Obchůdek s pomůckami Objednané programy

Ekovýchovný výukový program

Výukový program ekologické výchovy je blok speciálních aktivit využívajících prvků dramatické, výtvarné a interpersonální výchovy, kterých se děti aktivně účastní. Obvykle jsou prováděny pro jednu třídu (skupinu) a účastníci procházejí řadou na sebe navazujících aktivit, které svým tématickým zaměřením odpovídají věku, případně i osnovám vyučovacího předmětu.

Programy ekologické výchovy v Ekocentru PALETA jsou rozděleny podle věku dětí – samostatná nabídka se každoročně vydává pro mateřské školy (MŠ), 1. – 5. ročník ZŠ a pro 6. – 9. ročník ZŠ, víceletá gymnázia a střední školy. Každý učitel si může jako doplněk učiva vybrat téma programu, které odpovídá probírané látce. V nabídce ekocentra je několik skupin programů pro děti (konkrétní rozdělení a popis je v dalších rubrikách sekce PROGRAMY:

K provádění programů jsou připraveny specializované, výtvarně i architektonicky vhodně a zajímavě řešené učebny

  • učebna s živými zvířaty – domácími mazlíčky,
  • učebna pro mateřské školy s textilními objekty,
  • učebna ve stylu staré chalupy,
  • dřevěný dům s krbem v Areálu Paleta.

Část programů pro děti probíhá venku v areálu ekologické výchovy Paleta, část ve třídách nebo v terénu. Programy provádí i pobočky Ekocentra PALETA v Chrudimi a v Oucmanicích, kde je pobytové centrum (viz samostatná rubrika Pobočka Oucmanice).

Kromě učeben jsou připraveny i speciální pomůcky k různým programům – tkalcovský stav, sada pro výrobu ručního papíru, jílová venkovní pec, zemní vrtáky na odběr vzorků půdy, klíče k určování vodních a půdních živočichů a mnoho dalších.

Návštěvnost Ekocentra v roce 2010

2010 Mateřské školy Základní školy ZŠ pobytové Střední školy SŠ pobytové
poč. pr. poč. úč. poč. pr. poč. úč. poč. pr. poč. dnů poč. hodin poč. úč. poč. pr. poč. úč. poč. pr. poč. dnů poč. hodin poč. úč.
leden 25 468 61 1205 3 11 39 76 2 47
únor 32 538 59 1092 1 2 7,5 38 2 30
březen 39 672 106 2006 4 18 97,5 118 1 12
duben 32 639 95 1771 3 14 73,5 96 3 61
květen 43 807 105 2015 6 24 121,5 143 6 173
červen 23 397 53 950 2 10 54 54 10 205 1 5 24 32
červenec 1 4 12 14
srpen 1 5 12 40
září 26 541 51 1069 4 18 96 107
říjen 46 886 74 1456 4 16 78 119
listopad 48 914 147 3055 4 104
prosinec 55 990 71 1223 11 248
CELKEM 369 6852 822 15842 29 122 591 805 39 880 1 5 24 32

Návštěvnost Ekocentra v roce 2009

2009 Mateřské školy Základní školy ZŠ pobytové Střední školy SŠ pobytové
poč. pr. poč. úč. poč. pr. poč. úč. poč. pr. poč. dnů poč. hod. poč. úč. poč. pr. poč. úč. poč. pr. poč. dnů poč. hod. po.
Leden 18 292 61 1014 1 3 18 16
Únor 14 241 51 916 1 2 9 19 1 4 25,5 28
Březen 25 461 105 1921 4 19 106,5 137
Duben 31 651 94 2046 4 15 80 99 1 24
Květen 40 838 101 1888 4 19 96 85 6 154
Červen 16 266 79 1621 3 15 71,5 69 2 26
Červenec
Srpen
Září 28 566 45 825 4 19 98 89 2 56 2 10 57 50
Říjen 42 729 83 1564 4 17 88,5 127 2 31
Listopad 40 765 91 1805 6 19 82,5 133 7 165
Prosinec 37 670 77 1650 2 6 27 35 3 82
Celkem 291 5479 787 15250 33 134 677 809 23 538 3 14 82,5 78

Návštěvnost Ekocentra v roce 2008

2008 Mateřské školy Základní školy ZŠ pobytové Střední školy SŠ pobytové
poč. pr. poč. úč. poč. pr. poč. úč. poč. pr. poč. dnů poč. hod. poč. úč. poč. pr. poč. úč. poč. pr. poč. dnů poč. hod. poč. úč.
Leden 17 270 54 875
Únor 19 374 56 966 3 15 60 55
Březen 18 322 80 1442 13 30 172,5 131
Duben 29 527 98 1908 18 20 128 148
Květen 27 519 80 1651 11 29 172 121 9 248
Červen 15 296 44 921 8 8 13,5 26 4 79 3 13 79 83
Červenec 1 21
Srpen 10 4 26,5 34
Září 22 446 76 1506 27 15 95 146 1 5 30 24
Říjen 27 505 77 1464 4 17 95,5 96 3 84
Listopad 24 443 100 1888 4 17 95,5 71 4 109
Prosinec 37 703 80 1507 7 182
Celkem 235 4405 746 14149 98 155 858,5 828 27 702 4 18 109 107

Návštěvnost Ekocentra v roce 2007

2007 ZŠ pobytové SŠ pobytové Semináře Akce pro veřejnost
poč. pr. poč. úč. poč. úč. poč. pr. poč. pr. poč. dnů poč. pr. poč. úč. poč. pr. poč. dnů poč. pr. poč. úč. poč. akcí poč. úč.
Leden 13 228 59 1035 4 116 2 29
Únor 11 189 23 461 5 155 1 1050
Březen 23 405 77 1482 4 99 6 66
Duben 25 460 72 1399 4 52 3 446
Květen 30 553 77 1545 2 10 7 155 5 55 3 900
Červen 11 200 53 1026 1 3 4 100 1 5 4 112
Červenec 2 32 1 3
Srpen 2 51
Září 18 356 32 703 3 11 3 38 1 9
Říjen 31 550 75 1570 2 6 3 66 1 2 1 174 1 203
Listopad 24 420 111 2134 4 12 8 85
Prosinec 16 226 84 1554 2 3 8 170 2 23
Celkem 202 3587 665 12941 15 48 30 706 2 7 42 840 9 2608

Návštěvnost Ekocentra v roce 2002-2006

2006 Mateřské školy Základní školy Střední školy
poč. pr. poč. úč. poč. pr. poč. úč. poč. pr. poč. úč.
Leden 16 268 63 1217
Únor 10 160 63 1115
Březen 13 218 64 1177 7 198
Duben 15 309 76 1501
Květen 22 425 76 1482 11 253
Červen 15 278 65 1237
Červenec
Srpen
Září 14 274 41 805
Říjen 22 402 85 1653 1 30
Listopad 30 518 108 2022 6 139
Prosinec 18 334 69 1207 4 92
Celkem 175 3186 710 13416 29 712

 

2005 Mateřské školy Základní školy Střední školy
poč. pr. poč. úč. poč. pr. poč. úč. poč. pr. poč. úč.
Leden 22 374 86 1621 4 80
Únor 16 262 64 1156 3 47
Březen 18 294 91 1738
Duben 31 533 2035
Květen 41 758 95 1936 1 17
Červen 22 432 81 1533 1 12
Červenec
Srpen
Září 4 79 36 723
Říjen 16 304 78 1573 1 23
Listopad 26 496 106 2122 2 44
Prosinec 20 332 77 1359 4 96
Celkem 216 3864 714 15796 16 319

 

2004 Mateřské školy Základní školy Střední školy
poč. pr. poč. úč. poč. pr. poč. úč. poč. pr. poč. úč.
Leden 15 259 56 1045
Únor 18 316 64 1301 3 59
Březen 29 608 126 2491
Duben 26 506 137 2686
Květen 29 624 89 1785
Červen 25 506 45 889 8 180
Červenec
Srpen
Září 11 171 101 1897
Říjen 18 354 96 1920 1 20
Listopad 24 448 136 2644 4 89
Prosinec 37 611 81 1549
Celkem 232 4403 931 18207 16 348

 

2003 Mateřské školy Základní školy Střední školy
poč. pr. poč. úč. poč. pr. poč. úč. poč. pr. poč. úč.
Leden 11 186 42 888
Únor 11 145 45 963
Březen 14 197 48 933
Duben 23 371 62 1330
Květen 16 349 38 709
Červen 29 647 26 541
Červenec
Srpen
Září 8 164 53 1117
Říjen 19 350 78 1776
Listopad 27 504 84 1686
Prosinec 18 321 75 1569
Celkem 176 3234 551 11512 0 0

 

2002 Mateřské školy Základní školy Střední školy
poč. pr. poč. úč. poč. pr. poč. úč. poč. pr. poč. úč.
Leden 9 172 33 671
Únor 13 201 46 945
Březen 18 259 53 1064
Duben 23 225 43 651
Květen 11 266 41 777
Červen 8 109 32 384
Červenec
Srpen
Září 8 157 10 216
Říjen 20 352 67 1417
Listopad 21 379 63 1372
Prosinec
Celkem 131 2120 388 7497 0 0