Obchůdek s pomůckami Objednané programy

Články v této rubrice:

Sídlo

Ekocentrum PALETA, z. s.
Štolbova 2874
530 02 Pardubice
tel.: 466 614 352

e-mail: ekocentrum@paleta.cz

Pro objednávky programů používejte prosím tel. č. 733 644 352 (po 13. hodině!), e-mail objednavky@paleta.cz

Krajský koordinátor EVVO Pardubického kraje www.ekovychova.cz

Natura park; www.natura-park.cz

IČO: 64244873
DIČ: CZ64244873
Bank. spojení: ČSOB a. s., pob. Pardubice, č. ú. 110901117/0300
Registrace ve spolkovém rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl L, vložka 2876.

Pobočka Chrudim

Ekocentrum PALETA, pob. Chrudim

Poděbradova 842, areál SZŠ a VOŠ

537 60 Chrudim

Ředitelka pobočky: Ludmila Gregorová Valášková

tel.: 724 689 632

chrudim@paleta.cz

Pobočka Oucmanice

Ekocentrum PALETA, pob. Oucmanice
Oucmanice 36
562 01 Ústí nad Orlicí
tel.:733 156 218, 739 578 022 

oucmanice@paleta.cz
Pozn: pro podrobnosti sledujte vlastní stránky pobočky Oucmanice zde.