Obchůdek s pomůckami Objednané programy

Kolo pro Afriku 2016

Nabídka ekovýchovných programů 2016/2017

Krásný čas prázdninového odpočinku se chýlí ke konci, a proto v přiložených dokumentech naleznete nabídku ekovýchovných programů na školní rok 2016/17. 

Těším se na spolupráci a do nového školního roku přeji hodně sil a optimismu.

 

Ke stažení: ZS_2._stupeň.pdf, velikost: 188 kB

Ke stažení: ZS_1._stupeň.pdf, velikost: 190 kB

Ke stažení: MS.pdf, velikost: 187 kB

Mamuti se řítí na Chrudim - Dětský den

Ke stažení: plakat_detsky_den.ZIP, velikost: 3018 kB

Mamuti se řítí na Chrudim - sobota 28. 5.

Ke stažení: Mamuti-se-riti-na-chrudim.ZIP, velikost: 3057 kB

Týden pro fair trade

Férový piknik

Je obchod Férový?

Do poloviny měsíce května probíhá v družinách základních škol v Chrudimi projekt s názvem Je obchod Férový? Tento projekt byl podpořen grantem v rámci programu Zdravé města a místní Agenda 21 na rok 2016.

Tento projekt seznamuje žáky v družinách chrudimských základních škol se základními myšlenkami Fair Trade a zároveň dochází k prvotnímu seznámení s globálními tématy (chudoba, dětská práce apod.). V rámci programu dochází i k ochutnávce výrobků certifikovaných v systému Fair Trade. Děti si zážitkovou formou vyzkouší nelehký úděl zemědělce v rozvojové zemi a na chvíli se stanou zaměstnanci textilní továrny v asijské zemi. 

Celý program je upraven tak, aby byly globální problémy srozumitelné i pro děti na prvním stupni základních škol.

 

Nemocnice s úsměvem

Projekt Nemocnice s úsměvem, který byl podpořen na Desatero problémů Chrudimi jako projekt neziskových organizací zaměřených na rozvoj města Chrudim v souladu s principy místní Agendy 21 a udržitelného rozvoje v oblastech ochrany životního prostředí, oblasti kulturní, volnočasové, sportovní, sociální apod. byl realizován během měsíce března. Ve škole při nemocnici Chrudim bylo provedeno šest programů, kterých se účastnilo 77 dětských pacientů se svým doprovodem.

Doufáme, že i díky tomuto programu se všem účastníkům podařilo zkrátit pobyt v nemocnici a vykouzlit na jejich tvářích úsměv. Také doufáme, že jsme alespoň na chvíli pomohli zapomenout na nejistotu a odloučení od rodiny.

Těšíme se na další setkání, které jak si všichni přejeme, již bude mimo nemocniční zařízení.

 

Ekocentrum PALETA zpříjemňuje pobyt dětem v nemocnici. Projekt byl vyhlášen jako nejlepší v rámci akce Desatero problémů Chrudimi 2016.

Akci Desatero problémů Chrudimi svolalo město na 2. Března 2016 do Velkého sálu Muzea v Chrudimi. Cílem bylo vymezit ty nejpalčivější neduhy, které místní občany trápí. Na programu bylo také vyhlášení TOP projektu neziskových organizací. Nejlepší projekt byl poté podpořen finanční částkou 6 000 Kč. A právě projekt Ekocentra PALETA, realizovaný naší Chrudimskou pobočkou, byl vyhodnocen jako nejlepší.

Cílem projektu je dětem hospitalizovaným v Chrudimské nemocnici co nejvíce zpříjemnit jejich pobyt. Při nutné hospitalizaci dětí se snažíme formou environmentálních programů zpříjemnit pobyt dětí i jejich zákonných zástupců. Tyto programy pomáhají, alespoň na chvíli zapomenout na bolest a odloučení od rodiny a v případě zákonných zástupců na starost o blízkého člověka.

Finanční prostředky, které mohou být vyčleněny na tyto programy, jsou však omezené. Grant, který projekt získal, umožní, aby bylo v Chrudimské nemocnici provedeno více environmentálních programů pro více hospitalizovaných dětí a více dětských úsměvů.

Ke stažení: TZ-desatero-soutez.pdf, velikost: 407 kB

Nové - aktuální nabídky programů pro MŠ a ZŠ - Chrudim

Začátek školního roku už se blíží, takže zde pod článkem naleznete ke stažení nové nabídky programů ve formátu PDF. V ekovýchovných programech došlo k pár změnám, proto je doporučujeme pečlivě prostudovat. Přejeme pěkný konec prázdnin a těšíme se na spolupráci v dalším školním roce.

Ke stažení: Nabidka_programu_2015-16_MS.pdf, velikost: 2541 kB

Ke stažení: Nabidka_programu_2015-16_ZSII.pdf, velikost: 1310 kB

Ke stažení: Nabidka_programu_2015-16_ZSI.pdf, velikost: 728 kB

Příměstský tábor Ekocentra PALETA Chrudim

Chrudimská pobočka Ekocentra PALETA pořádá příměstský tábor. 

Termín: 13. - 17. července

Cena: 1200,- Kč

Pro děti mezi 7 a 12 lety

Program začíná každý den srazem na pobočce Ekocentra v Chrudimi - Strojařů 846 (MŠ Strojařů) v 8:00 a končí v 16:45. Tábor je zaměřen nejen na „ekologické“ aktivity, ale i na pohybové aktivity, zdravou výživu a řemesla. Hodně času budeme trávit venku v přírodě a to nejen jejím poznáváním, ale také uvědomováním si souvislostí, jak to v přírodě funguje. Čeká nás pečení v peci, zkoumání vodních a půdních živočichů, zdravé vaření, hry v přírodě a celodenní výlet do Slatiňan a jejich okolí.

 

Podrobné informace včetně přihlášky naleznete v příloze níže. 

Ke stažení: vseobecne_informace_pt.doc, velikost: 74 kB

Ke stažení: primestsky_tabor_obecne.doc, velikost: 63 kB

Ke stažení: Přihláška (prihlaskamt.doc), velikost: 232 kB

Paleta se zapojila do Fair trade týdne v Chrudimi

Děkujeme všem, kteří dorazili na Férové odpoledne na Paletě, případně se zúčastnili Férového pikniku.  V příloze si z obou akcí můžete prohlédnout několik fotografií. 

Ke stažení: Ferovy_piknik.pdf, velikost: 1089 kB

Ke stažení: Fair_trade_odpoledne_na_Palete.pdf, velikost: 690 kB

Férové odpoledne v Paletě - Je výroba oblečení férová?

V úterý 12.5. od 15:00 do 17:00 nabídne chrudimská pobočka Ekocentra PALETA možnost seznámit se blíže s okolnostmi fair trade výroby. Akce, která je součástí férového týdne, poskytne konkrétně zajímavé informace o tomto fenoménu v oblasti výroby oblečení. Součástí bude samozřejmě i diskuze na zmíněné téma. 

Den Země v Chrudimi 2015

Dne 21.4. se na Resselově náměstí v Chrudimi uskuteční tradiční oslava Dne Země.

Tématem letošního ročníku oslav bude "Návrat ke kořenům - naši předci žili v souladu s přírodou, co MY?"

Do dění oslav se zapojí i Ekocentrum PALETA pobočka Chrudim. Konkrétně se můžete k našemu stánku přijít podívat na ukázku zpracování přírodních materiálů a sami si vyzkoušet česání lnu, spřádání nebo tkaní. 

Změna v chrudimské pobočce

Po jedenácti letech mého působení v PALETĚ nazrál čas na změnu, odcházím se věnovat práci v chrudimské mateřské škole Strojařů, kde chci v ekovýchovné práci pokračovat. Děkuji všem, se kterými jsem mohla během práce v Paletě spolupracovat.

Na mé místo nastoupí od ledna Ing. Markéta Sodomková.

Mgr. Lada Kalinová

Ekocentrum PALETA, pobočka Chrudim

Pobočka Ekocentra PALETA Pardubice  funguje v Chrudimi od lena 2017 sídlí v areálu Střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy

 

Jaké služby poskytuje:

 

 • Provádí programy ekologické výchovy pro MŠ, ZŠ a SŠ
 • Pořádá semináře a exkurse zaměřené na zdravé školní stravování pro pedagogy a pracovníky školních jídelen
 • Organizuje přednášky a besedy pro veřejnost
 • Realizuje projekt komunitního kompostování v Chrudimi
 • Provozuje ekoporadnu
 • Spolupořádá osvětové akce pro děti i dospělé (Bambiriáda, Den Země, Biojarmark…)

 

Činnost pobočky Chrudim probíhá s podporou města Chrudim.

Biojarmark 2013

Letošní již 13. ročník Biojarmarku se bude konat v úterý 10. září 2013 od 9:30 do 17 hodin na Resselově náměstí v Chrudimi. Nabídka potravin pěstovaných bez použití chemických hnojiv, postřiků a GMO bude letos rozšířena i o představení regionálních produktů oceněných v soutěžích Regionální potravina a MLS Pardubického kraje

Kromě tradiční zeleniny a ovoce můžete na biojarmarku ochutnat a nakoupit i sýry, uherák i klobásky, pečivo, cereální výrobky či med, a také čaj, kávu, kakao a čokoládu z férového obchodu Fair Trade.

Po celý den bude probíhat i doprovodný program - divadelní a hudební vystoupení na podiu a tématické soutěže a dílničky na ploše mezi stánky prodejců. Budete si moci vyzkoušet například dojení na trenažéru, mlácení a mletí obilí nebo  filcování ovčí vlny.


Program:

9:00   zahájení prodeje

9.30   zahájení biojarmarku

10.00 Pohádka O Dorotce, Divadlo Damúza, Praha

11.00 vystoupení bubeníků za Základní a Praktické školy Svítání Pardubice

14.30 skupina historických tanců Trubadance, Pardubice

15.00 Jak had ztratil nožičky, pohádka s živým hadem, J.Jung, Pardubice

16.00 skupina Trubaka, Pardubice, písně historické i současné 

17.00 ukončení biojarmarku

Během odpoledne - dílna kejklířských dovedností

 

Biojarmark pořádá Ekocentrum PALETA, pobočka Chrudim v rámci kampaně Září – měsíc biopotravin a za projektu Zdravé město.

Projekt je podpořen grantovým programem Zdravého města Chrudim.

V chrudimských školkách se letos učili o zdravém stravování

Chrudim, 28. 12. 2012 – Pedagogičtí pracovníci na několika chrudimských mateřských školách a rodiče s dětmi se v tomto roce díky projektu Zdraví na talíři dozvěděli, jak se správně stravovat a jak souvisí naše zdraví s tím, co jíme.  Na realizaci projektu získalo Ekocentrum PALETA grant v rámci programu Zdravé město a Místní Agenda 21 na rok 2012.


„Nejvíce se nám osvědčily návštěvy předškolních tříd s pedagogy přímo v alternativní zdravé jídelně Kruh zdraví. Děti se tam nejen dozvěděly o tom, jak souvisí zdraví se zdravým způsobem stravování, ale mohly zdravé dobroty i ochutnat. Domů si pak odnesly letáček s recepty, a tak se dostaly osvětové informace i k jejich rodičům,“ říká o nejúspěšnější aktivitě projektu Mgr. Lada Kalinová, ředitelka chrudimské pobočky Ekocentra PALETA. „Těchto ochutnávek se zúčastnilo celkem 71 dětí s učitelkami MŠ,“ doplnila Kalinová.
Do realizace projektu Zdraví na talíři se zapojily tři chrudimské mateřské školy - MŠ Dr. Malíka, MŠ Strojařů, MŠ Sv. Čecha – a chrudimský Mama klub. Kromě již zmíněných ochutnávek vytvořilo Ekocentrum PALETA v rámci projektu i celoroční osvětový zážitkový program pro rodiče s předškolními dětmi „Mami, tati, jdeme vařit“ a workshopy „Stravování v souladu s přírodou“ pro rodiče a personál MŠ. Celkové náklady projektu, jehož smyslem bylo šířit zásady zdravé výživy nejen do chrudimských mateřských škol, ale i do domácností, činily necelých 26 tis. Kč, z čehož prostředky poskytnuté z programu Zdravé město Chrudim přesáhly jen o málo 10 tis. Kč.
„Velmi kladné ohlasy na projekt nás přesvědčily o jeho přínosu a určitě budeme hledat cesty, jak rozvíjet osvětu v oblasti zdravé výživy na školách i do budoucna. Díky projektu jsme také nastartovali plodnou spolupráci se zdravou jídelnou Kruh zdraví, kterou hodláme i nadále rozvíjet,“ naznačila další směřování Ekocentra PALETA v této oblasti Mgr. Kalinová.
Projekt, který probíhal v tomto roce od února do listopadu, byl podpořen grantovým programem Zdravého města Chrudim a MA 21.

kontakt: blanka.krcmarova@paleta.cz

Biojarmark 2012

Biojarmark v Chrudimi.Biojarmark v Chrudimi.

V úterý 18. září 2012 od 9:30 do 17 hodin na Resselově náměstí v Chrudimi se bude konat již 12. ročník tradiční akce zaměřené na představení a prodej potravin pěstovaných bez použití chemických hnojiv, postřiků a GMO.

Na biojarmarku můžete vidět, ochutnat a nakoupit zeleninu a ovoce od ekologických pěstitelů převážně z východočeského regionu, sýry, uherák i klobásky, pečivo, cereální výrobky, mošty, čaje a koření, čaj, kávu, kakao a čokoládu z férového obchodu Fair Trade, přírodní certifikovanou kosmetiku, ekologické prací a čistící prostředky, moderní prací plenky a další ekologicky příznivé zboží.
Po celý den pro vás bude připraven i bohatý doprovodný program. Divadelní a hudební vystoupení budou střídat moderované vstupy s prodejci a zástupci kontrolní organizace KEZ Chrudim o ekologickém zemědělství a o kvalitě a bezpečnosti bioproduktů, s myšlenkou Férového obchodu Fair Trade vás ve svém info stanu seznámí zástupci organizace NaZemi.
V dílničkách si budete moci vlastnoručně vyzkoušet dojení, mlácení a mletí obilí, předení a tkaní. A samozřejmě nebudou chybět ani soutěže o ceny.


Program:

9:00   zahájení prodeje

9.30   zahájení biojarmarku

10.00 divadlo Víti Marčíka pro MŠ

15.00 hudební vystoupení

16.00 hudební vystoupení kapely Sunday Sextet

17.00 ukončení biojarmarku

 

Změna programu vyhrazena, program bude v kalendáři akcí průběžně aktualizován.

 

Přijďte se podívat, přijďte ochutnávat BIO!

Biojarmark pořádá Ekocentrum PALETA, pobočka Chrudim v rámci kampaně Září – měsíc biopotravin a za podpory KEZ o.p.s., projektu Zdravé město.

O akci inzerujeme mimo jiné i na www.kudyznudy.cz v kalendáři akcí.

Projekt je podpořen grantovým programem Zdravého města Chrudim.

Seminář Tvorba a využití školních přírodních zahrad

V teoretických blocích se seznámíte s přírodními zahradami, jejich principy a významem, dozvíte se, jak zahradu založit a udržovat s co nejmenší námahou a využitím přirozených principů a jak ji využít ve výuce. Uvidíte ukázky zážitkových přírodních zahrad z ČR i ze zahraničí. V praktické části Vás čeká exkurse do přírodní zahrady ekocentra a Váš podíl na jejím drobném oživení  (např. instalací hmyzího hotelu, pítka pro ptáky osázením opukové zídky a některých záhonů). Seminář povede Ing. Vlasta Hábová z Chaloupek o. p. s., kde se tématice školních přírodních zahrad věnují již desítky let.

Termín: 23.5. 2012  od 10 do 16 hodin

Místo konání: Ekocentrum PALETA v Chrudimi (budova MŠ Strojařů 846 – viz www.paleta.cz - mapy)

Přihlášky přijímáme do 20.5. 2012 prostřednictvím přihlašovacího systému na stránkách www.paleta.cz, odkaz  přihlašování na akce (vlevo).

Stavění z vrbového proutí

Všichni účastníci semináře - dílny si odvezli kromě informačních materiálů a něco nově nabytých zkušeností i pocit z dobře vykonané práce. Odjížděli s pocitem, že po nich něco trvalého zůstane....což je u učitelů podle komentáře  jednoho z nich poměrně vzácné.

Další fotografie ze semináře najdete v rubrice Uskutečněné akce.

Biojarmark 2011

Ve čtvrtek 15. září 2011 od 9:30 do 17 hodin na Resselově náměstí v Chrudimi se bude konat již 11. ročník tradiční akce zaměřené na představení a prodej potravin pěstovaných bez použití chemických hnojiv, postřiků a GMO.

Na biojarmarku můžete vidět, ochutnat a nakoupit zeleninu a ovoce od ekologických pěstitelů převážně z východočeského regionu, sýry, uherák i klobásky, pečivo, cereální výrobky, mošty, čaje a koření, čaj, kávu, kakao a čokoládu z férového obchodu Fair Trade, přírodní certifikovanou kosmetiku, ekologické prací a čistící prostředky, moderní prací plenky a další ekologicky příznivé zboží.

Po celý den pro vás bude připraven i bohatý doprovodný program. Divadelní a hudební vystoupení budou střídat moderované vstupy, ve kterých zástupci Svazu PRO-BIO a kontrolní organizace KEZ Chrudim pohovoří o zásadách a důvodech ekologického zemědělství a o kvalitě a bezpečnosti bioproduktů, s myšlenkou Férového obchodu Fair Trade vás seznámí zástupci organizace NaZemi. V infostanu se budete moci zeptat na vše, co vás o biopotravinách zajímá.
Při vaření v přímém přenosu můžete vidět i ochutnat, co se dá z biopotravin dobrého připravit, v dílnách si budete moci vlastnoručně vyzkoušet dojení, mlácení a mletí obilí, předení a tkaní. A samozřejmě nebudou chybět ani soutěže o ceny.

Hostem biojarmarku bude i Budka NaZemi! Přijďte dát svůj hlas spravedlivému obchodu!

Program:
9.30 zahájení biojarmarku

10.00 Ham, ham, pohádka s písničkami, Divadýlko z pytlíčku
11.00  BIO vaření v přímém přenosu - lehký oběd
14.30 BIO vaření v přímém přenosu - odpolední svačinka
15.00 O kouzelném kozím bobku, Divadélko u tří koziček
15.30 vokální soubor Sunday šestet
16.00 hudební skupina Kolednice
17.00 ukončení biojarmarku

Přijďte se podívat, přijďte s námi posvačit či poobědvat BIO!

Biojarmark pořádá Ekocentrum PALETA, pobočka Chrudim v rámci kampaně Září – měsíc biopotravin a za podpory KEZ o.p.s., projektu Zdravé město a za podpory SFŽP v projektu Síť specializovaných ekoporaden v Pardubickém kraji č. rozhodnutí 15540962.

Ke stažení: Plakat_biojarmark2011.pdf, velikost: 986 kB

Ke stažení: Tiskova_zprava_Biojarmark_v_Chrudimi_2011.doc, velikost: 1128 kB

Ekoporadenství

Ekoporadna funguje pro veřejnost v pondělí až čtvrtek od 11.00 do 15.00. Jsme Vám k dispozici v prostorách ekocentra v MŠ Strojařů nebo na tel. 469775885, 739578014. Využít můžete také mail chrudim@paleta.cz nebo elektronickou poradnu na www.paleta.cz. Osobní konzultaci je lépe domluvit předem.

Můžete se na nás obrátit s dotazy týkajícími se problematiky nakládání s odpady, čistoty ovzduší, vody, rostlin, zvířat nebo s otázkami zaměřenými na ekologické spotřebitelství – ekologicky šetrné výrobky, kvalitní potraviny, biopotraviny, apod.

Ekoporadenství je financováno z projektu Síť specializovaných ekoporadenv Pardubickém kraji č. rozhodnutí 15540962.

Ekocentrum PALETA, pobočka Chrudim

Pobočka Ekocentra PALETA Pardubice  funguje v Chrudimi od září 2003 a sídlí v Mateřské škole Strojařů (sídliště Rozhledna - viz rubrika Mapy a rubrika Kontakty)

Jaké služby poskytuje:

 • Provádí programy ekologické výchovy pro MŠ, ZŠ a SŠ
 • Podílí se na koordinaci ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty ve městech a obcích Pardubického kraje
 • Komunikuje s pedagogy v rámci sítě M.R.K.E.V. (metodika a realizace komplexní ekologické výchovy)
 • Pořádá semináře a exkurse pro veřejnou správu
 • Organizuje přednášky a besedy pro veřejnost
 • Realizuje projekt komunitního kompostování v Chrudimi
 • Provozuje ekoporadnu
 • Spolupořádá osvětové akce pro děti i dospělé (Bambiriáda, Den Země, Biojarmark…)

Činnost pobočky Chrudim probíhá s podporou města Chrudim.