Obchůdek s pomůckami Objednané programy

Nové programy pro ZŠ

MÉNĚ JE NĚKDY VÍCE (3. – 5. třída)

Vzdělávací cíl: Žák se seznámí s tématem předcházení vzniku odpadů.

Obsah: Žáci budou formou dotazníků zkoumat různé okruhy týkající se předcházení vzniku odpadů (Zero waste, SWAP, minimalismus, sdílená ekonomika…). Následně své poznatky budou prezentovat na ,,konferenci“.

Činnosti a metody: Skupinová práce, zpracování informací a jejich interpretace.

Průřezové téma: Environmentální výchova.

Tematický okruh: Předcházení vzniku odpadů.

Kompetence: kompetence k učení (dítě se učí poznávat nové věci a poznatky třídit do funkčního systému), pracovní (dítě se učí systematičnosti a pečlivosti při práci).

Cena:    60 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)

Místo:   učebna

Čas:       8:30–10:00 nebo 10:15–11:45 nebo odpoledne dle dohody

 

NEMOŠICKÁ STRÁŇ (1. – 2. třída)

Vzdělávací cíl: Žák se seznámí s PP Nemošická stráň a jejím ekosystémem.

Obsah: Děti se v tomto venkovním programu jako skupina dobrodruhů vydají na PP Nemošická stráň hledat poklad – tzv. srdce Nemošické stráně. Budou se procházet, hrát si a přitom pozorovat a poznávat přírodu. Příběh a různé indicie je nakonec dovedou k pokladu, pomocí kterého pochopí, co dnešní přírodu ohrožuje a jak ji před hrozbami chránit.

Činnosti a metody: Pozorování, smyslové vnímání, samostatná i skupinová práce se speciálními pomůckami.

Průřezové téma: Environmentální výchova.

Tematický okruh: Ekosystémové složky.

Kompetence: kompetence k učení (dítě se učí poznávat nové věci a poznatky třídit do funkčního systému), pracovní (dítě se učí systematičnosti a pečlivosti při práci).

Cena:    100 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)

Místo:   PP Nemošická stráň

Čas:       8:30 (8:15) –11:00 nebo odpoledne dle dohody, pouze v teplých měsících (září – říjen; duben – červen)

Sraz: 8:30 Kynologické cvičiště, u mostu (zastávka Nemošice, škola) nebo v 8:15 zastávka Zdravotnická škola.

Konec: dle domluvy zastávka Nemošice škola, či Zdravotnická škola

 

NEMOŠICKÁ STRÁŇ (3. – 5. třída)

Vzdělávací cíl: Žák se seznámí s PP Nemošická stráň a jejím ekosystémem.

Obsah: Děti se v programu stanou vyslanci z budoucnosti, kde je PP Nemošická stráň již zcela zničena lidskou činností. Po procházce spojené s pozorováním rostlin, živočichů a celkového krajinného rázu a mnoha hrách a experimentech se pokusí pomocí argumentů a důkazů přesvědčit lektora (jako zástupce člověka v současnosti) o nutnosti tuto krásnou a významnou PP zachránit, dokud je čas.

Činnosti a metody: Pozorování, smyslové vnímání, samostatná i skupinová práce se speciálními pomůckami.

Průřezové téma: Environmentální výchova.

Tematický okruh: Ekosystémové složky.

Kompetence: kompetence k učení (dítě se učí poznávat nové věci a poznatky třídit do funkčního systému), pracovní (dítě se učí systematičnosti a pečlivosti při práci).

Cena:    100 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)

Místo:   PP Nemošická stráň

Čas:       8.30 (8:15) –11.30 nebo odpoledne dle dohody, pouze v teplých měsících (září – říjen; duben – červen)

Sraz: 8:30 Kynologické cvičiště, u mostu (zastávka Nemošice, škola) nebo v 8:15 zastávka Zdravotnická škola.

Konec: dle domluvy zastávka Nemošice škola, či Zdravotnická škola

Vznik těchto programů byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Ke stažení: Bezodpadove_vyzvy_Izs.pdf, velikost: 1427 kB

Ke stažení: Seznam_pomucek_Nemosicka_straň_3-9trida.pdf, velikost: 1416 kB

Ke stažení: Seznam_pomucek_Nemosicka_straň_1-2trida.pdf, velikost: 1416 kB

Ke stažení: Pracovni_list_Nemosicka_straň_SRDCE.pdf, velikost: 1743 kB

Ke stažení: Mapa_Nemosicka_straň.pdf, velikost: 1684 kB

Ke stažení: Manual_pruvodce_Nemosicka_straň_01.pdf, velikost: 1482 kB

Ke stažení: Manual_pruvodce_Nemosicka_straň_00.pdf, velikost: 1466 kB

Ke stažení: Manual_pro_ucastniky_Nemosicka_straň.pdf, velikost: 1451 kB

Ke stažení: Badatelsky_denik_Nemosicka_straň_02.pdf, velikost: 1516 kB

Ke stažení: Badatelsky_denik_Nemosicka_straň_01.pdf, velikost: 1514 kB

Základní školy - 1. až 5. ročník

Nabídka na školní rok 2020 - 2021

KONTAKTY OBJEDNÁVEK - objednavky@paleta.cz a 733 644 352 - po 13. hodině 

Věnujte prosím pozornost objednacím podmínkám, také prosím dodržujte začátky programů a počty dětí na programech. (V) za místem konání znamená, že s tímto programem můžeme dojet k Vám. Na programy prováděné mimo naše prostory je příplatek 10 Kč na dítě + cestovné lektora (autem 8Kč/km). Minimálně den před konáním programu si na této stránce ověřte, zda souhlasí datum, čas a téma objednaného programu. Děkujeme. Pod článkem jsou k dispozici ke stažení nabídky programů ve formátu pdf.

Ke stažení: ZS01_2020-21.pdf, velikost: 1591 kB

ČTYŘI DÁRKY PRO PLANETU

BLOK 4 PROGRAMŮ

Třídění v kostce              50,-         část aktivit je shodná s programem ODPADY

Z obchodu do koše          50,-         část aktivit je shodná s programem NÁKUPY S ROZUMEM

Živá voda                        50,-         část aktivit je shodná s programem VODA

Nesvítíme zbytečně        50,-     

 

Blok čtyř programů environmentální výchovy Čtyři dárky pro planetu se zaměřuje na udržitelné a odpovědné chování dětí (od předškolních tříd MŠ po 2. stupeň ZŠ) hlavně v domácnostech, ale i ve škole, při zájmových činnostech a vlastně kdekoliv. Programy spojené do bloků trvají 1,5 h každý pro ZŠ a 1 h každý pro MŠ. Jsou v nich použity fragmenty jiných programů, ale většinou se jedná o nové programy.    

Konkrétním cílem bloku jsou absolventi, kteří dokáží správně třídit odpad a snaží se aktivně předcházet vzniku odpadu (1. a 2. stupeň ZŠ), neznečisťují vodu, neplýtvají pitnou vodou a šetří elektrickou energii. Předškoláci místo předcházení vzniku odpadů dokáží vyrobit recyklovaný papír. Stejně důležitým cílem je, aby každý chápal důvody takového jednání. 

Bloky jsou propojeny příběhem, který umocňuje prožitek žáků a pomáhá jim pochopit souvislosti mezi jednotlivými tématy. Snahou je, aby blok pro jednu třídu vedl stejný lektor, který na konci zhodnotí průběh všech programů a zaměří se nejen na výkony ale hlavně na spolupráci, poučení se z chyb a vytrvalost při řešení problémů. 

 

Proč si objednat blok programů?

Programy v bloku jsou propojeny příběhem a navazují na sebe.

Na závěr je třída přezkoušena, ohodnocena a po zásluze i odměněna.

Pokud třída absolvuje celý blok v jednom školním roce, poslední program dostane s 50% slevou.

Poznámky k bloku progamů:

Programy musí absolvovat stejná třída a pokud možno i stejný pedagog.

Na pořadí v bloku příliš nezáleží, přesto by poslední měl být Nesvítíme zbytečně?

Pedagog bude na konci požádán o zpětnou vazbu (forma zp. vazby buď krákým dotazníkem nebo se zeptáme rovnou)

I když třída absolvovala podobný program v minulosti (viz. poznámka u konkrétních programů v bloku), může se bloku zúčastnit. V každém programu je něco nového a hlavně - opakování je matka moudrosti.

 

Blok programů byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Půldenní zážitkové programy

PEČENÍ V PECI II
Vzdělávací cíl: Žák je seznámen s průběhem výroby potravin, v tomto případě chleba. Vyzkouší si jednotlivé kroky technologie zpracování obilí (mlácení, mletí, příprava těsta, topení v replice historické pece, pečení). Ochutná výsledný výrobek a pozná množství práce k jeho vzniku potřebné. Má snahu omezit plýtvání potravinami.
Obsah: Na rozdíl od kratší verze programu, tady zkusíme všechno. Od mlácení obilí a mletí mouky, přes topení v peci až po výsledné placky nebo spíš bochánky. A samozřejmě je zase sníme.
Činnosti a metody: Práce formou dílny s co nejmenšími zásahy lektora.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Vztah člověka k prostředí.
Kompetence: Pracovní (žák pracuje podle návodu, dodržuje bezpečnostní předpisy).
Cena:    95 Kč/žák (min. 950 Kč)
Místo:   část uvnitř, část venku (jen Pardubice)
Čas:      8.30 –11.30 nebo odpoledne dle dohody
Pozn.:   program trvá 3 hodiny, doporučujeme si vzít „zašpinitelné“ oblečení
 
PROGRAMY EV V OUCMANICÍCH
 • Bez práce nejsou koláče
 • Do přírody 
 • Divočina za humny
 • Hospodářský den
 • Hospodářská zvířata
 • Rybník
 • Len
 • Hry na vsi
 • Živá a mrtvá voda
 • Včely
 • Voda
 Více informací najdete na stránkách Ekocentra Oucmanice - ZDE v sekcích Celodenní a Krátkobobé programy.

Globální problémy

AFRICKÁ VESNICE
Vzdělávací cíl: Žák je formou hry seznámen s kritickou ekonomickou a sociální situací v nejchudších částech světa, chápe význam humanitární pomoci.
Obsah: Hra simuluje život chudé africké zemědělské vesnice. Pokusíme se své vesnice ochránit před hladem, nemocemi a jinými problémy a zajistit pro své lidi dostatek. I přes veškerou snahu se může stát, že budeme odkázáni na pomoc bohatších zemí, tedy i České republiky.
Činnosti a metody: Jednoduchá a zábavná simulační hra, diskusní aktivity.
Průřezové téma: Výchova v myšlení v evropských souvislostech a globálních souvislostech.
Tematický okruh: Objevujeme Evropu a svět.
Kompetence: Kompetence k řešení problémů (žák řeší zásadní problémy mající vliv na přežití celé skupiny), sociální a personální (žák chápe potřebu spolupráce).
Cena:    50 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   učebna (V)
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody, pouze pro 3.-5.třídu
 
JE OBCHOD FÉROVÝ?
Vzdělávací cíl: Žák ví, co je Fair Trade a proč tento způsob obchodu vznikl. Žák chce Fair Trade podporovat a ví, kde si takto označené výrobky koupit.
Obsah: Na světě je i ve 21. století mnoho lidí, jejichž pracovní podmínky jsou na úrovni otrocké práce. Vžijeme se do jejich kůže a pochopíme, že se máme dobře i když si občas stěžujeme. Pochopíme, co je Fair Trade, komu pomáhá a jak můžeme pomoct my. 
Činnosti a metody: Hraní rolí (lektor v tomto programu bude trochu přísnější než obvykle, samozřejmě v rámci hraní rolí)
Průřezové téma: Výchova v myšlení v evropských souvislostech a globálních souvislostech. 
Tematický okruh: Objevujeme Evropu a svět.
Kompetence: Kompetence k řešení problémů (žák řeší zásadní problémy související s životními podmínkami, snaží se správně vyhodnotit situaci a vyřešit ji), sociální a personální (žák chápe potřebu pomoci ostatním lidem a to i lidem v cizích zemích).
Cena:    50 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   učebna (V)
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody, pouze pro 3.-5.třídu

Mezilidské vztahy

HRAČKY
Vzdělávací cíl: Žák má ve starých a zapomenutých hrách a hračkách alternativu k trávení času u počítače nebo u televize.
Obsah: Většina dětí v dnešní době ví, jak se obsluhuje počítač, a mnohé tráví hraním her na něm většinu volného času. My se seznámíme s hrami našich předků, jako byly např.: špaček, gorodky, káča a další. S hrami, které se odehrávaly převážně v přírodě a hrály je živí lidé.
Činnosti a metody: Kooperativní a kompetitivní hry.
Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova.
Tematický okruh: Psychohygiena.
Kompetence: Sociální a personální (žák spolupracuje, posiluje si sebedůvěru), občanská (žák chápe hodnotu tradic a projevuje smysl pro tvořivost).
Cena:    50 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   část učebna, část venku, výjezd je z pobočky Chrudim
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody, pouze v teplých měsících
 
JAK TO VIDÍ NEVIDOMÍ
Vzdělávací cíl: Žák respektuje potřeby nevidomých nebo zrakově postižených, zná možnosti pomoci.
Obsah: Zkusíme si několik běžných činností, které nevidomí musí zvládnout včetně čtení Braillova písma, dozvíme se o pomůckách pro nevidomé a pomocí scénky nacvičíme některé možnosti pomoci nevidomým.
Činnosti a metody: Dramatická výchova, práce ve specializovaných skupinách, diskuse, použití spec. pomůcek pro nevidomé.
Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova.
Tematický okruh: Poznávání lidí.
Kompetence: Občanská (žák je schopen vcítit se do situace jiných a účinně jim pomoci).
Cena:    50 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   učebna (V)
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody, pouze pro 3.-5. třídu
 
JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA JEDNOHO
Vzdělávací cíl: Žák chápe nezbytnost spolupráce a důvěry v ostatní při většině lidských činnostech.
Obsah: Zkusíme si některé kooperativní hry, založené na principu dobrovolnosti, směřující k potlačení sobeckosti a pochopení nezbytnosti spolupráce a přátelství. Vysvětlíme si jejich vztah k situacím ve skutečném životě.
Činnosti a metody: Kooperativní hry, diskuse, hraní rolí.
Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova.
Tematický okruh: Mezilidské vztahy.
Kompetence: Občanská (žák je zodpovědný za svoje chování, respektuje názory jiných lidí), sociální a personální (žák chápe důležitost a výhody spolupráce).
Cena:    50 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   učebna (V)
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody
 
ROBINSONI
Vzdělávací cíl: Žák se umí rozhodnout v kritických situacích, chápe nezbytnost spolupráce, dokáže např. postavit stan, rozdělat oheň, připravit bylinkový čaj.
Obsah: Staneme se trosečníky na téměř pustém ostrově, zkusíme poslat vzkaz v lahvi, postarat se o vodu, jídlo a přežití celé skupiny. Nakonec si zapálíme oheň a uvaříme si bylinkový čaj.
Činnosti a metody: Kooperativní hry propojené příběhem, dramatická výchova.
Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova.
Tematický okruh: Mezilidské vztahy.
Kompetence: Občanská (žák chápe svou roli ve skupině, v případě potřeby poskytuje účinnou pomoc), sociální a personální (žák spolupracuje s ostatními a zároveň dokáže rozhodovat a jednat samostatně, přijímá svou roli ve skupině a důvěřuje ostatním).
Cena:    55 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   většina programu venku
Čas:       pouze 10.15–12.15 nebo odpoledne dle dohody
Pozn.:   pouze v teplých měsících dle počasí, možnost ušpinění oblečení, program se může protáhnout

O přírodě

MIKROSVĚT
Vzdělávací cíl: Žák se seznámí s okolním světem pomocí digitálního mikroskopu.
Obsah: Program si klade za cíl podívat se na okolní svět pořádně zblízka a objevit jeho krásy. Nejprve si v našem areálu nasbíráme vzorky (rostlinné, živočišné i neživé) a pomocí třech digitálních mikroskopů si je budeme prohlížet. Nejzdařilejší „úlovky“ promítneme na plátno.
Činnosti a metody: Pozorování, smyslové vnímání, samostatná i skupinová práce se speciálními pomůckami.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Základní podmínky života.
Kompetence: kompetence k učení (dítě se učí poznávat nové věci a poznatky třídit do funkčního systému), pracovní (dítě se učí systematičnosti a pečlivosti při práci).
Cena:    50 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   část učebna, část venku
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody, pouze v teplých měsících
 
 
DO PRAVĚKU
Vzdělávací cíl: Žák se seznamuje se základy a postupy archeologie, chápe nicotnost člověka vzhledem k době trvání Země.
Obsah: Staneme se na chvíli paleontology a pomocí speciálních pomůcek a vědeckých metod se vydáme na překvapující výlet do minulosti planety, budeme odkrývat kostru pravěkého tvora a pokusíme se ji prezentovat v imaginárním muzeu.
Činnosti a metody: Týmová práce, pozorování a využívání zjednodušených vědeckých postupů.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Lidské aktivity a problémy životního prostředí.
Kompetence: Sociální a personální (žák pracuje v týmu, v rámci týmu maximálně využívá svých schopností).
Cena:    50 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   část učebna, část venku
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody, pouze v teplých měsících
 
JARO
Vzdělávací cíl: Žák chápe jaro jako důležité období obnovy přírody, dokáže pojmenovat děje odehrávající se v přírodě.
Obsah: Seznámíme se s děním v jarní přírodě. Zaměříme se na první jarní bylinky, zpěv ptáků, zrození nového života, barvy a vůně a nezapomeneme ani na typicky jarní hru – kuličky.
Činnosti a metody: Smyslové vnímání vůní, zvuků apod., hry a dramatická výchova, relaxační techniky.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Základní podmínky života.
Kompetence: Občanská (žák chápe zákonitosti v přírodě, vnímá důležitost ochrany přírody a vliv přírody na své duševní zdraví).
Cena:    50 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   část učebna, část venku, výjezd pouze pob. Chrudim
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody
Pozn.:   pouze pro 1. až 3. třídy
 
KRMÍTKA
Vzdělávací cíl: Žák si vyrobí jeden z mnoha druhů krmítek pro zpěvné ptáky. Ví, proč se ptákům v zimě pomáhá a chápe podzim jako období příprav na zimu.
Obsah: O ptáčcích a jiných zvířátkách na podzim a v zimě, o hladu a o tom, jak můžeme pomoci. Vyrobíme si několik různých typů krmítek, dozvíme se i o budkách a pokud budeme šikovní, stlučeme si ze dřeva vlastní budku. Krmítka i budku si odneseme do školy.
Činnosti a metody: Práce ve skupinkách, dramatická výchova, kooperativní hry.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Vztah člověka k prostředí.
Kompetence: Sociální a personální (žák spolupracuje), kompetence k učení (učí se poznávat nové věci).
Cena:    55 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   učebna (V)
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody, pouze listopad až únor
 
LESNÍ KOUZLA
Vzdělávací cíl: Žák získá povědomí o roli lesů v mytologii i v pohádkách. Ví, že les je křehký systém, kterému lze snadno uškodit.
Obsah: Budeme si hrát s materiály získanými v lese, zamyslíme se nad lesem jako domovem různých pohádkových a mytických bytostí, zkusíme se alespoň v představách vrátit do dob skřítků, elfů a víl.
Činnosti a metody: Dramatická výchova, tvůrčí výtvarná činnost, kooperativní aktivity.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Vztah člověka a prostředí.
Kompetence: Občanská (žák chápe tradice, mýty a pohádky jako součást kultury), sociální a personální (žák spolupracuje a má důvěru v sílu skupiny).
Cena:    50 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   část učebna, část venku (jen Pardubice)
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody, pouze v teplých měsících a  pouze pro 1.-3. třídu
 
LOVCI MAMUTŮ
Vzdělávací cíl: Žák se seznámí se životem lovců mamutů. Chápe jejich rovnocennost dnešním lidem a nutnost spolupráce pro přežití.
Obsah: Staneme se na chvíli pravěkými lidmi, zkusíme se pomocí her a dramatické výchovy vžít do jejich myšlení a pocitů. Vyzkoušíme si např. malování na stěny jeskyně a lov na mamuta.
Činnosti a metody: Dramatická výchova, kooperativní hry, výtvarná činnost.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Lidské aktivity a problémy životního prostředí.
Kompetence: Sociální a personální (žák spolupracuje, chápe a respektuje pravidla fungující ve skupině).
Cena:    50 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   část učebna, část venku
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody, pouze v teplých měsících a  pouze pro 3.-5. třídu
 
PODZIM
Vzdělávací cíl: Žák vnímá podzim jako jedno z nejkrásnějších období v roce, ochutná a dokáže připravit brambory v popelu. Dokáže pozorovat změny v přírodě a zná jejich účel a vliv na člověka.
Obsah: Zaměříme se na změny, ke kterým na podzim dochází v přírodě. Budeme pomáhat víle Barvínce sbírat barvičky, povíme si o ukládání zvířat k zimnímu spánku a ochutnáme legendární Babiččin čaj a brambory pečené v popelu.
Činnosti a metody: Pozorování přírody, dramatická výchova a hraní rolí, kooperativní aktivity, ochutnávky podzimních specialit.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Základní podmínky života.
Kompetence: Občanská (žák chápe zákonitosti v přírodě, vnímá důležitost ochrany přírody a vliv přírody na své duševní zdraví).
Cena:    55 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   část učebna, část venku, výjezd pouze pob. Chrudim
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody
 
PÁTRÁNÍ V MĚSTSKÉM PARKU V CHRUDIMI
Vzdělávací cíl: Žák chápe důležitost zeleně ve městě, zná pojem arboretum, pozná i několik exotičtějších stromů.
Obsah: Městský park jistě každý návštěvník Chrudimi dobře zná. Málokdo se však pozastaví nad tím, že skladba stromů a keřů představuje malé arboretum plné velmi zajímavých a především krásných rostlin.
Činnosti a metody: Přímé pozorování, měření, kooperativní hry, práce ve skupinách.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Ekosystémy.
Kompeten2ce: Sociální a personální (žák chápe nutnost spolupráce a bezkonfliktního soužití s ostatními), občanská (žák získává nové hodnoty bližší trvale udržitelnému způsobu života).
Cena:    50 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   začátek v městském parku u jezírka, celý program probíhá tamtéž (jen Chrudim)
Čas:     8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody, pouze září až říjen a duben až červen
 
PŘÍPAD KOMPOST
Vzdělávací cíl: Pochopení přirozeného bezodpadového koloběhu látek v přírodě.
Obsah: Zamyslíme se nad významem půdy jako nenahraditelného zdroje, pomocí her a dramatické
výchovy si přiblížíme živočichy a organismy žijící v půdě. Dozvíme se, proč a jak kompostovat, a ukážeme si biologicky rozložitelné plasty.
Činnosti a metody: ooperativní hry, pozorování a zkoumání, diskuse.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Vztah člověka k prostředí.
Kompetence: Občanská (žák chápe základní souvislosti v přírodě).
Cena:    50 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   část učebna, část venku
Čas:      8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody, pouze v teplých měsících a  pouze pro 1.-3. třídu
 
SMYSLOVÉ VNÍMÁNÍ
Vzdělávací cíl: Vnímání krás přírody i ve zdánlivě obyčejných věcech, vybudování bližšího vztahu k přírodě.
Obsah: Vyzkoušíme si několik jednoduchých aktivit a her zaměřených na vnímání přírody všemi smysly (hmatová stezka, ochutnávky, a jiné speciální pomůcky).
Činnosti a metody: Pozorování, kooperativní aktivity, zaměření se na pocity.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Vztah člověka k prostředí.
Kompetence: Sociální a personální (žák vnímá sám sebe a svoji roli v přírodě, prohlubuje schopnost
vcítění se).
Cena:    50 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   část učebna, část venku
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody, pouze v teplých měsících
 
VYCHÁZKA DO BUBENÍKOVÝCH SADŮ
Vzdělávací cíl: Žák chápe důležitost zeleně ve městě, zná pojem arboretum, pozná i několik exotičtějších stromů.
Obsah: Bubeníkovy sady je park v Pardubicích. Málokdo si uvědomí, že skladba stromů a keřů představuje arboretum plné zajímavých dřevin.
Činnosti a metody: Přímé pozorování, měření, kooperativní hry, práce ve skupinách.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Ekosystémy.
Kompetence: Sociální a personální (žák chápe nutnost spolupráce a bezkonfliktního soužití s ostatními), občanská (žák získává nové hodnoty bližší trvale udržitelnému způsobu života).
Cena:    50 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   začátek u fontány v Buben. sadech, celý program probíhá tamtéž (jen Pardubice)
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody, pouze září až listopad a duben až červen, pouze pro 3.-5. třídu 
 
PŘÍBĚHY Z VĚTRNÉ HORY
Vzdělávací cíl: Žák chápe význam počasí pro lidi a přírodu, zná základní pojmy z meteorologie, dokáže odhadnout, jak bude v nejbližších hodinách a ví, jaké oblečení do aktuálního počasí obléct.
Obsah: S chlapcem Vítkem se projdeme po areálu, vylezeme na fiktivní Větrnou horu, kde se dá nejlépe pozorovat počasí. Zahrajeme si několik her vysvětlujících základní meteorologické jevy, něco si změříme, něco nakreslíme a venku budeme za každého počasí.
Činnosti a metody: Hraní rolí, přímé pozorování přírody, kooperace a práce v týmech, vzájemné porovnávání výsledků pozorování. 
Tematický téma: Environmentální výchova
Tematický okruh:  Základní podmínky života
Kompetence: Občanská (žák chápe zákonitosti v přírodě), kompetence k učení (dítě se učí poznávat nové věci a poznatky třídit do funkčního systému).
Cena:    50 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   část učebna, část venku(jen Pardubice) - VÝJEZD AŽ 2018
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

O životním prostředí

DALEKÁ CESTA ZA DOMOVEM
Vzdělávací cíl: Žák získal povědomí o pojmech souvisejících s migrací divokých zvířat do jiných regionů (biokoridory, biocentra, teritorium apod.). Ví, která zvířata se přesunují a proč a ví také, že jim ve volném pohybu brání především silnice a dálnice.
Obsah: Na příkladu několika divokých zvířecích kamarádů si ukážeme, jak těžké je pro ně dostat se na nové pastviny nebo loviště. Uvidíme, jak smrtelné nebezpečí představují dálnice a silnice a co se s tím dá dělat.
Činnosti a metody: Simulace migrací zvířat a stavby silnic a dálnic, hraní rolí a dramatická výchova, diskuze na dané téma.
Průřezové téma: Environmentální výchova
Tematický okruh: Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Kompetence: Kompetence k řešení problémů (žák rozpozná podstatu problému, formuluje návrhy na řešení, sám hodnotí úspěšnost zvoleného řešení), občanská (žák chápe svoji roli v procesu ochrany přírody).
Cena:    50 Kč/žák (min. poplatek za 10 účastníků)
Místo:   učebna (V)
Čas:     8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody
 
LESY V OHROŽENÍ
Vzdělávací cíl: Žák zná význam lesů. Chápe jejich ohrožení a souvislost mezi lidskou činností a poškozováním lesů.
Obsah: Seznámíme se s vlivy neživé a živé přírody a hlavně člověka na fungování lesů a na jejich úbytku. Ve třech bitvách budeme usilovat o zachování dětmi vytvořeného modelu lesa.
Činnosti a metody: Kooperativní hry, dramatická výchova, diskuse.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Lidské aktivity a problémy životního prostředí.
Kompetence: Kompetence k řešení problémů (žák rozpozná podstatu problému, formuluje návrhy na řešení, sám hodnotí úspěšnost zvoleného řešení).
Cena:    50 Kč/žák (min. poplatek za 10 účastníků)
Místo:   učebna (V)
Čas:     8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody, pouze pro 3.-5. třídu
 
NÁKUPY S ROZUMEM
Vzdělávací cíl: Žák chápe důležitost předcházení vzniku odpadů nakupováním minimálně zabalených výrobků.
Obsah: O odpadech trochu jinak. Jak nakupovat, aby vznikalo co nejmíň odpadů, jak nakupovat, abychom nezatěžovali životní prostředí, jak nakupovat s rozumem.
Činnosti a metody: Hry s rolemi, diskuse, dramatická výchova.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Lidské aktivity a problémy životního prostředí.
Kompetence: Kompetence k řešení problémů (žák chápe podstatu problému a sám navrhuje optimální řešení), občanská (žák vnímá problematiku odpadů jako svou vlastní, chápe svoje povinnosti).
Cena:    50 Kč/žák (min. poplatek za 10 účastníků)
Místo:   učebna (V)
Čas:     8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody, pouze pro 3.-5. třídu
 
ODPADY
Vzdělávací cíl: Žák chápe princip recyklace a důležitost omezení vzniku odpadu. Dokáže třídit běžné druhy domovního odpadu a ví, co se z nich vyrobí.
Obsah: Pomocí dramatické výchovy a her se dostaneme do situace, kdy budeme muset vyřešit problém rostoucího množství odpadů v námi vytvořeném lese. Jediným řešením pak bude třídění. Ukážeme si, jak se třídí nejběžnější domovní odpad a také výrobky z recyklovaných odpadků.
Činnosti a metody: Dramatická výchova, problémové vyučování, diskuse.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Lidské aktivity a problémy životního prostředí.
Kompetence: Kompetence k řešení problémů (žák rozpoznává podstatu problému a pomocí získaných informací ho řeší), občanská (žák chápe vlastní podíl zodpovědnosti na stavu životního prostředí).
Cena:    50 Kč/žák (min. poplatek za 10 účastníků)
Místo:   učebna (V)
Čas:     8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody, pouze pro 1. třídu
 
SUCHO
Vzdělávací cíl: Žák vnímá změny v krajině a v počasí za poslední roky a chápe, jakou zodpovědnost za tento stav mají lidé. Ví, jak může pomoci sám a pomáhá.
Obsah: Poslední dlouhodobé předpovědi zmiňují možnost, že bude mnohem větší sucho než v minulých desetiletích. Co to znamená pro lidi, pro zvířata a pro rostliny? Změní se náš život k lepšímu nebo k horšímu? A pokud by se měl změnit k horšímu, jak proti suchu bojovat? Tohle všechno a mnohem víc se dozvíme, i když to bude znít možná trochu hrůzostrašně.
Činnosti a metody: Hraní rolí a kooperativní aktivity, simulace postupu sucha, dramatická výchova.
Průřezové téma: Environmentální výchova
Tematický okruh: Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Kompetence: Kompetence k učení (dítě pozoruje, zkoumá a objevuje přírodu a její zákonitosti), činnostní a občanská (dítě si uvědomuje svoji zodpovědnost k ostatním a k okolí). 
Cena:    50 Kč/žák (min. poplatek za 10 účastníků)
Místo:   učebna (V)
Čas:     8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody, pouze pro 3.-5. třídu
 
REZERVACE
Vzdělávací cíl: Žák chápe důvody zřizování chráněných oblastí a ví, jak se v nich chovat. Chápe a respektuje omezení v nich platná.
Obsah: V tomto programu se na chvíli staneme zvířátky vyhnanými z domova turisty. Budeme se chtít vrátit domů, ale bez pomoci lidí to nepůjde. V roli lidí se dozvíme, co jsou to chráněné oblasti, proč jsou zřizovány a zahrajeme si na její ochránce.
Činnosti a metody: Dramatická výchova a hraní rolí, kooperativní hry a diskusní aktivity. Navození a řešení krizové situace.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Lidské aktivity a problémy životního prostředí.
Kompetence: Kompetence k řešení problémů (žák chápe podstatu problému, zaujímá k němu stanovisko a navrhuje řešení), občanská (žák chápe svoji roli v procesu ochrany přírody).
Cena:     50 Kč/žák (min. poplatek za 10 účastníků)
Místo:   učebna
Čas:     8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody
 
VODA
Vzdělávací cíl: Dítě chápe koloběh vody v přírodě, důležitost šetření s vodou, prostřednictvím pokusů zná výjimečné vlastnosti vody.
Obsah: Voda je všude, voda je obyčejná, voda je zadarmo. Ani jedna z těchto vět není pravda a my si ukážeme, že voda je vzácná, zajímavá a často i drahá. Zahrajeme si na řeku, na déšť, staneme se rybou a jako lidé se zamyslíme, jestli s vodou zacházíme tak, jak si zaslouží.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Lidské aktivity a problémy životního prostředí.
Činnosti a metody: Pozorování a pokusy, hraní rolí a kooperativní aktivity, smyslové vnímání.
Kompetence: Kompetence k učení (dítě pozoruje, zkoumá a objevuje přírodu a její zákonitosti), činnostní a občanská (dítě si uvědomuje svoji zodpovědnost k ostatním).
Cena:    50 Kč/žák (min. poplatek za 10 účastníků)
Místo:   učebna (V)
Čas:     8.30 – 10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody
 
TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Vzdělávací cíl: Žák chápe principy hospodaření s odpady ve městě. Ví, co je třídění, recyklace a chápe svoji roli v procesu nakládání s odpady.
Obsah: V tomto programu se staneme obyvateli města v nedávné minulosti. Budeme čelit problémům s odpady (zřízení svozu odpadu, budování skládek) a snad sami přijdeme na způsob, jak svoje město udržet čisté a ještě na odpadech něco vydělat. Na závěr si v praxi vyzkoušíme, jak nám jde třídění odpadů.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Lidské aktivity a problémy životního prostředí.
Činnosti a metody: Simulační hra na město, dramatická výchova a hraní rolí, diskuze.
Kompetence: Kompetence k řešení problémů (žák rozpoznává podstatu problému a pomocí získaných informací ho řeší), občanská (žák chápe vlastní podíl zodpovědnosti na stavu životního prostředí).
Cena:    50 Kč/žák (min. poplatek za 10 účastníků)
Místo:   učebna (V)
Čas:     8.30 – 10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohodypouze pro 2.-5. třídu 

Poznáváme zvířata a jejich život

CO ŽIJE V ZEMI
Vzdělávací cíl: Žák se zbavuje iracionálního odporu k půdním bezobratlým živočichům, chápe jejich roli v systému. Nejběžnější z nich dokáže poznat.
Obsah: Seznámíme se s půdou jako s domovem stovek živočišných druhů. Povíme si o důležitosti půdy pro rostliny a živočichy, pro člověka. Jako vědci budeme pomocí speciálních pomůcek (vrtáky, lupy, klíče k určování půdních živočichů) zkoumat, poznávat, kreslit a modelovat půdní živočichy.
Činnosti a metody: Přímé pozorování, práce se speciálními pomůckami, prezentace vlastních výtvorů, princip neubližování.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Ekosystémy.
Kompetence: Občanská (žák vnímá živočichy jako důležitou součást světa, chápe základní ekologické souvislosti).
Cena:    50 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   část uvnitř, část venku
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody
Pozn.:   pouze v teplých měsících
  
DOMÁCÍ ZVÍŘÁTKA
Vzdělávací cíl: Žák chápe různorodé požadavky různých domácích mazlíčků, dokáže s většinou běžných zvířat bezpečně zacházet.
Obsah: Program se zaměřuje na různé domácí mazlíčky, na jejich potřeby, na správnou péči o ně a také na to, jak nám kvalitní péči oplácejí. Můžeme si mazlíčky zkusit nakrmit a napojit a ty klidnější pochovat nebo alespoň pohladit.
Činnosti a metody: Přímý kontakt se zvířetem, tzv. hmatové pytlíky na vyzkoušení předsudků, pozorování potřeb zvířat.
Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova.
Tematický okruh: Psychohygiena.
Kompetence: Občanská (zodpovědnost za svoje rozhodování a chování, za životní pohodu svěřeného zvířete).
Cena:    55 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   učebna se živými zvířaty (jen Pardubice)
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody
 
MRAVENIŠTĚ
Vzdělávací cíl: Žák zná základní fakta o mravencích a jejich povoláních, chápe jejich význam a nutnost ochrany.
Obsah: Přestože všichni známe Ferdu mravence, málokdo ví, jak to chodí v mraveništi doopravdy. Na chvíli se staneme mravenci, vyzkoušíme si mravenčí povolání, a pokud to bude nutné, budeme o svoje mraveniště bojovat proti nepříteli.
Činnosti a metody: Dramatická výchova, jednoduché kooperativní hry s rolemi.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Vztah člověka k prostředí.
Kompetence: Sociální a personální (žák spolupracuje, tvoří pružné funkční týmy).
Cena:    50 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   učebna, výjezd jen z pob. Chrudim
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody, pouze v teplých měsících a pouze pro 1.-3. třídu
 
NETOPÝŘI
Vzdělávací cíl: Žák zná základní fakta ze života netopýrů. Ví, co je ohrožuje a jak se k nim chovat.
Obsah: Netopýři jsou považováni za nepříjemná, nebezpečná a snad i za nadpřirozená zvířata. My se vypravíme do jeskyně, zkusíme si zahrát na čtyři netopýří rodiny a dozvíme se o nich dost na to, abychom je měli rádi a chránili je.
Činnosti a metody: Dramatická výchova, kooperativní aktivity, diskuze.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Vztah člověka k prostředí.
Kompetence: Občanská (žák chápe svou zodpovědnost za stav životního prostředí), sociální a personální (žák spolupracuje, chápe svoji roli ve skupině).
Cena:    50 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   učebna, výjezd jen z pob. Chrudim
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody
 
PAVOUCI
Vzdělávací cíl: Žák zná život běžných pavouků, zbavuje se většiny předsudků s nimi spojených. Pokud má přesto fobii, respektuje je.
Obsah: Jsou oškliví, děsiví, nebezpeční a jsou všude kolem nás. Zkusíme si předsudky spojované s pavouky vysvětlit a vyvrátit, zahrajeme si na pavouky a snad se nám podaří vylíčit tyto pozoruhodné a potřebné tvory v jiném a lepším světle.
Činnosti a metody: Dramatická výchova, jednoduché kooperativní hry, hry s rolemi.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Vztah člověka k prostředí.
Kompetence: Sociální a personální (žák spolupracuje, tvoří pružné funkční týmy, vybírá si vlastní roli v kolektivu).
Cena:    50 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   učebna (V)
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody
 
VČELY
Vzdělávací cíl: Žák je seznámen s životem včel medonosných, chápe jejich význam nejen pro člověka ale i pro přírodu, chrání je.
Obsah: Program ukazuje pomocí her, dramatické výchovy a názorných pomůcek život včel. Na chvíli se staneme královnou, dělnicemi a trubci, vyzkoušíme si některá včelí řemesla a možná i ochutnáme dobrůtku ze včelí kuchyně.
Činnosti a metody: Dramatická výchova, pozorování, kooperativní aktivity.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Vztah člověka k prostředí.
Kompetence: Sociální a personální (žák spolupracuje, tvoří pružné funkční týmy, vybírá si vlastní roli v kolektivu).
Cena:    50 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   učebna (V)
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody
Pozn.:   děti přijdou do styku s medem a plástvemi – možná alergická reakce
 
ŽIVOT VE VODĚ
Vzdělávací cíl: Žák se seznámí s bezobratlými vodními živočichy, dokáže je lovit a neubližovat jim a chápe iracionalitu strachu z těch „ošklivých“.
Obsah: Seznámíme se s vodou jako s domovem stovek rozmanitých druhů živočichů i rostlin. Staneme se vědci a budeme v jezírku v areálu ekocentra lovit, poznávat, kreslit a modelovat zástupce vodních tvorů. Všechny živočichy co nejdříve samozřejmě pustíme.
Činnosti a metody: Pozorování, práce se speciálními pomůckami a klíčem k určování vodních živočichů, důraz na neubližování.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Ekosystémy.
Kompetence: Občanská (žák vnímá živočichy jako důležitou součást světa, chápe základní ekologické souvislosti).
Cena:    50 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)
Místo: část učebna, část venku, výjezd jen z pobočky Chrudim
Čas:   8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody, pouze v teplých měsících
 

ZVUKY V PŘÍRODĚ

Vzdělávací cíl: Žák se seznámí se zvuky vydávanými především živočichy, chápe účel zvukových projevů a u nejběžnějších z nich dokáže určit i jejich původce. 

Obsah: Seznámíme se se světem zvuků, od ptačího zpěvu, přes bzučení létajícího hmyzu až po neslyšné netopýří signály. Zahrajeme si např. ptačí zpívající pexeso, podle zvuku zkusíme odhadnout náladu zvířete a porovnáme význam zvuků pro zvířata a pro člověka. 

Činnosti a metody: Práce se speciálními pomůckami, hraní rolí, dramatická výchova. 

Průřezové téma: Environmentální výchova.

Tematický okruh: Vztah člověka k prostředí.

Kompetence: Občanská (žák vnímá živočichy jako důležitou součást světa, chápe základní ekologické souvislosti a svoje místo v přírodě).

Cena: 50 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)

Místo: část učebna, část venku 

Čas:   8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

Práce s přírodním materiálem

DRÁTKOVÁNÍ
Vzdělávací cíl: Žák ví, co je a k čemu slouží drátkování, odnáší si vlastnoruční výrobek.
Obsah: Dozvíme se něco víc o dalším starém a skoro zapomenutém řemesle a vyrobíme si drobný šperk ve tvaru stromečku. Pokud budeme šikovní, snad si vyrobíme i něco navíc.
Činnosti a metody: Práce s drátky a kameny.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Vztah člověka k prostředí.
Kompetence: Pracovní (žák si osvojuje pracovní návyky, soustředí se a dodržuje pravidla bezpečnosti práce).
Cena:    55 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   učebna, (V)
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody
Pozn.:   pouze pro 3.-5. ročník
 
ZDRAVÍ NA TALÍŘI
Vzdělávací cíl: Vysvětlení pojmu zdravá výživa, biopotraviny. Ukázka dostupnosti a chutnosti zdravých pokrmů.
Obsah: Popovídáme si o tom, co je a co není zdravá výživa. Připravíme si a ochutnáme vlastnoručně připravené zdravé občerstvení.
Činnosti a metody: Učení nápodobou, prezentace výsledků a ochutnávka, diskuse, hledání
souvislostí.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Vztah člověka k prostředí.
Kompetence: Pracovní (samostatná práce, rozvoj trpělivosti, prezentace výsledků své práce).
Cena:    65 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   část učebna, 
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody
Pozn.:   pouze pro 3.-5. ročník, program se může protáhnout
 
BYLINKY
Vzdělávací cíl: Žák ochutná nálevy z několika běžných léčivých bylin, pochopí význam léčivých bylin jako alternativy k průmyslově vyráběným lékům. Dokáže vyrobit jednoduché mýdlo s příměsí bylin.
Obsah: V programu si zkusíme nejběžnější léčivé bylinky očichat, ochutnat a poznat, dozvíme se, k čemu se používají a nakonec si vyrobíme jednoduché bylinkové mýdlo.
Činnosti a metody: Ochutnávka bylinek, diskuse na téma význam bylinek.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Vztah člověka k prostředí.
Kompetence: Občanská (žák přemýšlí o problematice zdravotnictví a ochrany zdraví).
Cena:    55 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   učebna (V)
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody
 
LEN
Vzdělávací cíl: Žák chápe význam lnu jako suroviny pro výrobu látek. Získává praktické zkušenosti s technologií zpracování lnu.
Obsah: Zkusíme si jako krteček ve známé pohádce zpracovávat len na tzv. trdlici, vochlích a na stavu až po výslednou látku. Možná si i odneseme něco na památku.
Činnosti a metody: Práce podle speciálního návodu, kooperativní činnosti.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Vztah člověka k prostředí.
Kompetence: Pracovní (práce podle návodu uplatnění nových poznatků v praxi).
Cena:    55 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   učebna
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody
Pozn.:   program vyžaduje asistenci pedagoga
 
PAPÍR
Vzdělávací cíl: Žák chápe důležitost a princip recyklace papíru. Umí v domácích podmínkách takový papír vyrobit.
Obsah: Dozvíme se něco víc o recyklování starého papíru a všichni si vyzkoušíme recyklovaný papír vyrobit ze starých novin. Papír si odneseme domů.
Činnosti a metody: Samostatná práce formou dílny.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Lidské aktivity a problémy životního prostředí.
Kompetence: Sociální a personální (žáci si sami rozdělují úkoly, účinně spolupracují).
Cena:    55 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   učebna (V)
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody
Pozn.:   program vyžaduje asistenci pedagoga
 
PEČENÍ V PECI
Vzdělávací cíl: Žák chápe původ potravin a škodlivost plýtvání. Dokáže vyrobit chlebovou placku v replice pece na dřevo.
Obsah: Připravíme si vlastní jednoduché těsto, vyrobíme z něj placky a ty upečeme v replice historické venkovní pece. Placky si můžeme i sníst.
Činnosti a metody: Samostatná práce (výroba těsta, placky a pečení), učení nápodobou.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Vztah člověka k prostředí.
Kompetence: Pracovní (žák pracuje podle návodu, dodržuje bezpečnostní předpisy).
Cena:    55 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   část v učebně a část venku
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody
 
TKANÍ
Vzdělávací cíl: Žák chápe pojmy „předení“ a „tkaní“ v souvislostech s výrobou oblečení. Dokáže tkát na destičkách i tkalcovském stavu.
Obsah: Tradiční tkaní na velkém stavu a jiné techniky související s tkaním. Vše si vyzkoušíme a některé výrobky si odneseme. Zkusíme si i spřádat vlnu na vřetánkách.
Činnosti a metody: Učení se nápodobou, práce s tkalcovským stavem a vřetánkem.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Vztah člověka k prostředí.
Kompetence: Pracovní (žák samostatně pracuje, učí se využívat nové pomůcky).
Cena:    55 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   učebna, výjezd pouze pob. Chrudim
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody
 
VÁNOCE
Vzdělávací cíl: Žák získává povědomí o tradicích vánoc a chápe je. Má snahu jimi nahradit konzumní prožití vánočních svátků. Umí vyrobit svíčku ze včelího vosku.
Obsah: Popovídáme si o vánočních a adventních zvycích, ty nejběžnější si vyzkoušíme a vyrobíme si vánoční svíčku ze včelího vosku.
Činnosti a metody: Dramatická výchova, výchova prožitkem.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Vztah člověka k prostředí.
Kompetence: Občanská (žák má vztah k tradicím a kulturnímu dědictví, projevuje toleranci k jiným kulturám).
Cena:    55 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   učebna (V)
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody
 
VELIKONOČNÍ DÍLNA
Vzdělávací cíl: Žák chápe pozadí i tradice velikonoc, aktivně je prožívá jako náboženské svátky i svátky jara. Dokáže uplést pomlázku, ozdobit vajíčko a vyrobit tradiční ozdobu z těsta.
Obsah: Dílna zaměřená na velikonoční zvyky, tradice a práci s přírodním materiálem. Ozdobíme a obarvíme si vařené vajíčko (v ceně), zkusíme si uplést pomlázku a vyzkoušíme si i další velikonoční zvyky.
Činnosti a metody: Dílna formou workshopu (práce u jednotlivých stanovišť), učení nápodobou, dramatická výchova.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Vztah člověka k prostředí.
Kompetence: Občanská (žák si prohloubí vztah k tradicím a kulturnímu dědictví).
Cena:    55 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   učebna
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody
Pozn.:   pouze v termínu od 23. do 31. 3. 2020 Pardubice
 
VLNA
Vzdělávací cíl: Žák chápe pracnost zpracování ovčí vlny, zvládá jednu z technik – mokré filcování vlny.
Obsah: Vyrobíme si míček z ovčí vlny s překvapením uvnitř. Povíme si, k čemu se filcování používalo dříve a ukážeme si i jiný způsob zpracování vlny – předení.
Činnosti a metody: Práce s ovčí vlnou.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Vztah člověka k prostředí.
Kompetence: Pracovní (žák používá bezpečně a efektivně materiál a vybavení).
Cena:    55 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   učebna (V)
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody
 
VÝROBA SVÍČEK
Vzdělávací cíl: Žák ví, čím se dříve svítilo, a umí vyrobit svíčku tradiční technologií máčení a odlévání do hliněných formiček.
Obsah: Zkusíme si vyrobit parafínové svíčky odléváním do formiček a tradiční metodou máčení. Svíčky lze vyrobit také ze zbytků parafínu nebo včelího vosku.
Činnosti a metody: Práce s cihlářskou hlínou, experimenty.
Průřezové téma: Environmentální výchova.
Tematický okruh: Vztah člověka k prostředí.
Kompetence: Pracovní (žák si osvojuje pracovní návyky, soustředí se a dodržuje pravidla bezpečnosti práce).
Cena:    55 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)
Místo:   učebna, částečně venku (V)
Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody