Obchůdek s pomůckami Objednané programy

Články v této rubrice:

Zelený ParDoubek 2018 - výsledky

Vyhodnocení tradiční soutěže proběhlo na Krajské konferenci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Pardubického kraje dne 6. 11. 2018. 

Soutěž byla určena koordinátorům EVVO nebo jiným zástupcům škol mateřských, základních a středních se sídlem v Pardubickém kraji a probíhala pomocí vyplnění soutěžního dotazníku. Dotazník sloužil zároveň i jako přihláška a nově byl vytvořen tak, aby účastníkům soutěže pomohl zhodnotit kvalitu EVVO na jejich školách a zároveň je inspiroval a pomohl s novými plány.

60 zaslaných dotazníků vyhodnotila odborná porota, která poté účastníky rozdělila do tří kategorií. V kategorii „Školy s mimořádně dobrou úrovní environmentální výchovy“ se umístilo 6 subjektů, v kategorii „Školy s velmi dobrou úrovní environmentální výchovy“ 15 subjektů a v kategorii „Školy s dobrou úrovní environmentální výchovy“ skončilo subjektů 35.

Nad soutěží převzal záštitu Ing. Bohumil Bernášek, člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za školství.  

Všechny doručené dotazníky najdete v příloze. 

Nejlépe hodnoceny (tedy jako „Školy s mimořádně dobrou úrovní environmentální výchovy“) byly tyto školky a školy: 

  • Mateřská škola Pardubice-Polabiny, Brožíkova 450
  • Základní škola a mateřská škola Lukavice, okres Chrudim
  • Základní škola Ronov nad Doubravou, okres Chrudim
  • Základní škola a mateřská škola Červená Voda
  • ZŠ Pardubice – Studánka
  • SPŠE a VOŠ Pardubice

Další školy a jejich umístění najdete v příloze.  

 

Krajská konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Pardubického kraje 2018

6. listopadu 2018 uspořádal krajský koordinátor EVVO Ekocentrum PALETA, z. s., ve spolupráci s Pardubickým krajem 18. ročník Krajské konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Pardubického kraje.

Akce se konala v pardubickém ABC Klubu a byla zároveň školením koordinátorů EVVO. Konference se zúčastnilo celkem 89 hostů, z čehož většinu tvořili školští koordinátoři EVVO z mateřských a základních škol. 

Celou tiskovou zprávu o konferenci naleznete v příloze.

Ke stažení: Konference_EVVO_2018_-_TZ_2.pdf, velikost: 545 kB

Blíží se Animalfest – pardubický festival, který pomáhá

Foto: archiv Záchranné stanice LipecFoto: archiv Záchranné stanice Lipec

Benefiční akci pořádá od roku 2001 pardubické Ekocentrum PALETA. Kapely jako obvykle zahrají v ABC klubu ve Štolbově ulici – a to již ve čtvrtek 1. února 2018.

Na festivalu letos vystoupí Vypsaná fiXa, The Chancers, Honza Křížek a Poletíme? Dále návštěvníky čeká turnaj ve fotbálku, naučná stezka, výtvarná soutěž a tombola o ceny. Začíná se v 19 hodin a vstupenku pořídíte na místě za 100 Kč.

Každý rok putuje celý výtěžek ze vstupného do vybrané záchranné stanice pro handicapované živočichy – tentokrát do obce Lipec. Zde funguje záchranná stanice od roku 2007. Od té doby jí prošlo mnoho raněných zvířat, z nichž velkou část se podařilo vrátit zpět do volné přírody. Někteří živočichové se ale do svého přirozeného prostředí bohužel navrátit nemohou a zůstávají trvale v péči stanice. 

„Provoz záchranných stanic je náročný a často jej tato zařízení financují z vlastních zdrojů a sponzorských darů. Těší nás, že jim můžeme festivalem alespoň trochu pomoci,“ řekl Petr Martínek, jeden z organizátorů Animalfestu.

Více informací zde.

Ke stažení: Plakát k akci (Plakat_2018.pdf), velikost: 960 kB

Kopírky hledaly kancelář - a našly ji například v Ekocentru PALETA Pardubice!

Projekt "Kopírka hledá kancelář" pomáhá neziskovým organizacím usnadnit provoz jejich kanceláře. Děkujeme!

První ročník projektu Kopírka hledá kancelář nabídl dobročinným organizacím možnost získat čtyři multifunkční zařízení značky Canon. Vybrány byly neziskovky, kterým dar pomůže usnadnit provoz jejich kanceláře a tím také naplňovat jejich poslání. Za projektem, který po svém prvním ročníku plánuje svou další budoucnost, stojí společnost Canon a její partneři z oblasti tiskových služeb a správy informací: VDC kancelářská technika, Copytechnik servis KT a Flamy Pardubice.

Od ledna 2018 mohou zařízení, které spojuje tiskárnu, kopírku, fax a skener do jednoho celku, využívat tyto organizace: Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr v Praze, Nadační fond Klíček, Útulek pro psy Ligy na ochranu zvířat ČR v Olomouci a Ekocentrum PALETA Pardubice.

Více informací o projektu naleznete v přiložené tiskové zprávě nebo na https://www.canon.cz/kopirka-hleda-kancelar/

Ke stažení: TZ_-_Kopirka-ceny.pdf, velikost: 319 kB

Programy EVVO pro speciální typy škol a zařízení

Hlavním cílem projektu bylo uspokojit poptávku po účasti na programech EVVO v Ekocentru PALETA ze strany praktických a speciálních škol.

Zájem o tyto programy byl značný, ovšem při stávající kapacitě a podmínkách bylo obtížné všem zájemcům vyhovět. Na tento problém reagoval projekt vytvořením speciální nabídky pro 2 skupiny – jednak pro zařízení pro práci s handicapovanými osobami, jednak  pro zvláštní a praktické školy a organizace pracující se sociálně či jinak znevýhodněnou mládeží.

Cíle projektu bylo dosaženo. Byly vytvořeny nové speciální programy, byla vytvořena nabídka těchto programů. V rámci projektu bylo realizováno 60 programů EVVO včetně dílen pro speciální typy škol a zařízení.

Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP.

Interaktivní prvky venkovní expozice

V areálu pardubického Natura parku v průběhu roku přibyly nové zajímavé interaktivní prvky, u kterých zvídavý a hravý návštěvník určitě rád stráví desítky akčních a také poučných minut.

Vodní prvky - zde pochopíte význam meandrující řeky v krajině a důležitost bažin a lesů pro hospodaření s vodou, vyzkoušíte si napouštění přehrady, můžete dokonce způsobit povodeň. Určitě se ale budete bavit, a i když se nejspíš malinko namočíte, jistě si přijdete s vodou pohrát znovu.

Lesní prvky – dva posuvné panely, díky kterým zjistíte, co kam patří v lese a kdo tam bydlí. Cílem je, aby se posuvné „knoflíky“ s příslušným obrázkem posunuly pomocí vyřezaných drah v dřevěném panelu do správných pozic. 

Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP.

Seminář k výukovému materiálu „EKOABECEDA“ s podtitulem „Umíme žít bez odpadů?“

Seminář pro pedagogy a další pracovníky mateřských, základních a středních škol z Pardubického kraje, který pořádala společnost RECYKLOHRANÍ, proběhl 6. listopadu 2017 v prostorách Ekocentra PALETA.

Tisková zpráva je ke stažení v příloze.

Výukový materiál naleznete zde: http://www.recyklohrani.cz/cs/ekoabeceda/category/8 

Krajská konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Pardubického kraje 2017

17. října 2017 uspořádalo Ekocentrum PALETA, z.s. v budově pardubického ABC klubu již 17. ročník Krajské konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Pardubického kraje. Akce, která byla zároveň také školením koordinátorů EVVO, proběhla za podpory Pardubického kraje.

Konference se zúčastnilo celkem 120 hostů, z čehož většinu tvořili školští koordinátoři EVVO z mateřských a základních škol. 

Během dopoledních prezentací se účastníci dozvěděli o chystaných grantových programech a aktuální situaci EVVO v Pardubickém kraji a v ČR. Nechybělo ani vyhlášení nového ročníku soutěže Zelený ParDoubek. Dále byly představeny zajímavé projekty (Zemědělství žije, Kolegiální podpora, soutěž Východočech Havran a jeho kamarádi, projekt České společnosti ornitologické a Kurzy improvizace). Doprovodným programem byla prezentace škol a středisek EV, která probíhala v přísálí. Zde si účastníci také mohli nakoupit pomůcky, literaturu či Fair Trade výrobky.

Po obědě následovaly v Natura parku, budově Ekocentra PALETA s interaktivní expozicí o soustavě Natura 2000, čtyři praktické dílny a semináře: Vázané stavby a prolézačky ze dřeva, Zahrada, která učí, Samoobslužné interaktivní prvky ve školních zahradách a Je naše město bezpečné pro ptáky? Všichni zúčastnění si tak domů odnesli nejen certifikát, ale jistě také spoustu přínosných informací.

Ke stažení: Konference_EVVO_2017_-_TZ.pdf, velikost: 437 kB

Veletrh ekologické výchovy 2017 – Na horizontu budoucnosti

Ve dnech 5. až 8. září 2017 probíhá v Ekocentru PALETA Oucmanice celostátní Veletrh ekologické výchovy. Akce se koná ve spolupráci se sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina a pod záštitou ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce a hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, Ph.D.

24. ročník veletrhu se uskutečňuje v pobytovém středisku ekologické výchovy v Pardubickém kraji. Zrekonstruovaný statek obvykle slouží k vícedenním pobytům s programem pro žáky základních a středních škol, momentálně je však místem celorepublikového setkání lektorů a příznivců ekologické výchovy. Ti zde mají možnost zúčastnit se nejrůznějších přednášek a diskuzí na témata související s ekovýchovou, terénních exkurzí či tvořivých dílen. Dále jsou v nabídce výukové programy, které jsou představené přesně tak, jak jsou prováděné s dětmi. První večer byla na program zařazena také noční strategická sci-fi hra. A ani o společenské aktivity není nouze.

Účastníci si zde mohou rozvinout své lektorské dovednosti, načerpat inspiraci, získat motivaci do další práce a samozřejmě také navázat nové kontakty a vzájemně si vyměnit své zkušenosti. Veletrh tak může být přínosem pro všechny, kteří se jakýmkoliv způsobem věnují ekologické výchově, práci s dětmi nebo se zajímají o přírodu a o to, jak jí pomáhat.

Tisková zpráva ke stažení v příloze.

Ke stažení: Veletrh_-_TZ.pdf, velikost: 434 kB

Ekocentrum PALETA pořádá letní příměstský tábor. Přihlaste se ještě dnes.

Pardubice – Za šest týdnů vypuknou letní prázdniny. Řada rodičů z Pardubic a okolí řeší program dětí o prázdninách. Vedle klasických táborů existuje také alternativa, příměstský tábor přímo v Pardubicích. Ekocentrum PALETA pořádá letní příměstský tábor v Natura parku, první turnus se koná od 10. do 14. července 2017, druhý pak v samotném závěru prázdnin, a to od 28. srpna do 1. září 2017. 

„Příměstský tábor je určen dětem ve věku od 7 do 11 let a nabídne zábavu, sport, adrenalin, vzdělání, bádání i manuální tvorbu. Letos se děti ocitnou na pomyslné lodi s partou městských dětí, které ztroskotají na opuštěném ostrově. Zjistí, že ostrov nebyl vždy liduprázdný, ale existovala na něm civilizace, což dokládají opuštěná města a vesnice, a hlavně nalezený tajemný deník,“ představil zaměření tábora jeho vedoucí Ondřej Zeman.

Týdenní příměstský tábor pořádá Ekocentrum PALETA v Natura parku, který je situován v nádherné lokalitě za aquaparkem a disponuje širokou možností zábavy i vzdělání pro děti. „V tuto chvíli evidujeme ještě poslední volná místa v obou termínech. Máme připravený kvalitní program, na který budou děti ještě dlouho vzpomínat,“ řekl Zeman. Více informací najdou rodiče na www.paleta.cz.

Ke stažení: TaborKolonie.pdf, velikost: 576 kB

Výstava fotografií REFLEXE

Od 29. 3. do 17. 5. 2017 probíhá v Natura Parku-Ekocentru PALETA výstava fotografií REFLEXE. Tvorba bulharského fotografa Alexandra Ivanova ukazuje dvě tváře Bulharska. Na jedné straně se jedná o industriální zemi, na straně druhé zde stále najdeme místa s panenskou přírodou. Podtitul výstavy zní „Svět je reflexí našich duší“.

Na společenskou angažovanost ve své tvorbě reaguje Alexandr Ivanov následovně: „…člověk by skutečně neměl sám sebe omezovat a dělat, že některé věci neexistují. Vlastně věci kolem nás jsou takové, jaké jsou. Nechci je zkrášlovat, ani zošklivovat. Chci je ukazovat tak, jak na mě zapůsobily. A možná zrovna v tom je síla fotografie, protože skrz ni, může člověk vyjádřit přímo sebe a své myšlenky.“ 

Výstavu zapůjčil Bulhraský kulturní institut v Praze. Partnery akce jsou Europe Direct Pardubice a Ekocentrum PALETA.

Výstava je součástí 8. ročníku festivalu Multi-kulturní týden, který bude probíhat v Pardubicích od 12. do 17. května. Letošní podtitul festivalu zní „Svět je náš“. Tematicky budeme cílit na udržitelný rozvoj, ekologii, přírodu a vnímání těchto témat v jiných kulturách. Více o přípravách festivalu, programu a aktuálním dění na jeho FB stránkách: https://www.facebook.com/multikulturnityden/

Kontakt:

Vanda Vaníčková / Europe Direct Pardubice / 466 768 391 / http://europedirect.cz/info-centra/detail/12-pardubice

Ke stažení: Tiskova_zprava_vystava_Reflexe.doc, velikost: 27 kB

Vernisáž k výstavě fotografií „Přírodní krásy argentinské PATAGONIE“

Ve středu 8. února 2017 proběhne v Natura parku vernisáž k výstavě fotografií s názvem Přírodní krásy argentinské PATAGONIE. Vystaveny budou snímky pořízené právě během cesty tímto jihoamerickým územím. Autorem je Vlastimil Peřina, který se profesně zabývá ochranou přírody.

Proto není divu, že i hlavní cíl cesty, kterou vloni v lednu podnikl se svými dvěma přáteli, byl tak trochu "ochranářský." Tímto cílem bylo vidět místa, kde žije několik posledních stovek exemplářů potápky argentinské. Jeden z nejohroženějších ptačích druhů naší planety, objevený až v roce 1973, obývá jezera v drsné a čarovně krásné krajině horských plošin na úpatí patagonských And.

Měsíc trvající cesta však navíc poskytla příležitost poznat neuvěřitelnou pestrost i jiných krajin jižního cípu Jižní Ameriky. A právě tato krajinná různorodost je leitmotivem výstavy. Každý jednotlivý záběr velehor, polopouští nebo pobřeží Atlantiku je na výstavě doplněn snímkem detailu přírodniny, zachyceným v krajině při jejím procházení.

"To, jestli jsme nakonec vysněné potápky i viděli, neprozradím, ale koho by to opravdu zajímalo, může přijít na vernisáž výstavy, na kterou naváže přednáška. Během ní budu vyprávět příběhy a historky, které jsme na cestě zažili, a právě ten o potápkách je nejméně uvěřitelný," usmívá se Vlastimil Peřina.

Vernisáž výstavy začne v 17 hod, přednáška naváže v 17.30.

 

Lucie Hlaváčková

Ekocentrum PALETA

www.paleta.cz , www.ekovychova.cz

lucie.hlavackova@paleta.cz

Mobil: 776 796 767 Tel: 466 614 352

 

Ke stažení: Prirodni_krasy_argentinske_Patagonie_-_TZ.pdf, velikost: 431 kB

Informace o Natuře 2000 i pro zahraniční turisty

Ekocentrum PALETA úspěšně zakončilo projekt Informační centrum soustavy chráněných území Natura 2000, který probíhal v roce 2016. Předmětem projektu bylo soustavné provozování Informačního centra, které přibližovalo soustavu Natura 2000 pro občany, turisty a návštěvníky kraje.

Informační centrum bylo přístupno pro návštěvníky denně 14 - 21 hodin.

Cílem bylo zvýšení povědomí veřejnosti o existenci a významu lokalit soustavy Natura 2000 a důvodech jejich zřizování – návštěvník tedy získával informace o významných živočiších a rostlinách vyskytujících se v rámci různých lokalit. Neoddělitelnou součástí poskytovaných informací byla, v souladu s posláním ekocentra, osvěta v oblasti šetrného přístupu k přírodě, zejména potom v chráněných lokalitách.

V rámci projektu byly zpřístupněny informace pro turisty i v angličtině, polštině a v němčině.

"Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP" 

Fotosoutěž „Přírodno 2016“

V průběhu měsíce listopadu probíhala v pardubickém environmentálním návštěvnickém centru Natura park fotosoutěž Přírodno 2016. Soutěž měla dvě témata: Příroda v zemědělství a Návrat do přírody. Autoři nejlepších snímků mohli vyhrát VIP vstupenky do kina Cinestar, které poskytla organizace Kroužky – východní Čechy, zapůjčení fotoateliéru (J. H. Bek) či materiály o přírodě (Ekocentrum PALETA).

O vítězích rozhodla porota na základě hlasování návštěvníků environmentálního centra. Na prvním místě se umístila Nikola Zahálková s fotografií nazvanou Cesta z města. Druhé místo obsadil Tomáš Dvořáček a snímek V souznění 2. Třetím místem se pyšní fotografie Snoubení, jejímž autorem je Martin Langr.

Ceny pro vítěze budou připraveny k vyzvednutí v Natura parku od čtvrtka 15. prosince.

 

Lucie Hlaváčková, Ekocentrum PALETA

www.paleta.cz , www.ekovychova.cz

lucie.hlavackova@paleta.cz

Mobil: 776 796 767, Tel: 466 614 352

Ke stažení: Tiskova_zprava_-_fotosoutez_Prirodno.pdf, velikost: 473 kB

Konference EVVO pro rok 2016 proběhla v ABC klubu

30. 11. 2016, v Pardubicích

V úterý 29. listopadu proběhla v prostorách ABC klubu krajská konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2016. Účelem konference bylo zhodnocení situace v ekoporadenství a EVVO za uplynulý rok, vyzdvihnutí podstatných bodů, které budou oblast ovlivňovat v následujícím období a v neposlední řadě ukázky zdařilých projektů a praktických dílen. 

Konference, kterou stejně jako v uplynulých letech pořádalo Ekocentrum PALETA, zaštítil opět Pardubický kraj. Mezi účastníky byli převážně školští koordinátoři ekologické výchovy, kteří zastupovali základní a mateřské školy z celého kraje. Celkem se konference zúčastnilo 130 hostů. 

Letošní ročník byl výjimečný mimo jiné tím, že zde proběhlo vyhlášení soutěže Zelený Pardoubek, tedy soutěže základních a mateřských škol v oblasti ekologického provozu a celkového přístupu k environmentálnímu vzdělávání. Celkem se zapojilo 54 škol a 49 z nich obdrželo certifikát Ekologická škola Pardubického kraje 1. – 4. stupně. Nejlépe umístěné školy získaly kromě věcných cen také peněžité dary, v celkové hodnotě 80 000 Kč – tuto částku poskytl do soutěže Pardubická kraj. Absolutním vítězem tohoto ročníku Zeleného Pardoubka se stala Základní škola a mateřská škola Všeználek z Němčic. 

Martin Karas

Ekocentrum PALETA

776 310 628

martin.karas@paleta.cz

Ke stažení: konference-2016.doc, velikost: 361 kB

Letní škola s Amosem

Od 10. do 16.7. 2016 proběhla ve Středisku ekologické výchovy AMOS o.p.s. v Oucmanicích Letní škola s Amosem s podtitulem „Tak trochu divoši“. Jednalo se ekovýchovnou, prožitkovou prázdninovou akci, která trvala sedm dní a byla určena pro rodiče s dětmi. Přihlásilo se na ni celkem 12 rodin ( 18 dospělých a 23 dětí). 

Program pro účastníky byl postaven tak, aby bavil různé generace. Byl zábavný pro děti, ale dospělí se u něho rozhodně nenudili. Podařilo se vytvořit prostor pro dobrodružství, které zažívali rodiče se svými dětmi společně. Pro rodiče byli navíc k dispozici informace k tématům na vysoké odborné úrovni.

Dopoledne a večer byly připraveny aktivity řízené lektorem, v odpoledních hodinách byli pro účastníky k dispozici činnosti, které si mohli vyzkoušet rodiny sami, popř. se vydali na výlet po okolí. Akce byla podpořena Pardubickým krajem.

 

Odborníci v oblasti environmentální výchovy se sešli v Natura parku Ekocentra PALETA.

V Pardubicích, 11. dubna, 2016

Celonárodní síť středisek ekologické výchovy s názvem Pavučina je střešní organizací pro ty, kdo se věnují environmentální výchově. Ve dnech 11. a 12. dubna se právě zástupci členů Pavučiny sešli v Pardubicích na valné hromadě, kterou hostí jeden ze zakládajících členů – Ekocentrum PALETA.

Cílem Pavučiny je již od roku 1996 prohlubovat vzájemnou spolupráci mezi středisky ekologické výchovy v rámci České republiky. Počet zapojených subjektů se ze zakládajících 8 rozrostl až na současných 42. 

„Je nám ctí, že můžeme být hostiteli této události. Pavučina je projekt, který má na celou oblast environmentální výchovy v České republice velmi pozitivní vliv a my se vynasnažíme, aby závěry plynoucí z této valné hromady vedly k dalšímu prohlubování spolupráce v rámci celé sítě,“ řekl ředitel Ekocentra PALETA Jiří Bureš. 

Na programu valné hromady bude mimo jiné představení zprávy o hospodaření za rok 2015, volby do výkonného výboru a dozorčí rady a hlasování o přijetí nových členů. 

V rámci diskuzní části setkání budou mít účastníci také možnost seznámit se s nejnovějšími projekty, které členové sítě realizovali nebo se k tomu v blízké době chystají. Cílem této části je sdílení praktických zkušeností a vzájemná inspirace pro zkvalitnění činnosti v oblasti ekologické výchovy.  

 

 

Martin Karas

Ekocentrum PALETA

e-mail: martin.karas@paleta.cz

tel: 776 310 628

Ke stažení: TZ-setkani-pavucina.doc, velikost: 68 kB

Tři filmové večery na Paletě. Ekocentrum pořádá Ozvěny Ekofilmu

Pardubice, 3.9. 2015

Pokud to zářijové počasí dovolí, nemusí zakončení sezóny pardubického letního kina nutně znamenat konec promítání na čerstvém vzduchu. Ekocentrum Paleta totiž nabídne hned tři večery věnované filmům s ekologickou tématikou. Jedná se o další pokračování festivalu Ozvěny Ekofilmu, který se koná ve dnech 9. - 11. září.

Návštěvníci, kteří si v těchto dnech najdou cestu do areálu Ekocentra Paleta, mohou zdarma zhlédnout každý večer dva filmy od převážně zahraničních tvůrců. I domácí scéna však bude mít své zastoupení. Festival zahájí krátký blok investigativní žurnalistiky o životním prostředí od filmařky Soni Göblové a druhý večer nabídne snímek Radoslava Iršy - Na Věčné Časy.

„Jedná se již o páté pokračování Ozvěn Ekofilmu v Pardubicích. V rámci této akce se již po několikáté snažíme divákům z Pardubic a okolí představit filmy, které nejsou v běžné distribuci a rozhodně na ně nenarazí v multikinech. Všechny tyto snímky si navíc kladou za cíl upozornit na krásu a rozmanitost přírody, nebo naopak na nějaký konkrétní problém, s nímž se naše planeta v současnosti potýká.“ Řekl za organizátory Petr Martínek.

Promítání začíná každý večer od 21:00 a v případě příznivého počasí bude probíhat ve venkovním areálu Ekocentra. V opačném případě je zde k dispozici budova čajovny.

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

 

Ke stažení: ekofilm_tiskova_zprava.pdf, velikost: 421 kB

Vzdělávací seminář - Zdraví na talíři

Pardubice,  6. 8. 2015 - V termínu 27. - 29. července pořádalo Ekocentrum PALETA  ve své pobočce v Oucmanicích pobytový vzdělávací seminář pod názvem „Zdraví na talíři“. Kurz byl určen pro pracovníky školních jídelen a jak již název napovídá, hlavním tématem byla zdravá strava. 

Semináře, který proběhl ve spolupráci s občanskou iniciativou Skutečně zdravá škola, se zúčastnilo celkem 23 kuchařek a kuchařů, které spojovala zkušenost s vařením ve školních jídelnách a zájem o zdravou stravu. Pod vedením lektorů, kteří se problematice dlouhodobě věnují (Margit Slimáková, Jana Lukešová, Michal Bareš, Marta Dostálová a další) probíhala zejména praktická výuka zdravého vaření pro školy.

Součástí byla také návštěva Ekofarmy Rampuše, kde se účastníci blíže seznámili s biopotravinami a měli možnost ochutnat tamní produkty. Dále kurzy navštívila Jana Lukešová z hradecké firmy Bazalka, která v  provozuje specializovaný bio obchod a vegetariánskou restauraci.

„Velikým přínosem semináře bylo setkání kuchařek, které ocenily možnost sdílení svých zkušeností s kolegyněmi z jiných jídelen. Dokonce se samy dohodly na pokračování ve vzájemné spolupráci, která bude probíhat hlavně ve formě sdílení receptů“ zhodnotila třídenní kurz Petra Muffová z pořádajícího Ekocentra PALETA.

 

Martin Karas

Ekocentrum PALETA

www.paleta.cz, www.ekovychova.cz

martin.karas@paleta.cz

Mobil: 776 310 628

Tel: 466 614 352

banner

Ke stažení: tiskova_zprava_zdravint.pdf, velikost: 175 kB

Animalfest 2015

   Pardubice, 23. ledna 2015 - Ekocentrum PALETA pořádá ve čtvrtek 29. ledna od 19.30 v ABC Klubu v Pardubicích již čtrnáctý ročník benefičního festivalu ANIMALFEST. Letošní nese podtitul Pardubice sobě.

   „Účast přislíbilo celkem pět kapel které vystoupí bez nároku na odměnu. Všichni účinkující jsou úzce spojeni s Pardubicemi. Celý výtěžek z akce půjde jako vždy na podporu záchranných stanic pro zraněné a handicapované živočichy. Letos do Jaroměře“ uvedl Petr Martínek za organizátora koncertu, Ekocentrum PALETA, který je zároveň bubeníkem Vypsané fixy.

   Festival má v Pardubicích tradici již od roku 2001 a podpořeny byly již například záchranné stanice z Pasíček či Zelené Vendolí. „Vždy se jedná o stanice, kde pečují o zraněná či jinak oslabená zvířata u kterých je záměr je vrátit do volné přírody. Pokud to není možné, tak je alespoň nechat dožít v co nejlepších podmínkách“ vysvětluje dále Petr Martínek.

   Návštěvníci se mohou těšit na kapely: Vypsaná fixa, Dukla vozovna, Fundamentalista v pásmu Gazi, Špičková kultura nebo Volant. Za stokorunové vstupné si tak návštěvníci, mimo pocitu, že přispěli k dobré věci, užijí příjemný hudební zážitek.

Více inormací podá:
Petr Martínek, Ekocentrum PALETA
pitr@seznam.cz
Tel.: 732 249 967

 

Lukáš Ságl
Ekocentrum Paleta

www.paleta.cz, www.ekovychova.cz
lukas.sagl@paleta.cz 
Mobil: 601 325 420, Tel: 466 614 352

Úspěšné dokončení projektu zdraví na talíři

   Pardubice, 17. prosince 2014: Projekt Zdraví na talíři pořádaný Ekocentrem PALETA byl v prosinci 2014 úspěšně zakončen. Vzdělávacími semináři prošlo přes 500 účastníků, kteří si mimo teoretických diskuzí a praktických ukázek odnesli i metodické publikace. Nyní tak mohou pro žáky škol vařit ještě kvalitněji a zdravěji.

   Projekt probíhal po dobu téměř 2 let a u účastníků měl velký ohlas. Jak uvádí Mrg. Lada Kalinová z Ekocentra PALETA Chrudim: „Zájem pracovníků školních jídelen předčil původní očekávání, i když bylo realizováno více seminářů než bylo plánováno, nestačili jsme všechny zájemce o vzdělávání uspokojit. Účastníci vítali, že vzdělávání bylo velmi praktické a kromě seminářů, exkursí a praktických kursů vaření bylo doplněno možností konzultovat problémy s odborníky z praxe.“

   V aktivitách projektu se vzdělávalo se 221 pracovníků školních jídelen a 289 pedagogů ze 112 MŠ a ZŠ a 4 samostatných školních jídelen Pardubického kraje. Pro účastníky byl připraven i pobytový vzdělávací kurz, který byl velmi kladně hodnocen – „Jsem překvapená, jak dobré může být jídlo ze surovin pro nás docela neznámých a přitom zdravých“ shrnuje jedna z účastnic. Spojeni byli také ředitelé a vyučující ze škol, kteří ve spolupráci se svými jídelnami nyní aplikují nové poznatky ve svých kuchyních. „Z úspěchů lze vyjmenovat například zavedení zdravých čtvrtků, zavedení nových jídelníčků, spolupráci s místními dodavateli, ochucování pitné vody ovocem a další“, dodává Mgr. Kalinová.

Více informací mohou zájemci nalézt na www.paleta.cz

 

Lukáš Ságl, Ekocentrum PALETA

www.paleta.cz, www.ekovychova.cz
lukas.sagl@paleta.cz
Mobil: 601 325 420 Tel: 466 614 352banner

Ozvěny Ekofilmu v Areálu Ekocentra PALETA na Olšinkách

Pardubice, 3. září 2013 – V Areálu Ekocentra PALETA na Olšinkách se od 7. do 11. září 2014 uskuteční malý filmový festival Ekocentra PALETA „Ozvěny Ekofilmu“. 

   Každý den od 21:20 se tak budou v příjemném prostředí areálu promítat pro veřejnost filmy s ekologickou tématikou, které řeší různé globální problémy. Filmy na filmový festival zdarma zapůjčilo občanské sdružení Ekofilm a vstupné na akci je zdarma. 

   „Festival začíná například promítáním velmi zajímavého dokumentárního filmu režiséra Dennise Wellse, Zabiják v jeskyních o problematice vymírání milionů netopýrů v Severní Americe", zve veřejnost ředitel Ekocentra Jiří Bureš.

 

   "Z českých luk a hájů nabídneme ve čtvrtek 11. září ke zhlédnutí film Když kameny vyprávějí režiséra Martina Maška. Jako pomyslnou třešničkou na dortu se můžeme pochlubit snímkem Zeměloď pluje od českého režiséra Viliama Poltikoviče, který pojednává o nekonvenčním architektu indiánského původu Michaela Reynoldse. Tento architekt proslul především svým přístupem ke stavbě domů - nepotřebují žádné inženýrské sítě a jsou navíc levné díky užití recyklovaných materiálů" , uzavírá Bureš.

  

Lukáš Ságl
Ekocentrum PALETA
Štolbova 2665
530 02 Pardubice

tel.      466 614 352
mob.:  601 325 420
lukas.sagl@paleta.cz

www.paleta.cz
Krajský koordinátor EVVO Pardubického kraje - www.ekovychova.cz

 

 

Zelobraní

Pardubice 12.10.2013 - Přijďte si na PALETU nakrouhat zelí a dozvědět se něco o jeho nakládání, zpracování a zdravotních účincích.

V rámci projektu „Jaro, léto, podzim... A zase podzim v tradicích“ zve Ekocentrum PALETA zájemce o zdravý životní styl dne 12. 10. na sobotní dílnu spojenou s přednáškou a doprovodnými akcemi nazvanou Zelobraní. Akce probíhá od 15 do 19 hodin a pořádá ji Ekocentrum PALETA Pardubice v areálu ekologické výchovy ve Štolbově ulici (za Sluneční pláží u Chrudimky).  Účastníky čeká krouhání zelí, které si i odnesou naložené ve velké lahvi,  povídání Mgr. Vařejkové o nakládání zelí i zeleniny, o výrobě „pickles“ (kvašené zeleniny) a o jejich využití ve zdravé výživě. Jako doprovodný program organizátoři zařadili pečení brambor v popelu a ochutnávku bylinkových čajů.

„Kvašená zelenina a konkrétně zelí je nedoceněný poklad našich předků. Mnoho lidí obzvlášť v zimě kupuje drahou zahraniční zeleninu a ovoce, stravu si doplňuje často neefektivními vitamínovými tabletami a přesto je trápí rýmy , virózy a další neduhy, které se našim předkům vyhýbaly. Možná to měla na svědomí právě konzumace kvašené zeleniny bohaté na vitamíny, která se dá připravit i bez drahých a náročných pomůcek. O to jde v naší dílně,“ řekla Petra Muffová, hlavní organizátorka akce.

Pro krouhání i zpracování zelí nebudou návštěvníci nic potřebovat, každý dostane pomůcky na místě (vše od zelí a koření až po kruhadla a velké láhve s etiketou).

Vstupné je 50 Kč za krouhajícího účastníka a vzhledem k technickému vybavení je kapacita akce omezena.

Přijďte si zamlsat na biojarmark do Chrudimi

Chrudim, 30. 8. 2013 – Letos již po třinácté se sejdou všichni mlsouni, labužníci a milovníci biopotravin a produktů Fair Trade 10. září na Resselově náměstí v Chrudimi. Přijďte si zamlsat i Vy!

„V letošním ročníku se představí nejen řada certifikovaných biopotravin, ale i další zajímavé regionální potraviny, v prvé řadě ty, které byly oceněny v soutěžích Regionální potravina a Mls Pardubického kraje,“ láká veřejnost Alena Vařejková z chrudimské pobočky Ekocentra PALETA, které biojarmark každoročně pořádá. „Najdete tu na jednom místě pestrou nabídku kvalitní a chutné místní zeleniny, ovoce, pečiva, sýrů, uzenin a koření. Nebude chybět ani čaj, káva, kakao a čokoláda z férového obchodu Fair Trade,“ vypočítává Alena Vařejková laskominy, které si budou moci návštěvníci z chrudimského biojarmarku nejen ochutnat, ale také zakoupit.

„Návštěvníkům biojarmarku nákup a korzování mezi stánky zpříjemníme bohatým doprovodným programem. Dopoledne jsme již tradičně věnovali dětem. Od desíti hodin vystoupí divadlo Damúza s pohádkou o Dorotce a poté naváží bubeníci ze Základní a Praktické  školy Svítání Pardubice. Pohádka si našla své místo i v odpolední části programu mezi historickými tanci v podání skupiny Trubadance a historickými i současnými písněmi skupiny Trubaka,“ prozrazuje doprovodný program Vařejková. „Na své si přijde i veřejnost, která se zajímá o odbornější informace k tématu biopotravin. Umělecká vystoupení doplní moderované vstupy s prodejci a odborníky, tematické soutěže a praktické dílny. Zájemcům ukážeme, jak se dříve mlátilo a mlelo obilí, pekly placky, budou si moci vyzkoušet i techniku dojení na trenažéru, předení, tkaní a mnoho dalšího,“ doplňuje k programu organizátorka. Bližší popis doprovodného programu najdou zájemci na plakátech a na webových stránkách Ekocentra PALETA www.paleta.cz.

Na Resselově náměstí v Chrudimi bude 13. ročník biojarmarku zahájen od půl desáté a program končí v pět hodin odpoledne. Biojarmark pořádá Ekocentrum PALETA, pobočka Chrudim za podpory projektu Zdravé město a ve spolupráci se Střední zemědělskou školou Chrudim a společností Agrovenkov o.p.s. v rámci kampaně Září – měsíc biopotravin.

Kontakt: chrudim@paleta.cz
www.paleta.cz

Letos Vás naučíme jak drátkovat a recyklovat

Pardubice, 30. 8. 2013 – Od září se mohou mateřské, základní a střední školy v Pardubickém kraji opět přihlašovat do environmentálních vzdělávacích programů na školní rok 2013/2014, které pro ně připravilo Ekocentrum PALETA. Díky projektu Environmentální vzdělávání a výchova v Pardubickém kraji spolufinancovaném Evropským sociálním fondem vzniklo i několik zcela nových programů pro ZŠ, SŠ a víceletá gymnázia v kraji. 

„Již tradičně rozesíláme i letos na přelomu srpna a září školám v Pardubickém kraji nabídky s ekovýchovnými programy. V letošní nabídce máme i několik zcela nových programů. Například téma životní prostředí jsme rozšířili o program Třídění odpadů, v rámci kterého se žáci interaktivní zábavnou formou dozví, jak správně nakládat s odpady a jaké jsou třeba nejčastější chyby při třídění. Nově jsme zařadili třeba i program Drátkování, kde si žáci osvojí starou rukodělnou technologii zdobení a zpevňování předmětů drátkem,“ představuje nové programy Ing. Jiří Bureš, ředitel Ekocentra PALETA. 

„I my jsme se v letošním roce v důsledku krize a inflace nevyhnuli mírnému zdražení naší nabídky oproti loňskému roku, ale u více jak dvou třetin programů mohou školy uplatnit slevu, pokud dodrží uvedené podmínky v rámci projektu Environmentální vzdělávání a výchova v Pardubickém kraji,“ dodává k financování programů Bureš.

Bližší popis programů, jejich obsah, vzdělávací cíle, činnosti, metody a kompetence najdou pedagogové na www.paleta.cz v sekci Programy a na www.paleta.cz/oucmanice v rubrice Volné termíny. Na vybrané programy se školy mohou přihlašovat elektronicky prostřednictvím emailu, ale i na uvedených kontaktech jednotlivých poboček na webových stránkách ekocentra. 

Kontakt: ekocentrum@paleta.cz
www.paleta.cz

 

Která škola vyhraje v krajské soutěži „Cesty odpadu“? Staňte se porotci a hlasujte i Vy!

Pardubice, 7. 8. 2013 – Na začátku letošního roku vyhlásilo Ekocentrum PALETA soutěž „Cesty odpadů“, do které se mohly přihlásit základní a střední školy v Pardubickém kraji. Na hodnocení škol v soutěži, kterou pořádá ekocentrum v rámci projektu Environmentální vzdělávání a výchova v Pardubickém kraji, se může podílet během prázdninových měsíců i široká veřejnost.

Soutěžní týmy měly za úkol vytvořit příběh ve formě fotoseriálu, ve kterém sledovaly cestu vybraného konkrétního odpadu (např. krabice od džusu, obalu o sušenky atp.) od nákupu v obchodě přes fázi používání, odložení jako odpadu, svoz, nové zpracování až k výslednému recyklovanému produktu. Výchozím místem měla být lokalita, kde se škola nachází. „Sešly se nám opravdu velmi kreativní práce. Pojetí a zpracování fotoseriálu jsme ponechali plně v režii soutěžících a na fotografiích si zahráli i samotní žáci. Jedním z přínosů soutěže je i to, že týmy při zpracování svých projektů odhalily i to, že se s odpady často nakládá špatně. Zadáním bylo totiž zmapovat skutečnou cestu odpadu, nikoliv to, jak by se s odpadem mělo správně zacházet,“ seznamuje se soutěží Ing. Jiří Bureš, ředitel ekocentra.
 
„Do konce května zasílaly přihlášené školní týmy fotoseriály na téma odpadů, nyní probíhá fáze hodnocení, do které se může zapojit i široká veřejnost,“ láká spoluobčany k možnosti ovlivnit výsledek soutěže Jiří Bureš. „Hlasovat může do konce léta kdokoliv prostřednictvím webové stránky http://cesty-odpadu.paleta.cz/ a to tak, že oznámkuje projekt stejně jako ve škole, tedy od jedničky do pětky. Hodnocení probíhá ve dvou kolech, práce škol posoudí kromě veřejnosti i odborná porota,“ uvádí k hodnocení Bureš.

„Zájem o soutěž byl u škol veliký. Celkem se sešlo 67 fotoseriálů převážně z pardubických základních a středních škol, některé školy podaly dokonce i více projektů za více soutěžních týmů. Z mimopardubických se zúčastnila například Základní škola Ronov nad Doubravou, Gymnázium Česká Třebová nebo Základní a Mateřská škola Lukavice,“ dodává k účasti Bureš.

Výsledky soutěže budou zveřejněny na Krajské konferenci EVVO Pardubického kraje v říjnu 2013, kde budou vítězné fotoseriály i promítnuty. Každý zúčastněný tým získá hodnotné hry a pomůcky. Vítězné týmy pak získají ekovýchovné programy z nabídky Ekocentra PALETA dle vlastního výběru zdarma.

kontakt: ekocentrum@paleta.cz

 


 

Na Paletě zazní Ozvěny Ekofilmu

Pardubice, 18. 6. 2013 – V Areálu Ekocentra PALETA na Olšinkách se od 24. do 30. 6. uskuteční malý filmový festival Ekocentra PALETA „Ozvěny Ekofilmu“.

Každý den od 21:20 se tak budou v příjemném prostředí areálu promítat pro veřejnost filmy s ekologickou tématikou, které řeší různé globální problémy. Filmy na filmový festival zdarma zapůjčilo občanské sdružení Ekofilm a vstupné na akci je zdarma.

„Festival začíná například promítáním velmi zajímavého dokumentárního filmu německého režiséra Stefana Geiera, Válka mravenců, o invazivním druhu brazilského mravence, který by dle vědců mohl změnit i celý ekosystém na jihu Evropy,“ láká veřejnost na Ozvěny Ekofilmu Petr Martínek z Ekocentra PALETA. „Z českého prostředí diváci uvidí například snímek věnovaný stále aktuálnímu tématu ochrany životního prostředí v Národním parku Šumava režiséra Matěje Bajgara Nalezeni na ztraceném, ve kterém vystupují renomovaní vědci, ale i osobnosti veřejného života jako například David Vávra. Chybět nebudou ani výpovědi samotných obyvatel z obce Modrava,“ pokračuje ve výčtu filmových bonbónků Martínek. „Ozvěny Ekofilmu zakončíme posledního června slovenským instruktážním dokumentárním filmem Slaměný dům režisérky Jany Sadloňové o tom, jak za jeden měsíc postavit takovýto dům vlastními silami.“ dodal Martínek.

„Ozvěny Ekofilmu aneb malý filmový festival Ekocentra PALETA“ je spolufinancován grantem Statutárního města Pardubice v rámci projektu Ekocentra PALETA "Jaro, léto, podzim... A zase podzim v tradicích" z Programu Podpory volného času na rok 2013.


Kontakt: blanka.krcmarova@paleta.cz
www.paleta.cz

Ve školních jídelnách se naučí jak zdravě vařit

28. 5. 2013, Pardubice – Od dubna se díky novému projektu Ekocentra PALETA „Zdraví na talíři“ učí ve školách v Pardubickém kraji, jak se zdravě stravovat a jak zdravě vařit. Projekt, na který získalo ekocentrum celkovou dotaci ve výši 2 500 537,29 Kč, se zaměřuje na komplexní vzdělávání nejen kuchařů a kuchařek školních jídelen v mateřských a základních školách, ale i na osvětu o zdravé stravě pro pedagogy a vedení škol.

„Jistě si někteří z nás ještě vzpomenou na pojem označující stravu našich školních let ´univerzální hnědá omáčka´, tedy takzvaná ´UHO´. Je to fenomén, který je, doufejme, snad již ve školních jídelnách překonaný, nicméně projekt vychází ze stále přetrvávajícího stereotypu nezdravého stravování na školách, který bychom chtěli změnit,“ uvádí nás do problematiky, kterou se projekt Zdraví na talíři zabývá, Ing. Jiří Bureš, ředitel Ekocentra PALETA. „Vycházíme ze studií posledních dob, které se zaměřují na zdraví dětí. Je z nich patrné, že děti trpí stále častěji nadváhou, cukrovkou a dalšími civilizačními nemocemi. Přitom právě školní jídelny, kde se děti pravidelně pět dní v týdnu stravují, mohou mít zásadní dopad na stravovací návyky dětí,“ dodává k potřebnosti projektu.

V rámci projektu se tak například vedoucí školních jídelen, kuchaři a kuchařky z mateřských a základních škol Pardubického kraje zúčastní v letních měsících intenzivního šestidenního pobytového praktického kurzu vaření zaměřeného na zdravou stravu a naučí se sestavovat zdravý jídelníček. Během vzdělávacích exkurzí budou mít také možnost navštívit například regionální výrobce potravin, firmy vyvíjející moderní technologie k šetrné úpravě potravin či zákulisí prvotřídní restaurace uplatňující zásady zdravého stravování. Pedagogové pro změnu navštíví například biofarmu či školu, kde jsou zásady zdravého stravování již úspěšně zavedeny, a to jak prakticky v jídelnách, tak i teoreticky do témat výuky. „Díky projektu vydáme i novou kuchařku zdravých pokrmů normovaných pro školní jídelny, která bude kromě bohaté fotogalerie obsahovat i příklady sestavování zdravých jídelníčků, kontakty na dodavatele zdravých potravin, výrobce regionálních potravin a příklady dobré praxe ze škol, kde toto již funguje,“ uvedl k plánovaným aktivitám ředitel ekocentra.

V předběžném průzkumu projevilo o projekt zájem celkem 86 škol a školních jídelen v Pardubickém kraji. „Předpokládáme, že se v rámci projektu vzdělá v oblasti zdravého stravování minimálně 150 nepedagogikých pracovníků a 276 pedagogů,“ nastínil rozsah projektu v Pardubickém kraji Ing. Bureš.

Projekt „Zdraví na talíři“, který získal celkovou dotaci 2 500 537,29 Kč z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, se realizuje od 1. dubna 2013 a poběží do 31. prosince 2014.

kontakt: blanka.krcmarova@paleta.cz

 

Na Paletě oslaví jaro kuličkiádou a hrou „gorodky“

Foto: Archiv ekocentra.Foto: Archiv ekocentra.

Pardubice, 10. 4. 2013 – V sobotu oslaví dospělí a děti příchod jara hrou kuličky a gorodky v areálu Ekocentra PALETA za plaveckým areálem.

„Jde o tradiční jarní hry, které se hrávaly od nepaměti vždy na jaře během prvních jarních dní, kdy slunce vysušilo ze od sněhu a prvních jarních dešťů,“ zve na Slavnosti jara Ing. Jiří Bureš, ředitel Ekocentra PALETA. „Kuličky Vám ke hře zapůjčíme a na speciálním workshopu si hraví dospělí i děti vlastní kuličky vytvoří, nabarví a mohou si je odnést i domů. Hrát budeme i tradiční slovanskou hru „gorodky“, kterou někteří z nás pamatují třeba z kresleného seriálu ´Jen počkej, zajíci!´“ dodal Bureš.

Na Slavnostech jara proběhne v rámci doprovodného programu i ochutnávka bylinkových nálevů, na které se účastníci naučí také jednotlivé byliny rozpoznávat a zjistí, jaké mají preventivní a léčebné účinky na lidské zdraví.

„Slavnosti jara aneb Návrat k tradicím“ se konají v sobotu 13. 4. 2013 od 14. hod. v areálu Ekocentra PALETA ve Štolbvě ulici v Pardubicích (za plaveckým areálem). Po celou dobu budou v areálu k dispozici odborní asistenti z Ekocentra PALETA, kteří vysvětlí pravidla a rádi podají návštěvníkům pomocnou ruku. Vstupné na toto herní odpoledne je pro všechny zdarma. Odměnu si odnesou všichni, kdo si něco zahrají, a ti tvořiví navíc i vlastnoručně vyrobenou originální sadu hliněných kuliček.

Slavnosti jara jsou spolufinancovány grantem Staturního města Pardubice v rámci projektu "Jaro, léto, podzim... A zase podzim v tradicích" z Programu Podpory volného času na rok 2013.


Kontakt: blanka.krcmarova@paleta.cz
www.paleta.cz

ANIMALFEST 2013 – hudba zachraňuje živočichy

Pardubice, 18. 1. 2013 – Letos již po třinácté pořádá Ekocentrum PALETA ve čtvrtek 31. ledna v ABC Klubu v Pardubicích každoroční benefiční koncert ANIMALFEST, na kterém zahraje mimo jiné pardubická kapela Vypsaná fixa.

„Včetně Vypsané fixy vystoupí šest kapel. Všechny hrají úplně zadarmo a celý výtěžek z akce půjde jako vždy na podporu záchranných stanic pro zraněné a handicapované živočichy,“ uvedl Petr Martínek za organizátora koncertu, Ekocentrum PALETA, a zároveň bubeník Vypsané fixy. „Letos, stejně jako vloni, to budou stanice v Jaroměři a v Zeleném Vendolí, které jsou členem Národní sítě stanic,“ doplnil Petr Martínek, mezi fanoušky Fixy známý spíše jako Pítrs.

Festival, který Ekocentrum PALETA v Pardubicích pořádá již od roku 2001, podpořil v minulých ročnících kromě uvedených záchranných stanic také ČSOP Pasíčka a stanici v Pavlově. „Všechno jsou to stanice, ve kterých se pečuje o poraněná a oslabená volně žijící zvířata se záměrem vrátit je zpět do volné přírody a v případě trvalých defektů je nechává dožít ve svých prostorách,“ vysvětlil poslání záchranných stanic Petr Martínek.

Kromě pardubické Vypsané fixy si návštěvníci letošního ročníku Animalfestu za stokorunové vstupné od devatenácté hodiny užijí také sólové vystoupení zpěváka Michala Hrůzy, zakládajícího člena a dlouhodobého frontmana skupiny Ready Kirken, pardubickou punkovou kapelu Dukla vozovna, „skupinu dobře vypadajících mužů“ Poletíme?, chrudimský kabaretní projekt Myštet a pardubickou rock-punkovou kapelu Slamerbanger. Kromě uvedených kapel Animalfest 2013 podpořili také firma Stikers s.r.o., Pivovar Pernštejn a.s. a ABC Klub, kde se benefiční koncert Animalfest 2013 téměř za čtrnáct dní uskuteční.

„Věříme, že si návštěvníci koncert užijí. A kromě toho odejdou s pocitem, že se nejen dobře bavili, ale zároveň přispěli na dobrou věc,“ dodal bubeník Vypsané fixy Petr Martínek.

Kontakt: blanka.krcmarova@paleta.cz

V Oucmanicích staví dobrovolníci dětské hřiště z hlíny

Účastníci Letní školy s Amosem při stavbě přírodního hřiště, foto: archiv Ekocentra PALETAÚčastníci Letní školy s Amosem při stavbě přírodního hřiště, foto: archiv Ekocentra PALETA

Oucmanice, 3. srpna 2012 – Na přelomu července a srpna i za nepříznivého počasí staví dobrovolníci v oucmanické pobočce Ekocentra PALETA dětské hřiště z hlíny v rámci projektu Letní škola s Amosem. První etapa stavby bude dokončena tuto sobotu odpoledne.

Smyslem celého projektu je formou zážitkových ekovýchovných vzdělávacích programů přiblížit účastníkům ve věku od 15 let alternativy fungování v lidské společnosti. Mísí se zde témata jako přírodní zahrada, zemědělství, bydlení, alternativní ekologické systémy atp. Od 27. července do 5. srpna tak v rámci Letní školy s Amosem vzniká v areálu oucmanické pobočky ekocentra PALETA i přírodní dětské hřiště. „Jde o první etapu stavby, během níž dokončíme stavbu komplikované lavičky s prolézačkou a s průhledy do krajiny z hlíny, pneumatik a dřevěných kůlů. V další etapě budou vybudovány kameniště, tunel a například i kopec s nášlapnými kameny,“ vysvětlil lektor a stavitel v jedné osobě, Mgr. Miroslav Míkovec. Součástí programu je například i každodenní péče o zvířata v areálu ekocentra, třídění odpadů a účastníci si pochutnají na vlastnoručně připravené stravě, převážně vegetariánské, pokud možno z místní produkce.


Přidanou hodnotou je i samotné místo konání akce. V prostorách Pobytového střediska ekologické výchovy Pardubického kraje mají účastníci možnost seznámit se i s ukázkami použití ekologicky šetrných technologií, jako jsou například sluneční kolektory, tepelné čerpadlo, kořenová čistírna odpadních vod či prohlédnout si dvě muzejní expozice zaměřené na bydlení a zemědělství nebo si odpočinout v bylinkové zahrádce.


Projekt Letní škola s Amosem, na kterém Středisko ekologické výchovy AMOS, o. p. s. volně spolupracuje i s Hnutím Brontosaurus, je částečně financován grantem z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci programu Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2012.

Autor: Mgr. Blanka Krčmářová, email: blanka.krcmarova@paleta.cz

Známe vítěze soutěže Zelený ParDoubek 2012

Logo soutěže. Logo soutěže.

Pardubice, 21. listopadu 2012 – Výsledky 5. ročníku soutěže Zelený ParDoubek 2012 pořádané pro školy v Pardubickém kraji byly zveřejněny včera, 20. listopadu 2012, na krajské Konferenci environmentálního  vzdělávání, výchovy a osvěty Pardubického kraje.

Soutěž vyhlásilo již po páté Ekocentrum PALETA, Krajský koordinátor EVVO, ve spolupráci s Odborem školství, kultury a tělovýchovy a Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje. Výsledky zazněly na krajské Konferenci EVVO Pardubického kraje, které se letos zúčastnilo téměř 140 pedagogů, 26 lektorů a hostů. Nezávislá odborná porota hodnotila z celkem padesáti sedmi vybraných škol v následujících kategoriích – neúplné základní školy, praktické školy, speciální školy, úplné základní školy a střední školy. Vybrané školy na základě hodnocení obdržely ocenění Pardubického kraje, certifikát Ekologická škola Pardubického kraje 1., 2., 3. a 4. stupně. Hodnocení probíhalo jak v rámci kategorie, tak celkově, dle výše obdržených bodů. Všechny školy, které se soutěže zúčastnily, získaly hodnotné publikace a metodické pomůcky bez ohledu na umístění.

 

 

Soutěž Zelený ParDoubek a související vzdělávání probíhá v rámci projektu Environmentální vzdělávání a výchova v Pardubickém kraji - GP CZ.1.07/1.1.28/01.0001.Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem.

V chrudimských školkách se letos učili o zdravém stravování

Foto: archiv ekocentra.Foto: archiv ekocentra.

Chrudim, 28. 12. 2012 – Pedagogičtí pracovníci na několika chrudimských mateřských školách a rodiče s dětmi se v tomto roce díky projektu Zdraví na talíři dozvěděli, jak se správně stravovat a jak souvisí naše zdraví s tím, co jíme. Na realizaci projektu získalo Ekocentrum PALETA grant v rámci programu Zdravé město a Místní Agenda 21 na rok 2012.

„Nejvíce se nám osvědčily návštěvy předškolních tříd s pedagogy přímo v alternativní zdravé jídelně Kruh zdraví. Děti se tam nejen dozvěděly o tom, jak souvisí zdraví se zdravým způsobem stravování, ale mohly zdravé dobroty i ochutnat. Domů si pak odnesly letáček s recepty, a tak se dostaly osvětové informace i k jejich rodičům,“ říká o nejúspěšnější aktivitě projektu Mgr. Lada Kalinová, ředitelka chrudimské pobočky Ekocentra PALETA. „Těchto ochutnávek se zúčastnilo celkem 71 dětí s učitelkami MŠ,“ doplnila Kalinová.


Do realizace projektu Zdraví na talíři se zapojily tři chrudimské mateřské školy - MŠ Dr. Malíka, MŠ Strojařů, MŠ Sv. Čecha – a chrudimský Mama klub. Kromě již zmíněných ochutnávek vytvořilo Ekocentrum PALETA v rámci projektu i celoroční osvětový zážitkový program pro rodiče s předškolními dětmi „Mami, tati, jdeme vařit“ a workshopy „Stravování v souladu s přírodou“ pro rodiče a personál MŠ. Celkové náklady projektu, jehož smyslem bylo šířit zásady zdravé výživy nejen do chrudimských mateřských škol, ale i do domácností, činily necelých 26 tis. Kč, z čehož prostředky poskytnuté z programu Zdravé město Chrudim přesáhly jen o málo 10 tis. Kč.


„Velmi kladné ohlasy na projekt nás přesvědčily o jeho přínosu a určitě budeme hledat cesty, jak rozvíjet osvětu v oblasti zdravé výživy na školách i do budoucna. Díky projektu jsme také nastartovali plodnou spolupráci se zdravou jídelnou Kruh zdraví, kterou hodláme i nadále rozvíjet,“ naznačila další směřování Ekocentra PALETA v této oblasti Mgr. Kalinová.


Projekt, který probíhal v tomto roce od února do listopadu, byl podpořen grantovým programem Zdravého města Chrudim a MA 21.

kontakt: blanka.krcmarova@paleta.cz

Přijďte na konferenci EVVO

Pardubice, 29. října 2012 – Již 12. ročník krajské Konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Pardubického kraje pořádá 20. listopadu 2012 v Pardubicích Ekocentrum PALETA jakožto Krajský koordinátor EVVO ve spolupráci s Pardubickým krajem.

Konference určená převážně pro koordinátory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na školách se bude skládat ze dvou částí. V dopolední části, která je věnována společnému jednání, zhodnotí zástupci Pardubického kraje vývoj EVVO v kraji a v celé České republice nejen za uplynulý rok, ale i současný stav. Účastníci se dozvědí o grantových příležitostech v rámci evropských fondů i o dotačních titulech vyhlášených Pardubickým krajem. Zároveň budou zhodnoceny výsledky a problémy uplynulých výzev. „Pedagogové tu budou moci načerpat inspiraci ze zkušeností svých kolegů, kteří představí již realizované projekty. Z Pardubického kraje půjde například o projekt Geověda Vodních zdrojů Chrudim, s.r.o. nebo Lesní pedagogika jako nástroj environmentální výchovy Městských lesů Chrudim,“ prozradil část programu Ing. Jiří Bureš, ředitel ekocentra.


 

Soutěž Zelený ParDoubek a související vzdělávání probíhá v rámci projektu Environmentální vzdělávání a výchova v Pardubickém kraji - GP CZ.1.07/1.1.28/01.0001.Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem.

Přihlašujte se na konferenci na těchto stránkách - sekce Krajský koordinátor EVVO - rubrika Přihlašování na akce.

Halloween 2012

Pardubice, 23. října 2012 - Již po čtrnácté Ekocentrum PALETA  pořádá akci s názvem HALLOWEEN – večer strašidel. Akce proběhne ve středu 24.10.2012 od 18.00 do 20.00 hod. v prostorách Ekocentra PALETA v Pardubicích, konkrétně ve venkovním areálu (vstup z ulice Štolbova, za Sluneční pláží).

Dětské návštěvníky čeká děsivá procházka, na které potkají tradičního čerta, upíry a vodníka, ale například i  Shreka a Fionu, bláznivé vědce, víly, piráta, šíleného vězně,  ducha padlého vojáka a mnoho dalšího. V průběhu akce se mohou zahřát bylinkovými čaji od druida a nakonec si odnesou sladkou odměnu.

Vstupné je 20 Kč za osobu.

Více informací naleznete na stránkách www.paleta.cz.

Kontakt:
Jana Hančová, 775174345, Ekocentrum PALETA, ekocentrum@paleta.cz

Oucmanické hřiště z hlíny zvítězilo v soutěži

Vítězné hřiště v Oucmanicích. Foto: archiv.Vítězné hřiště v Oucmanicích. Foto: archiv.

Oucmanice – Dětské hřiště, které postavili dobrovolníci letos v létě v areálu oucmanické pobočky Ekocentra PALETA ze slámy, hlíny a dalších přírodních materiálů, vyhrálo v soutěži o nejlepší dětské hřiště, kterou vyhlásil internetový magazín HOBBY.cz na iDNES.cz.


Ekologické hřiště v Oucmanicích zvítězilo v anketě nad 66 soutěžícími a Ekocentrum PALETA tak získalo poukaz na zahradní nábytek v hodnotě 24 tisíc korun, který do soutěže věnovala společnost ABF, organizátor Stavebního veletrhu FOR ARCH.


„Děkujeme všem, kteří nás v soutěži podpořili a dali našemu hřišti hlas. Zahradní nábytek využijeme pro vybavení venkovních areálů některé z našich poboček v Pardubicích, v Chrudimi nebo právě v Oucmanicích. Cenu si tak za pěkného počasí užijí především účastníci našich kurzů,“ sdělil ředitel ekocentra, Ing. Jiří Bureš.


O oucmanickém hřišti jsme podrobněji informovali na našich webových stránkách www.paleta.cz v rubrice Tiskové zprávy v tiskové zprávě ze dne 3. srpna 2012, „V Oucmanicích staví dobrovolníci dětské hřiště z hlíny“. Více naleznete i v rubrice Napsali o nás v článku „Anketu o nejlepší hřiště vyhrála hradba ušlapaná vlastníma nohama“ a „ČRo Pardubice odvysílal reportáž ze stavby hřiště v Oucmanicích“.


Kontaktní email: blanka.krcmarova@paleta.cz

Přijďte si pochutnat na BIO do Chrudimi

Biojarmark v Chrudimi. Zdroj: archiv.Biojarmark v Chrudimi. Zdroj: archiv.

Chrudim, 16. září 2012 - V rámci kampaně Září – měsíc biopotravin pořádá Ekocentrum PALETA na Resselově náměstí v Chrudimi  18. září 2012 od 9:30 již 12. ročník biojarmarku, tradiční akce zaměřené na představení a prodej potravin pěstovaných bez použití chemických hnojiv, postřiků a GMO.

Návštěvníci zde mohou nejen vidět, ale i ochutnat a nakoupit zeleninu a ovoce od ekologických pěstitelů převážně z východočeského regionu, sýry, uherák i klobásky, pečivo, cereální výrobky, mošty, čaje a koření, čaj, kávu, kakao a čokoládu z férového obchodu Fair Trade, přírodní certifikovanou kosmetiku, ekologické prací a čisticí prostředky, moderní prací plenky a další ekologicky příznivé zboží.

„Máme připravený i bohatý doprovodný program pro všechny věkové skupiny. Pro mateřské školy jsme do dopoledního programu zařadili od deseti hodin divadlo Víti Marčíka, pro veřejnost pak biojarmark zpříjemní od čtyř hodin odpoledne hudební vystoupení kapely Sunday Sextet,“ přiblížila program RNDr. Alena Vařejková z chrudimské pobočky ekocentra.

Celou tiskovou zprávu naleznete v příloze.

Autor: Mgr. Blanka Krčmářová, email:  blanka.krcmarova@paleta.cz

Žáci se v Ekocentru PALETA naučí stavět ze slámy

Stavba domu ze slámy. Foto: archiv.Stavba domu ze slámy. Foto: archiv.

Pardubice, 31. srpna 2012 – Od září se v Pardubickém kraji rozeběhnou environmentální vzdělávací programy pro školy,  na jejichž realizaci získalo Ekocentrum PALETA dotaci téměř 7,3 milionů korun z evropských fondů a státního rozpočtu ČR. Žáci si během nich také například vyzkouší, jak se staví dům ze slámy.

Projekt Environmentální vzdělávání a výchova v Pardubickém kraji realizovaný od 1. července tohoto roku se totiž zaměřuje mimo jiné i na rozvoj konkrétních znalostí a dovedností z technických oborů a na manuální zručnost žáků. V oucmanické pobočce ekocentra tak bude například mezi stávající ekovýchovné vzdělávací programy zařazen zcela nový program, v němž se žáci nejen teoreticky dozvědí o možných materiálech a postupech stavby ekologického domu, ale dokonce si stavbu v modelové situaci i sami vyzkouší. „Se stavbou slaměného domu mám bohaté zkušenosti, sám jeden s pomocí mé rodiny a přátel stavím. Momentálně na něm probíhají dokončovací práce,“ svěřil se lektor a ředitel pobytového střediska ekologické výchovy Pardubického kraje v Oucmanicích, Mgr. Miroslav Míkovec.

Více se dočtete v příloze.

Autor: Mgr. Blanka Krčmářová, e-mail: blanka.krcmarova@paleta.cz

Investice do rozvoje vzdělání

Nový projekt Ekocentra PALETA zlepší podmínky výuky technických, přírodovědných oborů a řemesel na školách v Pardubickém kraji

Foto: archiv Ekocentra PALETAFoto: archiv Ekocentra PALETA

Pardubice, 26. července 2012 – Díky dotaci 7,3 milionů korun z evropských fondů a státního rozpočtu ČR si budou od září v Ekocentru PALETA žáci základních a středních škol v Pardubickém kraji zlepšovat své znalosti a dovednosti v environmentálních tématech.

Žáci základních a středních škol v Pardubickém kraji budou v rámci projektu vzděláváni formou takzvaných environmentálních vzdělávacích programů zaměřených hlavně na přírodovědné obory, především však na ekologii, biologii a geografii, ostatním oborům se budou věnovat průřezově. Speciální zážitková pedagogika většinou formou simulační hry, rukodělné aktivity či diskuse s důrazem na aktivní zapojení žáka bude probíhat nejen ve školních lavicích, ale hlavně ve speciálních učebnách a venkovních prostorech Ekocentra PALETA v Pardubicích, Chrudimi a v Oucmanicích.

„Předpokládáme, že se v průběhu realizace projektu zúčastní více jak 700 environmentálních vzdělávacích programů minimálně 15 tisíc žáků základních a středních škol v Pardubickém kraji. Dosavadní zájem škol je opravdu velký, jen v minulém roce se našich specializovaných vzdělávacích programů zúčastnilo téměř 24 tisíc žáků, což je nejvíce ze všech středisek environmentálního vzdělávání v České Republice. Takový záběr nám umožňují jak naše tři pobočky v Pardubickém kraji, tak i erudovaní a zkušení lektoři,“ sdělil Ing. Jiří Bureš, ředitel Ekocentra PALETA. „Vedle již osvědčených ekovýchovných vzdělávacích programů plánujeme v rámci projektu vyvinout a zařadit i zcela nové vzdělávací programy zaměřené na rozvoj konkrétních znalostí a dovedností z technických oborů, jako je např. stavba ekologického domu, a podpořit tak manuální zručnost žáků,“ dodal Ing. Bureš.

Kromě environmentálních vzdělávacích programů vytvoří Ekocentrum PALETA také speciální výukové pomůcky a během realizace projektu vyhlásí celkem čtyři soutěže s environmentální tématikou pro žáky, třídní kolektivy a školy v Pardubickém kraji. „Pořádání environmentálních soutěží má v Pardubickém kraji již svou bohatou tradici a od škol máme velmi pozitivní zpětnou vazbu,“ uvedl Ing. Bureš. Vítězové budou odměněni věcnými i finančními cenami a výsledky budou slavnostně vyhlášeny na každoroční krajské konferenci EVVO,“ dodal. V rámci projektu budou do roku 2015 vyhlášeny celkem dvě soutěže zvané Zelený ParDoubek a dvě soutěže věnované tématu ekologického nakládání s odpady. Na vyhlášení soutěží bude Ekocentrum PALETA spolupracovat s Odborem školství, kultury a tělovýchovy a Odborem životního prostředí a zemědělství Pardubického kraje.

„Aktivitami projektu chceme pomoci i pedagogům, kteří tak vhodným způsobem zařadí průřezové téma environmentální výchovy do školních vzdělávacích programů. Jak ukázala předběžná analýza potřebnosti projektu, mnoho pedagogů v Pardubickém kraji takovou odbornou podporu ve své praxi uvítá,“ shrnul přínosy projektu ředitel ekocentra.

Projekt Environmentální vzdělávání a výchova v Pardubickém kraji realizuje Ekocentrum PALETA od 1. července 2012 do 30. března 2015.

Autor: Mgr. Blanka Krčmářová
email: blanka.krcmarova@paleta.cz