Podpora pobočky v Chrudimi

Město Chrudim, v rámci dotačního titulu – Dotace ostatní – nezařaditelné mezi sport a kulturu na rok 2020, poskytlo Ekocentru PALETA dotaci ve výší 65 000 Kč na provoz pobočky v Chrudimi.

Díky podpoře budou realizovány ekologické výukové programy pro děti z MŠ, ZŠ, praktických

a speciálních škol v Chrudimi a okolí a další akce. Dotace bude použita na plat lektora a na služby spojené s pronájmem učebny ekologické výchovy.