2012 byla zveřejněna na webových stránkách Ekolist.cz dne 28. 7. 2012. Pokud máte zájem, můžete se na uvedeném odkazu (viz níže) zapojit do diskuse pod tiskovou zprávou či článek sdílet přes facebook a další aplikace.

Celou tiskovou zprávu naleznete nejen na našich stránkách v podsekci Tiskové zprávy, ale i na odkazu http://ekolist/zpravodajstvi/tiskove zpravy.

Ochránci přírody se v Oucmanicích učí, jak na média

Mezinárodní setkání ochránců přírody v Oucmanicích. Foto: archiv Ekocentra PALETAMezinárodní setkání ochránců přírody v Oucmanicích. Foto: archiv Ekocentra PALETA

Článek byl zveřejněn dne 25. 7. 2012 na webových stránkách Denik.cz v sekci pro Pardubický kraj, dále v regionální mutaci Denik.cz pro Orlický region a na stránkách Rádia Impuls iRegiony.

Celý článek naleznete na uvedených odkazech:

www.denik.cz/pardubicky-kraj

http://orlicky.denik.cz, Zprávy z regionu

http://regiony.impuls.cz, Pardubický kraj